Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hãy sắp xếp các hợp chất nào sau theo chiều tăng dần số oxi hóa của S: Na2S2O3, FeS, SO2, H2SO4:

Câu 433507: Hãy sắp xếp các hợp chất nào sau theo chiều tăng dần số oxi hóa của S: Na2S2O3, FeS, SO2, H2SO4:

A. Na2S2O3, SO2, FeS, H2SO4.

B. Na2S2O3, FeS, SO2, H2SO4.

C. FeS, Na2S2O3, SO2, H2SO4.

D. FeS, SO2, Na2S2O3, H2SO4.

Câu hỏi : 433507

Phương pháp giải:

Xác định số oxi hóa S trong từng hợp chất


⟹ Sắp xếp theo thứ tự tăng dần.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  - Trong Na2S2O3, S có số oxi hóa bằng +2.

  - Trong FeS, S có số oxi hóa bằng -2.

  - Trong SO2, S có số oxi hóa bằng +4.

  - Trong H2SO4, S có số oxi hóa bằng +6.

  Thứ tự sắp xếp các hợp chất theo chiều tăng dần số oxi hóa của S: FeS, Na2S2O3, SO2, H2SO4.

  Đáp án C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com