Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho hàm số \(f\left( x \right)\) liên tục trên \(\mathbb{R}.\) Biết \(F\left( x \right)\) là một nguyên hàm của hàm số \(f\left( x \right)\) trên \(\mathbb{R}.\) Mệnh đề nào dưới đây đúng?

Câu 673510: Cho hàm số \(f\left( x \right)\) liên tục trên \(\mathbb{R}.\) Biết \(F\left( x \right)\) là một nguyên hàm của hàm số \(f\left( x \right)\) trên \(\mathbb{R}.\) Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. \(\int\limits_1^3 {f\left( x \right)dx}  = F(1) - F(3)\).

B. \(\int\limits_1^3 {f\left( x \right)dx}  = F(3) - F(1)\).

C. \(\int\limits_1^3 {f\left( x \right)dx}  = F(1).F(3)\).

D. \(\int\limits_1^3 {f\left( x \right)dx}  = \dfrac{{F(3)}}{{F(1)}}\).

Câu hỏi : 673510

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Định nghĩa tích phân

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(\int\limits_1^3 {f\left( x \right)dx}  = F(3) - F(1)\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com