Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên nguyễn

  • Trường THPT Pleiku - Gia Lai
  • 16338

Cấp độ thành viên

15
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 144 69 83%
Môn Lí lớp 12 6789 1360 78%
Môn Hóa lớp 12 6488 1771 78%
Môn Sinh lớp 12 2872 1861 65%
Môn Anh lớp 12 8 28 46%
Tổng cộng: 16301 5089 73%

Comment giao lưu với nguyễn

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com