Đề thi học kỳ 1 môn Vật Lý 12 trường THPT Hồng Ngự 3 năm học 2013-2014

Thời gian thi : 60 phút - Số câu hỏi : 40 câu - Số lượt thi : 3175

Click vào đề thi     Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Chu kì dao động của con lắc lò xo treo thẳng đứng có thể là:

 

Câu 2: Cơ năng của một chất điểm dao động điều hoà tỷ lệ thuận với

   

Câu 3: Một vật dao động điều hoà có phương trình là x= Acos(ωt).  Gốc thời gian t = 0 đã được chọn lúc vật ở vị trí nào dưới đây

Câu 4: Trong dao động điều hòa, vận tốc tức thời của vật dao động biến đổi

Câu 5: Đối với một dao động cơ điều hoà của một chất điểm thì:

       

Câu 6: Cho 2 dao động điều hòa cùng phương cùng tần số có phương trình lần lượt:x_{1}=3cos(\omega t+\varphi _{0})cm,s  ; x_{2}=4cos(\omega t+ \varphi _{0})cm,s. Biên độ dao động tổng hợp của 

Câu 7: Con lắc lò xo dao động điều hòa có vận tốc biến thiên với chu kỳ 4s thì thế năng của con lắc sẽ biến thiên với chu kỳ :

Câu 8: Một con lắc đơn gồm một sợi dây có chiều dài l và một quả nặng khối lượng m1 dao động điều hòa với chu kỳ T1 tại nơi có gia tốc trọng trường g. Nếu thay quả nặng m1 bằng quả nặng m2= 3m1 thì chu kỳ là:

Câu 9: Tại cùng một vị trí địa lý, hai con lắc đơn có chu kỳ dao động riêng lần lượt là  T1 = 6s và T2 = 8s, chu kỳ dao động riêng của con lắc thứ ba có chiều dài bằng tổng chiều dài của hai con lắc nói trên là

Câu 10: :  Một xe máy chạy trên con đường lát gạch, cứ cách khoảng 9m trên đường lại có một rãnh nhỏ. Chu kỳ dao động riêng của khung xe trên các lò xo giảm xóc là 1,5s. Xe bị xóc mạnh nhất khi vận tốc của xe là:

Câu 11: Âm sắc của một âm là đặc trưng sinh lí tương ứng với đặc trưng vật lí nào dưới đây:

Câu 12: Một dây đàn có chiều dài L, hai đầu cố định. Sóng dừng trên dây có bước sóng dài nhất là

Câu 13: Trong thí nghiệm giao thoa sóng, gọi d1 và d2  là khoảng cách từ hai nguồn tới điểm M. Nếu M đứng yên thì điều nào sau đây thỏa mãn. Biết biên độ sóng không đổi.

Câu 14: Khi có sóng dừng trên một đoạn dây đàn hồi, khoảng cách giữa hai nút sóng liên tiếp bằng

             

Câu 15: Chọn câu đúng: Hai sóng kết hợp có:

Câu 16: Một sóng âm truyền từ không khí vào nước thì

Câu 17: Nguồn sóng có phương trình u=2cos\pi t(cm)  Biết tốc độ lan truyền 0,4 m/s. Phương trình dao động của sóng tại điểm nằm trên phương truyền sóng, cách nguồn sóng 10 cm là

Câu 18: Một sóng cơ học truyền dọc theo trục ox có phương trình: u = 20cos(2000t – 20x)(cm). Trong đó x đo bằng mét, t đo bằng giây. Vận tốc truyền  sóng là

Câu 19: Trên một sợi dây dài 2 m đang có sóng dừng với tần số 100 Hz, người ta thấy ngoài 2 đầu dây cố định còn có 3 điểm khác luôn đứng yên. Vận tốc truyền sóng trên dây là

Câu 20: Một sóng âm có tần số 450Hz lan truyền với vận tốc 360 m/s trong không khí. Độ lệch pha giữa hai điểm cách nhau 1m trên một phương truyền sóng là

Câu 21: Phát biểu nào sau đây sai về động cơ không đồng bộ 3 pha:

     

Câu 22: Điều kiện để xảy ra hiện tượng cộng hưởng điện trong đoạn mạch RLC nối tiếp được diễn tả theo biểu thức nào đươi đây:

Câu 23: Khi cộng hưởng trong mạch điện xoay chiều AB gồm R, L, C mắc nối tiếp xảy ra thì biểu thức nào sau đây sai?

Câu 24: Số đo của vôn kế và ampe kế xoay chiều chỉ:

Câu 25: Cho dòng điện xoay chiều i = I0cosωt (A) chạy qua mạch gồm R và cuộn dây thuần cảm L mắc nối tiếp thì:

Câu 26: Trong mạch điện xoay chiều gồm R, L, C mắc nối tiếp. Cho L, C,ω không đổi. Thay đổi R cho đến khi R = Ro  thì Pmax . Khi đó:

Câu 27: Một máy phát điện xoay chiều một pha có p cặp cực quay đều với tần số góc n (vòng/phút), với số cặp cực bằng số cuộn dây của phần ứng thì tần số của dòng điện do máy tạo ra là f (Hz). Biểu thức liên hệ giữa p, n, f  là 

Câu 28: Trong mạch điện RLC mắc nối tiếp, Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu mỗi phần tử R, L, C lần lượt là 40V, 50V, 80V. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch bằng 

Câu 29: Một mạch điện xoay chiều nối tiêp R,L,C . Điện áp hai đầu đoạn mạch có biểu thức u=100\sqrt{2}cos(100\pi t+\frac{\pi }{2}) V và i=4\sqrt{2}cos(100\pi t+\frac{\pi }{6}) A. Công suất của mạch bắng:

Câu 30: Hiệu điện thế giữa hai đầu một đoạn mạch điện xoay chiều là:u=100\sqrt{2}cos(100\pi t-\pi /6)(V) và cường độ dòng điệnqua mạch là:. i=4\sqrt{2}cos(100\pi t-\pi /2)(A) Công suất tiêu thụ của đoạn mạch đó là:

 

Câu 31: Một đoạn mạch xoay chiều gồm điện trở thuần R, cuộn thuần cảm L=\frac{1}{\pi }H  và tụ có điện dung C=\frac{10^{-4}}{1,44\pi }F  ghép nối tiếp vào hiệu điện thế   với  u=U_{0}cos(2\pi ft)(V) không đổi, f thay đổi. Với giá trị nào của f thì công suất tiêu thụ của mạch cực đại?

Câu 32: Với cùng một công suất cần truyền tải, nếu tăng hiệu điện thế hiệu dụng ở nơi truyền đi lên 25 lần thì công suất hao phí trên đường dây sẽ:

Câu 33: Một con lắc lò xo dao động điều hòa với phương trình x=Acos\omega t và có cơ năng là W. Động năng của vật tại thời điểm t là:

Câu 34: Một con lắc đang dao động điều hoà. Đại lượng nào sau đây không phải là đại lượng điều hoà?

Câu 35: Chọn câu sai:

         

Câu 36: Cho cường độ âm chuẩn I0 = 10-12 W/m2. Một âm có mức cường độ âm 80dB thì cường độ âm là:

Câu 37: Với dòng điện xoay chiều, điện áp hiệu dụng U  liên hệ với điện áp cực đại U theo công thức nào dưới đây ?

Câu 38: Chọn phương án sai: Mạch điện có chứa cuộn cảm thuần L ghép nối tiếp với tụ điện C  có Z> ZC thì

Câu 39: Cho điện áp tức thời giữa hai đầu mạch điện chỉ chứa cuộn cảm thuần L với ZL=50Ω  là u=200\sqrt{2}cos100\pi t(V).  Dòng điện tức thời trong mạch là ?

Câu 40: Một khung dây dẫn phẳng, hình tròn gồm 100 vòng dây quay trong từ trường đều có cảm ứng từ B = 4T với tốc độ góc không đổi 5rad/s, diện tích của khung dây S = 0,04m2, trục quay của khung vuông góc với đường sức từ. Giá trị cực đại của từ thông và suất điện động trong khung dây bằng là:

                      

 

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Lê Minh 20 40 50% 7.85
2 Ninh Sửu Nhi 18 40 45% 12.8
3 Ngọc Văn 30 40 75% 12.18
4 Myeong Trần 2 7 29% 4.37
5 Cu Teo 31 40 78% 29.77
6 Mai Thành Long 35 40 88% 13.87
7 Quoc Thinh 16 40 40% 60.12
8 Thức Nhát Gái 32 39 82% 45.78
9 nguyễn thị chi 37 40 93% 34.92
10 Phương Linh 1 5 20% 2.67
11 Thành Arsenal 4 15 27% 6.62
12 Hoàng Thị Mỹ Linh 18 40 45% 32.78
13 Phạm Bích Hồng 28 37 76% 60.35
14 Peo Đinh 5 17 29% 60.23
15 Hương Duyên Võ 17 26 65% 60.72
16 lethithu 24 40 60% 33.28
17 Nguyễn Vũ Phan Thảo Lê 36 40 90% 19.28
18 Nguyễn Thị Bích Ngọc 32 40 80% 29.67
19 Huỳnh Lê Chiêu Dương 12 40 30% 37.27
20 nguyễn anh dũng 21 40 53% 19.4
21 Khoa Lữ 15 40 38% 21.7
22 Tran Hoang Phi 38 40 95% 29.3
23 Yên Khôi 33 40 83% 36.6
24 Phan MInh Tâm 38 39 97% 15.25
25 Đinh Tiến Phong 29 40 73% 42.23
26 Trương Văn Thuận 32 39 82% 58.03
27 Pắp Cải 5 22 23% 41.95
28 Thảoo Mai 2 10 20% 18.1
29 Van Nguyen Ngoc 35 40 88% 32.23
30 Lê Quốc Huy 23 40 58% 30.2
31 Võ Thành Luân 10 13 77% 60.15
32 Akyus Cris 3 9 33% 9.3
33 Trúc Phan Công 25 38 66% 60.13
34 Lữ Đăng Cường 17 27 63% 36.25
35 Nguyệt Hạ 29 39 74% 29.63
36 Ngô xuân anh 20 39 51% 12.95
37 Lê thương thương 32 40 80% 24.15
38 Kim Hà 29 40 73% 43.28
39 Thuận Nguyễn 35 40 88% 20.8
40 Mai Thị Hiền 22 35 63% 24.25
41 nguyễn công hậu 2 8 25% 7.83
42 Mai Đặng 23 38 61% 42.62
43 Nguyễn Thị Tú Uyên 31 40 78% 19.92
44 Loan Ham Học 30 40 75% 35.62
45 Tuấn Kiệt 29 40 73% 49.17
46 Trần Thái Nguyên 31 39 79% 26.82
47 Hoàng Minh Hiếu 19 31 61% 27.88
48 Nguyễn Ngọc Khả 32 40 80% 28.45
49 Thu Trang Ho 6 9 67% 6.9
50 Doi Giay Pha Le 28 38 74% 38.33
51 nguyenduchieu 5 16 31% 47.55
52 Mai van thang 19 40 48% 48.68
53 Tiêu Tiêu Âu 32 40 80% 38.63
54 Út Đoàn 7 7 100% 4.93
55 Thiệu thoi thóp 33 39 85% 35.22
56 Moi NhOx 4 4 100% 19.25
57 Trần Thị Vân Oanh 32 39 82% 25.27
58 Phụng Hiếu 33 39 85% 17.93
59 phan khãi 26 39 67% 60.62
60 Thổ Chelsea 36 40 90% 20.92
61 Cố Sơ 36 40 90% 31.68
62 Phạm Võ Xuyên Thịnh 27 40 68% 22.33
63 Bùi thị kim nhường 0 1 0% 0.63
64 Duy Quyền 34 40 85% 19.32
65 Loan 31 40 78% 35.85
66 Mét Bảy Hai 17 28 61% 20.22
67 lê hồng hạnh 13 40 33% 13.05
68 Sang Nguyễn 17 38 45% 60.27
69 Mộc Lan 25 40 63% 52.35
70 Hồng Sơn 22 40 55% 28.95
71 Bét'ss Boii'ss 18 37 49% 23.32
72 Duichan Yogurthếthạn 30 40 75% 34.5
73 Đặng Quang Thăng 27 38 71% 47.53
74 Trần Minh Hậu 29 40 73% 39.83
75 Lê Danh Hùng 0 0 0% 0.13
76 Trần Thị Thuỳ Linh 16 40 40% 10.87
77 Quyên Trương 34 40 85% 19.9
78 Nhi Nguyen 1 1 100% 3.22
79 Lê Thị Trinh 22 37 59% 39.97
80 Anh Tú 32 40 80% 22.37
81 Phạm Dũng 16 40 40% 53.72
82 Thế Tùng Sid 15 39 38% 24.18
83 Asds Skier 7 12 58% 16.25
84 huynh đưc thanh 12 37 32% 40.15
85 Nothing On You 28 37 76% 59.03
86 Sống Với Chính Tôi 19 30 63% 60.15
87 Riot việt 6 15 40% 15.05
88 Nguyễn Hồng Ánh 38 40 95% 20.55
89 Họ Bùi Tên Ty 28 39 72% 60.18
90 Vũ Thanh Trà 12 40 30% 36.63
91 phạm nguyên tố hạ 25 40 63% 31.53
92 Bảo Trâm 0 1 0% 0.5
93 Hải NT 37 40 93% 19.97
94 Tiến 18 24 75% 16.7
95 lê văn hùng 20 39 51% 44.28
96 Hiền Renn 26 40 65% 34.43
97 Vũ Hoàng Thanh Trang 38 39 97% 16.47
98 Trần Đăng Đại 16 23 70% 18.8
99 Thanh Lâm 18 40 45% 38.77
100 Thanh Hùng Jmg 14 40 35% 9.28
101 Thang'k Ngoc'k 21 36 58% 27.7
102 vothitam 3 6 50% 8.87
103 Thanh 13 36 36% 52.42
104 Trúc Linh 17 37 46% 42.03
105 Lê Quỳnh Diễm 4 4 100% 2.35
106 ha tuan anh 5 11 45% 10.55
107 Dieu Pham 15 30 50% 10.6
108 Huy Huy 12 34 35% 60.03
109 Đạj Hồ 23 36 64% 27.03
110 Ngọc Hiếu 16 24 67% 22.98
111 luongthihuyentran 10 11 91% 7.07
112 Hung Pham Vu 12 33 36% 21.2
113 Vũ Vui Vẻ 17 40 43% 27.08
114 Đoàn Nữ Gia Hằng 19 30 63% 19.7
115 Lê Khoa 32 40 80% 35.17
116 Thúy Diệu 6 8 75% 7.92
117 Phương Thảo 28 40 70% 24.55
118 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 22 34 65% 30.55
119 Văn Hùng 27 40 68% 43.55
120 Quoc Minh Bui 39 40 98% 17.65
121 Nguyễn Trần Bá Thiên 28 39 72% 16.87
122 Nguyễn Văn Tiến 14 23 61% 14.37
123 dathoang 24 37 65% 29.78
124 Tuấn Minh Phạm 32 40 80% 11.45
125 NguyỄn Công SƠn 38 39 97% 5
126 Thanh Ngân 14 35 40% 17.67
127 Đinh Văn trạng 17 36 47% 59.67
128 Eagle Eye 24 40 60% 49.17
129 Trần Nguyên Trọng 25 30 83% 17.15
130 Duy Dandy 32 40 80% 34.03
131 Anh Thu Do 18 18 100% 9.1
132 Bảo Bụt Bụt 30 40 75% 37.47
133 Hoang Cao 19 40 48% 16.58
134 Giấc Mơ Cỏ May 30 40 75% 31.12
135 Tan Binhpro 21 40 53% 36.67
136 Hoai linh 19 40 48% 35.78
137 Đặng Hiếu 16 32 50% 25.03
138 Duy Thạch NP 17 40 43% 27.88
139 Khoa Khoa 31 40 78% 17.93
140 Trần Chu Sang 9 16 56% 35.4
141 Phụng Hà 33 39 85% 24.12
142 Hữu Thành 26 38 68% 24.25
143 My Phạm 0 1 0% 4.23
144 Phạm Hồng Quân 23 38 61% 59.13
145 Ngô Vinh Hiển 23 40 58% 50.22
146 Hoàng Thị Huyền Mai 30 40 75% 27.77
147 Tran Cong Chi 34 40 85% 36.22
148 Juni Juni 37 40 93% 14.72
149 PHẠM THỊ MI 27 35 77% 26.73
150 Dung Nguyen 24 40 60% 34.97
151 Huuyền My 37 40 93% 2.87
152 Duy Madridista 3 39 8% 3.97
153 Hải Hài Hước 8 36 22% 4.82
154 Lê Võ Diễm Hằng 0 0 0% 0.15
155 Đỗ Ngọc Huyền 26 40 65% 53.52
156 Đình Phận 35 40 88% 33.4
157 Vũ Ngọc Trung 24 40 60% 34.95
158 Hoài Choa 23 40 58% 33.27
159 Nhất Đô 31 40 78% 19.1
160 Đườngđời Đưađẩy Đi ĐủĐường 21 40 53% 19.32
161 Nhí Nhảnh Như 4 9 44% 60.73
162 Nguyễn hoàng lâm 209 24 40 60% 51.87
163 Nguyễn Trang 31 40 78% 39.28
164 Kiều Oanh Nguyễn 30 40 75% 50.52
165 nguyen quoc anh 25 40 63% 42.67
166 Tran Nhan Hau 14 28 50% 60.45
167 Nguyễn thị hương huyền 34 39 87% 4.68
168 Hoa Nguyễn 22 32 69% 20.83
169 Phùng Thị Kiều Oanh 29 40 73% 50.68
170 Thanh Lam Từ 9 18 50% 60.2
171 Đỗ Hiếu 33 40 83% 21.12
172 Nin Nguyễn 34 40 85% 20.52
173 Nguyễn Minh Nhi 22 40 55% 50.47
174 Hoàng Minh Duy 21 37 57% 45.67
175 tran thi giang 21 39 54% 53.28
176 Thịt Kho Tàu 20 24 83% 8.5
177 Van Phong Nguyen 27 40 68% 34.15
178 Phuoc Vu 33 40 83% 42.23
179 Thùy Nhân 24 32 75% 8.03
180 Phúc Nguyên 29 40 73% 25.35
181 Hải Trần 27 40 68% 32.98
182 Nhã Tiên 8 22 36% 60.25
183 Tàii Đỗ 19 40 48% 51.13
184 Nguyễn Thị Thu Trang 33 40 83% 22.07
185 Tạ Tuấn 10 39 26% 15.08
186 Nga Ngớ Ngẩn 16 39 41% 12.75
187 Pupy Nguyễn 25 37 68% 61.87
188 Chi Barça 33 39 85% 38.55
189 Dung Nguyen Ngoc 29 40 73% 26.12
190 Như Thùy 31 40 78% 25.5
191 ﹺ ﹺ ﹺ  ﹺ ﹺ ﹺ 7 18 39% 60.03
192 Thiều Ngọc Công 33 40 83% 40.78
193 Quốc Huy 34 40 85% 24.6
194 Dung Phương 23 40 58% 30.13
195 Đo nguyen thao 10 38 26% 6
196 Bình Huỳnh 22 40 55% 18.95
197 Kỳ Duyên 17 40 43% 23.47
198 daicatien 25 37 68% 19.48
199 Tran thi thuy duong 20 39 51% 39.77
200 Thuy Duong 25 39 64% 34.73
201 Lan Anh Nguyễn 0 0 0% 0.03
202 Khánh Ngọc 31 40 78% 28.6
203 Bảo Trân 13 30 43% 59.18
204 Hoàng Đại Gia 29 40 73% 37.03
205 dinh phu 1 7 14% 5
206 Thái Bảo KB 27 39 69% 46.68
207 MộngđếnmộngđiMộngngỡtàn ThềxưahẹncũHộihồngnhan 21 37 57% 60.08
208 Jordan 28 40 70% 21.07
209 Thành 25 40 63% 46.38
210 Nam Nguyễn 22 40 55% 15.9
211 Hoàng Viễn 6 17 35% 26.08
212 Tuân 26 40 65% 35.02
213 trịnh thanh lâm 19 37 51% 37.53
214 Hoàng Huyền Mai 20 40 50% 56.28
215 Hoaithuong Nguyen 25 35 71% 14.5
216 Hớm hỉnh Heo 15 40 38% 35.45
217 Mai Pham 25 40 63% 34.98
218 nguyễn 37 40 93% 21.43
219 Hà Nhĩ Trương 27 40 68% 41.42
220 Lê Ngọc Hân 16 30 53% 20.42
221 Trần Hữu Thắng 30 40 75% 26.52
222 huntelar 21 35 60% 21.95
223 Huỳnh Thị Ngọc Sương 31 40 78% 12.33
224 Thy Thy 27 40 68% 29.63
225 Bửu Tuyền 23 40 58% 24.03
226 Lai Thành Dung 32 37 86% 27.1
227 Trinh J 26 34 76% 37.62
228 Vũ Đức Huy 13 22 59% 41.08
229 LÊ HOÀNG ÂN 23 40 58% 26.75
230 Kal 20 25 80% 9.02
231 HạNh's ShiNe's 19 40 48% 27.37
232 Kieu 30 40 75% 25.87
233 Khãi Phan 37 40 93% 8.42
234 Như Uyên 0 0 0% 0.52
235 Nguyễn Thu Hiền 10 40 25% 6.82
236 Jet Anh 16 37 43% 60.83
237 ngốc như con cóc 11 16 69% 12.65
238 Thụy Dương 30 40 75% 25.47
239 Minh Thư 35 40 88% 22.32
240 bảo như 26 40 65% 31.95
241 Hoàng thị thanh thúy 33 40 83% 13.93
242 Ng DũNg 34 40 85% 26.45
243 Đức's Tồ 11 21 52% 16.98
244 Thông Chí Nguyễn 30 40 75% 35.52
245 정국 35 40 88% 17.15
246 Trương Quý Hải 32 40 80% 10.1
247 Kem Kem Lấm Lem 33 40 83% 61.22
248 Minh Đức 32 36 89% 29.68
249 nguyễn thi luyến 0 0 0% 0.58
250 Lê Trung Kiên 30 40 75% 48.15
251 Trương Thị Ngân 18 40 45% 33.05
252 Huỳnh Thanh Bình 26 40 65% 41.58
253 Đào Tiên 27 37 73% 57.2
254 Bao Anh Vu 20 40 50% 37.4
255 Chỉ Cần Em 26 40 65% 20.78
256 lê hưng 26 38 68% 21.27
257 Nguyên Van Tu 30 39 77% 43.22
258 Phạm Ngọc 36 39 92% 16.93
259 Mai Văn Thiên 22 40 55% 32.3
260 Nguyễn Narcissus 32 40 80% 35.75
261 Tran Vinh Thanh 18 27 67% 17.55
262 Tăng Thị Huỳnh Như 28 40 70% 40.4
263 Đoàn Thị Nhài 24 40 60% 16.93
264 Nguyen Thi Phi Nhung 7 15 47% 4.25
265 Vũ Bùi 0 1 0% 2.3
266 Lê Quốc Dũng 26 39 67% 29.27
267 Cáo Đeo Nơ 20 34 59% 60.17
268 Đỗ Trung Hiếu 0 0 0% 0.18
269 trần phú nguyện 34 40 85% 13.4
270 Hữu Nghị Hoàng 25 40 63% 50.82
271 Gấu's Bông'ss 6 21 29% 30.38
272 Duy Khanh 37 40 93% 20.12
273 Nguyễn Lê Tiểu Bình 38 40 95% 13.57
274 Nhi Phan 34 40 85% 23.7
275 Thanh Bình 2 2 100% 1.3
276 Nguyễn Đoàn Hồng Nhung 18 37 49% 35.32
277 Hoàng Văn Quốc 21 39 54% 31.65
278 Lê Như Hiếu 24 40 60% 33.45
279 Phu Ninh 22 40 55% 22.48
280 Anh Tgx 37 40 93% 26.98
281 Phan Kim Hướng 28 40 70% 15
282 Mai Phương 13 39 33% 10.45
283 Lặng Lắng 0 0 0% 0.12
284 Vũ Đức Nam 29 39 74% 53.17
285 nguyen dinh nguyen 0 0 0% 0.4
286 Thuy Nhi 30 40 75% 23.78
287 Khiem Bui Trong 33 40 83% 40.88
288 Phan Nguyễn Thanh Trúc 0 0 0% 1.07
289 Hoàng Anh Sỹ 28 40 70% 52.42
290 Lê Duy Đạt 6 8 75% 3.27
291 Long Trần 31 40 78% 9.22
292 Huỳnh Nhung 31 40 78% 22.6
293 Khổ Lại Đời Sao 30 39 77% 46.1
294 Đức Việt 28 40 70% 10.95
295 Cao Võ Hoàng Lâm 26 40 65% 37.77
296 Sapthiroi 16 24 67% 19.7
297 Rain Sad 37 40 93% 6.03
298 Bạch Vũ Lâm 23 40 58% 6.8
299 Tuấn Minh Lê 24 40 60% 51.18
300 Shiki Kamito 18 40 45% 15.87
301 le quang toan 24 39 62% 31.17
302 Thử Phát Cho Biết 0 4 0% 3.22
303 Stronger Than Yesterday 28 40 70% 35.27
304 Ng Phương 29 40 73% 27.2
305 Hoàng Trọng Sơn 27 40 68% 50.7
306 Phạm Tây 25 40 63% 56.83
307 Thanh Thảo Nguyễn 9 15 60% 60.5
308 piover 21 40 53% 26.98
309 Tuấn Đạt 35 40 88% 4.45
310 Tường Vy 21 40 53% 22.38
311 Mạnh Nguyễn 25 40 63% 48.05
312 Hoàng's Đồraếmòn's 17 40 43% 43.02
313 Hung Nguyen 24 38 63% 45.77
314 Quyền Lý 10 12 83% 11.28
315 Quản Thanh Mai 30 40 75% 0.15
316 Nguyễn Hồng Vy 14 40 35% 32.75
317 Lan Ngố 26 34 76% 8.02
318 Triệu Gia Đức 30 40 75% 30.28
319 Anhh Anhh 28 40 70% 46.87
320 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 21 38 55% 57.28
321 seandoan 30 40 75% 37.9
322 Vua Phai Thoi 0 1 0% 0.95
323 Hiep Nguyen 10 19 53% 3.92
324 Chí Nguyên 8 13 62% 41.12
325 Tôn Thất Duy 27 40 68% 53.72
326 Lê Thị Mai Liên 16 40 40% 43.42
327 Lan Thao 25 40 63% 31.97
328 Khöñg Çåm Xüç 6 40 15% 27.98
329 Hiếu Như 35 40 88% 24.27
330 Trang Hồng 23 40 58% 30.95
331 Tun Tun 28 40 70% 54.72
332 Ngọc Yến 14 40 35% 6.22
333 Phi Long Long Phi 16 36 44% 30.63
334 Hoang Van Hoa 10 18 56% 21.87
335 ŠVăn Thànhš 30 40 75% 16.63
336 Huy Anhhuy 26 40 65% 34.33
337 Bảo Quyên 11 40 28% 7.07
338 nguyễn thị vân anh 18 40 45% 26.88
339 Lê Thị Diệp Linh 16 25 64% 60.95
340 Nguyễn thanh thuỷ tiên 0 1 0% 0.63
341 Hwang Hee Chan 31 40 78% 12.9
342 lê hoàng kim 33 40 83% 38.5
343 Phạm Quốc Huy 14 40 35% 33.07
344 Takei Taiki 23 29 79% 33.07
345 Hồ Thị Thanh Nguyên 26 40 65% 31.83
346 nguyen van hong 22 40 55% 35.35
347 Trần Thị Lan 1 1 100% 0.85
348 Cẩm Ly 8 19 42% 16.45
349 Tóc Mây 0 1 0% 0.5
350 Diễm Huỳnh 26 34 76% 31.38
351 nguyễn gia phước 35 40 88% 32.55
352 Anh Thu Nguyen 2 8 25% 5.15
353 Hoài Lê 33 40 83% 17.23
354 Nguyễn Văn Quốc Nhật 29 39 74% 34.37
355 Nguyen Hong Son 36 40 90% 35.43
356 Trần Gia Văn 17 40 43% 9.72
357 Linh Trần 20 40 50% 34.45
358 Tuấn Duy 22 40 55% 23.42
359 Phước Thành 35 39 90% 9.37
360 Hạnh Trần 29 39 74% 10.23
361 Thanh Trang Nguyen 34 40 85% 16.5
362 Trunq's Taro 32 39 82% 32.85
363 Vi Vu 16 35 46% 60.62
364 Hoai Nhishyn 18 39 46% 34.12
365 Bạch Ngọc Minh Châu 33 40 83% 21.42
366 Mat Na Khong Ten 0 0 0% 0.28
367 Tường Nguyễn Văn 22 40 55% 42.23
368 Nhật Phi 18 24 75% 10.3
369 hieu` 30 40 75% 22.15
370 Khánh Huyền 21 40 53% 36.75
371 Khánh An 26 40 65% 18.78
372 Trình Thị Bích Như 22 40 55% 8.85
373 Jenny Bony 5 6 83% 4.38
374 bùi thị kim liễu 26 39 67% 47.87
375 Nguyễn Quang Nghĩa 31 40 78% 35.7
376 Lâm Sơn Đoàn 0 0 0% 0.13
377 Tran Thi Thao Uyen 24 32 75% 9.78
378 Trịnh Trung 29 38 76% 38.03
379 Xuan Phamthithu 29 40 73% 23.95
380 Kiko Phạm 12 28 43% 21.35
381 Ngọc Trần 31 40 78% 32.78
382 Nam Suneo 25 37 68% 60.58
383 Thiên Di 18 39 46% 17.42
384 Po Bo 30 40 75% 35.78
385 Făng Nguyễn 40 40 100% 23.37
386 Trương Ngọc Quyên 18 40 45% 41.48
387 đoàn văn toa 26 40 65% 32.92
388 Lam Tịnh 18 21 86% 7.92
389 dinhhue 19 40 48% 18.22
390 Cao Thiên Mai 19 40 48% 8.35
391 Scorpiö Marine 25 40 63% 44.07
392 Võ Xuân Trọng 10 29 34% 60.17
393 Hoang Dien Duc 36 40 90% 19.57
394 anh mỹ 22 39 56% 49.85
395 le thi vuong 33 40 83% 45.57
396 Kvi Ú Nù 1 8 13% 4.33
397 Nguyễn Thị Hà 33 38 87% 26.48
398 Thanh Mai Tali 11 40 28% 12.7
399 Nguyen Thi Kieu Oanh 19 39 49% 31.33
400 Đình An Hoàng 15 40 38% 18.7
401 to trang 21 38 55% 23.17
402 Thanh Loan 7 20 35% 61.32
403 Sơn Hoàng 21 40 53% 39.93
404 Xuka Hí 31 40 78% 50.05
405 Chet Heo 32 40 80% 36.97
406 Divainer 9 19 47% 23.62
407 kinhha 0 0 0% 0.08
408 Lê Thanh Dung 31 37 84% 34.05
409 Huỳnh Tuấn Kiệt 2 7 29% 16.45
410 Nguyễn Thị Hà PHương 12 40 30% 17.72
411 NGUYEN LE THI NGOC HA 27 40 68% 31.78
412 Hoàng Lê 23 36 64% 30.05
413 nguyễn lâm dũng 29 40 73% 19.48
414 Quyên Bùi 6 9 67% 10.3
415 vu hai 23 36 64% 35.32
416 phan hong nhung 21 40 53% 18.52
417 Trần Phương Nam 34 40 85% 27.1
418 Đỗ Lê Duy 38 40 95% 7.95
419 Ngô Thế An 3 4 75% 3.18
420 Trung Đức 23 40 58% 52.98
421 luong van minh 31 40 78% 8.18
422 blue sky 4 13 31% 7.12
423 nguyenthihien 12 29 41% 14.67
424 serik 20 38 53% 42.53
425 Nguyễn Trúc Linh 29 40 73% 37.72
426 Nguyễn Hữu Cường 29 40 73% 23.72
427 Nguyễn Công Hảo 26 36 72% 20.73
428 Đăng Xuân 29 40 73% 8.23
429 Huỳnh Hữu Đức 22 40 55% 25.17
430 nguyễn đình chính 30 40 75% 35.65
431 nguyễn thị lan 14 39 36% 9.87
432 Ñhøk Küßï 16 40 40% 28.9
433 Hồngg Hạnhh 16 19 84% 11.47
434 Cókhônggiữmấtđừng Tìm 30 40 75% 30.6
435 nguyentuankiet 26 40 65% 60.82
436 Lê Duy Kỳ 17 24 71% 9
437 Võ Bình Phương Nam 3 6 50% 8.13
438 Khánh Manucian 29 40 73% 31.67
439 Ngân Daisy 19 40 48% 31.98
440 Kien Lê Chí 22 37 59% 60.55
441 Đào Đình Quân 39 40 98% 33.38
442 Gượng Cười 22 40 55% 10.97
443 Còi's Xí Gái 11 38 29% 8.87
444 Khánh Long 20 39 51% 49.38
445 phạm bảo lộc 29 40 73% 46.82
446 nguyễn thị quỳnh trang 19 40 48% 46.37
447 nguyễn cao viễn 1 3 33% 0.93
448 le quang huy 6 19 32% 46.2
449 Duyên's Joonji 21 36 58% 34.93
450 Hân Nguyễn 27 39 69% 51.35
451 Nguyễn Thị Lê Na 20 40 50% 56.47
452 Nguyễn Thành Luân 11 40 28% 41.55
453 Bằng Lăng Tím 24 36 67% 31.43
454 lê đức quý 29 40 73% 23.53
455 Nguyễn Thị Diệu Thư 32 40 80% 7.12
456 Nhok Sỹ 19 40 48% 49.05
457 Nguyễn văn Sơn 14 40 35% 33.35
458 Nguyên Trần 15 40 38% 20.73
459 mai trúc 20 38 53% 21.32
460 Võ Lê Quốc Khánh 36 40 90% 18.12
461 Phương Thảo 13 30 43% 45.05
462 Phat Nguyen 18 40 45% 26.3
463 Như Thảo 26 40 65% 23.42
464 Liên Myn 22 33 67% 22.53
465 Nguyễn Văn Hải 12 23 52% 37.28
466 Nguyễn Thị Thảo Nguyên 4 8 50% 3.23
467 pham quoc vuong 15 30 50% 18.02
468 Hoàng Hiền 20 40 50% 48.32
469 Nguyễn Khánh Vi 35 40 88% 34.23
470 song ngư họ bùi 16 40 40% 13.23
471 Hằng Nguyễn 31 40 78% 39
472 Xuân Quỳnh 26 40 65% 33.18
473 Thụy Hằng 26 39 67% 54.27
474 Miu Miu 24 40 60% 29.22
475 Dương Nhu 9 18 50% 60.95
476 Khang Nguyen 21 37 57% 34.15
477 Quốc 18 33 55% 60.18
478 Mạc Thị Trúc Mai 1 5 20% 2.4
479 Không Phải Minh 9 27 33% 60.05
480 Quang Dũng 11 40 28% 39.05
481 Tina Trần 11 39 28% 48.37
482 Khoa Bương 20 37 54% 35.93
483 Trang Nguyễn 33 40 83% 31.93
484 Trần Vân 13 37 35% 41.78
485 BangTa 30 39 77% 40.12
486 Yên Thái 19 39 49% 48.32
487 Biển Lặng 23 40 58% 19.5
488 Nguyễn Hùng 19 38 50% 32.12
489 Ngân's Nqkịch's Nqợm's 10 24 42% 5.6
490 Minh Anh 17 40 43% 20.37
491 Em Là Tất Cả 23 39 59% 33.62
492 Entj Han Nguyen 21 38 55% 57.77
493 Phạm Thảo 32 40 80% 50.6
494 Nguyễn Trung Đức 4 8 50% 3.18
495 Hoang Quynh 30 40 75% 51.67
496 Hậu 9 40 23% 4.58
497 ngô công sơn 16 40 40% 34.12
498 Hồng Hưởng 12 28 43% 16.63
499 Thắm Nguyễn 25 39 64% 29.82
500 Phan Anh Tùng 26 40 65% 55.27
501 Thành An 13 39 33% 42.55
502 Nguyễn Hoàng Uyên 0 1 0% 1.15
503 Tuan Le 27 40 68% 17.3
504 tranthihoai 19 40 48% 46.32
505 Không Bắt Buộc 22 38 58% 36.72
506 Sơn Trần 16 40 40% 20.73
507 Lê Vy 34 40 85% 6.1
508 Ken Bi 29 40 73% 27.42
509 Dương Prochuoikho 23 40 58% 26.98
510 Master Dombledore 14 25 56% 19.97
511 Trần Mạnh Cường 0 0 0% 0.2
512 Ma Kết December 23 40 58% 23.72
513 Phạm Văn Thịnh 16 40 40% 42.7

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12