Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Điện áp hai đầu đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp là \(u = 200\sqrt 2 cos\left( {100\pi t - \dfrac{\pi }{3}} \right)V\), cường độ dòng điện qua đoạn mạch là \(i = \sqrt 2 cos\left( {100\pi t} \right)\left( A \right)\). Công suất tiêu thụ của đoạn mạch bằng

Câu 421457:

Điện áp hai đầu đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp là \(u = 200\sqrt 2 cos\left( {100\pi t - \dfrac{\pi }{3}} \right)V\), cường độ dòng điện qua đoạn mạch là \(i = \sqrt 2 cos\left( {100\pi t} \right)\left( A \right)\). Công suất tiêu thụ của đoạn mạch bằng

A. \(200W\)

B. \(141W\)

C. \(143W\)

D.  \(100W\)

Câu hỏi : 421457
Phương pháp giải:

+ Đọc phương trình u, i


+ Vận dụng biểu thức: \(P = UIcos\varphi \)

 • Đáp án : D
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  + Độ lệch pha của u so với i: \(\varphi  = {\varphi _u} - {\varphi _i} =  - \dfrac{\pi }{3} - 0 =  - \dfrac{\pi }{3}\)

  + Công suất tiêu thụ của đoạn mạch: \(P = UIcos\varphi  = 200.1.cos\left( { - \dfrac{\pi }{3}} \right) = 100W\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com