Đề thi học kỳ 1 môn Vật Lý 12 trường THPT Hồng Ngự 3 năm học 2013-2014

Thời gian thi : 60 phút - Số câu hỏi : 40 câu - Số lượt thi : 3153

Click vào đề thi     Tải đề về

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Chu kì dao động của con lắc lò xo treo thẳng đứng có thể là:

 

Câu 2: Cơ năng của một chất điểm dao động điều hoà tỷ lệ thuận với

   

Câu 3: Một vật dao động điều hoà có phương trình là x= Acos(ωt).  Gốc thời gian t = 0 đã được chọn lúc vật ở vị trí nào dưới đây

Câu 4: Trong dao động điều hòa, vận tốc tức thời của vật dao động biến đổi

Câu 5: Đối với một dao động cơ điều hoà của một chất điểm thì:

       

Câu 6: Cho 2 dao động điều hòa cùng phương cùng tần số có phương trình lần lượt:x_{1}=3cos(\omega t+\varphi _{0})cm,s  ; x_{2}=4cos(\omega t+ \varphi _{0})cm,s. Biên độ dao động tổng hợp của 

Câu 7: Con lắc lò xo dao động điều hòa có vận tốc biến thiên với chu kỳ 4s thì thế năng của con lắc sẽ biến thiên với chu kỳ :

Câu 8: Một con lắc đơn gồm một sợi dây có chiều dài l và một quả nặng khối lượng m1 dao động điều hòa với chu kỳ T1 tại nơi có gia tốc trọng trường g. Nếu thay quả nặng m1 bằng quả nặng m2= 3m1 thì chu kỳ là:

Câu 9: Tại cùng một vị trí địa lý, hai con lắc đơn có chu kỳ dao động riêng lần lượt là  T1 = 6s và T2 = 8s, chu kỳ dao động riêng của con lắc thứ ba có chiều dài bằng tổng chiều dài của hai con lắc nói trên là

Câu 10: :  Một xe máy chạy trên con đường lát gạch, cứ cách khoảng 9m trên đường lại có một rãnh nhỏ. Chu kỳ dao động riêng của khung xe trên các lò xo giảm xóc là 1,5s. Xe bị xóc mạnh nhất khi vận tốc của xe là:

Câu 11: Âm sắc của một âm là đặc trưng sinh lí tương ứng với đặc trưng vật lí nào dưới đây:

Câu 12: Một dây đàn có chiều dài L, hai đầu cố định. Sóng dừng trên dây có bước sóng dài nhất là

Câu 13: Trong thí nghiệm giao thoa sóng, gọi d1 và d2  là khoảng cách từ hai nguồn tới điểm M. Nếu M đứng yên thì điều nào sau đây thỏa mãn. Biết biên độ sóng không đổi.

Câu 14: Khi có sóng dừng trên một đoạn dây đàn hồi, khoảng cách giữa hai nút sóng liên tiếp bằng

             

Câu 15: Chọn câu đúng: Hai sóng kết hợp có:

Câu 16: Một sóng âm truyền từ không khí vào nước thì

Câu 17: Nguồn sóng có phương trình u=2cos\pi t(cm)  Biết tốc độ lan truyền 0,4 m/s. Phương trình dao động của sóng tại điểm nằm trên phương truyền sóng, cách nguồn sóng 10 cm là

Câu 18: Một sóng cơ học truyền dọc theo trục ox có phương trình: u = 20cos(2000t – 20x)(cm). Trong đó x đo bằng mét, t đo bằng giây. Vận tốc truyền  sóng là

Câu 19: Trên một sợi dây dài 2 m đang có sóng dừng với tần số 100 Hz, người ta thấy ngoài 2 đầu dây cố định còn có 3 điểm khác luôn đứng yên. Vận tốc truyền sóng trên dây là

Câu 20: Một sóng âm có tần số 450Hz lan truyền với vận tốc 360 m/s trong không khí. Độ lệch pha giữa hai điểm cách nhau 1m trên một phương truyền sóng là

Câu 21: Phát biểu nào sau đây sai về động cơ không đồng bộ 3 pha:

     

Câu 22: Điều kiện để xảy ra hiện tượng cộng hưởng điện trong đoạn mạch RLC nối tiếp được diễn tả theo biểu thức nào đươi đây:

Câu 23: Khi cộng hưởng trong mạch điện xoay chiều AB gồm R, L, C mắc nối tiếp xảy ra thì biểu thức nào sau đây sai?

Câu 24: Số đo của vôn kế và ampe kế xoay chiều chỉ:

Câu 25: Cho dòng điện xoay chiều i = I0cosωt (A) chạy qua mạch gồm R và cuộn dây thuần cảm L mắc nối tiếp thì:

Câu 26: Trong mạch điện xoay chiều gồm R, L, C mắc nối tiếp. Cho L, C,ω không đổi. Thay đổi R cho đến khi R = Ro  thì Pmax . Khi đó:

Câu 27: Một máy phát điện xoay chiều một pha có p cặp cực quay đều với tần số góc n (vòng/phút), với số cặp cực bằng số cuộn dây của phần ứng thì tần số của dòng điện do máy tạo ra là f (Hz). Biểu thức liên hệ giữa p, n, f  là 

Câu 28: Trong mạch điện RLC mắc nối tiếp, Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu mỗi phần tử R, L, C lần lượt là 40V, 50V, 80V. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch bằng 

Câu 29: Một mạch điện xoay chiều nối tiêp R,L,C . Điện áp hai đầu đoạn mạch có biểu thức u=100\sqrt{2}cos(100\pi t+\frac{\pi }{2}) V và i=4\sqrt{2}cos(100\pi t+\frac{\pi }{6}) A. Công suất của mạch bắng:

Câu 30: Hiệu điện thế giữa hai đầu một đoạn mạch điện xoay chiều là:u=100\sqrt{2}cos(100\pi t-\pi /6)(V) và cường độ dòng điệnqua mạch là:. i=4\sqrt{2}cos(100\pi t-\pi /2)(A) Công suất tiêu thụ của đoạn mạch đó là:

 

Câu 31: Một đoạn mạch xoay chiều gồm điện trở thuần R, cuộn thuần cảm L=\frac{1}{\pi }H  và tụ có điện dung C=\frac{10^{-4}}{1,44\pi }F  ghép nối tiếp vào hiệu điện thế   với  u=U_{0}cos(2\pi ft)(V) không đổi, f thay đổi. Với giá trị nào của f thì công suất tiêu thụ của mạch cực đại?

Câu 32: Với cùng một công suất cần truyền tải, nếu tăng hiệu điện thế hiệu dụng ở nơi truyền đi lên 25 lần thì công suất hao phí trên đường dây sẽ:

Câu 33: Một con lắc lò xo dao động điều hòa với phương trình x=Acos\omega t và có cơ năng là W. Động năng của vật tại thời điểm t là:

Câu 34: Một con lắc đang dao động điều hoà. Đại lượng nào sau đây không phải là đại lượng điều hoà?

Câu 35: Chọn câu sai:

         

Câu 36: Cho cường độ âm chuẩn I0 = 10-12 W/m2. Một âm có mức cường độ âm 80dB thì cường độ âm là:

Câu 37: Với dòng điện xoay chiều, điện áp hiệu dụng U  liên hệ với điện áp cực đại U theo công thức nào dưới đây ?

Câu 38: Chọn phương án sai: Mạch điện có chứa cuộn cảm thuần L ghép nối tiếp với tụ điện C  có Z> ZC thì

Câu 39: Cho điện áp tức thời giữa hai đầu mạch điện chỉ chứa cuộn cảm thuần L với ZL=50Ω  là u=200\sqrt{2}cos100\pi t(V).  Dòng điện tức thời trong mạch là ?

Câu 40: Một khung dây dẫn phẳng, hình tròn gồm 100 vòng dây quay trong từ trường đều có cảm ứng từ B = 4T với tốc độ góc không đổi 5rad/s, diện tích của khung dây S = 0,04m2, trục quay của khung vuông góc với đường sức từ. Giá trị cực đại của từ thông và suất điện động trong khung dây bằng là:

                      

 

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Lê Minh 20 40 50% 7.85
2 Ninh Sửu Nhi 18 40 45% 12.8
3 Myeong Trần 2 7 29% 4.37
4 Cu Teo 31 40 78% 29.77
5 Mai Thành Long 35 40 88% 13.87
6 Quoc Thinh 16 40 40% 60.12
7 Thức Nhát Gái 32 39 82% 45.78
8 nguyễn thị chi 37 40 93% 34.92
9 Phương Linh 1 5 20% 2.67
10 Thành Arsenal 4 15 27% 6.62
11 Hoàng Thị Mỹ Linh 18 40 45% 32.78
12 Phạm Bích Hồng 28 37 76% 60.35
13 Peo Đinh 5 17 29% 60.23
14 Hương Duyên Võ 17 26 65% 60.72
15 lethithu 24 40 60% 33.28
16 Nguyễn Thị Bích Ngọc 32 40 80% 29.67
17 Huỳnh Lê Chiêu Dương 12 40 30% 37.27
18 nguyễn anh dũng 21 40 53% 19.4
19 Khoa Lữ 15 40 38% 21.7
20 Tran Hoang Phi 38 40 95% 29.3
21 Yên Khôi 33 40 83% 36.6
22 Phan MInh Tâm 38 39 97% 15.25
23 Đinh Tiến Phong 29 40 73% 42.23
24 Trương Văn Thuận 32 39 82% 58.03
25 Pắp Cải 5 22 23% 41.95
26 Thảoo Mai 2 10 20% 18.1
27 Van Nguyen Ngoc 35 40 88% 32.23
28 Lê Quốc Huy 23 40 58% 30.2
29 Võ Thành Luân 10 13 77% 60.15
30 Akyus Cris 3 9 33% 9.3
31 Trúc Phan Công 25 38 66% 60.13
32 Lữ Đăng Cường 17 27 63% 36.25
33 Nguyệt Hạ 29 39 74% 29.63
34 Ngô xuân anh 20 39 51% 12.95
35 Lê thương thương 32 40 80% 24.15
36 Kim Hà 29 40 73% 43.28
37 Mai Thị Hiền 22 35 63% 24.25
38 nguyễn công hậu 2 8 25% 7.83
39 Mai Đặng 23 38 61% 42.62
40 Nguyễn Thị Tú Uyên 31 40 78% 19.92
41 Loan Ham Học 30 40 75% 35.62
42 Tuấn Kiệt 29 40 73% 49.17
43 Trần Thái Nguyên 31 39 79% 26.82
44 Hoàng Minh Hiếu 19 31 61% 27.88
45 Nguyễn Ngọc Khả 32 40 80% 28.45
46 Thu Trang Ho 6 9 67% 6.9
47 Doi Giay Pha Le 28 38 74% 38.33
48 nguyenduchieu 5 16 31% 47.55
49 Mai van thang 19 40 48% 48.68
50 Tiêu Tiêu Âu 32 40 80% 38.63
51 Út Đoàn 7 7 100% 4.93
52 Thiệu thoi thóp 33 39 85% 35.22
53 Moi NhOx 4 4 100% 19.25
54 Trần Thị Vân Oanh 32 39 82% 25.27
55 Phụng Hiếu 33 39 85% 17.93
56 phan khãi 26 39 67% 60.62
57 Thổ Chelsea 36 40 90% 20.92
58 Cố Sơ 36 40 90% 31.68
59 Phạm Võ Xuyên Thịnh 27 40 68% 22.33
60 Bùi thị kim nhường 0 1 0% 0.63
61 Duy Quyền 34 40 85% 19.32
62 Loan 31 40 78% 35.85
63 Mét Bảy Hai 17 28 61% 20.22
64 lê hồng hạnh 13 40 33% 13.05
65 Sang Nguyễn 17 38 45% 60.27
66 Mộc Lan 25 40 63% 52.35
67 Hồng Sơn 22 40 55% 28.95
68 Bét'ss Boii'ss 18 37 49% 23.32
69 Duichan Yogurthếthạn 30 40 75% 34.5
70 Đặng Quang Thăng 27 38 71% 47.53
71 Trần Minh Hậu 29 40 73% 39.83
72 Lê Danh Hùng 0 0 0% 0.13
73 Trần Thị Thuỳ Linh 16 40 40% 10.87
74 Quyên Trương 34 40 85% 19.9
75 Nhi Nguyen 1 1 100% 3.22
76 Lê Thị Trinh 22 37 59% 39.97
77 Anh Tú 32 40 80% 22.37
78 Phạm Dũng 16 40 40% 53.72
79 Thế Tùng Sid 15 39 38% 24.18
80 Asds Skier 7 12 58% 16.25
81 huynh đưc thanh 12 37 32% 40.15
82 Nothing On You 28 37 76% 59.03
83 Sống Với Chính Tôi 19 30 63% 60.15
84 Riot việt 6 15 40% 15.05
85 Nguyễn Hồng Ánh 38 40 95% 20.55
86 Họ Bùi Tên Ty 28 39 72% 60.18
87 phạm nguyên tố hạ 25 40 63% 31.53
88 Bảo Trâm 0 1 0% 0.5
89 Hải NT 37 40 93% 19.97
90 Tiến 18 24 75% 16.7
91 lê văn hùng 20 39 51% 44.28
92 Hiền Renn 26 40 65% 34.43
93 Vũ Hoàng Thanh Trang 38 39 97% 16.47
94 Trần Đăng Đại 16 23 70% 18.8
95 Thanh Lâm 18 40 45% 38.77
96 Thanh Hùng Jmg 14 40 35% 9.28
97 Thang'k Ngoc'k 21 36 58% 27.7
98 vothitam 3 6 50% 8.87
99 Thanh 13 36 36% 52.42
100 Trúc Linh 17 37 46% 42.03
101 Lê Quỳnh Diễm 4 4 100% 2.35
102 ha tuan anh 5 11 45% 10.55
103 Dieu Pham 15 30 50% 10.6
104 Huy Huy 12 34 35% 60.03
105 Đạj Hồ 23 36 64% 27.03
106 Ngọc Hiếu 16 24 67% 22.98
107 luongthihuyentran 10 11 91% 7.07
108 Hung Pham Vu 12 33 36% 21.2
109 Vũ Vui Vẻ 17 40 43% 27.08
110 Đoàn Nữ Gia Hằng 19 30 63% 19.7
111 Lê Khoa 32 40 80% 35.17
112 Thúy Diệu 6 8 75% 7.92
113 Phương Thảo 28 40 70% 24.55
114 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 22 34 65% 30.55
115 Văn Hùng 27 40 68% 43.55
116 Quoc Minh Bui 39 40 98% 17.65
117 Nguyễn Trần Bá Thiên 28 39 72% 16.87
118 Nguyễn Văn Tiến 14 23 61% 14.37
119 dathoang 24 37 65% 29.78
120 Tuấn Minh Phạm 32 40 80% 11.45
121 NguyỄn Công SƠn 38 39 97% 5
122 Thanh Ngân 14 35 40% 17.67
123 Đinh Văn trạng 17 36 47% 59.67
124 Eagle Eye 24 40 60% 49.17
125 Trần Nguyên Trọng 25 30 83% 17.15
126 Duy Dandy 32 40 80% 34.03
127 Anh Thu Do 18 18 100% 9.1
128 Bảo Bụt Bụt 30 40 75% 37.47
129 Hoang Cao 19 40 48% 16.58
130 Giấc Mơ Cỏ May 30 40 75% 31.12
131 Tan Binhpro 21 40 53% 36.67
132 Hoai linh 19 40 48% 35.78
133 Đặng Hiếu 16 32 50% 25.03
134 Duy Thạch NP 17 40 43% 27.88
135 Khoa Khoa 31 40 78% 17.93
136 Trần Chu Sang 9 16 56% 35.4
137 Phụng Hà 33 39 85% 24.12
138 Hữu Thành 26 38 68% 24.25
139 My Phạm 0 1 0% 4.23
140 Phạm Hồng Quân 23 38 61% 59.13
141 Ngô Vinh Hiển 23 40 58% 50.22
142 Hoàng Thị Huyền Mai 30 40 75% 27.77
143 Tran Cong Chi 34 40 85% 36.22
144 Juni Juni 37 40 93% 14.72
145 PHẠM THỊ MI 27 35 77% 26.73
146 Huuyền My 37 40 93% 2.87
147 Duy Madridista 3 39 8% 3.97
148 Hải Hài Hước 8 36 22% 4.82
149 Lê Võ Diễm Hằng 0 0 0% 0.15
150 Đỗ Ngọc Huyền 26 40 65% 53.52
151 Đình Phận 35 40 88% 33.4
152 Vũ Ngọc Trung 24 40 60% 34.95
153 Hoài Choa 23 40 58% 33.27
154 Nhất Đô 31 40 78% 19.1
155 Đườngđời Đưađẩy Đi ĐủĐường 21 40 53% 19.32
156 Nhí Nhảnh Như 4 9 44% 60.73
157 Nguyễn hoàng lâm 209 24 40 60% 51.87
158 Nguyễn Trang 31 40 78% 39.28
159 Kiều Oanh Nguyễn 30 40 75% 50.52
160 nguyen quoc anh 25 40 63% 42.67
161 Tran Nhan Hau 14 28 50% 60.45
162 Nguyễn thị hương huyền 34 39 87% 4.68
163 Hoa Nguyễn 22 32 69% 20.83
164 Phùng Thị Kiều Oanh 29 40 73% 50.68
165 Thanh Lam Từ 9 18 50% 60.2
166 Đỗ Hiếu 33 40 83% 21.12
167 Nin Nguyễn 34 40 85% 20.52
168 Nguyễn Minh Nhi 22 40 55% 50.47
169 Hoàng Minh Duy 21 37 57% 45.67
170 tran thi giang 21 39 54% 53.28
171 Thịt Kho Tàu 20 24 83% 8.5
172 Van Phong Nguyen 27 40 68% 34.15
173 Phuoc Vu 33 40 83% 42.23
174 Thùy Nhân 24 32 75% 8.03
175 Phúc Nguyên 29 40 73% 25.35
176 Hải Trần 27 40 68% 32.98
177 Nhã Tiên 8 22 36% 60.25
178 Tàii Đỗ 19 40 48% 51.13
179 Nguyễn Thị Thu Trang 33 40 83% 22.07
180 Tạ Tuấn 10 39 26% 15.08
181 Nga Ngớ Ngẩn 16 39 41% 12.75
182 Pupy Nguyễn 25 37 68% 61.87
183 Chi Barça 33 39 85% 38.55
184 Dung Nguyen Ngoc 29 40 73% 26.12
185 Như Thùy 31 40 78% 25.5
186 Thiều Ngọc Công 33 40 83% 40.78
187 Quốc Huy 34 40 85% 24.6
188 Dung Phương 23 40 58% 30.13
189 Đo nguyen thao 10 38 26% 6
190 Bình Huỳnh 22 40 55% 18.95
191 Kỳ Duyên 17 40 43% 23.47
192 daicatien 25 37 68% 19.48
193 Tran thi thuy duong 20 39 51% 39.77
194 Thuy Duong 25 39 64% 34.73
195 Lan Anh Nguyễn 0 0 0% 0.03
196 Khánh Ngọc 31 40 78% 28.6
197 Bảo Trân 13 30 43% 59.18
198 Hoàng Đại Gia 29 40 73% 37.03
199 dinh phu 1 7 14% 5
200 Thái Bảo KB 27 39 69% 46.68
201 MộngđếnmộngđiMộngngỡtàn ThềxưahẹncũHộihồngnhan 21 37 57% 60.08
202 Jordan 28 40 70% 21.07
203 Thành 25 40 63% 46.38
204 Nam Nguyễn 22 40 55% 15.9
205 Hoàng Viễn 6 17 35% 26.08
206 Tuân 26 40 65% 35.02
207 trịnh thanh lâm 19 37 51% 37.53
208 Hoàng Huyền Mai 20 40 50% 56.28
209 Hoaithuong Nguyen 25 35 71% 14.5
210 Hớm hỉnh Heo 15 40 38% 35.45
211 Mai Pham 25 40 63% 34.98
212 nguyễn 37 40 93% 21.43
213 Hà Nhĩ Trương 27 40 68% 41.42
214 Lê Ngọc Hân 16 30 53% 20.42
215 Trần Hữu Thắng 30 40 75% 26.52
216 huntelar 21 35 60% 21.95
217 Huỳnh Thị Ngọc Sương 31 40 78% 12.33
218 Thy Thy 27 40 68% 29.63
219 Bửu Tuyền 23 40 58% 24.03
220 Lai Thành Dung 32 37 86% 27.1
221 Trinh J 26 34 76% 37.62
222 Vũ Đức Huy 13 22 59% 41.08
223 LÊ HOÀNG ÂN 23 40 58% 26.75
224 Kal 20 25 80% 9.02
225 HạNh's ShiNe's 19 40 48% 27.37
226 Kieu 30 40 75% 25.87
227 Khãi Phan 37 40 93% 8.42
228 Như Uyên 0 0 0% 0.52
229 Nguyễn Thu Hiền 10 40 25% 6.82
230 Jet Anh 16 37 43% 60.83
231 ngốc như con cóc 11 16 69% 12.65
232 Thụy Dương 30 40 75% 25.47
233 Minh Thư 35 40 88% 22.32
234 bảo như 26 40 65% 31.95
235 Hoàng thị thanh thúy 33 40 83% 13.93
236 Đức's Tồ 11 21 52% 16.98
237 Thông Chí Nguyễn 30 40 75% 35.52
238 정국 35 40 88% 17.15
239 Trương Quý Hải 32 40 80% 10.1
240 Kem Kem Lấm Lem 33 40 83% 61.22
241 Minh Đức 32 36 89% 29.68
242 nguyễn thi luyến 0 0 0% 0.58
243 Lê Trung Kiên 30 40 75% 48.15
244 Trương Thị Ngân 18 40 45% 33.05
245 Huỳnh Thanh Bình 26 40 65% 41.58
246 Đào Tiên 27 37 73% 57.2
247 Bao Anh Vu 20 40 50% 37.4
248 Chỉ Cần Em 26 40 65% 20.78
249 lê hưng 26 38 68% 21.27
250 Nguyên Van Tu 30 39 77% 43.22
251 Phạm Ngọc 36 39 92% 16.93
252 Mai Văn Thiên 22 40 55% 32.3
253 Nguyễn Narcissus 32 40 80% 35.75
254 Tran Vinh Thanh 18 27 67% 17.55
255 Tăng Thị Huỳnh Như 28 40 70% 40.4
256 Nguyen Thi Phi Nhung 7 15 47% 4.25
257 Vũ Bùi 0 1 0% 2.3
258 Lê Quốc Dũng 26 39 67% 29.27
259 Cáo Đeo Nơ 20 34 59% 60.17
260 Đỗ Trung Hiếu 0 0 0% 0.18
261 trần phú nguyện 34 40 85% 13.4
262 Hữu Nghị Hoàng 25 40 63% 50.82
263 Gấu's Bông'ss 6 21 29% 30.38
264 Duy Khanh 37 40 93% 20.12
265 Nguyễn Lê Tiểu Bình 38 40 95% 13.57
266 Nhi Phan 34 40 85% 23.7
267 Thanh Bình 2 2 100% 1.3
268 Nguyễn Đoàn Hồng Nhung 18 37 49% 35.32
269 Hoàng Văn Quốc 21 39 54% 31.65
270 Lê Như Hiếu 24 40 60% 33.45
271 Phu Ninh 22 40 55% 22.48
272 Anh Tgx 37 40 93% 26.98
273 Phan Kim Hướng 28 40 70% 15
274 Mai Phương 13 39 33% 10.45
275 Lặng Lắng 0 0 0% 0.12
276 Vũ Đức Nam 29 39 74% 53.17
277 nguyen dinh nguyen 0 0 0% 0.4
278 Thuy Nhi 30 40 75% 23.78
279 Khiem Bui Trong 33 40 83% 40.88
280 Phan Nguyễn Thanh Trúc 0 0 0% 1.07
281 Hoàng Anh Sỹ 28 40 70% 52.42
282 Lê Duy Đạt 6 8 75% 3.27
283 Long Trần 31 40 78% 9.22
284 Huỳnh Nhung 31 40 78% 22.6
285 Khổ Lại Đời Sao 30 39 77% 46.1
286 Đức Việt 28 40 70% 10.95
287 Cao Võ Hoàng Lâm 26 40 65% 37.77
288 Sapthiroi 16 24 67% 19.7
289 Rain Sad 37 40 93% 6.03
290 Bạch Vũ Lâm 23 40 58% 6.8
291 Tuấn Minh Lê 24 40 60% 51.18
292 Shiki Kamito 18 40 45% 15.87
293 le quang toan 24 39 62% 31.17
294 Thử Phát Cho Biết 0 4 0% 3.22
295 Stronger Than Yesterday 28 40 70% 35.27
296 Ng Phương 29 40 73% 27.2
297 Hoàng Trọng Sơn 27 40 68% 50.7
298 Phạm Tây 25 40 63% 56.83
299 Thanh Thảo Nguyễn 9 15 60% 60.5
300 piover 21 40 53% 26.98
301 Tuấn Đạt 35 40 88% 4.45
302 Tường Vy 21 40 53% 22.38
303 Mạnh Nguyễn 25 40 63% 48.05
304 Hoàng's Đồraếmòn's 17 40 43% 43.02
305 Hung Nguyen 24 38 63% 45.77
306 Quyền Lý 10 12 83% 11.28
307 Quản Thanh Mai 30 40 75% 0.15
308 Nguyễn Hồng Vy 14 40 35% 32.75
309 Lan Ngố 26 34 76% 8.02
310 Triệu Gia Đức 30 40 75% 30.28
311 Anhh Anhh 28 40 70% 46.87
312 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 21 38 55% 57.28
313 seandoan 30 40 75% 37.9
314 Vua Phai Thoi 0 1 0% 0.95
315 Chí Nguyên 8 13 62% 41.12
316 Tôn Thất Duy 27 40 68% 53.72
317 Lê Thị Mai Liên 16 40 40% 43.42
318 Lan Thao 25 40 63% 31.97
319 Khöñg Çåm Xüç 6 40 15% 27.98
320 Hiếu Như 35 40 88% 24.27
321 Trang Hồng 23 40 58% 30.95
322 Tun Tun 28 40 70% 54.72
323 Ngọc Yến 14 40 35% 6.22
324 Phi Long Long Phi 16 36 44% 30.63
325 Hoang Van Hoa 10 18 56% 21.87
326 ŠVăn Thànhš 30 40 75% 16.63
327 Huy Anhhuy 26 40 65% 34.33
328 Bảo Quyên 11 40 28% 7.07
329 nguyễn thị vân anh 18 40 45% 26.88
330 Lê Thị Diệp Linh 16 25 64% 60.95
331 Nguyễn thanh thuỷ tiên 0 1 0% 0.63
332 Hwang Hee Chan 31 40 78% 12.9
333 lê hoàng kim 33 40 83% 38.5
334 Takei Taiki 23 29 79% 33.07
335 Hồ Thị Thanh Nguyên 26 40 65% 31.83
336 nguyen van hong 22 40 55% 35.35
337 Trần Thị Lan 1 1 100% 0.85
338 Cẩm Ly 8 19 42% 16.45
339 Tóc Mây 0 1 0% 0.5
340 Diễm Huỳnh 26 34 76% 31.38
341 nguyễn gia phước 35 40 88% 32.55
342 Hoài Lê 33 40 83% 17.23
343 Nguyễn Văn Quốc Nhật 29 39 74% 34.37
344 Nguyen Hong Son 36 40 90% 35.43
345 Trần Gia Văn 17 40 43% 9.72
346 Linh Trần 20 40 50% 34.45
347 Tuấn Duy 22 40 55% 23.42
348 Phước Thành 35 39 90% 9.37
349 Hạnh Trần 29 39 74% 10.23
350 Thanh Trang Nguyen 34 40 85% 16.5
351 Trunq's Taro 32 39 82% 32.85
352 Vi Vu 16 35 46% 60.62
353 Hoai Nhishyn 18 39 46% 34.12
354 Bạch Ngọc Minh Châu 33 40 83% 21.42
355 Mat Na Khong Ten 0 0 0% 0.28
356 Tường Nguyễn Văn 22 40 55% 42.23
357 Nhật Phi 18 24 75% 10.3
358 hieu` 30 40 75% 22.15
359 Khánh Huyền 21 40 53% 36.75
360 Khánh An 26 40 65% 18.78
361 Trình Thị Bích Như 22 40 55% 8.85
362 Jenny Bony 5 6 83% 4.38
363 bùi thị kim liễu 26 39 67% 47.87
364 Nguyễn Quang Nghĩa 31 40 78% 35.7
365 Lâm Sơn Đoàn 0 0 0% 0.13
366 Tran Thi Thao Uyen 24 32 75% 9.78
367 Trịnh Trung 29 38 76% 38.03
368 Xuan Phamthithu 29 40 73% 23.95
369 Kiko Phạm 12 28 43% 21.35
370 Ngọc Trần 31 40 78% 32.78
371 Nam Suneo 25 37 68% 60.58
372 Thiên Di 18 39 46% 17.42
373 Po Bo 30 40 75% 35.78
374 Făng Nguyễn 40 40 100% 23.37
375 Trương Ngọc Quyên 18 40 45% 41.48
376 đoàn văn toa 26 40 65% 32.92
377 Lam Tịnh 18 21 86% 7.92
378 dinhhue 19 40 48% 18.22
379 Cao Thiên Mai 19 40 48% 8.35
380 Scorpiö Marine 25 40 63% 44.07
381 Võ Xuân Trọng 10 29 34% 60.17
382 Hoang Dien Duc 36 40 90% 19.57
383 anh mỹ 22 39 56% 49.85
384 le thi vuong 33 40 83% 45.57
385 Kvi Ú Nù 1 8 13% 4.33
386 Nguyễn Thị Hà 33 38 87% 26.48
387 Thanh Mai Tali 11 40 28% 12.7
388 Nguyen Thi Kieu Oanh 19 39 49% 31.33
389 Đình An Hoàng 15 40 38% 18.7
390 to trang 21 38 55% 23.17
391 Thanh Loan 7 20 35% 61.32
392 Sơn Hoàng 21 40 53% 39.93
393 Xuka Hí 31 40 78% 50.05
394 Chet Heo 32 40 80% 36.97
395 Divainer 9 19 47% 23.62
396 kinhha 0 0 0% 0.08
397 Lê Thanh Dung 31 37 84% 34.05
398 Huỳnh Tuấn Kiệt 2 7 29% 16.45
399 Nguyễn Thị Hà PHương 12 40 30% 17.72
400 NGUYEN LE THI NGOC HA 27 40 68% 31.78
401 nguyễn lâm dũng 29 40 73% 19.48
402 Quyên Bùi 6 9 67% 10.3
403 vu hai 23 36 64% 35.32
404 phan hong nhung 21 40 53% 18.52
405 Trần Phương Nam 34 40 85% 27.1
406 Đỗ Lê Duy 38 40 95% 7.95
407 Ngô Thế An 3 4 75% 3.18
408 Trung Đức 23 40 58% 52.98
409 luong van minh 31 40 78% 8.18
410 blue sky 4 13 31% 7.12
411 nguyenthihien 12 29 41% 14.67
412 serik 20 38 53% 42.53
413 Nguyễn Trúc Linh 29 40 73% 37.72
414 Nguyễn Hữu Cường 29 40 73% 23.72
415 Nguyễn Công Hảo 26 36 72% 20.73
416 Đăng Xuân 29 40 73% 8.23
417 Huỳnh Hữu Đức 22 40 55% 25.17
418 nguyễn đình chính 30 40 75% 35.65
419 nguyễn thị lan 14 39 36% 9.87
420 Ñhøk Küßï 16 40 40% 28.9
421 Hồngg Hạnhh 16 19 84% 11.47
422 Cókhônggiữmấtđừng Tìm 30 40 75% 30.6
423 nguyentuankiet 26 40 65% 60.82
424 Lê Duy Kỳ 17 24 71% 9
425 Võ Bình Phương Nam 3 6 50% 8.13
426 Khánh Manucian 29 40 73% 31.67
427 Ngân Daisy 19 40 48% 31.98
428 Kien Lê Chí 22 37 59% 60.55
429 Đào Đình Quân 39 40 98% 33.38
430 Gượng Cười 22 40 55% 10.97
431 Còi's Xí Gái 11 38 29% 8.87
432 Khánh Long 20 39 51% 49.38
433 phạm bảo lộc 29 40 73% 46.82
434 nguyễn thị quỳnh trang 19 40 48% 46.37
435 nguyễn cao viễn 1 3 33% 0.93
436 le quang huy 6 19 32% 46.2
437 Duyên's Joonji 21 36 58% 34.93
438 Hân Nguyễn 27 39 69% 51.35
439 Nguyễn Thành Luân 11 40 28% 41.55
440 Bằng Lăng Tím 24 36 67% 31.43
441 lê đức quý 29 40 73% 23.53
442 Nguyễn Thị Diệu Thư 32 40 80% 7.12
443 Nhok Sỹ 19 40 48% 49.05
444 Nguyễn văn Sơn 14 40 35% 33.35
445 Nguyên Trần 15 40 38% 20.73
446 mai trúc 20 38 53% 21.32
447 Võ Lê Quốc Khánh 36 40 90% 18.12
448 Phương Thảo 13 30 43% 45.05
449 Phat Nguyen 18 40 45% 26.3
450 Như Thảo 26 40 65% 23.42
451 Liên Myn 22 33 67% 22.53
452 Nguyễn Văn Hải 12 23 52% 37.28
453 Nguyễn Thị Thảo Nguyên 4 8 50% 3.23
454 pham quoc vuong 15 30 50% 18.02
455 Hoàng Hiền 20 40 50% 48.32
456 Nguyễn Khánh Vi 35 40 88% 34.23
457 song ngư họ bùi 16 40 40% 13.23
458 Hằng Nguyễn 31 40 78% 39
459 Xuân Quỳnh 26 40 65% 33.18
460 Thụy Hằng 26 39 67% 54.27
461 Miu Miu 24 40 60% 29.22
462 Dương Nhu 9 18 50% 60.95
463 Khang Nguyen 21 37 57% 34.15
464 Quốc 18 33 55% 60.18
465 Mạc Thị Trúc Mai 1 5 20% 2.4
466 Không Phải Minh 9 27 33% 60.05
467 Quang Dũng 11 40 28% 39.05
468 Tina Trần 11 39 28% 48.37
469 Khoa Bương 20 37 54% 35.93
470 Trang Nguyễn 33 40 83% 31.93
471 Trần Vân 13 37 35% 41.78
472 BangTa 30 39 77% 40.12
473 Yên Thái 19 39 49% 48.32
474 Biển Lặng 23 40 58% 19.5
475 Nguyễn Hùng 19 38 50% 32.12
476 Ngân's Nqkịch's Nqợm's 10 24 42% 5.6
477 Em Là Tất Cả 23 39 59% 33.62
478 Entj Han Nguyen 21 38 55% 57.77
479 Phạm Thảo 32 40 80% 50.6
480 Nguyễn Trung Đức 4 8 50% 3.18
481 Hoang Quynh 30 40 75% 51.67
482 Hậu 9 40 23% 4.58
483 ngô công sơn 16 40 40% 34.12
484 Hồng Hưởng 12 28 43% 16.63
485 Thắm Nguyễn 25 39 64% 29.82
486 Phan Anh Tùng 26 40 65% 55.27
487 Thành An 13 39 33% 42.55
488 Nguyễn Hoàng Uyên 0 1 0% 1.15
489 Tuan Le 27 40 68% 17.3
490 tranthihoai 19 40 48% 46.32
491 Không Bắt Buộc 22 38 58% 36.72
492 Sơn Trần 16 40 40% 20.73
493 Lê Vy 34 40 85% 6.1
494 Ken Bi 29 40 73% 27.42
495 Dương Prochuoikho 23 40 58% 26.98
496 Master Dombledore 14 25 56% 19.97
497 Trần Mạnh Cường 0 0 0% 0.2
498 Ma Kết December 23 40 58% 23.72
499 Phạm Văn Thịnh 16 40 40% 42.7

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12