Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Khi thủy phân hết 3,28 gam hỗn hợp X gồm hai este đơn chức, mạch hở thì cần vừa đủ 0,05 mol NaOH, thu được một muối và hỗn hợp Y gồm hai ancol cùng dãy đồng đẳng. Đốt cháy hết Y trong O2 dư, thu được CO2 và m gam H2O. Giá trị của m là

Câu 682428: Khi thủy phân hết 3,28 gam hỗn hợp X gồm hai este đơn chức, mạch hở thì cần vừa đủ 0,05 mol NaOH, thu được một muối và hỗn hợp Y gồm hai ancol cùng dãy đồng đẳng. Đốt cháy hết Y trong O2 dư, thu được CO2 và m gam H2O. Giá trị của m là

A. 1,71.

B. 3,06.

C. 1,26.

D. 2,16.

Câu hỏi : 682428
Phương pháp giải:

Este đơn chức: neste = nNaOH (pư)

\(\begin{array}{l}{\overline M _{este}} = \dfrac{{{m_{este}}}}{{{n_{NaOH}}}}\\BTNT(H):{n_{H(ancol)}} = 2.{n_{{H_2}O}}\end{array}\)

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Este + NaOH ⟶ 1 muối + 2 ancol đồng đẳng kế tiếp

  ⟹ 2 Este đơn chức, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng

  Đặt CTC của este: CnH2nO2

  Este đơn chức: neste = nNaOH (pư)

  \(\begin{array}{l}{\overline M _{este}} = \dfrac{{{m_{este}}}}{{{n_{NaOH}}}} = \dfrac{{3,28}}{{0,05}} = 14n + 32\\ \Rightarrow n = 2,4 \Rightarrow Este:\left\{ \begin{array}{l}HCOOC{H_3}\\HCOO{C_2}{H_5}\end{array} \right. \Rightarrow Ancol:\left\{ \begin{array}{l}C{H_3}OH\\{C_2}{H_5}OH\end{array} \right. \Leftrightarrow {C_{1,4}}{H_{4,8}}O:0,05(mol)\\BTNT(H):{n_{H(ancol)}} = 2.{n_{{H_2}O}}\\ \Rightarrow 4,8.0,05 = 2.{n_{{H_2}O}} \Rightarrow {n_{{H_2}O}} = 0,12(mol)\\ \Rightarrow {m_{{H_2}O}} = 2,16(g)\end{array}\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com