Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Ở ruồi giấm, xét kiểu gen \(\begin{array}{*{20}{c}}{\underline{\underline {{\rm{AB}}}} }\\{{\rm{ab}}}\end{array}\), trong đó alen A quy định thân xám là trội hoàn toàn so với alen a quy định thân đen; alen B quy định cánh dài là trội hoàn toàn so với alen b quy định cánh cụt. Có bao nhiêu phát biểu sau đây về hai gen này là đúng?

 

I. Một tế bào sinh tinh giảm phân bình thường tạo ra tối đa hai loại tinh trùng.

II. Nếu một tế bào sinh trúng xảy ra sự không phân li của cặp NST mang hai gen này trong giảm phân I, giảm phân II bình thường thì có thể tạo ra loại trứng có kiểu gen ab.

III. Một tế bào sinh trứng giảm phân bình thường tạo ra một loại trúng.

IV. Cơ thể đực giảm phân bình thường tạo tối đa bốn loại tinh trùng.

Câu 673412: Ở ruồi giấm, xét kiểu gen \(\begin{array}{*{20}{c}}{\underline{\underline {{\rm{AB}}}} }\\{{\rm{ab}}}\end{array}\), trong đó alen A quy định thân xám là trội hoàn toàn so với alen a quy định thân đen; alen B quy định cánh dài là trội hoàn toàn so với alen b quy định cánh cụt. Có bao nhiêu phát biểu sau đây về hai gen này là đúng?


 


I. Một tế bào sinh tinh giảm phân bình thường tạo ra tối đa hai loại tinh trùng.


II. Nếu một tế bào sinh trúng xảy ra sự không phân li của cặp NST mang hai gen này trong giảm phân I, giảm phân II bình thường thì có thể tạo ra loại trứng có kiểu gen ab.


III. Một tế bào sinh trứng giảm phân bình thường tạo ra một loại trúng.


IV. Cơ thể đực giảm phân bình thường tạo tối đa bốn loại tinh trùng.

A. 1.

B. 3.

C. 2.

D. 4.

Câu hỏi : 673412

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Vận dụng kiến thức về các cơ chế di truyền


- Kiến thức về giảm phân tạo giao tử.


- Đọc hiểu văn bản

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  - Ruồi giấm không có hoán vị gen ở ruồi giấm đực.

  I. Đúng. Tế bào sinh tinh ở ruồi giấm đực (không hoán vị) nên chỉ tạo ra tối đa hai loại tinh trùng.

  II. Sai. Nếu một tế bào trứng giảm phân không phân li cặp NST mang 2 gen trên trong giảm phân I, giảm phân II bình thường thì có thể tạo ra giao tử AB/ab hoặc giao tử không chứa AB và ab.

  III. Đúng. Một tế bào sinh trứng chỉ tạo ra 1 loại trứng.

  IV. Sai. Cơ thể đực bình thường chỉ tạo ra tối đa 2 loại giao tử là AB và ab. (vì không có hoán vị gen ở ruồi giấm đực)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com