Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Điện phân có màng ngăng với điện cực trơ 250 ml dung dịch hỗn hợp CuSO4 aM và NaCl 1,5M, với cường độ dòng điện 5A trong 96,5 phút. Dung dịch tạo thành bị giảm so với ban đầu là 17,15 gam. Giả sử nước bay hỏi không đáng kết. giá trị của a là

Câu 682429: Điện phân có màng ngăng với điện cực trơ 250 ml dung dịch hỗn hợp CuSO4 aM và NaCl 1,5M, với cường độ dòng điện 5A trong 96,5 phút. Dung dịch tạo thành bị giảm so với ban đầu là 17,15 gam. Giả sử nước bay hỏi không đáng kết. giá trị của a là

A. 0,4M.

B. 0,5M.

C. 0,3M.

D. 0,6M.

Câu hỏi : 682429
Phương pháp giải:

Định luật Faraday: \({n_e} = \dfrac{{It}}{F}\)

mdd giảm = mKL tách ra + mkhí

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Định luật Faraday: \({n_e} = \dfrac{{It}}{F} = \dfrac{{5.(96,5.60)}}{{96500}} = 0,3(mol)\)

  \(Dd\left\{ \begin{array}{l}C{u^{2 + }}:0,25a\\N{a^ + }:0,375\\C{l^ - }:0,375\\SO_4^{2 - }:0,25a\end{array} \right.\)⟹ Giả sử nước bị điện phân ở catot

  Tại catot: \(\left\{ \begin{array}{l}Cu:0,25a\\{H_2}:x\end{array} \right.(mol)\)

  \(\left\{ \begin{array}{l}{m_{dd\,giam}} = 0,25a.64 + 2.x + 0,3.35,5 = 17,15\\{n_e} = 0,25a.2 + x.2 = 0,3\end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}a = 0,4\\x = 0,05\end{array} \right.\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com