Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho V lít dung dịch NaOH 0,1M vào cốc chứa 200 ml dung dịch ZnCl2 0,1M thu được 1,485g kết tủa. Giá trị nhỏ nhất của V là:

Câu 422445: Cho V lít dung dịch NaOH 0,1M vào cốc chứa 200 ml dung dịch ZnCl2 0,1M thu được 1,485g kết tủa. Giá trị nhỏ nhất của V là:

A. 1 lít

B. 0,5 lít 

C. 0,3 lít

D. 0,7 lít

Câu hỏi : 422445

Phương pháp giải:

Ta thấy: nZn(OH)2 < nZn2+ ⟹ có thể xảy ra 2 trường hợp


TH1: Chỉ tạo kết tủa


TH2: Tạo kết tủa cực đại sau đó kết tủa bị hòa tan 1 phần.


Do Đề yêu cầu tìm giá trị nhỏ nhất của V ⟹ tương ứng với trường hợp TH1, khi đó OH- pư hết, Zn2+ dư. 

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  200 ml = 0,2 (lít)

  nZnCl2 = V.CM = 0,2.0,1 = 0,02 (mol) ⟹ nZn2+ = 0,02 (mol)

  nZn(OH)2 = m/M = 1,485/99 = 0,015 (mol)

  Ta thấy: nZn(OH)2 < nZn2+ ⟹ có thể xảy ra 2 trường hợp

  TH1: Chỉ tạo kết tủa

  TH2: Tạo kết tủa cực đại sau đó kết tủa bị hòa tan 1 phần.

  Do Đề yêu cầu tìm giá trị nhỏ nhất của V ⟹ tương ứng với trường hợp TH1, khi đó OH- pư hết, Zn2+ dư.

  PT ion: Zn2+ + 2OH- → Zn(OH)2
  (mol)                 0,03 ← 0,015

  Theo PTHH: nOH- = 2nZn(OH)2 = 2.0,015 = 0,03 (mol) ⟹ nNaOH = nOH- = 0,03 (mol)

  ⟹ VNaOH = nNaOH/CM = 0,03/0,1 = 0,3 (lít)
  Đáp án C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com