Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hình bên mô tả mối quan hệ về độ cao mỏ khác nhau giữa các nhóm cá thể của hai loài chim sẻ ăn hạt G. fuliginosa G. fortis thuộc quần đảo Galapagos qua thời gian dài trong hai trường hợp: khi sống chung trên một đảo (Hình A), khi sống riêng trên hai đảo (Hình B, C). Biết rằng, độ cao mỏ chim có mối tương quan thuận với kích thước hạt. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây về hai loài này là đúng?

I.  Khi sống riêng, loài G. fortis có độ cao  mỏ rất khác biệt so với loài G. fuliginosa.

II. Khi sống chung, loài G. fortis thích nghi với ăn hạt to, loài G. fuliginosa thích nghi với ăn hạt nhỏ.

III. Khi sống chung, sự cạnh tranh về thức ăn là nguyên nhân chính gây ra sự phân hóa về độ cao mỏ giữa hai loài.

IV. Khi sống riêng, loài G. fuliginosa có sự đa dạng về độ cao mỏ hơn so với loài G. fortis.

Câu 673411: Hình bên mô tả mối quan hệ về độ cao mỏ khác nhau giữa các nhóm cá thể của hai loài chim sẻ ăn hạt G. fuliginosa G. fortis thuộc quần đảo Galapagos qua thời gian dài trong hai trường hợp: khi sống chung trên một đảo (Hình A), khi sống riêng trên hai đảo (Hình B, C). Biết rằng, độ cao mỏ chim có mối tương quan thuận với kích thước hạt. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây về hai loài này là đúng?I.  Khi sống riêng, loài G. fortis có độ cao  mỏ rất khác biệt so với loài G. fuliginosa.


II. Khi sống chung, loài G. fortis thích nghi với ăn hạt to, loài G. fuliginosa thích nghi với ăn hạt nhỏ.


III. Khi sống chung, sự cạnh tranh về thức ăn là nguyên nhân chính gây ra sự phân hóa về độ cao mỏ giữa hai loài.


IV. Khi sống riêng, loài G. fuliginosa có sự đa dạng về độ cao mỏ hơn so với loài G. fortis.

A. 4.

B. 3.

C. 1.

D. 2.

Câu hỏi : 673411

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Dựa vào dữ kiện đầu bài cho và phân tích.

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  I. Khi sống riêng hai loài này có độ cao mỏ không có sự khác biệt quá lớn

  → Sai

  II. Khi sống chung, loài G.fotis có độ cao mỏ lớn → thích nghi với ăn hạt to; loài G.fuliginosa có độ cao mỏ thấp → thích nghi với ăn hạt nhỏ.

  → Đúng

  III. Đúng. Vì chính sự cạnh tranh về cùng loại hạt dẫn đến sự phân hóa về độ cao mỏ giữa hai loài giúp chúng cùng tồn tại khi sống chung với nhau.

  IV. Sai . Sự đa dạng hơn về độ cao mỏ thể hiện ở khoảng độ cao mỏ ở loài G.fotis rộng hơn loài G.fuliginosa.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com