Đề thi thử vào lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2014 trường THCS Gia Trung - Gia Viễn - Ninh Bình

Thời gian thi : 60 phút - Số câu hỏi : 27 câu - Số lượt thi : 3417

Click vào đề thi   Tải đề về

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Choose the word with the different pronunciation of the underlined part.

Câu 1:

Câu 2:

Câu 3:

Câu 4:

Câu 5:

Choose the word or phrase (A, B, C, or D) that best completes each sentence. 

Câu 6: We used to _______ past the market on the way to school.

Câu 7: Remember to turn _______  the light when leaving the office.

Câu 8: Ho Chi Minh City is the _______  one in the country.

Câu 9: Some of my friends are going _______ the shore collecting garbage.

Câu 10: We are _______ that the people have spoiled the beach.  

Câu 11: Have you ever _______ a letter to the local authorities to complain about the public transport in your town?

Câu 12: When are you _______ vacation with your family, Lan?

Câu 13: If you _______ late, you wouldn’t finish your work.

Câu 14: Huong wishes she _______ free time to visit her close friend in hospital.

Câu 15: I think I’ve lost my new hat. I’ve _______  it everywhere but I can’t find it.

Câu 16: Hong failed the last test. _______  she has to do the test again.

Câu 17: Hue is not _______ with her test result even though she’s got good marks.

Câu 18: The earthquake in Kobe in 1995 _______ severe damage.

Choose one suitable word to complete each of spaces in the following passage.

members, day, food, prepare, together, celebration, clean

Tet, the lunar new year holiday, is the most important (19)  ________ for Vietnamese people. It is a time for families to (20) ________  and decorate their homes and enjoy special (21) ________  such as sticky rice cakes. That is also a special occasion for family (22) ________  living apart to have free time to get (23) ________  or visit their relatives, friends, acquaintance who they can not see all the year round because of their business.

Give the suitable form of the words in brackets.

Identify the error in each of the following sentences.

Câu 19: If you decide to take the space trip you will have to get ready a few month before the flight. 

Câu 20: In 1964, a farmer claimed he saw an egg-shape object in one of his fields.

Câu 21: Many tourists enjoying Vietnamese festivals although they do not understand Vietnamese  culture very much. 

Câu 22: The baby laughed happy as she  played with her   toys.

Câu 23: I met Dung,  who father is working  with my brother

Give the suitable form of the verbs in brackets.

Rewrite the following sentences. 

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Linh Minky 23 23 100% 2.65
2 Shyn Nguyen 23 23 100% 3.77
3 Nguyễn Quốc Vũ 22 23 96% 9.92
4 Zoe 22 23 96% 3.4
5 Nguyễn Ngọc Mỹ Tiên 22 23 96% 2.15
6 Thy Lê 22 23 96% 20.13
7 Ngọc Anh Trần 22 23 96% 6
8 Nguyễn Văn Đại 22 23 96% 4.87
9 Mimela Kakuni 22 23 96% 6.4
10 bo bo hong thinh 22 23 96% 4.33
11 Tran Nguyen Nhat Thang 22 23 96% 5.47
12 Hong Ha 21 23 91% 5.08
13 Diệp Hạ 21 23 91% 6.08
14 Học Trò Của Holmes 21 23 91% 3.8
15 Le Nhi 21 23 91% 6.47
16 minhhang 21 23 91% 7.13
17 Tuấn Nam Nguyễn 21 23 91% 10.78
18 Lý Ngọc Hảo 21 23 91% 1.23
19 Thư Thánh Thiện 21 23 91% 3.13
20 Lê Bích Hậu 21 23 91% 5.4
21 Thư Huỳnh 21 23 91% 1.4
22 Khoai Sượng 21 23 91% 4.65
23 Boy Lucky 21 23 91% 4.87
24 Flasklee Đặng 21 23 91% 4.1
25 Đào Phúc Toàn 21 23 91% 5.75
26 Phuong Stardoll 20 22 91% 4.88
27 vo minh chau 20 23 87% 9.03
28 Lệ Đặng 20 23 87% 6.13
29 đỗ tiến anh 20 23 87% 8.7
30 Đỗ Phúc Gia Huy 20 23 87% 5.03
31 Thủy Đỗ 20 23 87% 7.77
32 nguyễn quỳnh 20 23 87% 8.47
33 Tuyet Hanh Ndc 20 23 87% 6.73
34 Loc Tran 20 23 87% 16.4
35 Phong Lê 20 23 87% 4.73
36 Nguyen Vongoc 20 23 87% 4.12
37 Lưu Hoàng Phương Khanh 19 22 86% 3.17
38 Nguyễn Bùi Bảo Hân 19 23 83% 4.17
39 Kim Ngân 19 23 83% 7.5
40 Hồng Phúc 19 23 83% 5.7
41 Hồ Duy Bình 19 23 83% 7.82
42 Cú Mèo 19 23 83% 7.53
43 Doan Phuong Uyen 19 23 83% 5.5
44 thanh 19 23 83% 8.1
45 Dang Yen Vy 19 23 83% 7.47
46 Tèo Tí Tởn 19 23 83% 4.02
47 tran thi kim tuyen 19 23 83% 10.82
48 Khoa Huỳnh 19 23 83% 5.23
49 Vũ Trung Hiếu 19 23 83% 9.7
50 Huỳnh Như 19 23 83% 8.07
51 lê thị liên phương 19 23 83% 6.55
52 Mèo Munn 19 23 83% 10.37
53 Minh Thư 19 23 83% 6.25
54 Trần Thiện 19 23 83% 3.48
55 Thạnh Thôgg Tháii 19 23 83% 4.85
56 lgiang 19 23 83% 6.75
57 tribao 17 18 94% 7.73
58 Nguyen Thanh Nga 18 22 82% 4.3
59 Hà Phạm 17 19 89% 3.98
60 Minh Hiếu Phạm 18 23 78% 19.75
61 bé Rùa 18 23 78% 7.4
62 kanna 18 23 78% 5.03
63 Coffee Browns 18 23 78% 5.67
64 Thai tran 17 20 85% 5.93
65 Vũ Đức Ngọc 18 23 78% 8.47
66 Nguyễn Thị Như Quỳnh 18 23 78% 4.48
67 Hải My 18 23 78% 6.6
68 Trần Anh Tuệ 18 23 78% 23.35
69 No Name 18 23 78% 10.92
70 Huy 18 23 78% 5.43
71 Dâu Tây Con 17 22 77% 7.87
72 Nguyễn Thị Tường Vy 17 22 77% 6.78
73 Nguyen Minh 17 22 77% 7.68
74 Nguyễn Chí Bảo 17 22 77% 10.27
75 Phạm Thị Phương 17 23 74% 7.15
76 Thiên Duy Love 17 23 74% 14.72
77 Nguyễn Thúy An 17 23 74% 5.12
78 Do Hue An 17 23 74% 4.67
79 Trịnh Thiên Ngôn 17 23 74% 8.78
80 Mèo Con 17 23 74% 9.17
81 wolfnghia99 17 23 74% 9.85
82 nguyễn trọng nghĩa 17 23 74% 10.78
83 Bi Lùn 17 23 74% 7.08
84 Nguyễn Linh Đăng Minh 17 23 74% 8.93
85 Mai Phuong 17 23 74% 4.97
86 tran thi van 15 18 83% 5.65
87 Phương Bống 15 19 79% 4.23
88 Dương Tấn Hải 13 13 100% 6.43
89 Yumi Nagata 15 19 79% 60.22
90 nguyễn thị ngọc xuyến 16 22 73% 9.15
91 tranduc 16 23 70% 3.07
92 Đặng Thị Kim Sang 16 23 70% 6.55
93 trần thị 16 23 70% 11.23
94 le van ngoc an 16 23 70% 41.78
95 Lieu Thai Phu 16 23 70% 8.17
96 Hoàng Sơn 16 23 70% 6.9
97 Đỗ Hồng Mai 16 23 70% 4.22
98 Hoang Khanh 16 23 70% 7.27
99 Lenny Vin 16 23 70% 4.63
100 thùy anh lê 16 23 70% 8.65
101 HỒNG NGỌC 16 23 70% 6.87
102 Trần Nguyễn Hà Trang 16 23 70% 6.45
103 hohaimy 15 22 68% 5.63
104 Bi Chelsea 15 23 65% 5.85
105 Phan Mai Linh 15 23 65% 6.45
106 Hồ Quóc Việt 15 23 65% 5.85
107 Gnaohteiv Jax 15 23 65% 4.17
108 bùi quang huy 15 23 65% 14.15
109 Nguyễn Linh Đan 15 23 65% 4.97
110 Linh Chi 15 23 65% 3.78
111 MítTơ Tronie 15 23 65% 6.03
112 Huyền Trang 15 23 65% 18
113 Trịnh Kiều Thanh 15 23 65% 6.2
114 Vu hien 15 23 65% 9.8
115 trần khánh linh 14 22 64% 8.92
116 Nguyễn Hoàng Ngọc Chi 13 20 65% 12.38
117 Bộp Gầy 14 23 61% 5.03
118 Hưng Hài Hước 13 21 62% 6.03
119 Nhi Mai 13 22 59% 5.75
120 Hoàng Lâm 13 23 57% 14.55
121 Nguyen Minh Huy 11 17 65% 4.55
122 Tuấn Nguyễn 13 23 57% 1.5
123 Đặng Diễm Quỳnh 13 23 57% 5.52
124 Lê Quy 8 10 80% 5.52
125 Bé Cây 12 22 55% 5.33
126 Phúc Kakashi 12 22 55% 6.93
127 lethanh 12 22 55% 17.58
128 Hoa Tuyết Trắng 12 22 55% 8.72
129 Dat Tran 12 23 52% 12.1
130 Lê Ngọc Anh 12 23 52% 11.03
131 Nhã Uyênn 12 23 52% 5.62
132 Kỳ Anh Nguyễn 12 23 52% 9.47
133 Ngọn Lửa Địa Ngục 12 23 52% 10.12
134 nguyen thanh tong 12 23 52% 21.9
135 Nguyễn Thành Đồng 12 23 52% 8.07
136 Anh Thư Thái 12 23 52% 9.83
137 Nguyễn Bùi Bảo Khương 12 23 52% 4.85
138 bùi đức quảng 12 23 52% 19.32
139 Ṫ͇h͍̽á͠ͅį̆ T̥͑ù͔̽n͕̂ģ̛ 7 9 78% 9
140 nguyen quoc phuong 10 18 56% 3.35
141 phạm mỹ hà 11 21 52% 5.22
142 Trang 11 22 50% 4.73
143 Lý Lê Ngọc Anh 11 23 48% 4
144 Thuy Cool 11 23 48% 7.3
145 Thái Thị Vương Hà 11 23 48% 7.05
146 Kim Khánh 10 21 48% 6.88
147 Ông Minh Chiến 6 10 60% 1.85
148 Nhím Xù 10 23 43% 6.83
149 Huỳnh Trúc 10 23 43% 5.7
150 Nguyệt Hà 10 23 43% 6.03
151 Mỹ Nhung Phạm 9 22 41% 5.25
152 Doancuong 8 19 42% 13.68
153 Thành Thật Thà 9 23 39% 5.37
154 Iwill Come Back 9 23 39% 11
155 Thanh Tùng 8 20 40% 0.62
156 Không Suy Nghĩ 9 23 39% 6.92
157 Nhung Pika 9 23 39% 8.87
158 The Gunner 9 23 39% 6.12
159 nguyen quoc phuong 8 21 38% 5.55
160 Yukan Club 8 21 38% 3.48
161 Huỳnh Đức Duy 4 10 40% 17.87
162 Phương Lê 7 19 37% 7.1
163 le thi kim oanh 1 1 100% 2.08
164 Lê Tự Đạt 8 23 35% 25.42
165 Trang Phạm 3 8 38% 3.88
166 Diep Le 8 23 35% 15.08
167 Hoàng Văn Đăng 6 17 35% 6.1
168 Toàn Thiên Tài 8 23 35% 3.85
169 Hien's Min's 15 23 65% 12.95
170 Minh Châu 22 23 96% 4.65
171 Tú Quyên 18 23 78% 5.42
172 nguyen thanh hang 20 23 87% 11.28
173 Sky Yst Mtp 14 23 61% 22.4
174 MinBy MinBy 10 20 50% 4.12
175 Diệu Hiền 8 23 35% 1.33
176 Hoàng Oanh 11 23 48% 2.13
177 Phương Phương 20 23 87% 3.67
178 Vananh Tran 10 10 100% 1.8
179 Khong Ten 17 23 74% 6.5
180 Phương Nguyễn Thảo 19 23 83% 3.73
181 Giangg Trươngg 19 23 83% 5.4
182 Thao Nguyen 13 23 57% 9.27
183 Linh Linh'ss 12 23 52% 6.45
184 Chuchu Haru 20 23 87% 6.82
185 Sơn Phạm 22 23 96% 6.75
186 Thái Lâm Ngọc Ngân 15 22 68% 11.55
187 Hấp Hấp Chập Chập 10 23 43% 15.43
188 Đỗ Phương 23 23 100% 2.37
189 TRẦN KIM NGUYÊN 18 23 78% 8.72
190 Vân Trần 13 23 57% 12.47
191 Nguyên Ha My 17 23 74% 8.2
192 Nguyễn Thiên Trang 16 22 73% 5.3
193 Nguyễn Đình thiên Lộc 2 3 67% 0.65
194 Pu Nquyen 9 15 60% 6.97
195 Suri Nguyen 9 23 39% 3.87
196 Tạ Hương Giang 17 23 74% 5.7
197 Mon's Nguyễn's 20 23 87% 6.3
198 Riven Tall 17 23 74% 4.98
199 Lê Minh 21 23 91% 4.48
200 Huy Tran 21 23 91% 8.72
201 super naughty 8 23 35% 13.77
202 Lê Binh 13 23 57% 6.87
203 Khoi Le Tran Anh 7 9 78% 8.68
204 Nguyễn Phan Ngọc Thiện 18 23 78% 8.98
205 Diệp Bảo Thiện 22 23 96% 5.22
206 Quang Trọng Ngô 20 23 87% 3.87
207 vũ thị lan anh 12 23 52% 3.57
208 Trần Thị Như Thảo 12 22 55% 6.83
209 Thai Cavil 16 23 70% 10.48
210 Trần Thị Minh Ngọc 20 23 87% 4.98
211 Mint Min's 9 23 39% 6.73
212 Đặng Ngọc Mai Nhi 22 23 96% 2.52
213 Minh Tuấn Nguyễn 20 23 87% 3.42
214 Nguyễn Thị Hoàng Yến 12 23 52% 12.65
215 Nhung Nguyen 22 22 100% 4.77
216 hà thảo trang 7 23 30% 4.32
217 Thảo Nabby 15 23 65% 5.42
218 Minh Đức 10 23 43% 16.13
219 Thầy Tu 21 23 91% 2.48
220 Yoo Chun 20 23 87% 7.95
221 trần thơ 16 18 89% 4.67
222 Cương Hoàng Vũ Kim 22 23 96% 6.67
223 Tuấn Cường 17 23 74% 6.28
224 nguyễn hồng kỳ 17 23 74% 10.22
225 Vemaybay Phan Đăng Lưu 16 23 70% 10.02
226 Súp Mint 0 1 0% 0.25
227 La Thụy Nghi Quỳnh 21 23 91% 3.32
228 Yu Yun 3 3 100% 0.88
229 Nguyễn Bảo Uyên 21 23 91% 5.3
230 Trần Ngọc Thùy Dương 19 23 83% 5.92
231 Thành Công Lý 16 23 70% 21.13
232 Cô Bé Ngốc 0 2 0% 9.43
233 Bui Trung Tin 16 23 70% 6.48
234 Quỳnh Chi 18 23 78% 4.07
235 Huỳnh Quang Thắng 11 13 85% 2.93
236 Ngạ Khả Nhạc 18 23 78% 8.33
237 Phương's Lãng's Tử'Ss 15 23 65% 6.02
238 Takane Enomoto 23 23 100% 3.3
239 Nguyễn Vân Anh 7 23 30% 3.57
240 Duc Phan 10 23 43% 5.2
241 Tớ Ghét Cậu 16 23 70% 11
242 Huỳnh Lê Thiên Trí 9 22 41% 4.38
243 Nguyễn Trọng Nhân 13 19 68% 4.3
244 Thanh Nhi Nguyễn Thị 15 20 75% 4.6
245 Ngọc Lan 11 23 48% 15.15
246 đinh thị thương 11 23 48% 4
247 Phạm Minh Huy 18 20 90% 5.15
248 Thiên Ngọc 4 23 17% 7.65
249 Như Minh 15 22 68% 8.43
250 Hương Mii 13 21 62% 4.98
251 Nguyễn Minh Ngọc 21 23 91% 6.62
252 Trương Tố Hân 7 23 30% 6.13
253 Nguyễn Mai Anh 14 23 61% 7.95
254 Lê Đức Hiếu 18 23 78% 8.33
255 Việt Anh 11 23 48% 2.12
256 Hoàng Vân Quỳnh 11 23 48% 5.82
257 nguyen huong lan 22 23 96% 4.45
258 Nga Lùnn 14 23 61% 6.42
259 TK Đoàn 10 23 43% 12.93
260 Le Minh Hieu 19 23 83% 4.57
261 Lê Thùy Dương 21 23 91% 8.2
262 Lưu Hà Uyên 14 23 61% 2.98
263 Huynh Ly 14 23 61% 6.28
264 Quân NGuyễn 16 22 73% 6.12
265 Trần Thị Ngọc 19 22 86% 13.78
266 Thuu Nguyênn 20 23 87% 9.12
267 Trúc's Nguyễn's 15 20 75% 11.1
268 Linh Tran 3 3 100% 0.82
269 Sôngnướcmênhmông Emđitông Lộncổxuốngsông 13 18 72% 3.43
270 Vi Còi Cọt 16 23 70% 6.57
271 Hoa Pháp 15 23 65% 8.5
272 Thắng Phú 8 18 44% 6.95
273 Quynh Tran 12 23 52% 6.97
274 Oppa Trần 21 23 91% 4.03
275 An Nhiên 16 23 70% 3.38
276 kaito kid ice angel 19 22 86% 8.77
277 Phạm Ngọc Lan 16 23 70% 11.82
278 Ánh Dương Phan Ngọc 19 23 83% 9.6
279 Trần Thị Mỹ Anh 20 23 87% 24.07
280 nguyễn viết triều tân 8 18 44% 6.35
281 Hải Hoàng 16 23 70% 6.92
282 Đậu Minh Nguyệt 21 23 91% 10.17
283 Bảo Ngọc 0 3 0% 2.47
284 Gja Cát Lập 10 10 100% 4.37
285 Lonqq Lêê 16 23 70% 9.37
286 NGUYỄN THỊ KIM ÁNH 22 23 96% 4.08
287 Ngô Luân 12 23 52% 12.05
288 Tuyet Anh 15 21 71% 8.33
289 Phạm An 16 23 70% 8.1
290 Tiến Dũng 21 23 91% 1.58
291 Nguyễn thị thảo linh 15 23 65% 7.03
292 Phạm Quang Lộc 19 23 83% 5.93
293 kun's phạm 22 23 96% 1.87
294 Le Thu Thuy 21 23 91% 7.53
295 Nguyen Thanh Lan 11 23 48% 11.05
296 Thiên Bình 7 23 30% 8.13
297 Đô Rê Mi 18 23 78% 6.72
298 Nguyễn Thị Trúc Ly 16 23 70% 7.15
299 Chupi Nhung 13 23 57% 8.98
300 Krystal Jung 21 23 91% 6
301 Hoàng Lâm Vũ 17 22 77% 6.33
302 Nguyễn Monie 16 22 73% 13.42
303 Đỗ Thùy Dương 14 23 61% 4.8
304 Yến Nhi ChanBaek 8 22 36% 8.77
305 Phạm Tuấn 23 23 100% 2.52
306 Đình Văn 11 15 73% 3.22
307 Quynh Tran 21 23 91% 4.75
308 Chl MySunshine 20 23 87% 5.12
309 Ngọc Giang 16 23 70% 8.22
310 Tin Mới 14 23 61% 3.68
311 Đỗ Thị Phương Nhung 17 23 74% 7.23
312 Nguyễn Minh Châu 23 23 100% 2.72
313 Nguyễn Phương Uyên 13 23 57% 4.42
314 Hanh Dung 18 23 78% 5.3
315 Phú Em 20 23 87% 4.67
316 Phương Thảo 18 22 82% 5.7
317 Vũ Diệp Lâm Nhi 17 23 74% 11.92
318 Đại Beo 0 0 0% 0.25
319 Vu Van Nguyen 7 23 30% 7.17
320 Đào Thanh Hương 15 23 65% 9.3
321 Tâm Trần 9 23 39% 5.67
322 Bẹp Lù 11 23 48% 5.43
323 Thục Duy Trần 17 23 74% 11.97
324 Lê Gia Khang 14 23 61% 6.47
325 Tuấn Khôi 20 23 87% 5
326 Trần Thu Hà 8 23 35% 5.52
327 Minh Ánh 5 23 22% 2.78
328 Hiếu Nghĩa 14 23 61% 20.92
329 Trịnh Minh Tiến 3 3 100% 0.55
330 Vỹ La 21 23 91% 4.93
331 Nguyễn Ngọc Nam 18 23 78% 5.03
332 hoa9ctqp 19 23 83% 7.22
333 tran van thang 8 18 44% 8.72
334 Lê Mai Hương 16 23 70% 6.25
335 Nguyễn Hoàng Anh 21 22 95% 9.82
336 Nga Nguyen 11 14 79% 7.48
337 Ngô Trang Linh 8 23 35% 5.4
338 Thư Thật Thà 21 23 91% 6.7
339 Diễm Quỳnh 13 23 57% 9.28
340 Lương Thành 14 23 61% 14.5
341 Lý Thị Thủy Tiên 20 23 87% 2.62
342 Lê Đình Chiến 11 23 48% 45.88
343 trần thanh tùng 22 23 96% 1.18
344 Qwertyuiop 16 23 70% 8.62
345 Mỹ Quyên 13 23 57% 10.58
346 Hoàng Quỳnh Mai 17 23 74% 7.13
347 Đức Tâm 9 23 39% 6.03
348 Kaka Kiên 7 23 30% 7.77
349 Thuong Truong Bui 17 19 89% 5.53
350 Phan Bảo Nghi 17 23 74% 5.22
351 Hoàng Thị Thanh Trà 18 23 78% 4.8
352 Kelly Phạm 10 20 50% 6.82
353 Hoàng Thị Như 19 23 83% 7.43
354 Phan Xuân Lộc 19 23 83% 6.3
355 Le Van DUng 16 23 70% 3.95
356 Đặng Thành Đạt 19 23 83% 15.07
357 nguyen thi yen 7 22 32% 3.47
358 Nam'ss Sky'ss 12 23 52% 8.83
359 Tuyết Ngân 17 23 74% 7.65
360 Trần Quí 4 22 18% 18.53
361 Le Thuong 17 23 74% 5
362 Lê Phương Ngân 2 2 100% 0.32
363 Trâm Bảo Nguyễn Ngô 2 3 67% 0.73
364 Duong La 13 22 59% 3.55
365 Nguyễn Huy 8 23 35% 11.98
366 dang dinh cupng 13 21 62% 5.27
367 Nguyễn Phương Thúy 17 23 74% 9.97
368 Abc 2003 22 23 96% 6.5
369 Diệu Linh 4 19 21% 8.47
370 Trần Anh Việt 8 13 62% 5.02
371 MrOne Truong 12 23 52% 6.25
372 Anh Nguyen 16 23 70% 4.5
373 Ngọc Ánh Đinh 16 23 70% 6.4
374 Đăng PK 16 23 70% 6.85
375 Nhi Đồng 18 23 78% 7.82
376 Truc Nguyen 11 23 48% 3.87
377 Tài Nguyễn Hoàng 13 18 72% 4.77
378 Linh Nguyễn 21 23 91% 4.38
379 Ha Tran 19 23 83% 3.82
380 Hai Pham 7 22 32% 5.57
381 ﹺ             ﹺ ﹺ             ﹺ 13 23 57% 9.5
382 Đặng Tài 8 23 35% 23.78
383 Trung Dũng Sĩ 8 23 35% 5.48
384 Thuy Pham 17 23 74% 6.5
385 Đoàn Bình Dương 19 23 83% 7.33
386 Thanh Tuyền Nguyễn 11 23 48% 8
387 Hà Phương Chi 18 23 78% 2.78
388 Nhi Nguyễn 21 23 91% 5.23
389 Thy Thiệp 17 22 77% 6.13
390 Diễm Thúy 16 23 70% 8.38
391 Tấn Hải Vương 12 23 52% 8.85
392 Hưng Dương 20 23 87% 6
393 Đăng Khoa 18 23 78% 34.02
394 Linh'x Đôrêmii'x 7 22 32% 38.43
395 Phan Quốc An 21 23 91% 2.17
396 Lê Hoàng Kim Ngân 19 22 86% 5.65
397 Bành Thị Mắm 19 23 83% 5.6
398 Đỗ Thị Thủy Vi 10 21 48% 5.68
399 Bùi Thế Minh Duy 19 22 86% 7.25
400 Cu Culé 13 21 62% 9.2
401 Phù Thủy Xấu Xa 14 21 67% 6.98
402 nguyễn trần phương nhi 13 23 57% 27.7
403 Hiếu Qintana Eiro 10 21 48% 8.05
404 Diệu Linh 11 23 48% 13.85
405 Mike Kintaru 16 22 73% 6.22
406 Chibi LEo 22 23 96% 5.03
407 Trà My 5 22 23% 3.05
408 Nguyễn Mai Liên 14 22 64% 25.08
409 Nguyễn Giang Diễm Quỳnh 16 23 70% 15.78
410 Thảo Nhi 16 23 70% 3.68
411 tiểu sư 4 21 19% 9.98
412 Ngô Ánh 13 20 65% 5.47
413 HO Truc Linh 15 18 83% 2.65
414 Phúc Phũ Phàng 18 23 78% 4.53
415 Thanh Nguyen 19 23 83% 5.37
416 Thoa Nguyễn 20 23 87% 5.23
417 trần linh linh 20 23 87% 6.23
418 Nguyễn Phương An 20 23 87% 3.58
419 NI YN UN 15 23 65% 7.02
420 Trần khánh an 15 23 65% 6.85
421 Lưu Thiên Trường 16 23 70% 3.83
422 Hạnh Sino 4 23 17% 2.42
423 phạm huỳnh trung hiếu 0 4 0% 2.08
424 thanh huy 22 23 96% 4.37
425 ạkhasjfasf 22 23 96% 4.92
426 Tuyển Cóc Madridista 12 17 71% 4.67
427 Quách Nguyễn 20 23 87% 3.7
428 Nhỏ Lùnn 12 22 55% 3.53
429 Trang Hoang 19 23 83% 8.83
430 Phương Uyên 18 23 78% 5.5
431 Cao Văn Minh 22 23 96% 1.65
432 Triều Thi 15 23 65% 7.22
433 Thùy Trang 18 23 78% 9.73
434 Nhật Châu 3 3 100% 0.9
435 Quốc Đạt Trần 9 23 39% 6.28
436 An Đặng 8 23 35% 2.77
437 Nguyễn Thùy Ngọc Quế 20 23 87% 4.8
438 Vũ Thị Tuyết Mai 5 6 83% 1.15
439 Lý Mai Hương 18 23 78% 6.75
440 nhi nhi 12 23 52% 9.1
441 nguyễn thi hảo 14 22 64% 26.48
442 Lê Thị Khánhh Huyềnn 7 21 33% 7.72
443 vũ bạch huyền trân 18 23 78% 5.47
444 Nguyễn Phúc Cao Duy 16 23 70% 4.53
445 Tân Nhật 15 18 83% 5.22
446 Hoàng Khả Lạc 18 23 78% 8.72
447 Phạm's Hữu's Đức's 6 20 30% 1.47
448 Trần Thị Yến Vi 19 23 83% 9.62
449 AD Nguyễn 0 0 0% 0.05
450 Minh Thu Duong Nguyen 11 18 61% 41.12
451 Nguyễn Tất Đạt 19 22 86% 4.2
452 Thanh Ly 15 23 65% 15.12
453 Never give up 19 23 83% 2.97
454 Hạnh'Ss Yst'Ss 10 22 45% 10.45
455 Ngọc Anh 19 23 83% 4.43
456 Trần Tuấn Hoàn 20 23 87% 7.05
457 Dải Ngân Hà 15 23 65% 13.63
458 Nhi Yến 11 17 65% 7.83
459 Hạ Kỳ Vy 13 23 57% 4.93
460 Thanh Diệu 20 22 91% 4.42
461 Trần Khánh Linh 9 21 43% 7.65
462 Đỗ Anh Tú 16 23 70% 5.6
463 Thanh Tâm 0 1 0% 0.55
464 Vũ Long 16 23 70% 8.2
465 Mì Đông Lạnh 11 23 48% 18.12
466 Khanh Ly 21 23 91% 10.28
467 Không Cảm Giác 19 23 83% 15.35
468 Đỗ Phong 16 23 70% 4.5
469 vũ vân anh 0 0 0% 0.22
470 Moto Yuya 12 16 75% 3.58
471 HỒ THỊ HỒNG NGỌC 21 23 91% 4
472 Tường Nguyễn 22 23 96% 4.13
473 Phong Huy Ngô 10 23 43% 3.98
474 Phát Đỗ 15 23 65% 8.87
475 Nguyễn Đình Hồng Ân 20 23 87% 7.3
476 Nguyễn Vũ Thanh Trúc 21 23 91% 6.53
477 Thuy Nguyen Thi 10 20 50% 1.58
478 phuong minh nhu 13 18 72% 5.62
479 Phạm Nguyễn Hùng Vương 15 19 79% 3.13
480 Sera Phan 7 22 32% 5.88
481 Nhung Trang 18 22 82% 14.52
482 Phan Kim Anh 9 23 39% 8.78
483 Tuấn Peterkill 21 23 91% 5.12
484 Thanh Nhàn Lê 21 22 95% 4.48
485 thu trang 22 23 96% 3.63
486 Nguyễn Thanh Lâm 20 23 87% 5.95
487 Nguyễn Mỹ Huyền 17 22 77% 5.42
488 Lê Bá Lĩnh 18 23 78% 14.93
489 Tử Đinh Hương 18 23 78% 7.48
490 Nguyễn Nguyên 20 23 87% 6.4
491 The Novel 14 16 88% 8.17
492 Hà Phương 19 23 83% 11.3
493 Ung Ngọc Sang 18 23 78% 9.77
494 Nguyễn Phạm Hoàng Linh 22 23 96% 30.13
495 Nguyễn Hữu Dũng 21 23 91% 32.07
496 Đạt Spring 17 18 94% 3.33
497 Ngọc Anh 15 23 65% 4.25
498 Võ Quốc Cường 14 22 64% 12.82
499 Hứa Lan Phương 19 23 83% 5.22
500 Trinh Nguyen 0 0 0% 0.47
501 Gái'ss LéP's 11 23 48% 13.2
502 Nguyễn Phước Mỹ Tiên 17 23 74% 6.22
503 Linh Sun 11 23 48% 13.77
504 Yến Nhi 18 23 78% 5.48
505 Dương Hai 17 23 74% 18.15
506 Hiếu Phạm 13 23 57% 8.82
507 Nguyễn Hải Yến 15 23 65% 10.3
508 Dinh Quoc Thai 6 23 26% 3.9
509 Nguyễn Nhật Thiên 0 0 0% 0.45
510 Seventh Huynh 21 23 91% 8.28
511 Tạ Thùy Dung 11 22 50% 8.28
512 Linh Chu 15 23 65% 8.93
513 Lê Đình Trung 8 22 36% 5.28
514 Ling Ring 17 23 74% 4.83
515 Đỗ Trung Dũng 19 23 83% 5.35
516 Bo Naby 15 23 65% 7.25
517 Gosuha Longshendo 12 18 67% 3.85
518 Elly Trịnh 10 23 43% 6.12
519 Cơ's Trưởng's 6 22 27% 17.55
520 Nhật Linh 12 18 67% 3.63
521 Bùi Thu Phương 17 23 74% 5.03
522 Hoàng Như Mai 11 18 61% 9.05
523 Nhi Yeolie 15 23 65% 9.15
524 Nguyễn Nguyễn Phú Trung 17 23 74% 11.37
525 Trần Long Khôi 22 23 96% 4.27
526 Phạm Quốc Huy 13 23 57% 5.53
527 Phạm Thành Nam 12 23 52% 19.68
528 Tamhien Le 3 3 100% 1.03
529 Quý Huỳnh 7 22 32% 4.1
530 Ngô Huỳnh 20 23 87% 6.18
531 Nguyễn Khắc Vĩ 21 23 91% 3.13
532 Thỏ Ngọc 11 20 55% 5.28
533 Diệu Huyền 13 23 57% 7.33
534 Nguyễn Thị Thu Hiền 6 23 26% 4.13
535 Kien Kien 18 22 82% 5.3
536 Bùn Thiệc Chứ 15 23 65% 7.93
537 David Belpois 11 23 48% 9.57
538 Chu Kim Chi 2 3 67% 1
539 Nguyễn Tiến Dũng 19 23 83% 11.95
540 Lục Thiên Hà 16 23 70% 9.47
541 Nguyễn Tiến Đạt 18 23 78% 3.87
542 Hải Yến 18 23 78% 14.73
543 An Võ 12 23 52% 9
544 Chán Như Con Gián 15 23 65% 5.5
545 Jason Marak 23 23 100% 8.33
546 Le Thi AnH Tuyet 22 22 100% 7.47
547 박공심 19 23 83% 6.18
548 Chu Châu Diệp 19 23 83% 8.08
549 vu hoang phuong lien 11 16 69% 6.93
550 Trang Quỳnh 3 3 100% 0.77
551 Tuyết Loan 11 21 52% 7.22
552 Mùa Đông Hoa Đá 17 23 74% 14.72
553 Sock Điện 22 23 96% 3.28
554 Tạ Duy Luân 17 22 77% 8.07
555 Đặng Linh Chi 5 22 23% 3.62
556 Nguyễn Thị Hoàng Yến 6 22 27% 6.37
557 Lê Văn Toàn 17 22 77% 2.88
558 Trần Thị Thảo 23 23 100% 3.08
559 Thanh Kiều 16 22 73% 11.48
560 Shyn Nguyễn 15 23 65% 4.52
561 Zzz Sora Zzz 20 23 87% 4.3
562 KaitoLuka 20 23 87% 12.78
563 Võ Hoài Niệm 12 18 67% 4.35
564 Ri Siu NhƠn 1 2 50% 8.22
565 Nguyễn Hoàng Kim Ngân 12 18 67% 9.95
566 Phạm Thị Vân Anh 19 23 83% 12.97
567 Trương Hoài Nam 18 23 78% 6.77
568 muội muội chân ngắn 16 23 70% 7.68
569 nghiện học 21 23 91% 5.55
570 Hoàng Khắc Anh 15 22 68% 3.93
571 Hà Thành Lê 17 22 77% 5.78
572 Hậu Hung Hăng 17 23 74% 5.42
573 Xuân Hiếu 22 22 100% 2.63
574 Pham Thi Phuong 8 17 47% 6.28
575 T. Hiền 15 23 65% 11.62
576 Lâm Kim Phương 5 23 22% 4.3
577 Thanh Leona 22 23 96% 5.65
578 Đinh Thị Huế 12 23 52% 7.62
579 Khung Bat Chot 3 3 100% 0.5
580 Tien Dung 22 23 96% 6.93
581 ankarrywang 19 23 83% 7.77
582 Khổng Duy Thuận 12 23 52% 7.57
583 Nguyễn Quốc Trung 22 23 96% 7.05
584 Sơn Tùng Boo's 17 20 85% 5.72
585 Anh Celsius 19 23 83% 7.82
586 Trần Thị Hà Trâm 20 23 87% 7.47
587 Vân Trúc 11 23 48% 14.25
588 Duy Nguyên 9 23 39% 9.85
589 Nguyentrong Hai 10 23 43% 27.3
590 Duy Nguyễn 16 23 70% 5.47
591 An Vu 16 23 70% 7.05
592 tran minh tuan 12 23 52% 7.52
593 Ngọc Châu 5 9 56% 3.25
594 nguyễn thị yến 14 23 61% 9.1
595 Trần Thị Kiều Oanh 9 20 45% 6.12
596 Ngô Nguyễn Hồng Phú 12 18 67% 6.93
597 Minh Nguyễn 22 23 96% 14.77
598 Nguyễn Thanh Lịch 12 23 52% 8.05
599 Lê Tiến Đại 0 0 0% 0.27
600 Trần Quang Huy 6 8 75% 1.35
601 Nguyễn Hà Khánh Linh 11 23 48% 7.43
602 Trần Thu Uyên 16 23 70% 9.83
603 Moon's Diễm 20 23 87% 5.43
604 Toàn Nguyễn Khánh 12 23 52% 17.62
605 Нгуен Кхань Линь 15 23 65% 5.63
606 Ngọc Anhh 17 23 74% 5.22
607 Phạm Hoàng Long 19 23 83% 8.4
608 Sương Emm 5 13 38% 5.42
609 Annie Lê 5 17 29% 2.62
610 Trang Nguyễn 0 2 0% 0.7
611 Kim Tuyến 14 18 78% 4.62
612 Nguyễn Trâm 18 23 78% 2.97
613 le thi tuong vi 18 23 78% 7.23
614 Minh Sơn Điên 18 23 78% 5.03
615 ho lai 4 15 27% 17.03
616 Minh Anh 19 23 83% 4.82
617 Quỳnh Chi 18 23 78% 12.5
618 Khổng Hoàng Đình Trang 9 23 39% 7.73
619 Nam 14 22 64% 12.9
620 Cánh Chim Hải Âu 21 23 91% 9.12
621 Dương Thị Như Quỳnh 9 21 43% 4.5
622 HOang Vy 21 23 91% 4.73
623 Thuyhuong Ngo 13 23 57% 5.13
624 Hoàng Thị Như 13 18 72% 8.17
625 Đinh Dịu Linh 21 23 91% 3.97
626 Minh Khánh Lý 2 3 67% 1.55
627 Song Nhi 22 23 96% 8.62
628 Hồ Thanh Tâm 19 23 83% 5.45
629 Nguyễn Lê Thuỳ Dương 23 23 100% 3.82
630 Kiều Diễm 15 22 68% 14.12
631 Thảo Phương 0 0 0% 0.1
632 Khoa Sinradia 6 23 26% 3.4
633 Bảo My 13 23 57% 5.83
634 vũ thị trang 20 23 87% 4.38
635 Nguyễn Yoona 20 22 91% 8.65
636 Quần Đùi Quân 6 11 55% 5.03
637 Huy Nguyễn 9 15 60% 7.6
638 Chùm 11 23 48% 11.6
639 Nguyễn Tuyết Thu 15 23 65% 5.95
640 khangvannguyen 20 23 87% 4.62
641 Nguyễn Thị Hương 17 20 85% 5.3
642 Phương Trang 3 4 75% 2.12
643 Liêu Ngọc Bảo Châu 21 23 91% 4.63
644 nguyễn nhật tân 7 13 54% 4.08
645 Huynh Hieu Nghia 11 21 52% 4.27
646 Ngọc Ánh 22 23 96% 4.57
647 Ngọc Nguyễn 11 23 48% 19.93
648 Đào Trọng Mạnh 7 12 58% 4.33
649 Lê Anh Tuấn 23 23 100% 4.25
650 Nguyen Thị Vân Anh 17 23 74% 9.6
651 Phạm Nhật Minh Khanh 22 23 96% 3.73
652 Trần Thảo Uyên 12 23 52% 0.23
653 Vô Ưu 18 23 78% 4.67
654 Đàn Gà Biết Bay 14 22 64% 10.6
655 Thanh Huyền 0 3 0% 1.12
656 Nuna Nguyễn 12 23 52% 6.57
657 Lương Công Quỳnh 4 13 31% 4.25
658 Giang Kiều 14 23 61% 8.62
659 Trương Văn Quốc 22 23 96% 8.8
660 Happiness delight PCY 16 18 89% 3.55
661 Dương Huy An 14 22 64% 7.28
662 Dư Phát Đạt 11 23 48% 4.17
663 Lê Nguyễn Thùy Trang 17 23 74% 5.78
664 GIAP QUANG MINH 12 23 52% 3.2
665 Kòy Sociu's 2 3 67% 1.28
666 Hong Ly Truong 1 3 33% 1.05
667 Ngọc Bích Ngọc 7 18 39% 1.02
668 NHók MInh Cá TÍnh 4 22 18% 7.63
669 ngốk Arietty 18 23 78% 7.75
670 Mai Đức Anh 3 4 75% 0.93
671 Nguyễn Thúy Hằng 17 23 74% 8.47
672 thanhTrang 18 23 78% 21.03
673 Nguyễn Bảo Ngọc 15 23 65% 7.07
674 Nguyễn Thị Hồng Vân 0 3 0% 0.88
675 Nguyen Le Van Y 19 23 83% 6.25
676 Linh Myu 11 23 48% 9.52
677 Po Quậy 14 23 61% 5.67
678 Trang Middy 13 22 59% 3.4
679 Phuong Ta 13 23 57% 9.72
680 Ngoc Nguyen 17 23 74% 7.02
681 Trần Đăng Doanh 20 23 87% 5.37
682 Thu Anh 20 23 87% 9.35
683 Ipin Nguyen 19 23 83% 7.97
684 Vũ Miêu Hoa 19 23 83% 10.2
685 vân teeny 13 23 57% 9.4
686 Kara Phan 15 23 65% 21.08
687 Vy Phambuikhanh 11 23 48% 9.97
688 Trần Trà My 14 23 61% 9.03
689 hoàng ân 19 23 83% 10.83
690 Nguyễn Thị Hải Thành 23 23 100% 5.18
691 Nhóc Xù 0 0 0% 0.2
692 HUỲNH THỊ HÀ VI 19 23 83% 9.07
693 Trần's Quyền's 5 23 22% 2.03
694 Trang Nguyễn 17 19 89% 3.25
695 Thi Lan Trần 15 23 65% 11.65
696 liz 20 23 87% 4.6
697 Châu Nguyễn 19 23 83% 2.32
698 Dat Nguyen 13 23 57% 7.57
699 Duy Hidai Mrd 7 9 78% 2.92
700 Liên BT Thinh 12 23 52% 5.08
701 Lan Anh 13 23 57% 10.38
702 Phan Văn Công 14 23 61% 10.33
703 Nguyễn Khánh Vy 3 23 13% 4.72
704 Quỳnh Nguyễn Thị Diễm 9 10 90% 1.72
705 Nguyen thank huong 21 23 91% 3.53
706 BOom 3 4 75% 1.13
707 Tứ Đạt 18 23 78% 6.9
708 Cát Cánh 12 22 55% 6.75
709 Vũ Hiền 19 23 83% 5.07
710 Hoang Khanh Linh 10 23 43% 13.95
711 Hoàj Đăng 5 23 22% 1.82
712 liễu trúc vy vy 20 23 87% 8.67
713 Joyce Nguu Sii 19 23 83% 12.02
714 Dương Mẫn Mẫn 13 23 57% 7.9
715 Phạm Khánh Linh 9 23 39% 12.35
716 Hương Minhon 14 23 61% 4.73
717 trần hương hiền 18 23 78% 2.85
718 Mibu Aki 15 23 65% 12.55
719 Phạm Minh Quân 21 23 91% 5.92
720 Nguyễn Hậu 6 10 60% 4.75
721 Nguyễn Ngọc Ánh 20 23 87% 4
722 Thái Thị Thanh Nga 12 23 52% 6.25
723 Thanh Phong Mai 18 23 78% 3.53
724 Quế Trân 9 23 39% 6.18
725 Jumi Trần 20 23 87% 5.22
726 Hạnh Chibi 7 23 30% 6.2
727 lanpham 16 21 76% 8.68
728 Đặng Diễm Quỳnh 16 23 70% 6.38
729 Misaki Mei 21 23 91% 5.6
730 Nuna Lyly 20 23 87% 9.75
731 Phạm Tiến Dũng 13 22 59% 11.53
732 Phan Anh Nguyen 17 23 74% 4.7
733 Dao Quynh Tram 17 23 74% 8.38
734 Nguyễn Tuấn Hiệp 18 23 78% 4.95
735 Tung Nguyen 16 23 70% 8.55
736 Long Vũ 17 22 77% 4.6
737 Bảo Hân 15 23 65% 23.68
738 Nguyễn Giang Thanh 20 23 87% 5.88
739 12qwaszx 12 22 55% 8.77
740 Phạm Minh Ngọc 21 23 91% 6.35
741 Nguyễn Hoài 15 23 65% 6.65
742 Số Pi 17 23 74% 8.08
743 Siêu Quậy 23 23 100% 2.87
744 Thiên Thiên 12 23 52% 6.25
745 Hiền Boss 3 3 100% 0.53
746 Thư-x Ngố's 3 3 100% 0.62
747 trần thanh nhàn 16 23 70% 6.67
748 Nguyễn Vân 22 23 96% 3.33
749 Quỳnh Nhi 15 23 65% 8.38
750 Nguyễn Đắc Toàn 17 23 74% 3.7
751 Thư Thư 11 23 48% 6.17
752 Bảo Trânn 13 23 57% 10.05
753 Tấn Huy 20 23 87% 5.65
754 tran trung kien 23 23 100% 2.02
755 Trần thị Ngọc anh 0 0 0% 1.8
756 Ngoc Le 22 23 96% 3.77
757 Nguyễn Vân Trang 20 23 87% 3.42
758 Pé Py 19 23 83% 6.77
759 Ánh-h Còi-i 9 23 39% 3.1
760 Linh Mai 12 23 52% 9.4
761 tôn xuân đồng 18 21 86% 4.82
762 Nguyễn Linh 19 22 86% 6.6
763 Bảo An 15 23 65% 4.55
764 Phạm Thị Thu Trang 21 22 95% 9.52
765 Thạch Nguyễn Ngọc 14 23 61% 4.17
766 Nguyễn Thùy Dương 18 23 78% 6.22
767 Hải Trần 20 23 87% 5.27
768 Đoàn Đặng Tam Bảo 22 23 96% 5.3
769 Huỳnh Thiện Nam 17 23 74% 18.73
770 nguyễn phương thảo 15 18 83% 4.43
771 Hàn Thị Yến 17 23 74% 9.7
772 Hà Chi 13 22 59% 4.9
773 Phanh Phoanh 11 18 61% 5.25
774 Uyên Ốc 12 23 52% 16.43
775 Mileycyrus 21 23 91% 3.25
776 Minh Huyền 16 18 89% 3.27
777 Thuý Hằng 15 23 65% 9.2
778 Trần Thị Hà 11 21 52% 3.53
779 thanh thư 8 23 35% 8.47
780 Hoàng Ân 0 1 0% 0.62
781 Nguyễn Thị Thanh Tú 15 23 65% 7.85
782 Trần Mỹ Cơ 16 23 70% 6.38
783 Trần Thị Bích Phương 0 0 0% 1.23
784 Tít's Sociu's 14 22 64% 7.28
785 Khỉ Con 16 23 70% 3.97
786 Gắn Tâu 19 22 86% 9.83
787 Vết Mưa 17 23 74% 11.02
788 Quỳnh Phạm 19 23 83% 4.85
789 Võ Trung Hậu 22 23 96% 3.42
790 Pear MV Love 15 23 65% 11.17
791 Phạm Cross 6 22 27% 5.48
792 Đào Thị Thanh 20 23 87% 8.18
793 Ho Lee Sít 7 23 30% 15.97
794 lâm thị xuân thảo 15 23 65% 7.97
795 Hoàng Thyy 8 17 47% 8.73
796 An Le Vit Bau 20 23 87% 5.35
797 Nguyễn trương mỹ ngân 20 23 87% 10.22
798 Hà Thu 11 20 55% 5.75
799 Mai Anh Tú 12 14 86% 7.3
800 Tien Che 13 23 57% 4.25
801 Sky Blue123 17 23 74% 4.8
802 Phong Hoài 15 23 65% 6.88
803 Bông Vi Ai Pi 15 23 65% 6.63
804 Hoàng Anh 15 21 71% 6.92
805 NhatHaa 5 18 28% 20.03
806 Linh Linh 10 20 50% 12.5
807 Kiim'm Ngọc'c 11 23 48% 12.18
808 Thi Phùng 20 23 87% 5.92
809 Duy Thanh 18 23 78% 5.45
810 Minion Saukiu 16 22 73% 9.8
811 Trần Quang Khải 8 23 35% 6.42
812 Hồng Chi 6 21 29% 6.73
813 Phương Thu 23 23 100% 14.3
814 ryuzaki 20 23 87% 5.17
815 Trịnh Dương Trung Dũng 3 4 75% 2.05
816 Thảo Mon 17 23 74% 4.62
817 minh thu 18 23 78% 10.12
818 Nguyen Thi Hong 18 23 78% 23.67
819 Sang Trương 21 22 95% 5.33
820 Hoàng Nhật Na 16 23 70% 4.45
821 vanphong 0 13 0% 2.63
822 Lê Quang Quốc Bảo 0 0 0% 0.22
823 Vi Nguyễn Ngọc Phương 19 23 83% 2.7
824 Nguyễn Thị Xuân Thủy 15 23 65% 10.43
825 Bốn Mắt Hay Cười 19 23 83% 10
826 Ti Lo 12 23 52% 6.08
827 Huyền Mắm 1 9 11% 4.13
828 Truong Hô 14 23 61% 17.65
829 Nguyễn Thị Trinh 6 23 26% 5.35
830 Con Nhỏ Họ Nguyễn 10 22 45% 6.43
831 Long Huynh 16 23 70% 7.85
832 Tài Lưu 19 23 83% 4.7
833 nguyễn thị phương nam 14 22 64% 7.6
834 Tran Thi Lan 17 23 74% 2.18
835 Phong Dương 13 23 57% 7.78
836 Đỗ Đức Duy 20 23 87% 3.62
837 Bảo Bé Bự 18 23 78% 7.68
838 Nguyễn Thảo 0 0 0% 0.08
839 Hunhan Hiền 22 23 96% 3.08
840 Thắng 17 23 74% 7.73
841 Thiên Ân 17 23 74% 4.92
842 Nhựt Phạm Thành 2 3 67% 1.55
843 Thư's Dương 1 3 33% 0.9
844 Nguyễn Khánh Linh 15 23 65% 4.75
845 Ninh Thu Hường 22 23 96% 1.17
846 Trần Thị Hoài 20 23 87% 15.1
847 Lovely Cat 16 18 89% 3.8
848 Ly Lùn'ss 16 23 70% 13.83
849 le thi hieu ngan 16 23 70% 9.37
850 Lam Tuyền 8 23 35% 12.95
851 Trần Thị Thùy Dung 13 23 57% 10.32
852 Nguyễn Thị Minh Hiền 3 3 100% 0.4
853 Nguyễn Quang Tùng 18 22 82% 3.72
854 Minh Thư 22 23 96% 5.7
855 Tử Vũ 10 23 43% 8.62
856 Hoàng Minh 15 23 65% 8.07
857 Cừu Xào Lăn 21 23 91% 5.38
858 Lãnh thị hoa 18 23 78% 5.9
859 Lê Thị Thu Thảo 11 23 48% 8.93
860 Nguyễn Trần Phương Uyên 0 1 0% 0.63
861 Ly Thi Thuy Tien 16 23 70% 3.08
862 Đào Duy Công 18 23 78% 15.63
863 Yến Nhi 10 23 43% 16.1
864 Bạn Trâm's 12 23 52% 7.38
865 nguyễn thu Hà 22 23 96% 3.12
866 Dương Mai 14 23 61% 7.02
867 Lê Bảo Quốc 14 21 67% 10.68
868 quynhgiang 21 23 91% 4.48
869 Duy Nhật Trương 12 23 52% 14.08
870 vu minh hieu 13 22 59% 4.93
871 Nguyễn Tấn Duy 16 23 70% 8.57
872 Lại Thùy Linh 5 6 83% 1.98
873 Ngoc Duy Nguyen 19 23 83% 5.63
874 Hoa Cửu Vĩ Hồ 20 22 91% 2.52
875 Hòa Phạm Minh 14 23 61% 10.97
876 An Jun 14 23 61% 9.73
877 Mỹ Dung 17 23 74% 7.7
878 Nguyễn Thanh Hiền 15 21 71% 10.88
879 Trần Tuấn Thành 20 23 87% 3.7
880 Tran The Cuong 20 23 87% 3.92
881 Nguyễn Thị Thanh Thùy 21 22 95% 3.43
882 Ngọc Huyền 9 23 39% 6.85
883 huỳnh ngọc quang 11 23 48% 14
884 Hiếu's King's 22 23 96% 8.48
885 Má Lúm 12 23 52% 8.78
886 Tiên Nguyễn 19 21 90% 5.35
887 Tuấn Anh 9 23 39% 4.48
888 Thu Phương 5 23 22% 12.85
889 Bảo Trâm's Nguyễn 15 22 68% 5.8
890 Ngọc Trân 20 22 91% 4.53
891 Thanh Dàn Christian 8 23 35% 17.52
892 Trang Moon 18 22 82% 9.9
893 Mộ Chỉ Ly 14 23 61% 3.82
894 Phan Ngọc Ánh 14 18 78% 3.48
895 Nga Nga 17 23 74% 7.23
896 Minh Kha 8 18 44% 2.83
897 Thảo Phương Nhi 19 23 83% 4.9
898 lý minh phương 5 23 22% 4.67
899 Thái An Bình 12 23 52% 11.9
900 Lam Hân 10 20 50% 8.38
901 Băng Băng Hải 12 22 55% 13.23
902 Ngăn's Bềnh's 21 23 91% 3.23
903 Lục Chỉ Cầm Ma 12 22 55% 5.42
904 Vũ Nhật Minh 21 23 91% 6.52
905 Quân Nguyễn's 6 12 50% 2.9
906 Hồng huỳnh như 1 3 33% 0.6
907 Rubik Nguyễn 21 23 91% 3.92
908 Pham Thanh Mai 20 23 87% 7.27
909 Vương Hà 15 18 83% 1.98
910 Hoa Le 8 23 35% 19.68
911 Nguyễn Danh Kiên 20 23 87% 5.83
912 dang quoc duy 5 22 23% 10.13
913 Nhật Duy 16 23 70% 11.45
914 Lê Thảo Phương 7 21 33% 3.92
915 Hiền Nguyễn 17 23 74% 4.93
916 Mie Mie 17 23 74% 3.23
917 Hoàng Thị Thu Hoài 18 21 86% 6.82
918 Vũ Thị Ban Mai 14 23 61% 6.6
919 Ngọc Trinh 11 23 48% 9.22
920 Thi Mai 16 23 70% 8.82
921 Nguyễn Ngọc Vũ Hà 19 23 83% 5.78
922 Hợp Nông Đức 15 20 75% 7.33
923 Lê Hoàng Long 6 23 26% 2.95
924 Dương Thu Thủy 19 23 83% 9.7
925 Vỹ Nhỏ 7 22 32% 37.98
926 Bạch Lam 19 23 83% 8.08
927 Hồ Tùng 15 23 65% 11.38
928 Hoàng Nguyệt's 14 23 61% 5.98
929 Nhók Nguyễn 16 23 70% 4.62
930 Trịnh Thảo 16 23 70% 5.52
931 Vien Kimcuong 3 3 100% 13.48
932 Hoàng Phú 17 22 77% 6.9
933 Candy Ngot Ngao 7 23 30% 7.17
934 Phương Anh Võ 21 23 91% 3.72
935 Đức Đấm Đổ Đồi 9 21 43% 3.62
936 hoàng thu hảo 9 22 41% 5.52
937 Trần Thảo Anh 15 23 65% 7.22
938 Hạ Thị Hằng 19 23 83% 3.67
939 Ngô Thị Mai Lan 19 22 86% 9.53
940 Bá Quang Dự 15 23 65% 7.72
941 Phương Uyên 19 23 83% 7.67
942 Nguyễn Thị Vân Anh 16 23 70% 4
943 Nguyễn Xuân Dương 20 23 87% 5
944 Thanh Dat Pham 11 23 48% 6.2
945 Kiệt Kiệt 18 23 78% 4.98
946 Phạm Đức Thịnh 12 23 52% 5.68
947 tran phan le huong 0 1 0% 0.7
948 Tẹt 20 23 87% 8.87
949 Quang Hòa 19 23 83% 5.45
950 Ca Thuận Đại 14 23 61% 8.53
951 Phan Thành Lợi 16 23 70% 61.33
952 Loan Lịch 19 23 83% 7.3
953 Trần Văn Dũng 5 23 22% 29.52
954 Nguyễn Văn Đức 13 23 57% 2.47
955 Hoàng Oanh 16 23 70% 9.15
956 Nhung Nguyen 7 16 44% 11.05
957 Hồ Hoàng Phúc 16 23 70% 2.2
958 Lê Tú Anh 7 17 41%