Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Hoàng Minh Hiếu

Cấp độ thành viên

4
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 0 7 57%
Môn Lí lớp 12 4 160 66%
Môn Hóa lớp 12 819 1403 71%
Môn Sinh lớp 12 1153 2378 72%
Môn Anh lớp 12 0 70 56%
Tổng cộng: 1976 4018 71%

Comment giao lưu với Hoàng Minh Hiếu

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com