Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Nhận định sai về anđehit no, đơn chức là:

Câu 476326: Nhận định sai về anđehit no, đơn chức là:

A. Anđehit no, đơn chức có 1 liên kết π trong phân tử.

B. Anđehit no, đơn chức có công thức tổng quát là CnH2n+2O.

C. Anđehit no, đơn chức có chứa 1 nguyên tử oxi.

D. HCHO và CH3CHO là các anđehit no, đơn chức.

Câu hỏi : 476326

Phương pháp giải:

Dựa vào định nghĩa và khái niệm anđehit.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A đúng, anđehit no, đơn chức có 1 liên kết π trong phân tử ở nhóm chức -CHO.

  B sai, anđehit no, đơn chức có công thức tổng quát là CnH2nO (n ≥ 1).

  C đúng, anđehit no, đơn chức có chứa 1 nguyên tử oxi.

  D đúng, HCHO và CH3CHO là anđehit no, đơn chức.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com