Đề thi học kỳ 1 môn Vật Lý 12 trường THPT Hồng Ngự 3 năm học 2013-2014

Thời gian thi : 60 phút - Số câu hỏi : 40 câu - Số lượt thi : 3167

Click vào đề thi     Tải đề về

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Chu kì dao động của con lắc lò xo treo thẳng đứng có thể là:

 

Câu 2: Cơ năng của một chất điểm dao động điều hoà tỷ lệ thuận với

   

Câu 3: Một vật dao động điều hoà có phương trình là x= Acos(ωt).  Gốc thời gian t = 0 đã được chọn lúc vật ở vị trí nào dưới đây

Câu 4: Trong dao động điều hòa, vận tốc tức thời của vật dao động biến đổi

Câu 5: Đối với một dao động cơ điều hoà của một chất điểm thì:

       

Câu 6: Cho 2 dao động điều hòa cùng phương cùng tần số có phương trình lần lượt:x_{1}=3cos(\omega t+\varphi _{0})cm,s  ; x_{2}=4cos(\omega t+ \varphi _{0})cm,s. Biên độ dao động tổng hợp của 

Câu 7: Con lắc lò xo dao động điều hòa có vận tốc biến thiên với chu kỳ 4s thì thế năng của con lắc sẽ biến thiên với chu kỳ :

Câu 8: Một con lắc đơn gồm một sợi dây có chiều dài l và một quả nặng khối lượng m1 dao động điều hòa với chu kỳ T1 tại nơi có gia tốc trọng trường g. Nếu thay quả nặng m1 bằng quả nặng m2= 3m1 thì chu kỳ là:

Câu 9: Tại cùng một vị trí địa lý, hai con lắc đơn có chu kỳ dao động riêng lần lượt là  T1 = 6s và T2 = 8s, chu kỳ dao động riêng của con lắc thứ ba có chiều dài bằng tổng chiều dài của hai con lắc nói trên là

Câu 10: :  Một xe máy chạy trên con đường lát gạch, cứ cách khoảng 9m trên đường lại có một rãnh nhỏ. Chu kỳ dao động riêng của khung xe trên các lò xo giảm xóc là 1,5s. Xe bị xóc mạnh nhất khi vận tốc của xe là:

Câu 11: Âm sắc của một âm là đặc trưng sinh lí tương ứng với đặc trưng vật lí nào dưới đây:

Câu 12: Một dây đàn có chiều dài L, hai đầu cố định. Sóng dừng trên dây có bước sóng dài nhất là

Câu 13: Trong thí nghiệm giao thoa sóng, gọi d1 và d2  là khoảng cách từ hai nguồn tới điểm M. Nếu M đứng yên thì điều nào sau đây thỏa mãn. Biết biên độ sóng không đổi.

Câu 14: Khi có sóng dừng trên một đoạn dây đàn hồi, khoảng cách giữa hai nút sóng liên tiếp bằng

             

Câu 15: Chọn câu đúng: Hai sóng kết hợp có:

Câu 16: Một sóng âm truyền từ không khí vào nước thì

Câu 17: Nguồn sóng có phương trình u=2cos\pi t(cm)  Biết tốc độ lan truyền 0,4 m/s. Phương trình dao động của sóng tại điểm nằm trên phương truyền sóng, cách nguồn sóng 10 cm là

Câu 18: Một sóng cơ học truyền dọc theo trục ox có phương trình: u = 20cos(2000t – 20x)(cm). Trong đó x đo bằng mét, t đo bằng giây. Vận tốc truyền  sóng là

Câu 19: Trên một sợi dây dài 2 m đang có sóng dừng với tần số 100 Hz, người ta thấy ngoài 2 đầu dây cố định còn có 3 điểm khác luôn đứng yên. Vận tốc truyền sóng trên dây là

Câu 20: Một sóng âm có tần số 450Hz lan truyền với vận tốc 360 m/s trong không khí. Độ lệch pha giữa hai điểm cách nhau 1m trên một phương truyền sóng là

Câu 21: Phát biểu nào sau đây sai về động cơ không đồng bộ 3 pha:

     

Câu 22: Điều kiện để xảy ra hiện tượng cộng hưởng điện trong đoạn mạch RLC nối tiếp được diễn tả theo biểu thức nào đươi đây:

Câu 23: Khi cộng hưởng trong mạch điện xoay chiều AB gồm R, L, C mắc nối tiếp xảy ra thì biểu thức nào sau đây sai?

Câu 24: Số đo của vôn kế và ampe kế xoay chiều chỉ:

Câu 25: Cho dòng điện xoay chiều i = I0cosωt (A) chạy qua mạch gồm R và cuộn dây thuần cảm L mắc nối tiếp thì:

Câu 26: Trong mạch điện xoay chiều gồm R, L, C mắc nối tiếp. Cho L, C,ω không đổi. Thay đổi R cho đến khi R = Ro  thì Pmax . Khi đó:

Câu 27: Một máy phát điện xoay chiều một pha có p cặp cực quay đều với tần số góc n (vòng/phút), với số cặp cực bằng số cuộn dây của phần ứng thì tần số của dòng điện do máy tạo ra là f (Hz). Biểu thức liên hệ giữa p, n, f  là 

Câu 28: Trong mạch điện RLC mắc nối tiếp, Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu mỗi phần tử R, L, C lần lượt là 40V, 50V, 80V. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch bằng 

Câu 29: Một mạch điện xoay chiều nối tiêp R,L,C . Điện áp hai đầu đoạn mạch có biểu thức u=100\sqrt{2}cos(100\pi t+\frac{\pi }{2}) V và i=4\sqrt{2}cos(100\pi t+\frac{\pi }{6}) A. Công suất của mạch bắng:

Câu 30: Hiệu điện thế giữa hai đầu một đoạn mạch điện xoay chiều là:u=100\sqrt{2}cos(100\pi t-\pi /6)(V) và cường độ dòng điệnqua mạch là:. i=4\sqrt{2}cos(100\pi t-\pi /2)(A) Công suất tiêu thụ của đoạn mạch đó là:

 

Câu 31: Một đoạn mạch xoay chiều gồm điện trở thuần R, cuộn thuần cảm L=\frac{1}{\pi }H  và tụ có điện dung C=\frac{10^{-4}}{1,44\pi }F  ghép nối tiếp vào hiệu điện thế   với  u=U_{0}cos(2\pi ft)(V) không đổi, f thay đổi. Với giá trị nào của f thì công suất tiêu thụ của mạch cực đại?

Câu 32: Với cùng một công suất cần truyền tải, nếu tăng hiệu điện thế hiệu dụng ở nơi truyền đi lên 25 lần thì công suất hao phí trên đường dây sẽ:

Câu 33: Một con lắc lò xo dao động điều hòa với phương trình x=Acos\omega t và có cơ năng là W. Động năng của vật tại thời điểm t là:

Câu 34: Một con lắc đang dao động điều hoà. Đại lượng nào sau đây không phải là đại lượng điều hoà?

Câu 35: Chọn câu sai:

         

Câu 36: Cho cường độ âm chuẩn I0 = 10-12 W/m2. Một âm có mức cường độ âm 80dB thì cường độ âm là:

Câu 37: Với dòng điện xoay chiều, điện áp hiệu dụng U  liên hệ với điện áp cực đại U theo công thức nào dưới đây ?

Câu 38: Chọn phương án sai: Mạch điện có chứa cuộn cảm thuần L ghép nối tiếp với tụ điện C  có Z> ZC thì

Câu 39: Cho điện áp tức thời giữa hai đầu mạch điện chỉ chứa cuộn cảm thuần L với ZL=50Ω  là u=200\sqrt{2}cos100\pi t(V).  Dòng điện tức thời trong mạch là ?

Câu 40: Một khung dây dẫn phẳng, hình tròn gồm 100 vòng dây quay trong từ trường đều có cảm ứng từ B = 4T với tốc độ góc không đổi 5rad/s, diện tích của khung dây S = 0,04m2, trục quay của khung vuông góc với đường sức từ. Giá trị cực đại của từ thông và suất điện động trong khung dây bằng là:

                      

 

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Lê Minh 20 40 50% 7.85
2 Ninh Sửu Nhi 18 40 45% 12.8
3 Ngọc Văn 30 40 75% 12.18
4 Myeong Trần 2 7 29% 4.37
5 Cu Teo 31 40 78% 29.77
6 Mai Thành Long 35 40 88% 13.87
7 Quoc Thinh 16 40 40% 60.12
8 Thức Nhát Gái 32 39 82% 45.78
9 nguyễn thị chi 37 40 93% 34.92
10 Phương Linh 1 5 20% 2.67
11 Thành Arsenal 4 15 27% 6.62
12 Hoàng Thị Mỹ Linh 18 40 45% 32.78
13 Phạm Bích Hồng 28 37 76% 60.35
14 Peo Đinh 5 17 29% 60.23
15 Hương Duyên Võ 17 26 65% 60.72
16 lethithu 24 40 60% 33.28
17 Nguyễn Thị Bích Ngọc 32 40 80% 29.67
18 Huỳnh Lê Chiêu Dương 12 40 30% 37.27
19 nguyễn anh dũng 21 40 53% 19.4
20 Khoa Lữ 15 40 38% 21.7
21 Tran Hoang Phi 38 40 95% 29.3
22 Yên Khôi 33 40 83% 36.6
23 Phan MInh Tâm 38 39 97% 15.25
24 Đinh Tiến Phong 29 40 73% 42.23
25 Trương Văn Thuận 32 39 82% 58.03
26 Pắp Cải 5 22 23% 41.95
27 Thảoo Mai 2 10 20% 18.1
28 Van Nguyen Ngoc 35 40 88% 32.23
29 Lê Quốc Huy 23 40 58% 30.2
30 Võ Thành Luân 10 13 77% 60.15
31 Akyus Cris 3 9 33% 9.3
32 Trúc Phan Công 25 38 66% 60.13
33 Lữ Đăng Cường 17 27 63% 36.25
34 Nguyệt Hạ 29 39 74% 29.63
35 Ngô xuân anh 20 39 51% 12.95
36 Lê thương thương 32 40 80% 24.15
37 Kim Hà 29 40 73% 43.28
38 Mai Thị Hiền 22 35 63% 24.25
39 nguyễn công hậu 2 8 25% 7.83
40 Mai Đặng 23 38 61% 42.62
41 Nguyễn Thị Tú Uyên 31 40 78% 19.92
42 Loan Ham Học 30 40 75% 35.62
43 Tuấn Kiệt 29 40 73% 49.17
44 Trần Thái Nguyên 31 39 79% 26.82
45 Hoàng Minh Hiếu 19 31 61% 27.88
46 Nguyễn Ngọc Khả 32 40 80% 28.45
47 Thu Trang Ho 6 9 67% 6.9
48 Doi Giay Pha Le 28 38 74% 38.33
49 nguyenduchieu 5 16 31% 47.55
50 Mai van thang 19 40 48% 48.68
51 Tiêu Tiêu Âu 32 40 80% 38.63
52 Út Đoàn 7 7 100% 4.93
53 Thiệu thoi thóp 33 39 85% 35.22
54 Moi NhOx 4 4 100% 19.25
55 Trần Thị Vân Oanh 32 39 82% 25.27
56 Phụng Hiếu 33 39 85% 17.93
57 phan khãi 26 39 67% 60.62
58 Thổ Chelsea 36 40 90% 20.92
59 Cố Sơ 36 40 90% 31.68
60 Phạm Võ Xuyên Thịnh 27 40 68% 22.33
61 Bùi thị kim nhường 0 1 0% 0.63
62 Duy Quyền 34 40 85% 19.32
63 Loan 31 40 78% 35.85
64 Mét Bảy Hai 17 28 61% 20.22
65 lê hồng hạnh 13 40 33% 13.05
66 Sang Nguyễn 17 38 45% 60.27
67 Mộc Lan 25 40 63% 52.35
68 Hồng Sơn 22 40 55% 28.95
69 Bét'ss Boii'ss 18 37 49% 23.32
70 Duichan Yogurthếthạn 30 40 75% 34.5
71 Đặng Quang Thăng 27 38 71% 47.53
72 Trần Minh Hậu 29 40 73% 39.83
73 Lê Danh Hùng 0 0 0% 0.13
74 Trần Thị Thuỳ Linh 16 40 40% 10.87
75 Quyên Trương 34 40 85% 19.9
76 Nhi Nguyen 1 1 100% 3.22
77 Lê Thị Trinh 22 37 59% 39.97
78 Anh Tú 32 40 80% 22.37
79 Phạm Dũng 16 40 40% 53.72
80 Thế Tùng Sid 15 39 38% 24.18
81 Asds Skier 7 12 58% 16.25
82 huynh đưc thanh 12 37 32% 40.15
83 Nothing On You 28 37 76% 59.03
84 Sống Với Chính Tôi 19 30 63% 60.15
85 Riot việt 6 15 40% 15.05
86 Nguyễn Hồng Ánh 38 40 95% 20.55
87 Họ Bùi Tên Ty 28 39 72% 60.18
88 Vũ Thanh Trà 12 40 30% 36.63
89 phạm nguyên tố hạ 25 40 63% 31.53
90 Bảo Trâm 0 1 0% 0.5
91 Hải NT 37 40 93% 19.97
92 Tiến 18 24 75% 16.7
93 lê văn hùng 20 39 51% 44.28
94 Hiền Renn 26 40 65% 34.43
95 Vũ Hoàng Thanh Trang 38 39 97% 16.47
96 Trần Đăng Đại 16 23 70% 18.8
97 Thanh Lâm 18 40 45% 38.77
98 Thanh Hùng Jmg 14 40 35% 9.28
99 Thang'k Ngoc'k 21 36 58% 27.7
100 vothitam 3 6 50% 8.87
101 Thanh 13 36 36% 52.42
102 Trúc Linh 17 37 46% 42.03
103 Lê Quỳnh Diễm 4 4 100% 2.35
104 ha tuan anh 5 11 45% 10.55
105 Dieu Pham 15 30 50% 10.6
106 Huy Huy 12 34 35% 60.03
107 Đạj Hồ 23 36 64% 27.03
108 Ngọc Hiếu 16 24 67% 22.98
109 luongthihuyentran 10 11 91% 7.07
110 Hung Pham Vu 12 33 36% 21.2
111 Vũ Vui Vẻ 17 40 43% 27.08
112 Đoàn Nữ Gia Hằng 19 30 63% 19.7
113 Lê Khoa 32 40 80% 35.17
114 Thúy Diệu 6 8 75% 7.92
115 Phương Thảo 28 40 70% 24.55
116 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 22 34 65% 30.55
117 Văn Hùng 27 40 68% 43.55
118 Quoc Minh Bui 39 40 98% 17.65
119 Nguyễn Trần Bá Thiên 28 39 72% 16.87
120 Nguyễn Văn Tiến 14 23 61% 14.37
121 dathoang 24 37 65% 29.78
122 Tuấn Minh Phạm 32 40 80% 11.45
123 NguyỄn Công SƠn 38 39 97% 5
124 Thanh Ngân 14 35 40% 17.67
125 Đinh Văn trạng 17 36 47% 59.67
126 Eagle Eye 24 40 60% 49.17
127 Trần Nguyên Trọng 25 30 83% 17.15
128 Duy Dandy 32 40 80% 34.03
129 Anh Thu Do 18 18 100% 9.1
130 Bảo Bụt Bụt 30 40 75% 37.47
131 Hoang Cao 19 40 48% 16.58
132 Giấc Mơ Cỏ May 30 40 75% 31.12
133 Tan Binhpro 21 40 53% 36.67
134 Hoai linh 19 40 48% 35.78
135 Đặng Hiếu 16 32 50% 25.03
136 Duy Thạch NP 17 40 43% 27.88
137 Khoa Khoa 31 40 78% 17.93
138 Trần Chu Sang 9 16 56% 35.4
139 Phụng Hà 33 39 85% 24.12
140 Hữu Thành 26 38 68% 24.25
141 My Phạm 0 1 0% 4.23
142 Phạm Hồng Quân 23 38 61% 59.13
143 Ngô Vinh Hiển 23 40 58% 50.22
144 Hoàng Thị Huyền Mai 30 40 75% 27.77
145 Tran Cong Chi 34 40 85% 36.22
146 Juni Juni 37 40 93% 14.72
147 PHẠM THỊ MI 27 35 77% 26.73
148 Dung Nguyen 24 40 60% 34.97
149 Huuyền My 37 40 93% 2.87
150 Duy Madridista 3 39 8% 3.97
151 Hải Hài Hước 8 36 22% 4.82
152 Lê Võ Diễm Hằng 0 0 0% 0.15
153 Đỗ Ngọc Huyền 26 40 65% 53.52
154 Đình Phận 35 40 88% 33.4
155 Vũ Ngọc Trung 24 40 60% 34.95
156 Hoài Choa 23 40 58% 33.27
157 Nhất Đô 31 40 78% 19.1
158 Đườngđời Đưađẩy Đi ĐủĐường 21 40 53% 19.32
159 Nhí Nhảnh Như 4 9 44% 60.73
160 Nguyễn hoàng lâm 209 24 40 60% 51.87
161 Nguyễn Trang 31 40 78% 39.28
162 Kiều Oanh Nguyễn 30 40 75% 50.52
163 nguyen quoc anh 25 40 63% 42.67
164 Tran Nhan Hau 14 28 50% 60.45
165 Nguyễn thị hương huyền 34 39 87% 4.68
166 Hoa Nguyễn 22 32 69% 20.83
167 Phùng Thị Kiều Oanh 29 40 73% 50.68
168 Thanh Lam Từ 9 18 50% 60.2
169 Đỗ Hiếu 33 40 83% 21.12
170 Nin Nguyễn 34 40 85% 20.52
171 Nguyễn Minh Nhi 22 40 55% 50.47
172 Hoàng Minh Duy 21 37 57% 45.67
173 tran thi giang 21 39 54% 53.28
174 Thịt Kho Tàu 20 24 83% 8.5
175 Van Phong Nguyen 27 40 68% 34.15
176 Phuoc Vu 33 40 83% 42.23
177 Thùy Nhân 24 32 75% 8.03
178 Phúc Nguyên 29 40 73% 25.35
179 Hải Trần 27 40 68% 32.98
180 Nhã Tiên 8 22 36% 60.25
181 Tàii Đỗ 19 40 48% 51.13
182 Nguyễn Thị Thu Trang 33 40 83% 22.07
183 Tạ Tuấn 10 39 26% 15.08
184 Nga Ngớ Ngẩn 16 39 41% 12.75
185 Pupy Nguyễn 25 37 68% 61.87
186 Chi Barça 33 39 85% 38.55
187 Dung Nguyen Ngoc 29 40 73% 26.12
188 Như Thùy 31 40 78% 25.5
189 ﹺ ﹺ ﹺ  ﹺ ﹺ ﹺ 7 18 39% 60.03
190 Thiều Ngọc Công 33 40 83% 40.78
191 Quốc Huy 34 40 85% 24.6
192 Dung Phương 23 40 58% 30.13
193 Đo nguyen thao 10 38 26% 6
194 Bình Huỳnh 22 40 55% 18.95
195 Kỳ Duyên 17 40 43% 23.47
196 daicatien 25 37 68% 19.48
197 Tran thi thuy duong 20 39 51% 39.77
198 Thuy Duong 25 39 64% 34.73
199 Lan Anh Nguyễn 0 0 0% 0.03
200 Khánh Ngọc 31 40 78% 28.6
201 Bảo Trân 13 30 43% 59.18
202 Hoàng Đại Gia 29 40 73% 37.03
203 dinh phu 1 7 14% 5
204 Thái Bảo KB 27 39 69% 46.68
205 MộngđếnmộngđiMộngngỡtàn ThềxưahẹncũHộihồngnhan 21 37 57% 60.08
206 Jordan 28 40 70% 21.07
207 Thành 25 40 63% 46.38
208 Nam Nguyễn 22 40 55% 15.9
209 Hoàng Viễn 6 17 35% 26.08
210 Tuân 26 40 65% 35.02
211 trịnh thanh lâm 19 37 51% 37.53
212 Hoàng Huyền Mai 20 40 50% 56.28
213 Hoaithuong Nguyen 25 35 71% 14.5
214 Hớm hỉnh Heo 15 40 38% 35.45
215 Mai Pham 25 40 63% 34.98
216 nguyễn 37 40 93% 21.43
217 Hà Nhĩ Trương 27 40 68% 41.42
218 Lê Ngọc Hân 16 30 53% 20.42
219 Trần Hữu Thắng 30 40 75% 26.52
220 huntelar 21 35 60% 21.95
221 Huỳnh Thị Ngọc Sương 31 40 78% 12.33
222 Thy Thy 27 40 68% 29.63
223 Bửu Tuyền 23 40 58% 24.03
224 Lai Thành Dung 32 37 86% 27.1
225 Trinh J 26 34 76% 37.62
226 Vũ Đức Huy 13 22 59% 41.08
227 LÊ HOÀNG ÂN 23 40 58% 26.75
228 Kal 20 25 80% 9.02
229 HạNh's ShiNe's 19 40 48% 27.37
230 Kieu 30 40 75% 25.87
231 Khãi Phan 37 40 93% 8.42
232 Như Uyên 0 0 0% 0.52
233 Nguyễn Thu Hiền 10 40 25% 6.82
234 Jet Anh 16 37 43% 60.83
235 ngốc như con cóc 11 16 69% 12.65
236 Thụy Dương 30 40 75% 25.47
237 Minh Thư 35 40 88% 22.32
238 bảo như 26 40 65% 31.95
239 Hoàng thị thanh thúy 33 40 83% 13.93
240 Ng DũNg 34 40 85% 26.45
241 Đức's Tồ 11 21 52% 16.98
242 Thông Chí Nguyễn 30 40 75% 35.52
243 정국 35 40 88% 17.15
244 Trương Quý Hải 32 40 80% 10.1
245 Kem Kem Lấm Lem 33 40 83% 61.22
246 Minh Đức 32 36 89% 29.68
247 nguyễn thi luyến 0 0 0% 0.58
248 Lê Trung Kiên 30 40 75% 48.15
249 Trương Thị Ngân 18 40 45% 33.05
250 Huỳnh Thanh Bình 26 40 65% 41.58
251 Đào Tiên 27 37 73% 57.2
252 Bao Anh Vu 20 40 50% 37.4
253 Chỉ Cần Em 26 40 65% 20.78
254 lê hưng 26 38 68% 21.27
255 Nguyên Van Tu 30 39 77% 43.22
256 Phạm Ngọc 36 39 92% 16.93
257 Mai Văn Thiên 22 40 55% 32.3
258 Nguyễn Narcissus 32 40 80% 35.75
259 Tran Vinh Thanh 18 27 67% 17.55
260 Tăng Thị Huỳnh Như 28 40 70% 40.4
261 Đoàn Thị Nhài 24 40 60% 16.93
262 Nguyen Thi Phi Nhung 7 15 47% 4.25
263 Vũ Bùi 0 1 0% 2.3
264 Lê Quốc Dũng 26 39 67% 29.27
265 Cáo Đeo Nơ 20 34 59% 60.17
266 Đỗ Trung Hiếu 0 0 0% 0.18
267 trần phú nguyện 34 40 85% 13.4
268 Hữu Nghị Hoàng 25 40 63% 50.82
269 Gấu's Bông'ss 6 21 29% 30.38
270 Duy Khanh 37 40 93% 20.12
271 Nguyễn Lê Tiểu Bình 38 40 95% 13.57
272 Nhi Phan 34 40 85% 23.7
273 Thanh Bình 2 2 100% 1.3
274 Nguyễn Đoàn Hồng Nhung 18 37 49% 35.32
275 Hoàng Văn Quốc 21 39 54% 31.65
276 Lê Như Hiếu 24 40 60% 33.45
277 Phu Ninh 22 40 55% 22.48
278 Anh Tgx 37 40 93% 26.98
279 Phan Kim Hướng 28 40 70% 15
280 Mai Phương 13 39 33% 10.45
281 Lặng Lắng 0 0 0% 0.12
282 Vũ Đức Nam 29 39 74% 53.17
283 nguyen dinh nguyen 0 0 0% 0.4
284 Thuy Nhi 30 40 75% 23.78
285 Khiem Bui Trong 33 40 83% 40.88
286 Phan Nguyễn Thanh Trúc 0 0 0% 1.07
287 Hoàng Anh Sỹ 28 40 70% 52.42
288 Lê Duy Đạt 6 8 75% 3.27
289 Long Trần 31 40 78% 9.22
290 Huỳnh Nhung 31 40 78% 22.6
291 Khổ Lại Đời Sao 30 39 77% 46.1
292 Đức Việt 28 40 70% 10.95
293 Cao Võ Hoàng Lâm 26 40 65% 37.77
294 Sapthiroi 16 24 67% 19.7
295 Rain Sad 37 40 93% 6.03
296 Bạch Vũ Lâm 23 40 58% 6.8
297 Tuấn Minh Lê 24 40 60% 51.18
298 Shiki Kamito 18 40 45% 15.87
299 le quang toan 24 39 62% 31.17
300 Thử Phát Cho Biết 0 4 0% 3.22
301 Stronger Than Yesterday 28 40 70% 35.27
302 Ng Phương 29 40 73% 27.2
303 Hoàng Trọng Sơn 27 40 68% 50.7
304 Phạm Tây 25 40 63% 56.83
305 Thanh Thảo Nguyễn 9 15 60% 60.5
306 piover 21 40 53% 26.98
307 Tuấn Đạt 35 40 88% 4.45
308 Tường Vy 21 40 53% 22.38
309 Mạnh Nguyễn 25 40 63% 48.05
310 Hoàng's Đồraếmòn's 17 40 43% 43.02
311 Hung Nguyen 24 38 63% 45.77
312 Quyền Lý 10 12 83% 11.28
313 Quản Thanh Mai 30 40 75% 0.15
314 Nguyễn Hồng Vy 14 40 35% 32.75
315 Lan Ngố 26 34 76% 8.02
316 Triệu Gia Đức 30 40 75% 30.28
317 Anhh Anhh 28 40 70% 46.87
318 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 21 38 55% 57.28
319 seandoan 30 40 75% 37.9
320 Vua Phai Thoi 0 1 0% 0.95
321 Hiep Nguyen 10 19 53% 3.92
322 Chí Nguyên 8 13 62% 41.12
323 Tôn Thất Duy 27 40 68% 53.72
324 Lê Thị Mai Liên 16 40 40% 43.42
325 Lan Thao 25 40 63% 31.97
326 Khöñg Çåm Xüç 6 40 15% 27.98
327 Hiếu Như 35 40 88% 24.27
328 Trang Hồng 23 40 58% 30.95
329 Tun Tun 28 40 70% 54.72
330 Ngọc Yến 14 40 35% 6.22
331 Phi Long Long Phi 16 36 44% 30.63
332 Hoang Van Hoa 10 18 56% 21.87
333 ŠVăn Thànhš 30 40 75% 16.63
334 Huy Anhhuy 26 40 65% 34.33
335 Bảo Quyên 11 40 28% 7.07
336 nguyễn thị vân anh 18 40 45% 26.88
337 Lê Thị Diệp Linh 16 25 64% 60.95
338 Nguyễn thanh thuỷ tiên 0 1 0% 0.63
339 Hwang Hee Chan 31 40 78% 12.9
340 lê hoàng kim 33 40 83% 38.5
341 Takei Taiki 23 29 79% 33.07
342 Hồ Thị Thanh Nguyên 26 40 65% 31.83
343 nguyen van hong 22 40 55% 35.35
344 Trần Thị Lan 1 1 100% 0.85
345 Cẩm Ly 8 19 42% 16.45
346 Tóc Mây 0 1 0% 0.5
347 Diễm Huỳnh 26 34 76% 31.38
348 nguyễn gia phước 35 40 88% 32.55
349 Hoài Lê 33 40 83% 17.23
350 Nguyễn Văn Quốc Nhật 29 39 74% 34.37
351 Nguyen Hong Son 36 40 90% 35.43
352 Trần Gia Văn 17 40 43% 9.72
353 Linh Trần 20 40 50% 34.45
354 Tuấn Duy 22 40 55% 23.42
355 Phước Thành 35 39 90% 9.37
356 Hạnh Trần 29 39 74% 10.23
357 Thanh Trang Nguyen 34 40 85% 16.5
358 Trunq's Taro 32 39 82% 32.85
359 Vi Vu 16 35 46% 60.62
360 Hoai Nhishyn 18 39 46% 34.12
361 Bạch Ngọc Minh Châu 33 40 83% 21.42
362 Mat Na Khong Ten 0 0 0% 0.28
363 Tường Nguyễn Văn 22 40 55% 42.23
364 Nhật Phi 18 24 75% 10.3
365 hieu` 30 40 75% 22.15
366 Khánh Huyền 21 40 53% 36.75
367 Khánh An 26 40 65% 18.78
368 Trình Thị Bích Như 22 40 55% 8.85
369 Jenny Bony 5 6 83% 4.38
370 bùi thị kim liễu 26 39 67% 47.87
371 Nguyễn Quang Nghĩa 31 40 78% 35.7
372 Lâm Sơn Đoàn 0 0 0% 0.13
373 Tran Thi Thao Uyen 24 32 75% 9.78
374 Trịnh Trung 29 38 76% 38.03
375 Xuan Phamthithu 29 40 73% 23.95
376 Kiko Phạm 12 28 43% 21.35
377 Ngọc Trần 31 40 78% 32.78
378 Nam Suneo 25 37 68% 60.58
379 Thiên Di 18 39 46% 17.42
380 Po Bo 30 40 75% 35.78
381 Făng Nguyễn 40 40 100% 23.37
382 Trương Ngọc Quyên 18 40 45% 41.48
383 đoàn văn toa 26 40 65% 32.92
384 Lam Tịnh 18 21 86% 7.92
385 dinhhue 19 40 48% 18.22
386 Cao Thiên Mai 19 40 48% 8.35
387 Scorpiö Marine 25 40 63% 44.07
388 Võ Xuân Trọng 10 29 34% 60.17
389 Hoang Dien Duc 36 40 90% 19.57
390 anh mỹ 22 39 56% 49.85
391 le thi vuong 33 40 83% 45.57
392 Kvi Ú Nù 1 8 13% 4.33
393 Nguyễn Thị Hà 33 38 87% 26.48
394 Thanh Mai Tali 11 40 28% 12.7
395 Nguyen Thi Kieu Oanh 19 39 49% 31.33
396 Đình An Hoàng 15 40 38% 18.7
397 to trang 21 38 55% 23.17
398 Thanh Loan 7 20 35% 61.32
399 Sơn Hoàng 21 40 53% 39.93
400 Xuka Hí 31 40 78% 50.05
401 Chet Heo 32 40 80% 36.97
402 Divainer 9 19 47% 23.62
403 kinhha 0 0 0% 0.08
404 Lê Thanh Dung 31 37 84% 34.05
405 Huỳnh Tuấn Kiệt 2 7 29% 16.45
406 Nguyễn Thị Hà PHương 12 40 30% 17.72
407 NGUYEN LE THI NGOC HA 27 40 68% 31.78
408 nguyễn lâm dũng 29 40 73% 19.48
409 Quyên Bùi 6 9 67% 10.3
410 vu hai 23 36 64% 35.32
411 phan hong nhung 21 40 53% 18.52
412 Trần Phương Nam 34 40 85% 27.1
413 Đỗ Lê Duy 38 40 95% 7.95
414 Ngô Thế An 3 4 75% 3.18
415 Trung Đức 23 40 58% 52.98
416 luong van minh 31 40 78% 8.18
417 blue sky 4 13 31% 7.12
418 nguyenthihien 12 29 41% 14.67
419 serik 20 38 53% 42.53
420 Nguyễn Trúc Linh 29 40 73% 37.72
421 Nguyễn Hữu Cường 29 40 73% 23.72
422 Nguyễn Công Hảo 26 36 72% 20.73
423 Đăng Xuân 29 40 73% 8.23
424 Huỳnh Hữu Đức 22 40 55% 25.17
425 nguyễn đình chính 30 40 75% 35.65
426 nguyễn thị lan 14 39 36% 9.87
427 Ñhøk Küßï 16 40 40% 28.9
428 Hồngg Hạnhh 16 19 84% 11.47
429 Cókhônggiữmấtđừng Tìm 30 40 75% 30.6
430 nguyentuankiet 26 40 65% 60.82
431 Lê Duy Kỳ 17 24 71% 9
432 Võ Bình Phương Nam 3 6 50% 8.13
433 Khánh Manucian 29 40 73% 31.67
434 Ngân Daisy 19 40 48% 31.98
435 Kien Lê Chí 22 37 59% 60.55
436 Đào Đình Quân 39 40 98% 33.38
437 Gượng Cười 22 40 55% 10.97
438 Còi's Xí Gái 11 38 29% 8.87
439 Khánh Long 20 39 51% 49.38
440 phạm bảo lộc 29 40 73% 46.82
441 nguyễn thị quỳnh trang 19 40 48% 46.37
442 nguyễn cao viễn 1 3 33% 0.93
443 le quang huy 6 19 32% 46.2
444 Duyên's Joonji 21 36 58% 34.93
445 Hân Nguyễn 27 39 69% 51.35
446 Nguyễn Thành Luân 11 40 28% 41.55
447 Bằng Lăng Tím 24 36 67% 31.43
448 lê đức quý 29 40 73% 23.53
449 Nguyễn Thị Diệu Thư 32 40 80% 7.12
450 Nhok Sỹ 19 40 48% 49.05
451 Nguyễn văn Sơn 14 40 35% 33.35
452 Nguyên Trần 15 40 38% 20.73
453 mai trúc 20 38 53% 21.32
454 Võ Lê Quốc Khánh 36 40 90% 18.12
455 Phương Thảo 13 30 43% 45.05
456 Phat Nguyen 18 40 45% 26.3
457 Như Thảo 26 40 65% 23.42
458 Liên Myn 22 33 67% 22.53
459 Nguyễn Văn Hải 12 23 52% 37.28
460 Nguyễn Thị Thảo Nguyên 4 8 50% 3.23
461 pham quoc vuong 15 30 50% 18.02
462 Hoàng Hiền 20 40 50% 48.32
463 Nguyễn Khánh Vi 35 40 88% 34.23
464 song ngư họ bùi 16 40 40% 13.23
465 Hằng Nguyễn 31 40 78% 39
466 Xuân Quỳnh 26 40 65% 33.18
467 Thụy Hằng 26 39 67% 54.27
468 Miu Miu 24 40 60% 29.22
469 Dương Nhu 9 18 50% 60.95
470 Khang Nguyen 21 37 57% 34.15
471 Quốc 18 33 55% 60.18
472 Mạc Thị Trúc Mai 1 5 20% 2.4
473 Không Phải Minh 9 27 33% 60.05
474 Quang Dũng 11 40 28% 39.05
475 Tina Trần 11 39 28% 48.37
476 Khoa Bương 20 37 54% 35.93
477 Trang Nguyễn 33 40 83% 31.93
478 Trần Vân 13 37 35% 41.78
479 BangTa 30 39 77% 40.12
480 Yên Thái 19 39 49% 48.32
481 Biển Lặng 23 40 58% 19.5
482 Nguyễn Hùng 19 38 50% 32.12
483 Ngân's Nqkịch's Nqợm's 10 24 42% 5.6
484 Em Là Tất Cả 23 39 59% 33.62
485 Entj Han Nguyen 21 38 55% 57.77
486 Phạm Thảo 32 40 80% 50.6
487 Nguyễn Trung Đức 4 8 50% 3.18
488 Hoang Quynh 30 40 75% 51.67
489 Hậu 9 40 23% 4.58
490 ngô công sơn 16 40 40% 34.12
491 Hồng Hưởng 12 28 43% 16.63
492 Thắm Nguyễn 25 39 64% 29.82
493 Phan Anh Tùng 26 40 65% 55.27
494 Thành An 13 39 33% 42.55
495 Nguyễn Hoàng Uyên 0 1 0% 1.15
496 Tuan Le 27 40 68% 17.3
497 tranthihoai 19 40 48% 46.32
498 Không Bắt Buộc 22 38 58% 36.72
499 Sơn Trần 16 40 40% 20.73
500 Lê Vy 34 40 85% 6.1
501 Ken Bi 29 40 73% 27.42
502 Dương Prochuoikho 23 40 58% 26.98
503 Master Dombledore 14 25 56% 19.97
504 Trần Mạnh Cường 0 0 0% 0.2
505 Ma Kết December 23 40 58% 23.72
506 Phạm Văn Thịnh 16 40 40% 42.7

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12