Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho các phản ứng hóa học sau:

(a) S + 3F2 \(\xrightarrow{{{t^o}}}\) SF6.

(b) Zn + S \(\xrightarrow{{{t^o}}}\) ZnS.

(c) S + 2H2SO4 \(\xrightarrow{{{t^o}}}\) 3SO2 + 2H2O.

(d) 3S + 2KClO3 \(\xrightarrow{{{t^o}}}\) 2KCl + 3SO2.

(e) H2 + S \(\xrightarrow{{{t^o}}}\) H2S.

Số phản ứng trong đó S thể hiện tính khử

Câu 433508: Cho các phản ứng hóa học sau:


(a) S + 3F2 \(\xrightarrow{{{t^o}}}\) SF6.


(b) Zn + S \(\xrightarrow{{{t^o}}}\) ZnS.


(c) S + 2H2SO4 \(\xrightarrow{{{t^o}}}\) 3SO2 + 2H2O.


(d) 3S + 2KClO3 \(\xrightarrow{{{t^o}}}\) 2KCl + 3SO2.


(e) H2 + S \(\xrightarrow{{{t^o}}}\) H2S.


Số phản ứng trong đó S thể hiện tính khử

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Câu hỏi : 433508

Phương pháp giải:

- Xác định sự thay đổi số oxi hóa của S trong từng phản ứng.


- Nếu số oxi hóa của S giảm ⟹ S bị khử ⟹ S thể hiện oxi hóa (là chất oxi hóa).


- Nếu số oxi hóa của S tăng ⟹ S bị oxi hóa ⟹ S là thể hiện tính khử (là chất khử).

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  - \(\mathop S\limits^0  + 3{F_2} \to \mathop S\limits^{ + 6} {F_6}\)

  Số oxi hóa của S tăng từ 0 lên +6 ⟹ S thể hiện tính khử

  - \(\mathop {Zn}\limits^0  + \mathop S\limits^0  \to \mathop {Zn}\limits^{ + 2} \mathop S\limits^{ - 2} \)

  Số oxi hóa của S giảm từ 0 xuống -2 ⟹ S thể hiện tính oxi hóa.

  - \(\mathop S\limits^0  + 2{H_2}\mathop S\limits^{ + 6} {O_4} \to 3\mathop S\limits^{ + 4} {O_2} + 2{H_2}O\)

  Số oxi hóa của S tăng từ 0 lên +4 ⟹ S thể hiện tính khử.

  - \(\mathop {3S}\limits^0  + 2KCl{O_3} \to 2KCl + \mathop {3S}\limits^{ + 4} {O_2}\)

  Số oxi hóa của S tăng từ 0 lên +4 ⟹ S thể hiện tính khử.

  - \({H_2} + \mathop S\limits^0  \to {H_2}\mathop S\limits^{ - 2}\)

  Số oxi hóa của S giảm từ 0 xuống -2 ⟹ S thể hiện tính oxi hóa.

  ⟹ S thể hiện tính khử trong các phản ứng (a), (c), (d).

  Đáp án C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com