Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tập nghiệm của phương trình \({\left( {\dfrac{1}{3}} \right)^x} < 2\) là 

Câu 673498: Tập nghiệm của phương trình \({\left( {\dfrac{1}{3}} \right)^x} < 2\) là 

A. \(\left( { - \infty ; - {{\log }_3}2} \right).\)

B. \(\left( { - \infty ;{{\log }_3}2} \right).\)

C. \(\left( { - {{\log }_3}2; + \infty } \right).\)

D. \(\left( {{{\log }_3}2; + \infty } \right).\)

Câu hỏi : 673498

Quảng cáo

Phương pháp giải:

\({a^x} < b \Leftrightarrow x < {\log _a}b\) với \(a > 1\)

\({a^x} < b \Leftrightarrow x > {\log _a}b\) với \(0 < a < 1\)

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \({\left( {\dfrac{1}{3}} \right)^x} < 2 \Leftrightarrow x > {\log _{\dfrac{1}{3}}}2 \Leftrightarrow x >  - {\log _3}2\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com