Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho 29,0 gam hỗn hợp Mg, Al và Fe phản ứng với dung dịch H2SO4 loãng, vừa đủ thu được 86,6 gam muối và V lít khí hidro ở điều kiện chuẩn. Giá trị của V là

Câu 682427: Cho 29,0 gam hỗn hợp Mg, Al và Fe phản ứng với dung dịch H2SO4 loãng, vừa đủ thu được 86,6 gam muối và V lít khí hidro ở điều kiện chuẩn. Giá trị của V là

A. 15,68.

B. 11,2.

C. 8,96.

D. 13,44.

Câu hỏi : 682427

Quảng cáo

Phương pháp giải:

BTKL: mmuối = mKL + mSO4

BTNT: nH2 = nSO4

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(\begin{array}{l}KL + {H_2}S{O_4} \to M' + {H_2}\\BTKL:{m_{muoi}} = {m_{KL}} + {m_{SO_4^{2 - }}}\\ \Rightarrow {m_{SO_4^{2 - }}} = 86,6 - 29,0 = 57,6 \Rightarrow {n_{SO_4^{2 - }}} = 0,6(mol)\\BTNT:{n_{{H_2}}} = {n_{SO_4^{2 - }}} = 0,6\\ \Rightarrow {V_{{H_2}}} = 13,44(l)\end{array}\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com