Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Hoàng Trọng Sơn

  • Trường THPT Trấn Biên - Đồng Nai
  • 71

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 -17 50 40%
Môn Lí lớp 12 3 70 61%
Môn Hóa lớp 12 39 138 67%
Môn Sinh lớp 12 38 132 50%
Môn Anh lớp 12 -2 2 0%
Môn Văn lớp 12 0 10 80%
Tổng cộng: 61 402 57%

Comment giao lưu với Hoàng Trọng Sơn

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com