Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho các tơ sau: tơ xenlulozo axetat, tơ capron, tơ nitron, tơ viisco, tơ nilon-6,6. Có bao nhiêu tơ thuộc loại tơ poliamit?

Câu 682430: Cho các tơ sau: tơ xenlulozo axetat, tơ capron, tơ nitron, tơ viisco, tơ nilon-6,6. Có bao nhiêu tơ thuộc loại tơ poliamit?

A. 3.

B. 2.

C. 4.

D. 1.

Câu hỏi : 682430

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Vật liệu polime.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Tơ poliamit: Tơ capron, tơ nilon-6,6

  ⟹ Có 2 tơ thỏa mãn

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com