Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho 4,44 gam axit cacboxylic no đơn chức X tác dụng hoàn toàn với 500ml dung dịch gồm KOH 0,12M và NaOH 0,12M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu đc 8,28 gam hỗn hợp chất rắn khan. Công thức phân tử của X là

Câu 471067: Cho 4,44 gam axit cacboxylic no đơn chức X tác dụng hoàn toàn với 500ml dung dịch gồm KOH 0,12M và NaOH 0,12M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu đc 8,28 gam hỗn hợp chất rắn khan. Công thức phân tử của X là

A. C2H4O2.

B. C2H2O4.

C. C3H6O2.

D. C3H4O4.

Câu hỏi : 471067

Phương pháp giải:

Áp dụng BTKL tính khối lượng của nước.

So sánh thấy nH2O < n(KOH, NaOH) ⟹ axit phản ứng hết.

Từ đó suy ra naxit ⟹ MX ⟹ Công thức của axit X.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  nKOH = nNaOH = 0,5.0,12 = 0,06 mol

  BTKL: mH2O = maxit + mKOH + nNaOH - m chất rắn

                       = 3,6 + 0,06.56 + 0,06.40  - 8,28 = 1,08 gam

  ⟹ nH2O = 0,06 mol.

  Ta thấy nH2O < n(KOH, NaOH) ⟹ axit phản ứng hết

  ⟹ naxit = nH2O = 0,06 mol

  ⟹ M= 4,44/0,06 = 74 (C2H5COOH).

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com