Đề thi thử vào lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2014 trường THCS Gia Trung - Gia Viễn - Ninh Bình

Thời gian thi : 60 phút - Số câu hỏi : 27 câu - Số lượt thi : 3378

Click vào đề thi   Tải đề về

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Choose the word with the different pronunciation of the underlined part.

Câu 1:

Câu 2:

Câu 3:

Câu 4:

Câu 5:

Choose the word or phrase (A, B, C, or D) that best completes each sentence. 

Câu 6: We used to _______ past the market on the way to school.

Câu 7: Remember to turn _______  the light when leaving the office.

Câu 8: Ho Chi Minh City is the _______  one in the country.

Câu 9: Some of my friends are going _______ the shore collecting garbage.

Câu 10: We are _______ that the people have spoiled the beach.  

Câu 11: Have you ever _______ a letter to the local authorities to complain about the public transport in your town?

Câu 12: When are you _______ vacation with your family, Lan?

Câu 13: If you _______ late, you wouldn’t finish your work.

Câu 14: Huong wishes she _______ free time to visit her close friend in hospital.

Câu 15: I think I’ve lost my new hat. I’ve _______  it everywhere but I can’t find it.

Câu 16: Hong failed the last test. _______  she has to do the test again.

Câu 17: Hue is not _______ with her test result even though she’s got good marks.

Câu 18: The earthquake in Kobe in 1995 _______ severe damage.

Choose one suitable word to complete each of spaces in the following passage.

members, day, food, prepare, together, celebration, clean

Tet, the lunar new year holiday, is the most important (19)  ________ for Vietnamese people. It is a time for families to (20) ________  and decorate their homes and enjoy special (21) ________  such as sticky rice cakes. That is also a special occasion for family (22) ________  living apart to have free time to get (23) ________  or visit their relatives, friends, acquaintance who they can not see all the year round because of their business.

Give the suitable form of the words in brackets.

Identify the error in each of the following sentences.

Câu 19: If you decide to take the space trip you will have to get ready a few month before the flight. 

Câu 20: In 1964, a farmer claimed he saw an egg-shape object in one of his fields.

Câu 21: Many tourists enjoying Vietnamese festivals although they do not understand Vietnamese  culture very much. 

Câu 22: The baby laughed happy as she  played with her   toys.

Câu 23: I met Dung,  who father is working  with my brother

Give the suitable form of the verbs in brackets.

Rewrite the following sentences. 

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Linh Minky 23 23 100% 2.65
2 Shyn Nguyen 23 23 100% 3.77
3 Nguyễn Quốc Vũ 22 23 96% 9.92
4 Zoe 22 23 96% 3.4
5 Nguyễn Ngọc Mỹ Tiên 22 23 96% 2.15
6 Thy Lê 22 23 96% 20.13
7 Ngọc Anh Trần 22 23 96% 6
8 Nguyễn Văn Đại 22 23 96% 4.87
9 Mimela Kakuni 22 23 96% 6.4
10 bo bo hong thinh 22 23 96% 4.33
11 Tran Nguyen Nhat Thang 22 23 96% 5.47
12 Hong Ha 21 23 91% 5.08
13 Diệp Hạ 21 23 91% 6.08
14 Học Trò Của Holmes 21 23 91% 3.8
15 Le Nhi 21 23 91% 6.47
16 minhhang 21 23 91% 7.13
17 Tuấn Nam Nguyễn 21 23 91% 10.78
18 Lý Ngọc Hảo 21 23 91% 1.23
19 Thư Thánh Thiện 21 23 91% 3.13
20 Lê Bích Hậu 21 23 91% 5.4
21 Thư Huỳnh 21 23 91% 1.4
22 Khoai Sượng 21 23 91% 4.65
23 Boy Lucky 21 23 91% 4.87
24 Flasklee Đặng 21 23 91% 4.1
25 Đào Phúc Toàn 21 23 91% 5.75
26 Phuong Stardoll 20 22 91% 4.88
27 vo minh chau 20 23 87% 9.03
28 Lệ Đặng 20 23 87% 6.13
29 đỗ tiến anh 20 23 87% 8.7
30 Đỗ Phúc Gia Huy 20 23 87% 5.03
31 Thủy Đỗ 20 23 87% 7.77
32 nguyễn quỳnh 20 23 87% 8.47
33 Tuyet Hanh Ndc 20 23 87% 6.73
34 Loc Tran 20 23 87% 16.4
35 Phong Lê 20 23 87% 4.73
36 Nguyen Vongoc 20 23 87% 4.12
37 Lưu Hoàng Phương Khanh 19 22 86% 3.17
38 Nguyễn Bùi Bảo Hân 19 23 83% 4.17
39 Kim Ngân 19 23 83% 7.5
40 Hồng Phúc 19 23 83% 5.7
41 Hồ Duy Bình 19 23 83% 7.82
42 Cú Mèo 19 23 83% 7.53
43 Doan Phuong Uyen 19 23 83% 5.5
44 thanh 19 23 83% 8.1
45 Dang Yen Vy 19 23 83% 7.47
46 Tèo Tí Tởn 19 23 83% 4.02
47 tran thi kim tuyen 19 23 83% 10.82
48 Khoa Huỳnh 19 23 83% 5.23
49 Vũ Trung Hiếu 19 23 83% 9.7
50 Huỳnh Như 19 23 83% 8.07
51 lê thị liên phương 19 23 83% 6.55
52 Mèo Munn 19 23 83% 10.37
53 Minh Thư 19 23 83% 6.25
54 Trần Thiện 19 23 83% 3.48
55 Thạnh Thôgg Tháii 19 23 83% 4.85
56 lgiang 19 23 83% 6.75
57 tribao 17 18 94% 7.73
58 Nguyen Thanh Nga 18 22 82% 4.3
59 Hà Phạm 17 19 89% 3.98
60 Minh Hiếu Phạm 18 23 78% 19.75
61 bé Rùa 18 23 78% 7.4
62 kanna 18 23 78% 5.03
63 Coffee Browns 18 23 78% 5.67
64 Thai tran 17 20 85% 5.93
65 Vũ Đức Ngọc 18 23 78% 8.47
66 Nguyễn Thị Như Quỳnh 18 23 78% 4.48
67 Hải My 18 23 78% 6.6
68 Trần Anh Tuệ 18 23 78% 23.35
69 No Name 18 23 78% 10.92
70 Huy 18 23 78% 5.43
71 Dâu Tây Con 17 22 77% 7.87
72 Nguyễn Thị Tường Vy 17 22 77% 6.78
73 Nguyen Minh 17 22 77% 7.68
74 Nguyễn Chí Bảo 17 22 77% 10.27
75 Phạm Thị Phương 17 23 74% 7.15
76 Thiên Duy Love 17 23 74% 14.72
77 Nguyễn Thúy An 17 23 74% 5.12
78 Do Hue An 17 23 74% 4.67
79 Trịnh Thiên Ngôn 17 23 74% 8.78
80 Mèo Con 17 23 74% 9.17
81 wolfnghia99 17 23 74% 9.85
82 nguyễn trọng nghĩa 17 23 74% 10.78
83 Bi Lùn 17 23 74% 7.08
84 Nguyễn Linh Đăng Minh 17 23 74% 8.93
85 Mai Phuong 17 23 74% 4.97
86 tran thi van 15 18 83% 5.65
87 Phương Bống 15 19 79% 4.23
88 Dương Tấn Hải 13 13 100% 6.43
89 Yumi Nagata 15 19 79% 60.22
90 nguyễn thị ngọc xuyến 16 22 73% 9.15
91 tranduc 16 23 70% 3.07
92 Đặng Thị Kim Sang 16 23 70% 6.55
93 trần thị 16 23 70% 11.23
94 le van ngoc an 16 23 70% 41.78
95 Lieu Thai Phu 16 23 70% 8.17
96 Hoàng Sơn 16 23 70% 6.9
97 Đỗ Hồng Mai 16 23 70% 4.22
98 Hoang Khanh 16 23 70% 7.27
99 Lenny Vin 16 23 70% 4.63
100 thùy anh lê 16 23 70% 8.65
101 HỒNG NGỌC 16 23 70% 6.87
102 Trần Nguyễn Hà Trang 16 23 70% 6.45
103 hohaimy 15 22 68% 5.63
104 Bi Chelsea 15 23 65% 5.85
105 Phan Mai Linh 15 23 65% 6.45
106 Hồ Quóc Việt 15 23 65% 5.85
107 Gnaohteiv Jax 15 23 65% 4.17
108 bùi quang huy 15 23 65% 14.15
109 Nguyễn Linh Đan 15 23 65% 4.97
110 Linh Chi 15 23 65% 3.78
111 MítTơ Tronie 15 23 65% 6.03
112 Huyền Trang 15 23 65% 18
113 Trịnh Kiều Thanh 15 23 65% 6.2
114 Vu hien 15 23 65% 9.8
115 trần khánh linh 14 22 64% 8.92
116 Nguyễn Hoàng Ngọc Chi 13 20 65% 12.38
117 Bộp Gầy 14 23 61% 5.03
118 Hưng Hài Hước 13 21 62% 6.03
119 Nhi Mai 13 22 59% 5.75
120 Hoàng Lâm 13 23 57% 14.55
121 Nguyen Minh Huy 11 17 65% 4.55
122 Tuấn Nguyễn 13 23 57% 1.5
123 Đặng Diễm Quỳnh 13 23 57% 5.52
124 Lê Quy 8 10 80% 5.52
125 Bé Cây 12 22 55% 5.33
126 Phúc Kakashi 12 22 55% 6.93
127 lethanh 12 22 55% 17.58
128 Hoa Tuyết Trắng 12 22 55% 8.72
129 Dat Tran 12 23 52% 12.1
130 Lê Ngọc Anh 12 23 52% 11.03
131 Nhã Uyênn 12 23 52% 5.62
132 Kỳ Anh Nguyễn 12 23 52% 9.47
133 Ngọn Lửa Địa Ngục 12 23 52% 10.12
134 nguyen thanh tong 12 23 52% 21.9
135 Nguyễn Thành Đồng 12 23 52% 8.07
136 Anh Thư Thái 12 23 52% 9.83
137 Nguyễn Bùi Bảo Khương 12 23 52% 4.85
138 bùi đức quảng 12 23 52% 19.32
139 Ṫ͇h͍̽á͠ͅį̆ T̥͑ù͔̽n͕̂ģ̛ 7 9 78% 9
140 nguyen quoc phuong 10 18 56% 3.35
141 phạm mỹ hà 11 21 52% 5.22
142 Trang 11 22 50% 4.73
143 Lý Lê Ngọc Anh 11 23 48% 4
144 Thuy Cool 11 23 48% 7.3
145 Thái Thị Vương Hà 11 23 48% 7.05
146 Kim Khánh 10 21 48% 6.88
147 Ông Minh Chiến 6 10 60% 1.85
148 Nhím Xù 10 23 43% 6.83
149 Huỳnh Trúc 10 23 43% 5.7
150 Nguyệt Hà 10 23 43% 6.03
151 Mỹ Nhung Phạm 9 22 41% 5.25
152 Doancuong 8 19 42% 13.68
153 Thành Thật Thà 9 23 39% 5.37
154 Iwill Come Back 9 23 39% 11
155 Thanh Tùng 8 20 40% 0.62
156 Không Suy Nghĩ 9 23 39% 6.92
157 Nhung Pika 9 23 39% 8.87
158 The Gunner 9 23 39% 6.12
159 nguyen quoc phuong 8 21 38% 5.55
160 Yukan Club 8 21 38% 3.48
161 Huỳnh Đức Duy 4 10 40% 17.87
162 Phương Lê 7 19 37% 7.1
163 le thi kim oanh 1 1 100% 2.08
164 Lê Tự Đạt 8 23 35% 25.42
165 Trang Phạm 3 8 38% 3.88
166 Diep Le 8 23 35% 15.08
167 Hoàng Văn Đăng 6 17 35% 6.1
168 Toàn Thiên Tài 8 23 35% 3.85
169 Hien's Min's 15 23 65% 12.95
170 Minh Châu 22 23 96% 4.65
171 Tú Quyên 18 23 78% 5.42
172 nguyen thanh hang 20 23 87% 11.28
173 Sky Yst Mtp 14 23 61% 22.4
174 MinBy MinBy 10 20 50% 4.12
175 Diệu Hiền 8 23 35% 1.33
176 Hoàng Oanh 11 23 48% 2.13
177 Phương Phương 20 23 87% 3.67
178 Vananh Tran 10 10 100% 1.8
179 Khong Ten 17 23 74% 6.5
180 Phương Nguyễn Thảo 19 23 83% 3.73
181 Giangg Trươngg 19 23 83% 5.4
182 Thao Nguyen 13 23 57% 9.27
183 Linh Linh'ss 12 23 52% 6.45
184 Chuchu Haru 20 23 87% 6.82
185 Sơn Phạm 22 23 96% 6.75
186 Thái Lâm Ngọc Ngân 15 22 68% 11.55
187 Hấp Hấp Chập Chập 10 23 43% 15.43
188 Đỗ Phương 23 23 100% 2.37
189 TRẦN KIM NGUYÊN 18 23 78% 8.72
190 Vân Trần 13 23 57% 12.47
191 Nguyên Ha My 17 23 74% 8.2
192 Nguyễn Thiên Trang 16 22 73% 5.3
193 Nguyễn Đình thiên Lộc 2 3 67% 0.65
194 Pu Nquyen 9 15 60% 6.97
195 Suri Nguyen 9 23 39% 3.87
196 Tạ Hương Giang 17 23 74% 5.7
197 Mon's Nguyễn's 20 23 87% 6.3
198 Riven Tall 17 23 74% 4.98
199 Lê Minh 21 23 91% 4.48
200 Huy Tran 21 23 91% 8.72
201 super naughty 8 23 35% 13.77
202 Lê Binh 13 23 57% 6.87
203 Khoi Le Tran Anh 7 9 78% 8.68
204 Nguyễn Phan Ngọc Thiện 18 23 78% 8.98
205 Diệp Bảo Thiện 22 23 96% 5.22
206 Quang Trọng Ngô 20 23 87% 3.87
207 vũ thị lan anh 12 23 52% 3.57
208 Thai Cavil 16 23 70% 10.48
209 Trần Thị Minh Ngọc 20 23 87% 4.98
210 Mint Min's 9 23 39% 6.73
211 Đặng Ngọc Mai Nhi 22 23 96% 2.52
212 Minh Tuấn Nguyễn 20 23 87% 3.42
213 Nguyễn Thị Hoàng Yến 12 23 52% 12.65
214 Nhung Nguyen 22 22 100% 4.77
215 hà thảo trang 7 23 30% 4.32
216 Thảo Nabby 15 23 65% 5.42
217 Minh Đức 10 23 43% 16.13
218 Thầy Tu 21 23 91% 2.48
219 Yoo Chun 20 23 87% 7.95
220 trần thơ 16 18 89% 4.67
221 Cương Hoàng Vũ Kim 22 23 96% 6.67
222 Tuấn Cường 17 23 74% 6.28
223 nguyễn hồng kỳ 17 23 74% 10.22
224 Vemaybay Phan Đăng Lưu 16 23 70% 10.02
225 Súp Mint 0 1 0% 0.25
226 La Thụy Nghi Quỳnh 21 23 91% 3.32
227 Yu Yun 3 3 100% 0.88
228 Nguyễn Bảo Uyên 21 23 91% 5.3
229 Trần Ngọc Thùy Dương 19 23 83% 5.92
230 Thành Công Lý 16 23 70% 21.13
231 Cô Bé Ngốc 0 2 0% 9.43
232 Bui Trung Tin 16 23 70% 6.48
233 Quỳnh Chi 18 23 78% 4.07
234 Huỳnh Quang Thắng 11 13 85% 2.93
235 Ngạ Khả Nhạc 18 23 78% 8.33
236 Phương's Lãng's Tử'Ss 15 23 65% 6.02
237 Takane Enomoto 23 23 100% 3.3
238 Nguyễn Vân Anh 7 23 30% 3.57
239 Duc Phan 10 23 43% 5.2
240 Tớ Ghét Cậu 16 23 70% 11
241 Huỳnh Lê Thiên Trí 9 22 41% 4.38
242 Thanh Nhi Nguyễn Thị 15 20 75% 4.6
243 đinh thị thương 11 23 48% 4
244 Phạm Minh Huy 18 20 90% 5.15
245 Như Minh 15 22 68% 8.43
246 Hương Mii 13 21 62% 4.98
247 Nguyễn Minh Ngọc 21 23 91% 6.62
248 Trương Tố Hân 7 23 30% 6.13
249 Nguyễn Mai Anh 14 23 61% 7.95
250 Lê Đức Hiếu 18 23 78% 8.33
251 Việt Anh 11 23 48% 2.12
252 Hoàng Vân Quỳnh 11 23 48% 5.82
253 nguyen huong lan 22 23 96% 4.45
254 Nga Lùnn 14 23 61% 6.42
255 TK Đoàn 10 23 43% 12.93
256 Le Minh Hieu 19 23 83% 4.57
257 Lê Thùy Dương 21 23 91% 8.2
258 Lưu Hà Uyên 14 23 61% 2.98
259 Huynh Ly 14 23 61% 6.28
260 Quân NGuyễn 16 22 73% 6.12
261 Trần Thị Ngọc 19 22 86% 13.78
262 Thuu Nguyênn 20 23 87% 9.12
263 Trúc's Nguyễn's 15 20 75% 11.1
264 Linh Tran 3 3 100% 0.82
265 Sôngnướcmênhmông Emđitông Lộncổxuốngsông 13 18 72% 3.43
266 Vi Còi Cọt 16 23 70% 6.57
267 Hoa Pháp 15 23 65% 8.5
268 Thắng Phú 8 18 44% 6.95
269 Quynh Tran 12 23 52% 6.97
270 Oppa Trần 21 23 91% 4.03
271 An Nhiên 16 23 70% 3.38
272 kaito kid ice angel 19 22 86% 8.77
273 Phạm Ngọc Lan 16 23 70% 11.82
274 Ánh Dương Phan Ngọc 19 23 83% 9.6
275 Trần Thị Mỹ Anh 20 23 87% 24.07
276 nguyễn viết triều tân 8 18 44% 6.35
277 Hải Hoàng 16 23 70% 6.92
278 Đậu Minh Nguyệt 21 23 91% 10.17
279 Bảo Ngọc 0 3 0% 2.47
280 Gja Cát Lập 10 10 100% 4.37
281 Lonqq Lêê 16 23 70% 9.37
282 NGUYỄN THỊ KIM ÁNH 22 23 96% 4.08
283 Ngô Luân 12 23 52% 12.05
284 Tuyet Anh 15 21 71% 8.33
285 Phạm An 16 23 70% 8.1
286 Tiến Dũng 21 23 91% 1.58
287 Nguyễn thị thảo linh 15 23 65% 7.03
288 Phạm Quang Lộc 19 23 83% 5.93
289 kun's phạm 22 23 96% 1.87
290 Le Thu Thuy 21 23 91% 7.53
291 Nguyen Thanh Lan 11 23 48% 11.05
292 Thiên Bình 7 23 30% 8.13
293 Đô Rê Mi 18 23 78% 6.72
294 Nguyễn Thị Trúc Ly 16 23 70% 7.15
295 Chupi Nhung 13 23 57% 8.98
296 Krystal Jung 21 23 91% 6
297 Hoàng Lâm Vũ 17 22 77% 6.33
298 Nguyễn Monie 16 22 73% 13.42
299 Đỗ Thùy Dương 14 23 61% 4.8
300 Yến Nhi ChanBaek 8 22 36% 8.77
301 Phạm Tuấn 23 23 100% 2.52
302 Đình Văn 11 15 73% 3.22
303 Quynh Tran 21 23 91% 4.75
304 Chl MySunshine 20 23 87% 5.12
305 Ngọc Giang 16 23 70% 8.22
306 Tin Mới 14 23 61% 3.68
307 Đỗ Thị Phương Nhung 17 23 74% 7.23
308 Nguyễn Minh Châu 23 23 100% 2.72
309 Nguyễn Phương Uyên 13 23 57% 4.42
310 Hanh Dung 18 23 78% 5.3
311 Phú Em 20 23 87% 4.67
312 Phương Thảo 18 22 82% 5.7
313 Vũ Diệp Lâm Nhi 17 23 74% 11.92
314 Đại Beo 0 0 0% 0.25
315 Vu Van Nguyen 7 23 30% 7.17
316 Đào Thanh Hương 15 23 65% 9.3
317 Tâm Trần 9 23 39% 5.67
318 Bẹp Lù 11 23 48% 5.43
319 Thục Duy Trần 17 23 74% 11.97
320 Lê Gia Khang 14 23 61% 6.47
321 Tuấn Khôi 20 23 87% 5
322 Trần Thu Hà 8 23 35% 5.52
323 Minh Ánh 5 23 22% 2.78
324 Hiếu Nghĩa 14 23 61% 20.92
325 Trịnh Minh Tiến 3 3 100% 0.55
326 Vỹ La 21 23 91% 4.93
327 Nguyễn Ngọc Nam 18 23 78% 5.03
328 hoa9ctqp 19 23 83% 7.22
329 tran van thang 8 18 44% 8.72
330 Nguyễn Hoàng Anh 21 22 95% 9.82
331 Nga Nguyen 11 14 79% 7.48
332 Ngô Trang Linh 8 23 35% 5.4
333 Thư Thật Thà 21 23 91% 6.7
334 Diễm Quỳnh 13 23 57% 9.28
335 Lương Thành 14 23 61% 14.5
336 Lý Thị Thủy Tiên 20 23 87% 2.62
337 Lê Đình Chiến 11 23 48% 45.88
338 trần thanh tùng 22 23 96% 1.18
339 Qwertyuiop 16 23 70% 8.62
340 Hoàng Quỳnh Mai 17 23 74% 7.13
341 Đức Tâm 9 23 39% 6.03
342 Kaka Kiên 7 23 30% 7.77
343 Thuong Truong Bui 17 19 89% 5.53
344 Phan Bảo Nghi 17 23 74% 5.22
345 Hoàng Thị Thanh Trà 18 23 78% 4.8
346 Kelly Phạm 10 20 50% 6.82
347 Hoàng Thị Như 19 23 83% 7.43
348 Phan Xuân Lộc 19 23 83% 6.3
349 Le Van DUng 16 23 70% 3.95
350 Đặng Thành Đạt 19 23 83% 15.07
351 nguyen thi yen 7 22 32% 3.47
352 Nam'ss Sky'ss 12 23 52% 8.83
353 Tuyết Ngân 17 23 74% 7.65
354 Trần Quí 4 22 18% 18.53
355 Le Thuong 17 23 74% 5
356 Lê Phương Ngân 2 2 100% 0.32
357 Trâm Bảo Nguyễn Ngô 2 3 67% 0.73
358 Duong La 13 22 59% 3.55
359 Nguyễn Huy 8 23 35% 11.98
360 dang dinh cupng 13 21 62% 5.27
361 Nguyễn Phương Thúy 17 23 74% 9.97
362 HaNal Yoo 22 23 96% 6.5
363 Diệu Linh 4 19 21% 8.47
364 Trần Anh Việt 8 13 62% 5.02
365 MrOne Truong 12 23 52% 6.25
366 Anh Nguyen 16 23 70% 4.5
367 Ngọc Ánh Đinh 16 23 70% 6.4
368 Đăng PK 16 23 70% 6.85
369 Nhi Đồng 18 23 78% 7.82
370 Truc Nguyen 11 23 48% 3.87
371 Linh Nguyễn 21 23 91% 4.38
372 Ha Tran 19 23 83% 3.82
373 Hai Pham 7 22 32% 5.57
374 ﹺ             ﹺ ﹺ             ﹺ 13 23 57% 9.5
375 Trung Dũng Sĩ 8 23 35% 5.48
376 Thuy Pham 17 23 74% 6.5
377 Đoàn Bình Dương 19 23 83% 7.33
378 Thanh Tuyền Nguyễn 11 23 48% 8
379 Hà Phương Chi 18 23 78% 2.78
380 Nhi Nguyễn 21 23 91% 5.23
381 Thy Thiệp 17 22 77% 6.13
382 Tấn Hải Vương 12 23 52% 8.85
383 Hưng Dương 20 23 87% 6
384 Đăng Khoa 18 23 78% 34.02
385 Linh'x Đôrêmii'x 7 22 32% 38.43
386 Phan Quốc An 21 23 91% 2.17
387 Lê Hoàng Kim Ngân 19 22 86% 5.65
388 Bành Thị Mắm 19 23 83% 5.6
389 Đỗ Thị Thủy Vi 10 21 48% 5.68
390 Bùi Thế Minh Duy 19 22 86% 7.25
391 Cu Culé 13 21 62% 9.2
392 Phù Thủy Xấu Xa 14 21 67% 6.98
393 nguyễn trần phương nhi 13 23 57% 27.7
394 Hiếu Qintana Eiro 10 21 48% 8.05
395 Diệu Linh 11 23 48% 13.85
396 Mike Kintaru 16 22 73% 6.22
397 Chibi LEo 22 23 96% 5.03
398 Trà My 5 22 23% 3.05
399 Nguyễn Mai Liên 14 22 64% 25.08
400 Thảo Nhi 16 23 70% 3.68
401 tiểu sư 4 21 19% 9.98
402 Ngô Ánh 13 20 65% 5.47
403 HO Truc Linh 15 18 83% 2.65
404 Phúc Phũ Phàng 18 23 78% 4.53
405 Thanh Nguyen 19 23 83% 5.37
406 Thoa Nguyễn 20 23 87% 5.23
407 trần linh linh 20 23 87% 6.23
408 Nguyễn Phương An 20 23 87% 3.58
409 NI YN UN 15 23 65% 7.02
410 Trần khánh an 15 23 65% 6.85
411 Lưu Thiên Trường 16 23 70% 3.83
412 Hạnh Sino 4 23 17% 2.42
413 phạm huỳnh trung hiếu 0 4 0% 2.08
414 thanh huy 22 23 96% 4.37
415 ạkhasjfasf 22 23 96% 4.92
416 Tuyển Cóc Madridista 12 17 71% 4.67
417 Quách Nguyễn 20 23 87% 3.7
418 Nhỏ Lùnn 12 22 55% 3.53
419 Trang Hoang 19 23 83% 8.83
420 Phương Uyên 18 23 78% 5.5
421 Cao Văn Minh 22 23 96% 1.65
422 Triều Thi 15 23 65% 7.22
423 Thùy Trang 18 23 78% 9.73
424 Nhật Châu 3 3 100% 0.9
425 Quốc Đạt Trần 9 23 39% 6.28
426 An Đặng 8 23 35% 2.77
427 Nguyễn Thùy Ngọc Quế 20 23 87% 4.8
428 Vũ Thị Tuyết Mai 5 6 83% 1.15
429 Lý Mai Hương 18 23 78% 6.75
430 nhi nhi 12 23 52% 9.1
431 nguyễn thi hảo 14 22 64% 26.48
432 Lê Thị Khánhh Huyềnn 7 21 33% 7.72
433 vũ bạch huyền trân 18 23 78% 5.47
434 Nguyễn Phúc Cao Duy 16 23 70% 4.53
435 Tân Nhật 15 18 83% 5.22
436 Hoàng Khả Lạc 18 23 78% 8.72
437 Phạm's Hữu's Đức's 6 20 30% 1.47
438 Trần Thị Yến Vi 19 23 83% 9.62
439 AD Nguyễn 0 0 0% 0.05
440 Minh Thu Duong Nguyen 11 18 61% 41.12
441 Nguyễn Tất Đạt 19 22 86% 4.2
442 Thanh Ly 15 23 65% 15.12
443 Never give up 19 23 83% 2.97
444 Hạnh'Ss Yst'Ss 10 22 45% 10.45
445 Ngọc Anh 19 23 83% 4.43
446 Trần Tuấn Hoàn 20 23 87% 7.05
447 Dải Ngân Hà 15 23 65% 13.63
448 Nhi Yến 11 17 65% 7.83
449 Hạ Kỳ Vy 13 23 57% 4.93
450 Thanh Diệu 20 22 91% 4.42
451 Trần Khánh Linh 9 21 43% 7.65
452 Đỗ Anh Tú 16 23 70% 5.6
453 Thanh Tâm 0 1 0% 0.55
454 Vũ Long 16 23 70% 8.2
455 Mì Đông Lạnh 11 23 48% 18.12
456 Khanh Ly 21 23 91% 10.28
457 Không Cảm Giác 19 23 83% 15.35
458 Đỗ Phong 16 23 70% 4.5
459 vũ vân anh 0 0 0% 0.22
460 Moto Yuya 12 16 75% 3.58
461 HỒ THỊ HỒNG NGỌC 21 23 91% 4
462 Tường Nguyễn 22 23 96% 4.13
463 Phong Huy Ngô 10 23 43% 3.98
464 Phát Đỗ 15 23 65% 8.87
465 Nguyễn Đình Hồng Ân 20 23 87% 7.3
466 Nguyễn Vũ Thanh Trúc 21 23 91% 6.53
467 Thuy Nguyen Thi 10 20 50% 1.58
468 phuong minh nhu 13 18 72% 5.62
469 Phạm Nguyễn Hùng Vương 15 19 79% 3.13
470 Sera Phan 7 22 32% 5.88
471 Nhung Trang 18 22 82% 14.52
472 Phan Kim Anh 9 23 39% 8.78
473 Tuấn Peterkill 21 23 91% 5.12
474 Thanh Nhàn Lê 21 22 95% 4.48
475 thu trang 22 23 96% 3.63
476 Nguyễn Thanh Lâm 20 23 87% 5.95
477 Nguyễn Mỹ Huyền 17 22 77% 5.42
478 Lê Bá Lĩnh 18 23 78% 14.93
479 Tử Đinh Hương 18 23 78% 7.48
480 Nguyễn Nguyên 20 23 87% 6.4
481 The Novel 14 16 88% 8.17
482 Hà Phương 19 23 83% 11.3
483 Ung Ngọc Sang 18 23 78% 9.77
484 Nguyễn Phạm Hoàng Linh 22 23 96% 30.13
485 Nguyễn Hữu Dũng 21 23 91% 32.07
486 Đạt Spring 17 18 94% 3.33
487 Ngọc Anh 15 23 65% 4.25
488 Võ Quốc Cường 14 22 64% 12.82
489 Hứa Lan Phương 19 23 83% 5.22
490 Trinh Nguyen 0 0 0% 0.47
491 Gái'ss LéP's 11 23 48% 13.2
492 Nguyễn Phước Mỹ Tiên 17 23 74% 6.22
493 Linh Sun 11 23 48% 13.77
494 Yến Nhi 18 23 78% 5.48
495 Dương Hai 17 23 74% 18.15
496 Hiếu Phạm 13 23 57% 8.82
497 Nguyễn Hải Yến 15 23 65% 10.3
498 Dinh Quoc Thai 6 23 26% 3.9
499 Nguyễn Nhật Thiên 0 0 0% 0.45
500 Seventh Huynh 21 23 91% 8.28
501 Tạ Thùy Dung 11 22 50% 8.28
502 Linh Chu 15 23 65% 8.93
503 Lê Đình Trung 8 22 36% 5.28
504 Ling Ring 17 23 74% 4.83
505 Đỗ Trung Dũng 19 23 83% 5.35
506 Bo Naby 15 23 65% 7.25
507 Gosuha Longshendo 12 18 67% 3.85
508 Elly Trịnh 10 23 43% 6.12
509 Cơ's Trưởng's 6 22 27% 17.55
510 Nhật Linh 12 18 67% 3.63
511 Bùi Thu Phương 17 23 74% 5.03
512 Hoàng Như Mai 11 18 61% 9.05
513 Nhi Yeolie 15 23 65% 9.15
514 Nguyễn Nguyễn Phú Trung 17 23 74% 11.37
515 Trần Long Khôi 22 23 96% 4.27
516 Phạm Quốc Huy 13 23 57% 5.53
517 Phạm Thành Nam 12 23 52% 19.68
518 Tamhien Le 3 3 100% 1.03
519 Quý Huỳnh 7 22 32% 4.1
520 Ngô Huỳnh 20 23 87% 6.18
521 Nguyễn Khắc Vĩ 21 23 91% 3.13
522 Thỏ Ngọc 11 20 55% 5.28
523 Diệu Huyền 13 23 57% 7.33
524 Nguyễn Thị Thu Hiền 6 23 26% 4.13
525 Kien Kien 18 22 82% 5.3
526 Bùn Thiệc Chứ 15 23 65% 7.93
527 David Belpois 11 23 48% 9.57
528 Chu Kim Chi 2 3 67% 1
529 Nguyễn Tiến Dũng 19 23 83% 11.95
530 Lục Thiên Hà 16 23 70% 9.47
531 Nguyễn Tiến Đạt 18 23 78% 3.87
532 Hải Yến 18 23 78% 14.73
533 An Võ 12 23 52% 9
534 Chán Như Con Gián 15 23 65% 5.5
535 Jason Marak 23 23 100% 8.33
536 Le Thi AnH Tuyet 22 22 100% 7.47
537 박공심 19 23 83% 6.18
538 Chu Châu Diệp 19 23 83% 8.08
539 vu hoang phuong lien 11 16 69% 6.93
540 Trang Quỳnh 3 3 100% 0.77
541 Tuyết Loan 11 21 52% 7.22
542 Mùa Đông Hoa Đá 17 23 74% 14.72
543 Sock Điện 22 23 96% 3.28
544 Tạ Duy Luân 17 22 77% 8.07
545 Đặng Linh Chi 5 22 23% 3.62
546 Nguyễn Thị Hoàng Yến 6 22 27% 6.37
547 Lê Văn Toàn 17 22 77% 2.88
548 Trần Thị Thảo 23 23 100% 3.08
549 Thanh Kiều 16 22 73% 11.48
550 Shyn Nguyễn 15 23 65% 4.52
551 Zzz Sora Zzz 20 23 87% 4.3
552 KaitoLuka 20 23 87% 12.78
553 Võ Hoài Niệm 12 18 67% 4.35
554 Ri Siu NhƠn 1 2 50% 8.22
555 Nguyễn Hoàng Kim Ngân 12 18 67% 9.95
556 Phạm Thị Vân Anh 19 23 83% 12.97
557 Trương Hoài Nam 18 23 78% 6.77
558 muội muội chân ngắn 16 23 70% 7.68
559 nghiện học 21 23 91% 5.55
560 Hoàng Khắc Anh 15 22 68% 3.93
561 Hà Thành Lê 17 22 77% 5.78
562 Hậu Hung Hăng 17 23 74% 5.42
563 Xuân Hiếu 22 22 100% 2.63
564 Pham Thi Phuong 8 17 47% 6.28
565 T. Hiền 15 23 65% 11.62
566 Lâm Kim Phương 5 23 22% 4.3
567 Thanh Leona 22 23 96% 5.65
568 Đinh Thị Huế 12 23 52% 7.62
569 Khung Bat Chot 3 3 100% 0.5
570 Tien Dung 22 23 96% 6.93
571 ankarrywang 19 23 83% 7.77
572 Khổng Duy Thuận 12 23 52% 7.57
573 Nguyễn Quốc Trung 22 23 96% 7.05
574 Sơn Tùng Boo's 17 20 85% 5.72
575 Anh Celsius 19 23 83% 7.82
576 Trần Thị Hà Trâm 20 23 87% 7.47
577 Duy Nguyên 9 23 39% 9.85
578 Nguyentrong Hai 10 23 43% 27.3
579 Duy Nguyễn 16 23 70% 5.47
580 An Vu 16 23 70% 7.05
581 tran minh tuan 12 23 52% 7.52
582 Ngọc Châu 5 9 56% 3.25
583 nguyễn thị yến 14 23 61% 9.1
584 Trần Thị Kiều Oanh 9 20 45% 6.12
585 Ngô Nguyễn Hồng Phú 12 18 67% 6.93
586 Minh Nguyễn 22 23 96% 14.77
587 Nguyễn Thanh Lịch 12 23 52% 8.05
588 Lê Tiến Đại 0 0 0% 0.27
589 Trần Quang Huy 6 8 75% 1.35
590 Nguyễn Hà Khánh Linh 11 23 48% 7.43
591 Trần Thu Uyên 16 23 70% 9.83
592 Moon's Diễm 20 23 87% 5.43
593 Toàn Nguyễn Khánh 12 23 52% 17.62
594 Нгуен Кхань Линь 15 23 65% 5.63
595 Ngọc Anhh 17 23 74% 5.22
596 Phạm Hoàng Long 19 23 83% 8.4
597 Sương Emm 5 13 38% 5.42
598 Annie Lê 5 17 29% 2.62
599 Trang Nguyễn 0 2 0% 0.7
600 Kim Tuyến 14 18 78% 4.62
601 Nguyễn Trâm 18 23 78% 2.97
602 le thi tuong vi 18 23 78% 7.23
603 Minh Sơn Điên 18 23 78% 5.03
604 ho lai 4 15 27% 17.03
605 Minh Anh 19 23 83% 4.82
606 Quỳnh Chi 18 23 78% 12.5
607 Khổng Hoàng Đình Trang 9 23 39% 7.73
608 Nam 14 22 64% 12.9
609 Cánh Chim Hải Âu 21 23 91% 9.12
610 Dương Thị Như Quỳnh 9 21 43% 4.5
611 HOang Vy 21 23 91% 4.73
612 Thuyhuong Ngo 13 23 57% 5.13
613 Hoàng Thị Như 13 18 72% 8.17
614 Đinh Dịu Linh 21 23 91% 3.97
615 Minh Khánh Lý 2 3 67% 1.55
616 Song Nhi 22 23 96% 8.62
617 Hồ Thanh Tâm 19 23 83% 5.45
618 Nguyễn Lê Thuỳ Dương 23 23 100% 3.82
619 Kiều Diễm 15 22 68% 14.12
620 Thảo Phương 0 0 0% 0.1
621 Khoa Sinradia 6 23 26% 3.4
622 Bảo My 13 23 57% 5.83
623 vũ thị trang 20 23 87% 4.38
624 Nguyễn Yoona 20 22 91% 8.65
625 Quần Đùi Quân 6 11 55% 5.03
626 Huy Nguyễn 9 15 60% 7.6
627 Chùm 11 23 48% 11.6
628 Nguyễn Tuyết Thu 15 23 65% 5.95
629 khangvannguyen 20 23 87% 4.62
630 Nguyễn Thị Hương 17 20 85% 5.3
631 Phương Trang 3 4 75% 2.12
632 Liêu Ngọc Bảo Châu 21 23 91% 4.63
633 nguyễn nhật tân 7 13 54% 4.08
634 Huynh Hieu Nghia 11 21 52% 4.27
635 Ngọc Ánh 22 23 96% 4.57
636 Ngọc Nguyễn 11 23 48% 19.93
637 Đào Trọng Mạnh 7 12 58% 4.33
638 Lê Anh Tuấn 23 23 100% 4.25
639 Nguyen Thị Vân Anh 17 23 74% 9.6
640 Phạm Nhật Minh Khanh 22 23 96% 3.73
641 Trần Thảo Uyên 12 23 52% 0.23
642 Vô Ưu 18 23 78% 4.67
643 Đàn Gà Biết Bay 14 22 64% 10.6
644 Thanh Huyền 0 3 0% 1.12
645 Nuna Nguyễn 12 23 52% 6.57
646 Lương Công Quỳnh 4 13 31% 4.25
647 Giang Kiều 14 23 61% 8.62
648 Trương Văn Quốc 22 23 96% 8.8
649 Happiness delight PCY 16 18 89% 3.55
650 Dương Huy An 14 22 64% 7.28
651 Dư Phát Đạt 11 23 48% 4.17
652 Lê Nguyễn Thùy Trang 17 23 74% 5.78
653 GIAP QUANG MINH 12 23 52% 3.2
654 Kòy Sociu's 2 3 67% 1.28
655 Hong Ly Truong 1 3 33% 1.05
656 Ngọc Bích Ngọc 7 18 39% 1.02
657 NHók MInh Cá TÍnh 4 22 18% 7.63
658 ngốk Arietty 18 23 78% 7.75
659 Mai Đức Anh 3 4 75% 0.93
660 Nguyễn Thúy Hằng 17 23 74% 8.47
661 thanhTrang 18 23 78% 21.03
662 Nguyễn Bảo Ngọc 15 23 65% 7.07
663 Nguyễn Thị Hồng Vân 0 3 0% 0.88
664 Nguyen Le Van Y 19 23 83% 6.25
665 Linh Myu 11 23 48% 9.52
666 Po Quậy 14 23 61% 5.67
667 Trang Middy 13 22 59% 3.4
668 Phuong Ta 13 23 57% 9.72
669 Ngoc Nguyen 17 23 74% 7.02
670 Trần Đăng Doanh 20 23 87% 5.37
671 Thu Anh 20 23 87% 9.35
672 Ipin Nguyen 19 23 83% 7.97
673 Vũ Miêu Hoa 19 23 83% 10.2
674 vân teeny 13 23 57% 9.4
675 Kara Phan 15 23 65% 21.08
676 Vy Phambuikhanh 11 23 48% 9.97
677 Trần Trà My 14 23 61% 9.03
678 hoàng ân 19 23 83% 10.83
679 Nguyễn Thị Hải Thành 23 23 100% 5.18
680 Nhóc Xù 0 0 0% 0.2
681 Trần's Quyền's 5 23 22% 2.03
682 Trang Nguyễn 17 19 89% 3.25
683 Thi Lan Trần 15 23 65% 11.65
684 liz 20 23 87% 4.6
685 Châu Nguyễn 19 23 83% 2.32
686 Dat Nguyen 13 23 57% 7.57
687 Duy Hidai Mrd 7 9 78% 2.92
688 Liên BT Thinh 12 23 52% 5.08
689 Lan Anh 13 23 57% 10.38
690 Phan Văn Công 14 23 61% 10.33
691 Nguyễn Khánh Vy 3 23 13% 4.72
692 Quỳnh Nguyễn Thị Diễm 9 10 90% 1.72
693 Nguyen thank huong 21 23 91% 3.53
694 BOom 3 4 75% 1.13
695 Tứ Đạt 18 23 78% 6.9
696 Cát Cánh 12 22 55% 6.75
697 Vũ Hiền 19 23 83% 5.07
698 Hoang Khanh Linh 10 23 43% 13.95
699 Hoàj Đăng 5 23 22% 1.82
700 liễu trúc vy vy 20 23 87% 8.67
701 Joyce Nguu Sii 19 23 83% 12.02
702 Dương Mẫn Mẫn 13 23 57% 7.9
703 Phạm Khánh Linh 9 23 39% 12.35
704 Hương Minhon 14 23 61% 4.73
705 trần hương hiền 18 23 78% 2.85
706 Mibu Aki 15 23 65% 12.55
707 Phạm Minh Quân 21 23 91% 5.92
708 Nguyễn Hậu 6 10 60% 4.75
709 Nguyễn Ngọc Ánh 20 23 87% 4
710 Thái Thị Thanh Nga 12 23 52% 6.25
711 Thanh Phong Mai 18 23 78% 3.53
712 Jumi Trần 20 23 87% 5.22
713 Hạnh Chibi 7 23 30% 6.2
714 lanpham 16 21 76% 8.68
715 Đặng Diễm Quỳnh 16 23 70% 6.38
716 Misaki Mei 21 23 91% 5.6
717 Nuna Lyly 20 23 87% 9.75
718 Phạm Tiến Dũng 13 22 59% 11.53
719 Phan Anh Nguyen 17 23 74% 4.7
720 Dao Quynh Tram 17 23 74% 8.38
721 Nguyễn Tuấn Hiệp 18 23 78% 4.95
722 Tung Nguyen 16 23 70% 8.55
723 Long Vũ 17 22 77% 4.6
724 Bảo Hân 15 23 65% 23.68
725 Nguyễn Giang Thanh 20 23 87% 5.88
726 12qwaszx 12 22 55% 8.77
727 Phạm Minh Ngọc 21 23 91% 6.35
728 Nguyễn Hoài 15 23 65% 6.65
729 Số Pi 17 23 74% 8.08
730 Siêu Quậy 23 23 100% 2.87
731 Thiên Thiên 12 23 52% 6.25
732 Hiền Boss 3 3 100% 0.53
733 Thư-x Ngố's 3 3 100% 0.62
734 trần thanh nhàn 16 23 70% 6.67
735 Nguyễn Vân 22 23 96% 3.33
736 Nguyễn Đắc Toàn 17 23 74% 3.7
737 Thư Thư 11 23 48% 6.17
738 Bảo Trânn 13 23 57% 10.05
739 Tấn Huy 20 23 87% 5.65
740 tran trung kien 23 23 100% 2.02
741 Trần thị Ngọc anh 0 0 0% 1.8
742 Ngoc Le 22 23 96% 3.77
743 Ranmaru Rei 20 23 87% 3.42
744 Pé Py 19 23 83% 6.77
745 Ánh-h Còi-i 9 23 39% 3.1
746 Linh Mai 12 23 52% 9.4
747 tôn xuân đồng 18 21 86% 4.82
748 Nguyễn Linh 19 22 86% 6.6
749 Bảo An 15 23 65% 4.55
750 Phạm Thị Thu Trang 21 22 95% 9.52
751 Thạch Nguyễn Ngọc 14 23 61% 4.17
752 Nguyễn Thùy Dương 18 23 78% 6.22
753 Hải Trần 20 23 87% 5.27
754 Đoàn Đặng Tam Bảo 22 23 96% 5.3
755 Huỳnh Thiện Nam 17 23 74% 18.73
756 nguyễn phương thảo 15 18 83% 4.43
757 Hàn Thị Yến 17 23 74% 9.7
758 Hà Chi 13 22 59% 4.9
759 Phanh Phoanh 11 18 61% 5.25
760 Uyên Ốc 12 23 52% 16.43
761 Mileycyrus 21 23 91% 3.25
762 Minh Huyền 16 18 89% 3.27
763 Thuý Hằng 15 23 65% 9.2
764 Trần Thị Hà 11 21 52% 3.53
765 thanh thư 8 23 35% 8.47
766 Hoàng Ân 0 1 0% 0.62
767 Nguyễn Thị Thanh Tú 15 23 65% 7.85
768 Trần Mỹ Cơ 16 23 70% 6.38
769 Trần Thị Bích Phương 0 0 0% 1.23
770 Tít's Sociu's 14 22 64% 7.28
771 Khỉ Con 16 23 70% 3.97
772 Gắn Tâu 19 22 86% 9.83
773 Vết Mưa 17 23 74% 11.02
774 Quỳnh Phạm 19 23 83% 4.85
775 Võ Trung Hậu 22 23 96% 3.42
776 Pear MV Love 15 23 65% 11.17
777 Phạm Cross 6 22 27% 5.48
778 Đào Thị Thanh 20 23 87% 8.18
779 Ho Lee Sít 7 23 30% 15.97
780 lâm thị xuân thảo 15 23 65% 7.97
781 Hoàng Thyy 8 17 47% 8.73
782 An Le Vit Bau 20 23 87% 5.35
783 Nguyễn trương mỹ ngân 20 23 87% 10.22
784 Hà Thu 11 20 55% 5.75
785 Mai Anh Tú 12 14 86% 7.3
786 Tien Che 13 23 57% 4.25
787 Sky Blue123 17 23 74% 4.8
788 Phong Hoài 15 23 65% 6.88
789 Bông Vi Ai Pi 15 23 65% 6.63
790 Hoàng Anh 15 21 71% 6.92
791 NhatHaa 5 18 28% 20.03
792 Linh Linh 10 20 50% 12.5
793 Thi Phùng 20 23 87% 5.92
794 Duy Thanh 18 23 78% 5.45
795 Minion Saukiu 16 22 73% 9.8
796 Trần Quang Khải 8 23 35% 6.42
797 Hồng Chi 6 21 29% 6.73
798 Phương Thu 23 23 100% 14.3
799 ryuzaki 20 23 87% 5.17
800 Trịnh Dương Trung Dũng 3 4 75% 2.05
801 Thảo Mon 17 23 74% 4.62
802 minh thu 18 23 78% 10.12
803 Nguyen Thi Hong 18 23 78% 23.67
804 Sang Trương 21 22 95% 5.33
805 Hoàng Nhật Na 16 23 70% 4.45
806 vanphong 0 13 0% 2.63
807 Lê Quang Quốc Bảo 0 0 0% 0.22
808 Vi Nguyễn Ngọc Phương 19 23 83% 2.7
809 Nguyễn Thị Xuân Thủy 15 23 65% 10.43
810 Bốn Mắt Hay Cười 19 23 83% 10
811 Ti Lo 12 23 52% 6.08
812 Huyền Mắm 1 9 11% 4.13
813 Truong Hô 14 23 61% 17.65
814 Nguyễn Thị Trinh 6 23 26% 5.35
815 Con Nhỏ Họ Nguyễn 10 22 45% 6.43
816 Long Huynh 16 23 70% 7.85
817 Tài Lưu 19 23 83% 4.7
818 nguyễn thị phương nam 14 22 64% 7.6
819 Tran Thi Lan 17 23 74% 2.18
820 Phong Dương 13 23 57% 7.78
821 Đỗ Đức Duy 20 23 87% 3.62
822 Bảo Bé Bự 18 23 78% 7.68
823 Hunhan Hiền 22 23 96% 3.08
824 Thiên Ân 17 23 74% 4.92
825 Nhựt Phạm Thành 2 3 67% 1.55
826 Thư's Dương 1 3 33% 0.9
827 Nguyễn Khánh Linh 15 23 65% 4.75
828 Ninh Thu Hường 22 23 96% 1.17
829 Trần Thị Hoài 20 23 87% 15.1
830 Lovely Cat 16 18 89% 3.8
831 Ly Lùn'ss 16 23 70% 13.83
832 le thi hieu ngan 16 23 70% 9.37
833 Lam Tuyền 8 23 35% 12.95
834 Trần Thị Thùy Dung 13 23 57% 10.32
835 Nguyễn Thị Minh Hiền 3 3 100% 0.4
836 Nguyễn Quang Tùng 18 22 82% 3.72
837 Minh Thư 22 23 96% 5.7
838 Tử Vũ 10 23 43% 8.62
839 Hoàng Minh 15 23 65% 8.07
840 Cừu Xào Lăn 21 23 91% 5.38
841 Lãnh thị hoa 18 23 78% 5.9
842 Lê Thị Thu Thảo 11 23 48% 8.93
843 Nguyễn Trần Phương Uyên 0 1 0% 0.63
844 Ly Thi Thuy Tien 16 23 70% 3.08
845 Đào Duy Công 18 23 78% 15.63
846 Yến Nhi 10 23 43% 16.1
847 Bạn Trâm's 12 23 52% 7.38
848 nguyễn thu Hà 22 23 96% 3.12
849 Dương Mai 14 23 61% 7.02
850 Lê Bảo Quốc 14 21 67% 10.68
851 quynhgiang 21 23 91% 4.48
852 Duy Nhật Trương 12 23 52% 14.08
853 vu minh hieu 13 22 59% 4.93
854 Nguyễn Tấn Duy 16 23 70% 8.57
855 Lại Thùy Linh 5 6 83% 1.98
856 Ngoc Duy Nguyen 19 23 83% 5.63
857 Hoa Cửu Vĩ Hồ 20 22 91% 2.52
858 Hòa Phạm Minh 14 23 61% 10.97
859 An Jun 14 23 61% 9.73
860 Mỹ Dung 17 23 74% 7.7
861 Nguyễn Thanh Hiền 15 21 71% 10.88
862 Trần Tuấn Thành 20 23 87% 3.7
863 Tran The Cuong 20 23 87% 3.92
864 Nguyễn Thị Thanh Thùy 21 22 95% 3.43
865 Ngọc Huyền 9 23 39% 6.85
866 huỳnh ngọc quang 11 23 48% 14
867 Hiếu's King's 22 23 96% 8.48
868 Má Lúm 12 23 52% 8.78
869 Tiên Nguyễn 19 21 90% 5.35
870 Tuấn Anh 9 23 39% 4.48
871 Thu Phương 5 23 22% 12.85
872 Bảo Trâm's Nguyễn 15 22 68% 5.8
873 Ngọc Trân 20 22 91% 4.53
874 Thanh Dàn Christian 8 23 35% 17.52
875 Trang Moon 18 22 82% 9.9
876 Mộ Chỉ Ly 14 23 61% 3.82
877 Phan Ngọc Ánh 14 18 78% 3.48
878 Nga Nga 17 23 74% 7.23
879 Minh Kha 8 18 44% 2.83
880 Thảo Phương Nhi 19 23 83% 4.9
881 lý minh phương 5 23 22% 4.67
882 Thái An Bình 12 23 52% 11.9
883 Lam Hân 10 20 50% 8.38
884 Băng Băng Hải 12 22 55% 13.23
885 Ngăn's Bềnh's 21 23 91% 3.23
886 Lục Chỉ Cầm Ma 12 22 55% 5.42
887 Vũ Nhật Minh 21 23 91% 6.52
888 Quân Nguyễn's 6 12 50% 2.9
889 Hồng huỳnh như 1 3 33% 0.6
890 Rubik Nguyễn 21 23 91% 3.92
891 Pham Thanh Mai 20 23 87% 7.27
892 Vương Hà 15 18 83% 1.98
893 Nguyễn Danh Kiên 20 23 87% 5.83
894 dang quoc duy 5 22 23% 10.13
895 Nhật Duy 16 23 70% 11.45
896 Lê Thảo Phương 7 21 33% 3.92
897 Hiền Nguyễn 17 23 74% 4.93
898 Mie Mie 17 23 74% 3.23
899 Hoàng Thị Thu Hoài 18 21 86% 6.82
900 Vũ Thị Ban Mai 14 23 61% 6.6
901 Ngọc Trinh 11 23 48% 9.22
902 Thi Mai 16 23 70% 8.82
903 Nguyễn Ngọc Vũ Hà 19 23 83% 5.78
904 Hợp Nông Đức 15 20 75% 7.33
905 Lê Hoàng Long 6 23 26% 2.95
906 Dương Thu Thủy 19 23 83% 9.7
907 Vỹ Nhỏ 7 22 32% 37.98
908 Bạch Lam 19 23 83% 8.08
909 Hồ Tùng 15 23 65% 11.38
910 Hoàng Nguyệt's 14 23 61% 5.98
911 Nhók Nguyễn 16 23 70% 4.62
912 Vien Kimcuong 3 3 100% 13.48
913 Hoàng Phú 17 22 77% 6.9
914 Candy Ngot Ngao 7 23 30% 7.17
915 Phương Anh Võ 21 23 91% 3.72
916 Đức Đấm Đổ Đồi 9 21 43% 3.62
917 hoàng thu hảo 9 22 41% 5.52
918 Trần Thảo Anh 15 23 65% 7.22
919 Hạ Thị Hằng 19 23 83% 3.67
920 Ngô Thị Mai Lan 19 22 86% 9.53
921 Bá Quang Dự 15 23 65% 7.72
922 Phương Uyên 19 23 83% 7.67
923 Nguyễn Thị Vân Anh 16 23 70% 4
924 Nguyễn Xuân Dương 20 23 87% 5
925 Thanh Dat Pham 11 23 48% 6.2
926 Kiệt Kiệt 18 23 78% 4.98
927 tran phan le huong 0 1 0% 0.7
928 Tẹt 20 23 87% 8.87
929 Quang Hòa 19 23 83% 5.45
930 Ca Thuận Đại 14 23 61% 8.53
931 Phan Thành Lợi 16 23 70% 61.33
932 Loan Lịch 19 23 83% 7.3
933 Trần Văn Dũng 5 23 22% 29.52
934 Nguyễn Văn Đức 13 23 57% 2.47
935 Hoàng Oanh 16 23 70% 9.15
936 Nhung Nguyen 7 16 44% 11.05
937 Hồ Hoàng Phúc 16 23 70% 2.2
938 Lê Tú Anh 7 17 41% 2.92
939 Phan Trần Hướng 19 23 83% 4.55
940 Lan Hương 13 22 59% 4.42
941 Đạt Nguyễn Tiến 23 23 100% 2.67
942 Khánh Ly 20 23 87% 5.58
943 Nguyến Bá Ngọc Diệp 21 23 91% 5.85
944 Đặng Thị Thực 19 23 83% 10.38
945 Hoàng Quốc Huy 16 22 73% 6.52
946 Tống Thị Anh 21 23 91% 4.53
947 Tran Tu Son 14 22 64% 10.15
948 phan thế bách 5 23 22% 1.7
949 Lê Đức Trí 11 23 48% 12.27
950 Hồ Chí Thọ 23 23 100% 3.77
951 Park Chanyoel 15 23 65% 10.07
952 hiendo 2 15 13% 1.12
953 Thuc Huynh 6 20 30% 5.22
954 Vu Ngoc Thai 9 12 75% 13.55
955 Tuan Nguyen 0 1 0% 1.15
956 ngô quốc phát 19 23 83% 5.63
957 Minh Hoàng 9 20 45% 5.63
958 Tran Thi Phuong 18 23 78% 7.32