Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Nguyên Trần

  • THPT Giồng Ông Tố - TP HCM
  • 410

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 0 72 60%
Môn Lí lớp 12 265 434 47%
Môn Hóa lớp 12 135 316 48%
Môn Văn lớp 12 0 1 0%
Tổng cộng: 400 823 48%

Comment giao lưu với Nguyên Trần

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com