Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên song ngư họ bùi

  • Trường THPT Tôn Thất Tùng - Đà Nẵng
  • -25

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Lí lớp 12 0 70 31%
Môn Hóa lớp 12 -35 227 30%
Môn Sinh lớp 12 0 137 29%
Môn Anh lớp 12 0 64 20%
Môn Địa lớp 12 0 11 9%
Tổng cộng: -35 509 28%

Comment giao lưu với song ngư họ bùi

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com