Đề thi học kỳ 1 môn Vật Lý 12 trường THPT Hồng Ngự 3 năm học 2013-2014

Thời gian thi : 60 phút - Số câu hỏi : 40 câu - Số lượt thi : 3102

Click vào đề thi     Tải đề về

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Chu kì dao động của con lắc lò xo treo thẳng đứng có thể là:

 

Câu 2: Cơ năng của một chất điểm dao động điều hoà tỷ lệ thuận với

   

Câu 3: Một vật dao động điều hoà có phương trình là x= Acos(ωt).  Gốc thời gian t = 0 đã được chọn lúc vật ở vị trí nào dưới đây

Câu 4: Trong dao động điều hòa, vận tốc tức thời của vật dao động biến đổi

Câu 5: Đối với một dao động cơ điều hoà của một chất điểm thì:

       

Câu 6: Cho 2 dao động điều hòa cùng phương cùng tần số có phương trình lần lượt:x_{1}=3cos(\omega t+\varphi _{0})cm,s  ; x_{2}=4cos(\omega t+ \varphi _{0})cm,s. Biên độ dao động tổng hợp của 

Câu 7: Con lắc lò xo dao động điều hòa có vận tốc biến thiên với chu kỳ 4s thì thế năng của con lắc sẽ biến thiên với chu kỳ :

Câu 8: Một con lắc đơn gồm một sợi dây có chiều dài l và một quả nặng khối lượng m1 dao động điều hòa với chu kỳ T1 tại nơi có gia tốc trọng trường g. Nếu thay quả nặng m1 bằng quả nặng m2= 3m1 thì chu kỳ là:

Câu 9: Tại cùng một vị trí địa lý, hai con lắc đơn có chu kỳ dao động riêng lần lượt là  T1 = 6s và T2 = 8s, chu kỳ dao động riêng của con lắc thứ ba có chiều dài bằng tổng chiều dài của hai con lắc nói trên là

Câu 10: :  Một xe máy chạy trên con đường lát gạch, cứ cách khoảng 9m trên đường lại có một rãnh nhỏ. Chu kỳ dao động riêng của khung xe trên các lò xo giảm xóc là 1,5s. Xe bị xóc mạnh nhất khi vận tốc của xe là:

Câu 11: Âm sắc của một âm là đặc trưng sinh lí tương ứng với đặc trưng vật lí nào dưới đây:

Câu 12: Một dây đàn có chiều dài L, hai đầu cố định. Sóng dừng trên dây có bước sóng dài nhất là

Câu 13: Trong thí nghiệm giao thoa sóng, gọi d1 và d2  là khoảng cách từ hai nguồn tới điểm M. Nếu M đứng yên thì điều nào sau đây thỏa mãn. Biết biên độ sóng không đổi.

Câu 14: Khi có sóng dừng trên một đoạn dây đàn hồi, khoảng cách giữa hai nút sóng liên tiếp bằng

             

Câu 15: Chọn câu đúng: Hai sóng kết hợp có:

Câu 16: Một sóng âm truyền từ không khí vào nước thì

Câu 17: Nguồn sóng có phương trình u=2cos\pi t(cm)  Biết tốc độ lan truyền 0,4 m/s. Phương trình dao động của sóng tại điểm nằm trên phương truyền sóng, cách nguồn sóng 10 cm là

Câu 18: Một sóng cơ học truyền dọc theo trục ox có phương trình: u = 20cos(2000t – 20x)(cm). Trong đó x đo bằng mét, t đo bằng giây. Vận tốc truyền  sóng là

Câu 19: Trên một sợi dây dài 2 m đang có sóng dừng với tần số 100 Hz, người ta thấy ngoài 2 đầu dây cố định còn có 3 điểm khác luôn đứng yên. Vận tốc truyền sóng trên dây là

Câu 20: Một sóng âm có tần số 450Hz lan truyền với vận tốc 360 m/s trong không khí. Độ lệch pha giữa hai điểm cách nhau 1m trên một phương truyền sóng là

Câu 21: Phát biểu nào sau đây sai về động cơ không đồng bộ 3 pha:

     

Câu 22: Điều kiện để xảy ra hiện tượng cộng hưởng điện trong đoạn mạch RLC nối tiếp được diễn tả theo biểu thức nào đươi đây:

Câu 23: Khi cộng hưởng trong mạch điện xoay chiều AB gồm R, L, C mắc nối tiếp xảy ra thì biểu thức nào sau đây sai?

Câu 24: Số đo của vôn kế và ampe kế xoay chiều chỉ:

Câu 25: Cho dòng điện xoay chiều i = I0cosωt (A) chạy qua mạch gồm R và cuộn dây thuần cảm L mắc nối tiếp thì:

Câu 26: Trong mạch điện xoay chiều gồm R, L, C mắc nối tiếp. Cho L, C,ω không đổi. Thay đổi R cho đến khi R = Ro  thì Pmax . Khi đó:

Câu 27: Một máy phát điện xoay chiều một pha có p cặp cực quay đều với tần số góc n (vòng/phút), với số cặp cực bằng số cuộn dây của phần ứng thì tần số của dòng điện do máy tạo ra là f (Hz). Biểu thức liên hệ giữa p, n, f  là 

Câu 28: Trong mạch điện RLC mắc nối tiếp, Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu mỗi phần tử R, L, C lần lượt là 40V, 50V, 80V. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch bằng 

Câu 29: Một mạch điện xoay chiều nối tiêp R,L,C . Điện áp hai đầu đoạn mạch có biểu thức u=100\sqrt{2}cos(100\pi t+\frac{\pi }{2}) V và i=4\sqrt{2}cos(100\pi t+\frac{\pi }{6}) A. Công suất của mạch bắng:

Câu 30: Hiệu điện thế giữa hai đầu một đoạn mạch điện xoay chiều là:u=100\sqrt{2}cos(100\pi t-\pi /6)(V) và cường độ dòng điệnqua mạch là:. i=4\sqrt{2}cos(100\pi t-\pi /2)(A) Công suất tiêu thụ của đoạn mạch đó là:

 

Câu 31: Một đoạn mạch xoay chiều gồm điện trở thuần R, cuộn thuần cảm L=\frac{1}{\pi }H  và tụ có điện dung C=\frac{10^{-4}}{1,44\pi }F  ghép nối tiếp vào hiệu điện thế   với  u=U_{0}cos(2\pi ft)(V) không đổi, f thay đổi. Với giá trị nào của f thì công suất tiêu thụ của mạch cực đại?

Câu 32: Với cùng một công suất cần truyền tải, nếu tăng hiệu điện thế hiệu dụng ở nơi truyền đi lên 25 lần thì công suất hao phí trên đường dây sẽ:

Câu 33: Một con lắc lò xo dao động điều hòa với phương trình x=Acos\omega t và có cơ năng là W. Động năng của vật tại thời điểm t là:

Câu 34: Một con lắc đang dao động điều hoà. Đại lượng nào sau đây không phải là đại lượng điều hoà?

Câu 35: Chọn câu sai:

         

Câu 36: Cho cường độ âm chuẩn I0 = 10-12 W/m2. Một âm có mức cường độ âm 80dB thì cường độ âm là:

Câu 37: Với dòng điện xoay chiều, điện áp hiệu dụng U  liên hệ với điện áp cực đại U theo công thức nào dưới đây ?

Câu 38: Chọn phương án sai: Mạch điện có chứa cuộn cảm thuần L ghép nối tiếp với tụ điện C  có Z> ZC thì

Câu 39: Cho điện áp tức thời giữa hai đầu mạch điện chỉ chứa cuộn cảm thuần L với ZL=50Ω  là u=200\sqrt{2}cos100\pi t(V).  Dòng điện tức thời trong mạch là ?

Câu 40: Một khung dây dẫn phẳng, hình tròn gồm 100 vòng dây quay trong từ trường đều có cảm ứng từ B = 4T với tốc độ góc không đổi 5rad/s, diện tích của khung dây S = 0,04m2, trục quay của khung vuông góc với đường sức từ. Giá trị cực đại của từ thông và suất điện động trong khung dây bằng là:

                      

 

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Lê Minh 20 40 50% 7.85
2 Ninh Sửu Nhi 18 40 45% 12.8
3 Myeong Trần 2 7 29% 4.37
4 Cu Teo 31 40 78% 29.77
5 Mai Thành Long 35 40 88% 13.87
6 Thức Nhát Gái 32 39 82% 45.78
7 nguyễn thị chi 37 40 93% 34.92
8 Phương Linh 1 5 20% 2.67
9 Thành Arsenal 4 15 27% 6.62
10 Hoàng Thị Mỹ Linh 18 40 45% 32.78
11 Phạm Bích Hồng 28 37 76% 60.35
12 Peo Đinh 5 17 29% 60.23
13 Hương Duyên Võ 17 26 65% 60.72
14 lethithu 24 40 60% 33.28
15 Nguyễn Thị Bích Ngọc 32 40 80% 29.67
16 Huỳnh Lê Chiêu Dương 12 40 30% 37.27
17 nguyễn anh dũng 21 40 53% 19.4
18 Khoa Lữ 15 40 38% 21.7
19 Tran Hoang Phi 38 40 95% 29.3
20 Yên Khôi 33 40 83% 36.6
21 Phan MInh Tâm 38 39 97% 15.25
22 Đinh Tiến Phong 29 40 73% 42.23
23 Trương Văn Thuận 32 39 82% 58.03
24 Pắp Cải 5 22 23% 41.95
25 Thảoo Mai 2 10 20% 18.1
26 Van Nguyen Ngoc 35 40 88% 32.23
27 Lê Quốc Huy 23 40 58% 30.2
28 Võ Thành Luân 10 13 77% 60.15
29 Akyus Cris 3 9 33% 9.3
30 Trúc Phan Công 25 38 66% 60.13
31 Lữ Đăng Cường 17 27 63% 36.25
32 Nguyệt Hạ 29 39 74% 29.63
33 Ngô xuân anh 20 39 51% 12.95
34 Lê thương thương 32 40 80% 24.15
35 Kim Hà 29 40 73% 43.28
36 Mai Thị Hiền 22 35 63% 24.25
37 nguyễn công hậu 2 8 25% 7.83
38 Mai Đặng 23 38 61% 42.62
39 Nguyễn Thị Tú Uyên 31 40 78% 19.92
40 Loan Ham Học 30 40 75% 35.62
41 Tuấn Kiệt 29 40 73% 49.17
42 Trần Thái Nguyên 31 39 79% 26.82
43 Hoàng Minh Hiếu 19 31 61% 27.88
44 Nguyễn Ngọc Khả 32 40 80% 28.45
45 Thu Trang Ho 6 9 67% 6.9
46 Doi Giay Pha Le 28 38 74% 38.33
47 nguyenduchieu 5 16 31% 47.55
48 Mai van thang 19 40 48% 48.68
49 Tiêu Tiêu Âu 32 40 80% 38.63
50 Út Đoàn 7 7 100% 4.93
51 Thiệu thoi thóp 33 39 85% 35.22
52 Moi NhOx 4 4 100% 19.25
53 Trần Thị Vân Oanh 32 39 82% 25.27
54 Phụng Hiếu 33 39 85% 17.93
55 phan khãi 26 39 67% 60.62
56 Thổ Chelsea 36 40 90% 20.92
57 Cố Sơ 36 40 90% 31.68
58 Phạm Võ Xuyên Thịnh 27 40 68% 22.33
59 Bùi thị kim nhường 0 1 0% 0.63
60 Duy Quyền 34 40 85% 19.32
61 Loan 31 40 78% 35.85
62 Mét Bảy Hai 17 28 61% 20.22
63 lê hồng hạnh 13 40 33% 13.05
64 Sang Nguyễn 17 38 45% 60.27
65 Mộc Lan 25 40 63% 52.35
66 Hồng Sơn 22 40 55% 28.95
67 Bét'ss Boii'ss 18 37 49% 23.32
68 Duichan Yogurthếthạn 30 40 75% 34.5
69 Đặng Quang Thăng 27 38 71% 47.53
70 Trần Minh Hậu 29 40 73% 39.83
71 Lê Danh Hùng 0 0 0% 0.13
72 Trần Thị Thuỳ Linh 16 40 40% 10.87
73 Quyên Trương 34 40 85% 19.9
74 Nhi Nguyen 1 1 100% 3.22
75 Lê Thị Trinh 22 37 59% 39.97
76 Anh Tú 32 40 80% 22.37
77 Phạm Dũng 16 40 40% 53.72
78 Thế Tùng Sid 15 39 38% 24.18
79 Asds Skier 7 12 58% 16.25
80 huynh đưc thanh 12 37 32% 40.15
81 Nothing On You 28 37 76% 59.03
82 Sống Với Chính Tôi 19 30 63% 60.15
83 Riot việt 6 15 40% 15.05
84 Nguyễn Hồng Ánh 38 40 95% 20.55
85 phạm nguyên tố hạ 25 40 63% 31.53
86 Bảo Trâm 0 1 0% 0.5
87 Hải NT 37 40 93% 19.97
88 Tiến 18 24 75% 16.7
89 lê văn hùng 20 39 51% 44.28
90 Hiền Renn 26 40 65% 34.43
91 Vũ Hoàng Thanh Trang 38 39 97% 16.47
92 Trần Đăng Đại 16 23 70% 18.8
93 Thanh Lâm 18 40 45% 38.77
94 Thanh Hùng Jmg 14 40 35% 9.28
95 Thang'k Ngoc'k 21 36 58% 27.7
96 vothitam 3 6 50% 8.87
97 Thanh 13 36 36% 52.42
98 Trúc Linh 17 37 46% 42.03
99 Lê Quỳnh Diễm 4 4 100% 2.35
100 ha tuan anh 5 11 45% 10.55
101 Dieu Pham 15 30 50% 10.6
102 Huy Huy 12 34 35% 60.03
103 Đạj Hồ 23 36 64% 27.03
104 Ngọc Hiếu 16 24 67% 22.98
105 luongthihuyentran 10 11 91% 7.07
106 Hung Pham Vu 12 33 36% 21.2
107 Vũ Vui Vẻ 17 40 43% 27.08
108 Đoàn Nữ Gia Hằng 19 30 63% 19.7
109 Lê Khoa 32 40 80% 35.17
110 Thúy Diệu 6 8 75% 7.92
111 Phương Thảo 28 40 70% 24.55
112 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 22 34 65% 30.55
113 Văn Hùng 27 40 68% 43.55
114 Quoc Minh Bui 39 40 98% 17.65
115 Nguyễn Trần Bá Thiên 28 39 72% 16.87
116 Nguyễn Văn Tiến 14 23 61% 14.37
117 dathoang 24 37 65% 29.78
118 Tuấn Minh Phạm 32 40 80% 11.45
119 NguyỄn Công SƠn 38 39 97% 5
120 Thanh Ngân 14 35 40% 17.67
121 Eagle Eye 24 40 60% 49.17
122 Trần Nguyên Trọng 25 30 83% 17.15
123 Duy Dandy 32 40 80% 34.03
124 Anh Thu Do 18 18 100% 9.1
125 Bảo Bụt Bụt 30 40 75% 37.47
126 Hoang Cao 19 40 48% 16.58
127 Giấc Mơ Cỏ May 30 40 75% 31.12
128 Tan Binhpro 21 40 53% 36.67
129 Hoai linh 19 40 48% 35.78
130 Đặng Hiếu 16 32 50% 25.03
131 Duy Thạch NP 17 40 43% 27.88
132 Khoa Khoa 31 40 78% 17.93
133 Trần Chu Sang 9 16 56% 35.4
134 Phụng Hà 33 39 85% 24.12
135 Hữu Thành 26 38 68% 24.25
136 My Phạm 0 1 0% 4.23
137 Phạm Hồng Quân 23 38 61% 59.13
138 Ngô Vinh Hiển 23 40 58% 50.22
139 Hoàng Thị Huyền Mai 30 40 75% 27.77
140 Tran Cong Chi 34 40 85% 36.22
141 Juni Juni 37 40 93% 14.72
142 Huuyền My 37 40 93% 2.87
143 Duy Madridista 3 39 8% 3.97
144 Hải Hài Hước 8 36 22% 4.82
145 Lê Võ Diễm Hằng 0 0 0% 0.15
146 Đình Phận 35 40 88% 33.4
147 Vũ Ngọc Trung 24 40 60% 34.95
148 Hoài Choa 23 40 58% 33.27
149 Nhất Đô 31 40 78% 19.1
150 Đườngđời Đưađẩy Đi ĐủĐường 21 40 53% 19.32
151 Nhí Nhảnh Như 4 9 44% 60.73
152 Nguyễn hoàng lâm 209 24 40 60% 51.87
153 Kiều Oanh Nguyễn 30 40 75% 50.52
154 nguyen quoc anh 25 40 63% 42.67
155 Tran Nhan Hau 14 28 50% 60.45
156 Hoa Nguyễn 22 32 69% 20.83
157 Phùng Thị Kiều Oanh 29 40 73% 50.68
158 Thanh Lam Từ 9 18 50% 60.2
159 Đỗ Hiếu 33 40 83% 21.12
160 Nin Nguyễn 34 40 85% 20.52
161 Nguyễn Minh Nhi 22 40 55% 50.47
162 Hoàng Minh Duy 21 37 57% 45.67
163 tran thi giang 21 39 54% 53.28
164 Thịt Kho Tàu 20 24 83% 8.5
165 Van Phong Nguyen 27 40 68% 34.15
166 Phuoc Vu 33 40 83% 42.23
167 Thùy Nhân 24 32 75% 8.03
168 Phúc Nguyên 29 40 73% 25.35
169 Hải Trần 27 40 68% 32.98
170 Nhã Tiên 8 22 36% 60.25
171 Tàii Đỗ 19 40 48% 51.13
172 Nguyễn Thị Thu Trang 33 40 83% 22.07
173 Nga Ngớ Ngẩn 16 39 41% 12.75
174 Pupy Nguyễn 25 37 68% 61.87
175 Chi Barça 33 39 85% 38.55
176 Dung Nguyen Ngoc 29 40 73% 26.12
177 Thiều Ngọc Công 33 40 83% 40.78
178 Quốc Huy 34 40 85% 24.6
179 Dung Phương 23 40 58% 30.13
180 Đo nguyen thao 10 38 26% 6
181 Bình Huỳnh 22 40 55% 18.95
182 Kỳ Duyên 17 40 43% 23.47
183 daicatien 25 37 68% 19.48
184 Tran thi thuy duong 20 39 51% 39.77
185 Thuy Duong 25 39 64% 34.73
186 Lan Anh Nguyễn 0 0 0% 0.03
187 Khánh Ngọc 31 40 78% 28.6
188 Bảo Trân 13 30 43% 59.18
189 Hoàng Đại Gia 29 40 73% 37.03
190 dinh phu 1 7 14% 5
191 Thái Bảo KB 27 39 69% 46.68
192 MộngđếnmộngđiMộngngỡtàn ThềxưahẹncũHộihồngnhan 21 37 57% 60.08
193 Jordan 28 40 70% 21.07
194 Thành 25 40 63% 46.38
195 Hoàng Viễn 6 17 35% 26.08
196 Tuân 26 40 65% 35.02
197 trịnh thanh lâm 19 37 51% 37.53
198 Hoàng Huyền Mai 20 40 50% 56.28
199 Hoaithuong Nguyen 25 35 71% 14.5
200 Hớm hỉnh Heo 15 40 38% 35.45
201 Mai Pham 25 40 63% 34.98
202 nguyễn 37 40 93% 21.43
203 Hà Nhĩ Trương 27 40 68% 41.42
204 Lê Ngọc Hân 16 30 53% 20.42
205 Trần Hữu Thắng 30 40 75% 26.52
206 huntelar 21 35 60% 21.95
207 Huỳnh Thị Ngọc Sương 31 40 78% 12.33
208 Thy Thy 27 40 68% 29.63
209 Bửu Tuyền 23 40 58% 24.03
210 Lai Thành Dung 32 37 86% 27.1
211 Trinh J 26 34 76% 37.62
212 Vũ Đức Huy 13 22 59% 41.08
213 LÊ HOÀNG ÂN 23 40 58% 26.75
214 Kal 20 25 80% 9.02
215 HạNh's ShiNe's 19 40 48% 27.37
216 Khãi Phan 37 40 93% 8.42
217 Như Uyên 0 0 0% 0.52
218 Nguyễn Thu Hiền 10 40 25% 6.82
219 Jet Anh 16 37 43% 60.83
220 ngốc như con cóc 11 16 69% 12.65
221 Thụy Dương 30 40 75% 25.47
222 Minh Thư 35 40 88% 22.32
223 bảo như 26 40 65% 31.95
224 Hoàng thị thanh thúy 33 40 83% 13.93
225 Đức's Tồ 11 21 52% 16.98
226 Thông Chí Nguyễn 30 40 75% 35.52
227 정국 35 40 88% 17.15
228 Kem Kem Lấm Lem 33 40 83% 61.22
229 Minh Đức 32 36 89% 29.68
230 nguyễn thi luyến 0 0 0% 0.58
231 Lê Trung Kiên 30 40 75% 48.15
232 Trương Thị Ngân 18 40 45% 33.05
233 Huỳnh Thanh Bình 26 40 65% 41.58
234 Đào Tiên 27 37 73% 57.2
235 Bao Anh Vu 20 40 50% 37.4
236 Chỉ Cần Em 26 40 65% 20.78
237 lê hưng 26 38 68% 21.27
238 Nguyên Van Tu 30 39 77% 43.22
239 Phạm Ngọc 36 39 92% 16.93
240 Mai Văn Thiên 22 40 55% 32.3
241 Nguyễn Narcissus 32 40 80% 35.75
242 Tran Vinh Thanh 18 27 67% 17.55
243 Tăng Thị Huỳnh Như 28 40 70% 40.4
244 Nguyen Thi Phi Nhung 7 15 47% 4.25
245 Vũ Bùi 0 1 0% 2.3
246 Lê Quốc Dũng 26 39 67% 29.27
247 Cáo Đeo Nơ 20 34 59% 60.17
248 Đỗ Trung Hiếu 0 0 0% 0.18
249 trần phú nguyện 34 40 85% 13.4
250 Hữu Nghị Hoàng 25 40 63% 50.82
251 Gấu's Bông'ss 6 21 29% 30.38
252 Duy Khanh 37 40 93% 20.12
253 Nguyễn Lê Tiểu Bình 38 40 95% 13.57
254 Nhi Phan 34 40 85% 23.7
255 Thanh Bình 2 2 100% 1.3
256 Nguyễn Đoàn Hồng Nhung 18 37 49% 35.32
257 Hoàng Văn Quốc 21 39 54% 31.65
258 Lê Như Hiếu 24 40 60% 33.45
259 Phu Ninh 22 40 55% 22.48
260 Anh Tgx 37 40 93% 26.98
261 Phan Kim Hướng 28 40 70% 15
262 Mai Phương 13 39 33% 10.45
263 Lặng Lắng 0 0 0% 0.12
264 Vũ Đức Nam 29 39 74% 53.17
265 nguyen dinh nguyen 0 0 0% 0.4
266 Thuy Nhi 30 40 75% 23.78
267 Khiem Bui Trong 33 40 83% 40.88
268 Hoàng Anh Sỹ 28 40 70% 52.42
269 Lê Duy Đạt 6 8 75% 3.27
270 Long Trần 31 40 78% 9.22
271 Huỳnh Nhung 31 40 78% 22.6
272 Khổ Lại Đời Sao 30 39 77% 46.1
273 Cao Võ Hoàng Lâm 26 40 65% 37.77
274 Sapthiroi 16 24 67% 19.7
275 Rain Sad 37 40 93% 6.03
276 Tuấn Minh Lê 24 40 60% 51.18
277 Shiki Kamito 18 40 45% 15.87
278 le quang toan 24 39 62% 31.17
279 Stronger Than Yesterday 28 40 70% 35.27
280 Ng Phương 29 40 73% 27.2
281 Hoàng Trọng Sơn 27 40 68% 50.7
282 Phạm Tây 25 40 63% 56.83
283 Thanh Thảo Nguyễn 9 15 60% 60.5
284 piover 21 40 53% 26.98
285 Tường Vy 21 40 53% 22.38
286 Mạnh Nguyễn 25 40 63% 48.05
287 Hoàng's Đồraếmòn's 17 40 43% 43.02
288 Hung Nguyen 24 38 63% 45.77
289 Quyền Lý 10 12 83% 11.28
290 Quản Thanh Mai 30 40 75% 0.15
291 Nguyễn Hồng Vy 14 40 35% 32.75
292 Lan Ngố 26 34 76% 8.02
293 Triệu Gia Đức 30 40 75% 30.28
294 Anhh Anhh 28 40 70% 46.87
295 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 21 38 55% 57.28
296 seandoan 30 40 75% 37.9
297 Vua Phai Thoi 0 1 0% 0.95
298 Chí Nguyên 8 13 62% 41.12
299 Tôn Thất Duy 27 40 68% 53.72
300 Lê Thị Mai Liên 16 40 40% 43.42
301 Lan Thao 25 40 63% 31.97
302 Khöñg Çåm Xüç 6 40 15% 27.98
303 Hiếu Như 35 40 88% 24.27
304 Trang Hồng 23 40 58% 30.95
305 Tun Tun 28 40 70% 54.72
306 Ngọc Yến 14 40 35% 6.22
307 Phi Long Long Phi 16 36 44% 30.63
308 Hoang Van Hoa 10 18 56% 21.87
309 ŠVăn Thànhš 30 40 75% 16.63
310 Huy Anhhuy 26 40 65% 34.33
311 nguyễn thị vân anh 18 40 45% 26.88
312 Lê Thị Diệp Linh 16 25 64% 60.95
313 Nguyễn thanh thuỷ tiên 0 1 0% 0.63
314 Hwang Hee Chan 31 40 78% 12.9
315 lê hoàng kim 33 40 83% 38.5
316 Takei Taiki 23 29 79% 33.07
317 Hồ Thị Thanh Nguyên 26 40 65% 31.83
318 nguyen van hong 22 40 55% 35.35
319 Trần Thị Lan 1 1 100% 0.85
320 Cẩm Ly 8 19 42% 16.45
321 Tóc Mây 0 1 0% 0.5
322 Diễm Huỳnh 26 34 76% 31.38
323 nguyễn gia phước 35 40 88% 32.55
324 Hoài Lê 33 40 83% 17.23
325 Nguyễn Văn Quốc Nhật 29 39 74% 34.37
326 Nguyen Hong Son 36 40 90% 35.43
327 Trần Gia Văn 17 40 43% 9.72
328 Linh Trần 20 40 50% 34.45
329 Tuấn Duy 22 40 55% 23.42
330 Phước Thành 35 39 90% 9.37
331 Hạnh Trần 29 39 74% 10.23
332 Thanh Trang Nguyen 34 40 85% 16.5
333 Trunq's Taro 32 39 82% 32.85
334 Hoai Nhishyn 18 39 46% 34.12
335 Bạch Ngọc Minh Châu 33 40 83% 21.42
336 Mat Na Khong Ten 0 0 0% 0.28
337 Tường Nguyễn Văn 22 40 55% 42.23
338 Nhật Phi 18 24 75% 10.3
339 hieu` 30 40 75% 22.15
340 Khánh Huyền 21 40 53% 36.75
341 Khánh An 26 40 65% 18.78
342 Trình Thị Bích Như 22 40 55% 8.85
343 Jenny Bony 5 6 83% 4.38
344 bùi thị kim liễu 26 39 67% 47.87
345 Nguyễn Quang Nghĩa 31 40 78% 35.7
346 Lâm Sơn Đoàn 0 0 0% 0.13
347 Tran Thi Thao Uyen 24 32 75% 9.78
348 Trịnh Trung 29 38 76% 38.03
349 Xuan Phamthithu 29 40 73% 23.95
350 Ngọc Trần 31 40 78% 32.78
351 Nam Suneo 25 37 68% 60.58
352 Thiên Di 18 39 46% 17.42
353 Po Bo 30 40 75% 35.78
354 Făng Nguyễn 40 40 100% 23.37
355 đoàn văn toa 26 40 65% 32.92
356 Lam Tịnh 18 21 86% 7.92
357 dinhhue 19 40 48% 18.22
358 Cao Thiên Mai 19 40 48% 8.35
359 Scorpiö Marine 25 40 63% 44.07
360 Võ Xuân Trọng 10 29 34% 60.17
361 Hoang Dien Duc 36 40 90% 19.57
362 anh mỹ 22 39 56% 49.85
363 le thi vuong 33 40 83% 45.57
364 Kvi Ú Nù 1 8 13% 4.33
365 Nguyễn Thị Hà 33 38 87% 26.48
366 Thanh Mai Tali 11 40 28% 12.7
367 Nguyen Thi Kieu Oanh 19 39 49% 31.33
368 Đình An Hoàng 15 40 38% 18.7
369 to trang 21 38 55% 23.17
370 Sơn Hoàng 21 40 53% 39.93
371 Xuka Hí 31 40 78% 50.05
372 Chet Heo 32 40 80% 36.97
373 kinhha 0 0 0% 0.08
374 Lê Thanh Dung 31 37 84% 34.05
375 Huỳnh Tuấn Kiệt 2 7 29% 16.45
376 Nguyễn Thị Hà PHương 12 40 30% 17.72
377 NGUYEN LE THI NGOC HA 27 40 68% 31.78
378 nguyễn lâm dũng 29 40 73% 19.48
379 Quyên Bùi 6 9 67% 10.3
380 vu hai 23 36 64% 35.32
381 phan hong nhung 21 40 53% 18.52
382 Trần Phương Nam 34 40 85% 27.1
383 Đỗ Lê Duy 38 40 95% 7.95
384 Ngô Thế An 3 4 75% 3.18
385 Trung Đức 23 40 58% 52.98
386 luong van minh 31 40 78% 8.18
387 blue sky 4 13 31% 7.12
388 nguyenthihien 12 29 41% 14.67
389 serik 20 38 53% 42.53
390 Nguyễn Trúc Linh 29 40 73% 37.72
391 Nguyễn Công Hảo 26 36 72% 20.73
392 Đăng Xuân 29 40 73% 8.23
393 Huỳnh Hữu Đức 22 40 55% 25.17
394 nguyễn đình chính 30 40 75% 35.65
395 nguyễn thị lan 14 39 36% 9.87
396 Ñhøk Küßï 16 40 40% 28.9
397 Hồngg Hạnhh 16 19 84% 11.47
398 nguyentuankiet 26 40 65% 60.82
399 Lê Duy Kỳ 17 24 71% 9
400 Võ Bình Phương Nam 3 6 50% 8.13
401 Khánh Manucian 29 40 73% 31.67
402 Ngân Daisy 19 40 48% 31.98
403 Kien Lê Chí 22 37 59% 60.55
404 Đào Đình Quân 39 40 98% 33.38
405 Gượng Cười 22 40 55% 10.97
406 Còi's Xí Gái 11 38 29% 8.87
407 Khánh Long 20 39 51% 49.38
408 phạm bảo lộc 29 40 73% 46.82
409 nguyễn thị quỳnh trang 19 40 48% 46.37
410 nguyễn cao viễn 1 3 33% 0.93
411 le quang huy 6 19 32% 46.2
412 Duyên's Joonji 21 36 58% 34.93
413 Hân Nguyễn 27 39 69% 51.35
414 Nguyễn Thành Luân 11 40 28% 41.55
415 Bằng Lăng Tím 24 36 67% 31.43
416 lê đức quý 29 40 73% 23.53
417 Nguyễn Thị Diệu Thư 32 40 80% 7.12
418 Nhok Sỹ 19 40 48% 49.05
419 Nguyễn văn Sơn 14 40 35% 33.35
420 Nguyên Trần 15 40 38% 20.73
421 mai trúc 20 38 53% 21.32
422 Võ Lê Quốc Khánh 36 40 90% 18.12
423 Phương Thảo 13 30 43% 45.05
424 Phat Nguyen 18 40 45% 26.3
425 Như Thảo 26 40 65% 23.42
426 Liên Myn 22 33 67% 22.53
427 Nguyễn Văn Hải 12 23 52% 37.28
428 Nguyễn Thị Thảo Nguyên 4 8 50% 3.23
429 pham quoc vuong 15 30 50% 18.02
430 Hoàng Hiền 20 40 50% 48.32
431 Nguyễn Khánh Vi 35 40 88% 34.23
432 song ngư họ bùi 16 40 40% 13.23
433 Hằng Nguyễn 31 40 78% 39
434 Xuân Quỳnh 26 40 65% 33.18
435 Thụy Hằng 26 39 67% 54.27
436 Miu Miu 24 40 60% 29.22
437 Dương Nhu 9 18 50% 60.95
438 Khang Nguyen 21 37 57% 34.15
439 Quốc 18 33 55% 60.18
440 Mạc Thị Trúc Mai 1 5 20% 2.4
441 Không Phải Minh 9 27 33% 60.05
442 Quang Dũng 11 40 28% 39.05
443 Tina Trần 11 39 28% 48.37
444 Khoa Bương 20 37 54% 35.93
445 Trang Nguyễn 33 40 83% 31.93
446 Trần Vân 13 37 35% 41.78
447 BangTa 30 39 77% 40.12
448 Yên Thái 19 39 49% 48.32
449 Biển Lặng 23 40 58% 19.5
450 Nguyễn Hùng 19 38 50% 32.12
451 Ngân's Nqkịch's Nqợm's 10 24 42% 5.6
452 Em Là Tất Cả 23 39 59% 33.62
453 Entj Han Nguyen 21 38 55% 57.77
454 Phạm Thảo 32 40 80% 50.6
455 Nguyễn Trung Đức 4 8 50% 3.18
456 Hoang Quynh 30 40 75% 51.67
457 Hậu 9 40 23% 4.58
458 ngô công sơn 16 40 40% 34.12
459 Hồng Hưởng 12 28 43% 16.63
460 Thắm Nguyễn 25 39 64% 29.82
461 Phan Anh Tùng 26 40 65% 55.27
462 Thành An 13 39 33% 42.55
463 Tuan Le 27 40 68% 17.3
464 tranthihoai 19 40 48% 46.32
465 Không Bắt Buộc 22 38 58% 36.72
466 Sơn Trần 16 40 40% 20.73
467 Lê Vy 34 40 85% 6.1
468 Dương Prochuoikho 23 40 58% 26.98
469 Master Dombledore 14 25 56% 19.97
470 Trần Mạnh Cường 0 0 0% 0.2
471 Ma Kết December 23 40 58% 23.72
472 Phạm Văn Thịnh 16 40 40% 42.7

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12