Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Cu Teo

  • THPT Đào Duy Từ, Đồng Hới - Quảng Bình
  • 1290

Cấp độ thành viên

3
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 0 14 57%
Môn Lí lớp 12 1105 296 82%
Môn Hóa lớp 12 175 152 61%
Môn Sinh lớp 12 0 131 55%
Tổng cộng: 1280 593 70%

Comment giao lưu với Cu Teo

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com