Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho khối hộp chữ nhật có ba kích thước lần lượt là \(a,{\rm{ }}b,{\rm{ c}}\). Thể tích của khối hộp đã cho bằng 

Câu 673511: Cho khối hộp chữ nhật có ba kích thước lần lượt là \(a,{\rm{ }}b,{\rm{ c}}\). Thể tích của khối hộp đã cho bằng 

A. \(\dfrac{{a + b + {\rm{c}}}}{3}\).

B. \(a + b + {\rm{c}}\).

C. \(\dfrac{1}{3}ab{\rm{c}}\).

D. \(ab{\rm{c}}\). 

Câu hỏi : 673511

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Thể tích khối hộp kích thước a,b,c là \(V = abc\)

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Thể tích khối hộp kích thước a,b,c là \(V = abc\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com