Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Hằng Nguyễn

  • Trường THPT Sông Ray - Đồng Nai
  • 240

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 0 10 30%
Môn Lí lớp 12 0 58 81%
Môn Hóa lớp 12 0 203 55%
Môn Sinh lớp 12 230 528 62%
Môn Anh lớp 12 0 7 29%
Tổng cộng: 230 806 61%

Comment giao lưu với Hằng Nguyễn

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com