Đề thi thử vào lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2014 trường THCS Gia Trung - Gia Viễn - Ninh Bình

Thời gian thi : 60 phút - Số câu hỏi : 27 câu - Số lượt thi : 3373

Click vào đề thi   Tải đề về

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Choose the word with the different pronunciation of the underlined part.

Câu 1:

Câu 2:

Câu 3:

Câu 4:

Câu 5:

Choose the word or phrase (A, B, C, or D) that best completes each sentence. 

Câu 6: We used to _______ past the market on the way to school.

Câu 7: Remember to turn _______  the light when leaving the office.

Câu 8: Ho Chi Minh City is the _______  one in the country.

Câu 9: Some of my friends are going _______ the shore collecting garbage.

Câu 10: We are _______ that the people have spoiled the beach.  

Câu 11: Have you ever _______ a letter to the local authorities to complain about the public transport in your town?

Câu 12: When are you _______ vacation with your family, Lan?

Câu 13: If you _______ late, you wouldn’t finish your work.

Câu 14: Huong wishes she _______ free time to visit her close friend in hospital.

Câu 15: I think I’ve lost my new hat. I’ve _______  it everywhere but I can’t find it.

Câu 16: Hong failed the last test. _______  she has to do the test again.

Câu 17: Hue is not _______ with her test result even though she’s got good marks.

Câu 18: The earthquake in Kobe in 1995 _______ severe damage.

Choose one suitable word to complete each of spaces in the following passage.

members, day, food, prepare, together, celebration, clean

Tet, the lunar new year holiday, is the most important (19)  ________ for Vietnamese people. It is a time for families to (20) ________  and decorate their homes and enjoy special (21) ________  such as sticky rice cakes. That is also a special occasion for family (22) ________  living apart to have free time to get (23) ________  or visit their relatives, friends, acquaintance who they can not see all the year round because of their business.

Give the suitable form of the words in brackets.

Identify the error in each of the following sentences.

Câu 19: If you decide to take the space trip you will have to get ready a few month before the flight. 

Câu 20: In 1964, a farmer claimed he saw an egg-shape object in one of his fields.

Câu 21: Many tourists enjoying Vietnamese festivals although they do not understand Vietnamese  culture very much. 

Câu 22: The baby laughed happy as she  played with her   toys.

Câu 23: I met Dung,  who father is working  with my brother

Give the suitable form of the verbs in brackets.

Rewrite the following sentences. 

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Linh Minky 23 23 100% 2.65
2 Shyn Nguyen 23 23 100% 3.77
3 Nguyễn Quốc Vũ 22 23 96% 9.92
4 Zoe 22 23 96% 3.4
5 Nguyễn Ngọc Mỹ Tiên 22 23 96% 2.15
6 Thy Lê 22 23 96% 20.13
7 Ngọc Anh Trần 22 23 96% 6
8 Nguyễn Văn Đại 22 23 96% 4.87
9 Mimela Kakuni 22 23 96% 6.4
10 bo bo hong thinh 22 23 96% 4.33
11 Tran Nguyen Nhat Thang 22 23 96% 5.47
12 Hong Ha 21 23 91% 5.08
13 Diệp Hạ 21 23 91% 6.08
14 Học Trò Của Holmes 21 23 91% 3.8
15 Le Nhi 21 23 91% 6.47
16 minhhang 21 23 91% 7.13
17 Tuấn Nam Nguyễn 21 23 91% 10.78
18 Lý Ngọc Hảo 21 23 91% 1.23
19 Thư Thánh Thiện 21 23 91% 3.13
20 Lê Bích Hậu 21 23 91% 5.4
21 Thư Huỳnh 21 23 91% 1.4
22 Khoai Sượng 21 23 91% 4.65
23 Boy Lucky 21 23 91% 4.87
24 Flasklee Đặng 21 23 91% 4.1
25 Đào Phúc Toàn 21 23 91% 5.75
26 Phuong Stardoll 20 22 91% 4.88
27 vo minh chau 20 23 87% 9.03
28 Lệ Đặng 20 23 87% 6.13
29 đỗ tiến anh 20 23 87% 8.7
30 Đỗ Phúc Gia Huy 20 23 87% 5.03
31 Thủy Đỗ 20 23 87% 7.77
32 nguyễn quỳnh 20 23 87% 8.47
33 Tuyet Hanh Ndc 20 23 87% 6.73
34 Loc Tran 20 23 87% 16.4
35 Phong Lê 20 23 87% 4.73
36 Nguyen Vongoc 20 23 87% 4.12
37 Lưu Hoàng Phương Khanh 19 22 86% 3.17
38 Nguyễn Bùi Bảo Hân 19 23 83% 4.17
39 Kim Ngân 19 23 83% 7.5
40 Hồng Phúc 19 23 83% 5.7
41 Hồ Duy Bình 19 23 83% 7.82
42 Cú Mèo 19 23 83% 7.53
43 Doan Phuong Uyen 19 23 83% 5.5
44 thanh 19 23 83% 8.1
45 Dang Yen Vy 19 23 83% 7.47
46 Tèo Tí Tởn 19 23 83% 4.02
47 tran thi kim tuyen 19 23 83% 10.82
48 Khoa Huỳnh 19 23 83% 5.23
49 Vũ Trung Hiếu 19 23 83% 9.7
50 Huỳnh Như 19 23 83% 8.07
51 lê thị liên phương 19 23 83% 6.55
52 Mèo Munn 19 23 83% 10.37
53 Minh Thư 19 23 83% 6.25
54 Trần Thiện 19 23 83% 3.48
55 Thạnh Thôgg Tháii 19 23 83% 4.85
56 lgiang 19 23 83% 6.75
57 tribao 17 18 94% 7.73
58 Nguyen Thanh Nga 18 22 82% 4.3
59 Hà Phạm 17 19 89% 3.98
60 Minh Hiếu Phạm 18 23 78% 19.75
61 bé Rùa 18 23 78% 7.4
62 kanna 18 23 78% 5.03
63 Coffee Browns 18 23 78% 5.67
64 Thai tran 17 20 85% 5.93
65 Vũ Đức Ngọc 18 23 78% 8.47
66 Nguyễn Thị Như Quỳnh 18 23 78% 4.48
67 Hải My 18 23 78% 6.6
68 Trần Anh Tuệ 18 23 78% 23.35
69 No Name 18 23 78% 10.92
70 Huy 18 23 78% 5.43
71 Dâu Tây Con 17 22 77% 7.87
72 Nguyễn Thị Tường Vy 17 22 77% 6.78
73 Nguyen Minh 17 22 77% 7.68
74 Nguyễn Chí Bảo 17 22 77% 10.27
75 Phạm Thị Phương 17 23 74% 7.15
76 Thiên Duy Love 17 23 74% 14.72
77 Nguyễn Thúy An 17 23 74% 5.12
78 Do Hue An 17 23 74% 4.67
79 Trịnh Thiên Ngôn 17 23 74% 8.78
80 Mèo Con 17 23 74% 9.17
81 wolfnghia99 17 23 74% 9.85
82 nguyễn trọng nghĩa 17 23 74% 10.78
83 Bi Lùn 17 23 74% 7.08
84 Nguyễn Linh Đăng Minh 17 23 74% 8.93
85 Mai Phuong 17 23 74% 4.97
86 tran thi van 15 18 83% 5.65
87 Phương Bống 15 19 79% 4.23
88 Dương Tấn Hải 13 13 100% 6.43
89 Yumi Nagata 15 19 79% 60.22
90 nguyễn thị ngọc xuyến 16 22 73% 9.15
91 tranduc 16 23 70% 3.07
92 Đặng Thị Kim Sang 16 23 70% 6.55
93 trần thị 16 23 70% 11.23
94 le van ngoc an 16 23 70% 41.78
95 Lieu Thai Phu 16 23 70% 8.17
96 Hoàng Sơn 16 23 70% 6.9
97 Đỗ Hồng Mai 16 23 70% 4.22
98 Hoang Khanh 16 23 70% 7.27
99 Lenny Vin 16 23 70% 4.63
100 thùy anh lê 16 23 70% 8.65
101 HỒNG NGỌC 16 23 70% 6.87
102 Trần Nguyễn Hà Trang 16 23 70% 6.45
103 hohaimy 15 22 68% 5.63
104 Bi Chelsea 15 23 65% 5.85
105 Phan Mai Linh 15 23 65% 6.45
106 Hồ Quóc Việt 15 23 65% 5.85
107 Gnaohteiv Jax 15 23 65% 4.17
108 bùi quang huy 15 23 65% 14.15
109 Nguyễn Linh Đan 15 23 65% 4.97
110 Linh Chi 15 23 65% 3.78
111 MítTơ Tronie 15 23 65% 6.03
112 Huyền Trang 15 23 65% 18
113 Trịnh Kiều Thanh 15 23 65% 6.2
114 Vu hien 15 23 65% 9.8
115 trần khánh linh 14 22 64% 8.92
116 Nguyễn Hoàng Ngọc Chi 13 20 65% 12.38
117 Bộp Gầy 14 23 61% 5.03
118 Hưng Hài Hước 13 21 62% 6.03
119 Nhi Mai 13 22 59% 5.75
120 Hoàng Lâm 13 23 57% 14.55
121 Nguyen Minh Huy 11 17 65% 4.55
122 Tuấn Nguyễn 13 23 57% 1.5
123 Đặng Diễm Quỳnh 13 23 57% 5.52
124 Lê Quy 8 10 80% 5.52
125 Bé Cây 12 22 55% 5.33
126 Phúc Kakashi 12 22 55% 6.93
127 lethanh 12 22 55% 17.58
128 Hoa Tuyết Trắng 12 22 55% 8.72
129 Dat Tran 12 23 52% 12.1
130 Lê Ngọc Anh 12 23 52% 11.03
131 Nhã Uyênn 12 23 52% 5.62
132 Kỳ Anh Nguyễn 12 23 52% 9.47
133 Ngọn Lửa Địa Ngục 12 23 52% 10.12
134 nguyen thanh tong 12 23 52% 21.9
135 Nguyễn Thành Đồng 12 23 52% 8.07
136 Anh Thư Thái 12 23 52% 9.83
137 Nguyễn Bùi Bảo Khương 12 23 52% 4.85
138 bùi đức quảng 12 23 52% 19.32
139 Ṫ͇h͍̽á͠ͅį̆ T̥͑ù͔̽n͕̂ģ̛ 7 9 78% 9
140 nguyen quoc phuong 10 18 56% 3.35
141 phạm mỹ hà 11 21 52% 5.22
142 Trang 11 22 50% 4.73
143 Lý Lê Ngọc Anh 11 23 48% 4
144 Thuy Cool 11 23 48% 7.3
145 Thái Thị Vương Hà 11 23 48% 7.05
146 Kim Khánh 10 21 48% 6.88
147 Ông Minh Chiến 6 10 60% 1.85
148 Nhím Xù 10 23 43% 6.83
149 Huỳnh Trúc 10 23 43% 5.7
150 Nguyệt Hà 10 23 43% 6.03
151 Mỹ Nhung Phạm 9 22 41% 5.25
152 Doancuong 8 19 42% 13.68
153 Thành Thật Thà 9 23 39% 5.37
154 Iwill Come Back 9 23 39% 11
155 Thanh Tùng 8 20 40% 0.62
156 Không Suy Nghĩ 9 23 39% 6.92
157 Nhung Pika 9 23 39% 8.87
158 The Gunner 9 23 39% 6.12
159 nguyen quoc phuong 8 21 38% 5.55
160 Yukan Club 8 21 38% 3.48
161 Huỳnh Đức Duy 4 10 40% 17.87
162 Phương Lê 7 19 37% 7.1
163 le thi kim oanh 1 1 100% 2.08
164 Lê Tự Đạt 8 23 35% 25.42
165 Trang Phạm 3 8 38% 3.88
166 Diep Le 8 23 35% 15.08
167 Hoàng Văn Đăng 6 17 35% 6.1
168 Toàn Thiên Tài 8 23 35% 3.85
169 Hien's Min's 15 23 65% 12.95
170 Minh Châu 22 23 96% 4.65
171 Tú Quyên 18 23 78% 5.42
172 nguyen thanh hang 20 23 87% 11.28
173 Sky Yst Mtp 14 23 61% 22.4
174 MinBy MinBy 10 20 50% 4.12
175 Diệu Hiền 8 23 35% 1.33
176 Hoàng Oanh 11 23 48% 2.13
177 Phương Phương 20 23 87% 3.67
178 Vananh Tran 10 10 100% 1.8
179 Khong Ten 17 23 74% 6.5
180 Phương Nguyễn Thảo 19 23 83% 3.73
181 Giangg Trươngg 19 23 83% 5.4
182 Thao Nguyen 13 23 57% 9.27
183 Linh Linh'ss 12 23 52% 6.45
184 Chuchu Haru 20 23 87% 6.82
185 Sơn Phạm 22 23 96% 6.75
186 Thái Lâm Ngọc Ngân 15 22 68% 11.55
187 Hấp Hấp Chập Chập 10 23 43% 15.43
188 Đỗ Phương 23 23 100% 2.37
189 TRẦN KIM NGUYÊN 18 23 78% 8.72
190 Vân Trần 13 23 57% 12.47
191 Nguyên Ha My 17 23 74% 8.2
192 Nguyễn Thiên Trang 16 22 73% 5.3
193 Nguyễn Đình thiên Lộc 2 3 67% 0.65
194 Pu Nquyen 9 15 60% 6.97
195 Suri Nguyen 9 23 39% 3.87
196 Tạ Hương Giang 17 23 74% 5.7
197 Mon's Nguyễn's 20 23 87% 6.3
198 Riven Tall 17 23 74% 4.98
199 Lê Minh 21 23 91% 4.48
200 super naughty 8 23 35% 13.77
201 Lê Binh 13 23 57% 6.87
202 Khoi Le Tran Anh 7 9 78% 8.68
203 Nguyễn Phan Ngọc Thiện 18 23 78% 8.98
204 Diệp Bảo Thiện 22 23 96% 5.22
205 Quang Trọng Ngô 20 23 87% 3.87
206 vũ thị lan anh 12 23 52% 3.57
207 Thai Cavil 16 23 70% 10.48
208 Trần Thị Minh Ngọc 20 23 87% 4.98
209 Mint Min's 9 23 39% 6.73
210 Đặng Ngọc Mai Nhi 22 23 96% 2.52
211 Minh Tuấn Nguyễn 20 23 87% 3.42
212 Nguyễn Thị Hoàng Yến 12 23 52% 12.65
213 Nhung Nguyen 22 22 100% 4.77
214 hà thảo trang 7 23 30% 4.32
215 Thảo Nabby 15 23 65% 5.42
216 Minh Đức 10 23 43% 16.13
217 Thầy Tu 21 23 91% 2.48
218 Yoo Chun 20 23 87% 7.95
219 trần thơ 16 18 89% 4.67
220 Cương Hoàng Vũ Kim 22 23 96% 6.67
221 Tuấn Cường 17 23 74% 6.28
222 nguyễn hồng kỳ 17 23 74% 10.22
223 Vemaybay Phan Đăng Lưu 16 23 70% 10.02
224 Súp Mint 0 1 0% 0.25
225 La Thụy Nghi Quỳnh 21 23 91% 3.32
226 Yu Yun 3 3 100% 0.88
227 Nguyễn Bảo Uyên 21 23 91% 5.3
228 Trần Ngọc Thùy Dương 19 23 83% 5.92
229 Thành Công Lý 16 23 70% 21.13
230 Cô Bé Ngốc 0 2 0% 9.43
231 Bui Trung Tin 16 23 70% 6.48
232 Quỳnh Chi 18 23 78% 4.07
233 Huỳnh Quang Thắng 11 13 85% 2.93
234 Ngạ Khả Nhạc 18 23 78% 8.33
235 Phương's Lãng's Tử'Ss 15 23 65% 6.02
236 Takane Enomoto 23 23 100% 3.3
237 Nguyễn Vân Anh 7 23 30% 3.57
238 Duc Phan 10 23 43% 5.2
239 Tớ Ghét Cậu 16 23 70% 11
240 Thanh Nhi Nguyễn Thị 15 20 75% 4.6
241 đinh thị thương 11 23 48% 4
242 Phạm Minh Huy 18 20 90% 5.15
243 Như Minh 15 22 68% 8.43
244 Hương Mii 13 21 62% 4.98
245 Nguyễn Minh Ngọc 21 23 91% 6.62
246 Trương Tố Hân 7 23 30% 6.13
247 Nguyễn Mai Anh 14 23 61% 7.95
248 Lê Đức Hiếu 18 23 78% 8.33
249 Việt Anh 11 23 48% 2.12
250 Hoàng Vân Quỳnh 11 23 48% 5.82
251 nguyen huong lan 22 23 96% 4.45
252 Nga Lùnn 14 23 61% 6.42
253 TK Đoàn 10 23 43% 12.93
254 Le Minh Hieu 19 23 83% 4.57
255 Lê Thùy Dương 21 23 91% 8.2
256 Lưu Hà Uyên 14 23 61% 2.98
257 Huynh Ly 14 23 61% 6.28
258 Quân NGuyễn 16 22 73% 6.12
259 Trần Thị Ngọc 19 22 86% 13.78
260 Thuu Nguyênn 20 23 87% 9.12
261 Trúc's Nguyễn's 15 20 75% 11.1
262 Linh Tran 3 3 100% 0.82
263 Sôngnướcmênhmông Emđitông Lộncổxuốngsông 13 18 72% 3.43
264 Vi Còi Cọt 16 23 70% 6.57
265 Hoa Pháp 15 23 65% 8.5
266 Thắng Phú 8 18 44% 6.95
267 Quynh Tran 12 23 52% 6.97
268 Oppa Trần 21 23 91% 4.03
269 An Nhiên 16 23 70% 3.38
270 kaito kid ice angel 19 22 86% 8.77
271 Phạm Ngọc Lan 16 23 70% 11.82
272 Ánh Dương Phan Ngọc 19 23 83% 9.6
273 Trần Thị Mỹ Anh 20 23 87% 24.07
274 nguyễn viết triều tân 8 18 44% 6.35
275 Hải Hoàng 16 23 70% 6.92
276 Đậu Minh Nguyệt 21 23 91% 10.17
277 Bảo Ngọc 0 3 0% 2.47
278 Gja Cát Lập 10 10 100% 4.37
279 Lonqq Lêê 16 23 70% 9.37
280 NGUYỄN THỊ KIM ÁNH 22 23 96% 4.08
281 Ngô Luân 12 23 52% 12.05
282 Tuyet Anh 15 21 71% 8.33
283 Phạm An 16 23 70% 8.1
284 Tiến Dũng 21 23 91% 1.58
285 Nguyễn thị thảo linh 15 23 65% 7.03
286 Phạm Quang Lộc 19 23 83% 5.93
287 kun's phạm 22 23 96% 1.87
288 Le Thu Thuy 21 23 91% 7.53
289 Nguyen Thanh Lan 11 23 48% 11.05
290 Thiên Bình 7 23 30% 8.13
291 Đô Rê Mi 18 23 78% 6.72
292 Nguyễn Thị Trúc Ly 16 23 70% 7.15
293 Chupi Nhung 13 23 57% 8.98
294 Krystal Jung 21 23 91% 6
295 Hoàng Lâm Vũ 17 22 77% 6.33
296 Nguyễn Monie 16 22 73% 13.42
297 Đỗ Thùy Dương 14 23 61% 4.8
298 Yến Nhi ChanBaek 8 22 36% 8.77
299 Phạm Tuấn 23 23 100% 2.52
300 Đình Văn 11 15 73% 3.22
301 Quynh Tran 21 23 91% 4.75
302 Chl MySunshine 20 23 87% 5.12
303 Ngọc Giang 16 23 70% 8.22
304 Tin Mới 14 23 61% 3.68
305 Đỗ Thị Phương Nhung 17 23 74% 7.23
306 Nguyễn Minh Châu 23 23 100% 2.72
307 Nguyễn Phương Uyên 13 23 57% 4.42
308 Hanh Dung 18 23 78% 5.3
309 Phú Em 20 23 87% 4.67
310 Phương Thảo 18 22 82% 5.7
311 Vũ Diệp Lâm Nhi 17 23 74% 11.92
312 Đại Beo 0 0 0% 0.25
313 Vu Van Nguyen 7 23 30% 7.17
314 Đào Thanh Hương 15 23 65% 9.3
315 Tâm Trần 9 23 39% 5.67
316 Bẹp Lù 11 23 48% 5.43
317 Thục Duy Trần 17 23 74% 11.97
318 Lê Gia Khang 14 23 61% 6.47
319 Tuấn Khôi 20 23 87% 5
320 Trần Thu Hà 8 23 35% 5.52
321 Minh Ánh 5 23 22% 2.78
322 Hiếu Nghĩa 14 23 61% 20.92
323 Trịnh Minh Tiến 3 3 100% 0.55
324 Vỹ La 21 23 91% 4.93
325 Nguyễn Ngọc Nam 18 23 78% 5.03
326 hoa9ctqp 19 23 83% 7.22
327 tran van thang 8 18 44% 8.72
328 Nguyễn Hoàng Anh 21 22 95% 9.82
329 Nga Nguyen 11 14 79% 7.48
330 Ngô Trang Linh 8 23 35% 5.4
331 Thư Thật Thà 21 23 91% 6.7
332 Diễm Quỳnh 13 23 57% 9.28
333 Lương Thành 14 23 61% 14.5
334 Lý Thị Thủy Tiên 20 23 87% 2.62
335 Lê Đình Chiến 11 23 48% 45.88
336 trần thanh tùng 22 23 96% 1.18
337 Qwertyuiop 16 23 70% 8.62
338 Hoàng Quỳnh Mai 17 23 74% 7.13
339 Đức Tâm 9 23 39% 6.03
340 Kaka Kiên 7 23 30% 7.77
341 Thuong Truong Bui 17 19 89% 5.53
342 Phan Bảo Nghi 17 23 74% 5.22
343 Hoàng Thị Thanh Trà 18 23 78% 4.8
344 Kelly Phạm 10 20 50% 6.82
345 Hoàng Thị Như 19 23 83% 7.43
346 Phan Xuân Lộc 19 23 83% 6.3
347 Le Van DUng 16 23 70% 3.95
348 Đặng Thành Đạt 19 23 83% 15.07
349 nguyen thi yen 7 22 32% 3.47
350 Nam'ss Sky'ss 12 23 52% 8.83
351 Tuyết Ngân 17 23 74% 7.65
352 Trần Quí 4 22 18% 18.53
353 Le Thuong 17 23 74% 5
354 Lê Phương Ngân 2 2 100% 0.32
355 Trâm Bảo Nguyễn Ngô 2 3 67% 0.73
356 Duong La 13 22 59% 3.55
357 Nguyễn Huy 8 23 35% 11.98
358 dang dinh cupng 13 21 62% 5.27
359 Nguyễn Phương Thúy 17 23 74% 9.97
360 HaNal Yoo 22 23 96% 6.5
361 Diệu Linh 4 19 21% 8.47
362 Trần Anh Việt 8 13 62% 5.02
363 MrOne Truong 12 23 52% 6.25
364 Anh Nguyen 16 23 70% 4.5
365 Ngọc Ánh Đinh 16 23 70% 6.4
366 Đăng PK 16 23 70% 6.85
367 Nhi Đồng 18 23 78% 7.82
368 Truc Nguyen 11 23 48% 3.87
369 Linh Nguyễn 21 23 91% 4.38
370 Ha Tran 19 23 83% 3.82
371 Hai Pham 7 22 32% 5.57
372 ﹺ             ﹺ ﹺ             ﹺ 13 23 57% 9.5
373 Trung Dũng Sĩ 8 23 35% 5.48
374 Thuy Pham 17 23 74% 6.5
375 Đoàn Bình Dương 19 23 83% 7.33
376 Thanh Tuyền Nguyễn 11 23 48% 8
377 Hà Phương Chi 18 23 78% 2.78
378 Nhi Nguyễn 21 23 91% 5.23
379 Thy Thiệp 17 22 77% 6.13
380 Tấn Hải Vương 12 23 52% 8.85
381 Hưng Dương 20 23 87% 6
382 Đăng Khoa 18 23 78% 34.02
383 Linh'x Đôrêmii'x 7 22 32% 38.43
384 Phan Quốc An 21 23 91% 2.17
385 Lê Hoàng Kim Ngân 19 22 86% 5.65
386 Bành Thị Mắm 19 23 83% 5.6
387 Đỗ Thị Thủy Vi 10 21 48% 5.68
388 Bùi Thế Minh Duy 19 22 86% 7.25
389 Cu Culé 13 21 62% 9.2
390 Phù Thủy Xấu Xa 14 21 67% 6.98
391 nguyễn trần phương nhi 13 23 57% 27.7
392 Hiếu Qintana Eiro 10 21 48% 8.05
393 Diệu Linh 11 23 48% 13.85
394 Mike Kintaru 16 22 73% 6.22
395 Chibi LEo 22 23 96% 5.03
396 Trà My 5 22 23% 3.05
397 Nguyễn Mai Liên 14 22 64% 25.08
398 Thảo Nhi 16 23 70% 3.68
399 tiểu sư 4 21 19% 9.98
400 Ngô Ánh 13 20 65% 5.47
401 HO Truc Linh 15 18 83% 2.65
402 Phúc Phũ Phàng 18 23 78% 4.53
403 Thanh Nguyen 19 23 83% 5.37
404 Thoa Nguyễn 20 23 87% 5.23
405 trần linh linh 20 23 87% 6.23
406 Nguyễn Phương An 20 23 87% 3.58
407 NI YN UN 15 23 65% 7.02
408 Trần khánh an 15 23 65% 6.85
409 Lưu Thiên Trường 16 23 70% 3.83
410 Hạnh Sino 4 23 17% 2.42
411 phạm huỳnh trung hiếu 0 4 0% 2.08
412 thanh huy 22 23 96% 4.37
413 ạkhasjfasf 22 23 96% 4.92
414 Tuyển Cóc Madridista 12 17 71% 4.67
415 Quách Nguyễn 20 23 87% 3.7
416 Nhỏ Lùnn 12 22 55% 3.53
417 Trang Hoang 19 23 83% 8.83
418 Phương Uyên 18 23 78% 5.5
419 Cao Văn Minh 22 23 96% 1.65
420 Triều Thi 15 23 65% 7.22
421 Thùy Trang 18 23 78% 9.73
422 Nhật Châu 3 3 100% 0.9
423 Quốc Đạt Trần 9 23 39% 6.28
424 An Đặng 8 23 35% 2.77
425 Nguyễn Thùy Ngọc Quế 20 23 87% 4.8
426 Vũ Thị Tuyết Mai 5 6 83% 1.15
427 Lý Mai Hương 18 23 78% 6.75
428 nhi nhi 12 23 52% 9.1
429 nguyễn thi hảo 14 22 64% 26.48
430 Lê Thị Khánhh Huyềnn 7 21 33% 7.72
431 vũ bạch huyền trân 18 23 78% 5.47
432 Nguyễn Phúc Cao Duy 16 23 70% 4.53
433 Tân Nhật 15 18 83% 5.22
434 Hoàng Khả Lạc 18 23 78% 8.72
435 Phạm's Hữu's Đức's 6 20 30% 1.47
436 Trần Thị Yến Vi 19 23 83% 9.62
437 AD Nguyễn 0 0 0% 0.05
438 Minh Thu Duong Nguyen 11 18 61% 41.12
439 Nguyễn Tất Đạt 19 22 86% 4.2
440 Thanh Ly 15 23 65% 15.12
441 Never give up 19 23 83% 2.97
442 Hạnh'Ss Yst'Ss 10 22 45% 10.45
443 Ngọc Anh 19 23 83% 4.43
444 Trần Tuấn Hoàn 20 23 87% 7.05
445 Dải Ngân Hà 15 23 65% 13.63
446 Nhi Yến 11 17 65% 7.83
447 Hạ Kỳ Vy 13 23 57% 4.93
448 Thanh Diệu 20 22 91% 4.42
449 Trần Khánh Linh 9 21 43% 7.65
450 Đỗ Anh Tú 16 23 70% 5.6
451 Thanh Tâm 0 1 0% 0.55
452 Vũ Long 16 23 70% 8.2
453 Mì Đông Lạnh 11 23 48% 18.12
454 Khanh Ly 21 23 91% 10.28
455 Không Cảm Giác 19 23 83% 15.35
456 Đỗ Phong 16 23 70% 4.5
457 vũ vân anh 0 0 0% 0.22
458 Moto Yuya 12 16 75% 3.58
459 HỒ THỊ HỒNG NGỌC 21 23 91% 4
460 Tường Nguyễn 22 23 96% 4.13
461 Phong Huy Ngô 10 23 43% 3.98
462 Phát Đỗ 15 23 65% 8.87
463 Nguyễn Đình Hồng Ân 20 23 87% 7.3
464 Nguyễn Vũ Thanh Trúc 21 23 91% 6.53
465 Thuy Nguyen Thi 10 20 50% 1.58
466 phuong minh nhu 13 18 72% 5.62
467 Phạm Nguyễn Hùng Vương 15 19 79% 3.13
468 Sera Phan 7 22 32% 5.88
469 Nhung Trang 18 22 82% 14.52
470 Phan Kim Anh 9 23 39% 8.78
471 Tuấn Peterkill 21 23 91% 5.12
472 Thanh Nhàn Lê 21 22 95% 4.48
473 thu trang 22 23 96% 3.63
474 Nguyễn Thanh Lâm 20 23 87% 5.95
475 Nguyễn Mỹ Huyền 17 22 77% 5.42
476 Lê Bá Lĩnh 18 23 78% 14.93
477 Tử Đinh Hương 18 23 78% 7.48
478 Nguyễn Nguyên 20 23 87% 6.4
479 The Novel 14 16 88% 8.17
480 Hà Phương 19 23 83% 11.3
481 Ung Ngọc Sang 18 23 78% 9.77
482 Nguyễn Phạm Hoàng Linh 22 23 96% 30.13
483 Nguyễn Hữu Dũng 21 23 91% 32.07
484 Đạt Spring 17 18 94% 3.33
485 Ngọc Anh 15 23 65% 4.25
486 Võ Quốc Cường 14 22 64% 12.82
487 Hứa Lan Phương 19 23 83% 5.22
488 Trinh Nguyen 0 0 0% 0.47
489 Gái'ss LéP's 11 23 48% 13.2
490 Nguyễn Phước Mỹ Tiên 17 23 74% 6.22
491 Linh Sun 11 23 48% 13.77
492 Yến Nhi 18 23 78% 5.48
493 Dương Hai 17 23 74% 18.15
494 Hiếu Phạm 13 23 57% 8.82
495 Nguyễn Hải Yến 15 23 65% 10.3
496 Dinh Quoc Thai 6 23 26% 3.9
497 Nguyễn Nhật Thiên 0 0 0% 0.45
498 Seventh Huynh 21 23 91% 8.28
499 Tạ Thùy Dung 11 22 50% 8.28
500 Linh Chu 15 23 65% 8.93
501 Lê Đình Trung 8 22 36% 5.28
502 Ling Ring 17 23 74% 4.83
503 Đỗ Trung Dũng 19 23 83% 5.35
504 Bo Naby 15 23 65% 7.25
505 Gosuha Longshendo 12 18 67% 3.85
506 Elly Trịnh 10 23 43% 6.12
507 Cơ's Trưởng's 6 22 27% 17.55
508 Nhật Linh 12 18 67% 3.63
509 Bùi Thu Phương 17 23 74% 5.03
510 Hoàng Như Mai 11 18 61% 9.05
511 Nhi Yeolie 15 23 65% 9.15
512 Nguyễn Nguyễn Phú Trung 17 23 74% 11.37
513 Trần Long Khôi 22 23 96% 4.27
514 Phạm Quốc Huy 13 23 57% 5.53
515 Phạm Thành Nam 12 23 52% 19.68
516 Tamhien Le 3 3 100% 1.03
517 Quý Huỳnh 7 22 32% 4.1
518 Ngô Huỳnh 20 23 87% 6.18
519 Nguyễn Khắc Vĩ 21 23 91% 3.13
520 Thỏ Ngọc 11 20 55% 5.28
521 Diệu Huyền 13 23 57% 7.33
522 Nguyễn Thị Thu Hiền 6 23 26% 4.13
523 Kien Kien 18 22 82% 5.3
524 Bùn Thiệc Chứ 15 23 65% 7.93
525 David Belpois 11 23 48% 9.57
526 Chu Kim Chi 2 3 67% 1
527 Nguyễn Tiến Dũng 19 23 83% 11.95
528 Lục Thiên Hà 16 23 70% 9.47
529 Nguyễn Tiến Đạt 18 23 78% 3.87
530 Hải Yến 18 23 78% 14.73
531 An Võ 12 23 52% 9
532 Chán Như Con Gián 15 23 65% 5.5
533 Jason Marak 23 23 100% 8.33
534 Le Thi AnH Tuyet 22 22 100% 7.47
535 박공심 19 23 83% 6.18
536 vu hoang phuong lien 11 16 69% 6.93
537 Tuyết Loan 11 21 52% 7.22
538 Mùa Đông Hoa Đá 17 23 74% 14.72
539 Sock Điện 22 23 96% 3.28
540 Tạ Duy Luân 17 22 77% 8.07
541 Đặng Linh Chi 5 22 23% 3.62
542 Nguyễn Thị Hoàng Yến 6 22 27% 6.37
543 Lê Văn Toàn 17 22 77% 2.88
544 Trần Thị Thảo 23 23 100% 3.08
545 Thanh Kiều 16 22 73% 11.48
546 Shyn Nguyễn 15 23 65% 4.52
547 Zzz Sora Zzz 20 23 87% 4.3
548 KaitoLuka 20 23 87% 12.78
549 Võ Hoài Niệm 12 18 67% 4.35
550 Ri Siu NhƠn 1 2 50% 8.22
551 Nguyễn Hoàng Kim Ngân 12 18 67% 9.95
552 Phạm Thị Vân Anh 19 23 83% 12.97
553 Trương Hoài Nam 18 23 78% 6.77
554 muội muội chân ngắn 16 23 70% 7.68
555 nghiện học 21 23 91% 5.55
556 Hoàng Khắc Anh 15 22 68% 3.93
557 Hà Thành Lê 17 22 77% 5.78
558 Hậu Hung Hăng 17 23 74% 5.42
559 Xuân Hiếu 22 22 100% 2.63
560 Pham Thi Phuong 8 17 47% 6.28
561 T. Hiền 15 23 65% 11.62
562 Lâm Kim Phương 5 23 22% 4.3
563 Thanh Leona 22 23 96% 5.65
564 Đinh Thị Huế 12 23 52% 7.62
565 Khung Bat Chot 3 3 100% 0.5
566 Tien Dung 22 23 96% 6.93
567 ankarrywang 19 23 83% 7.77
568 Khổng Duy Thuận 12 23 52% 7.57
569 Nguyễn Quốc Trung 22 23 96% 7.05
570 Sơn Tùng Boo's 17 20 85% 5.72
571 Anh Celsius 19 23 83% 7.82
572 Trần Thị Hà Trâm 20 23 87% 7.47
573 Duy Nguyên 9 23 39% 9.85
574 Nguyentrong Hai 10 23 43% 27.3
575 Duy Nguyễn 16 23 70% 5.47
576 An Vu 16 23 70% 7.05
577 tran minh tuan 12 23 52% 7.52
578 Ngọc Châu 5 9 56% 3.25
579 nguyễn thị yến 14 23 61% 9.1
580 Trần Thị Kiều Oanh 9 20 45% 6.12
581 Ngô Nguyễn Hồng Phú 12 18 67% 6.93
582 Minh Nguyễn 22 23 96% 14.77
583 Nguyễn Thanh Lịch 12 23 52% 8.05
584 Lê Tiến Đại 0 0 0% 0.27
585 Trần Quang Huy 6 8 75% 1.35
586 Nguyễn Hà Khánh Linh 11 23 48% 7.43
587 Trần Thu Uyên 16 23 70% 9.83
588 Moon's Diễm 20 23 87% 5.43
589 Toàn Nguyễn Khánh 12 23 52% 17.62
590 Нгуен Кхань Линь 15 23 65% 5.63
591 Ngọc Anhh 17 23 74% 5.22
592 Phạm Hoàng Long 19 23 83% 8.4
593 Sương Emm 5 13 38% 5.42
594 Annie Lê 5 17 29% 2.62
595 Trang Nguyễn 0 2 0% 0.7
596 Kim Tuyến 14 18 78% 4.62
597 Nguyễn Trâm 18 23 78% 2.97
598 le thi tuong vi 18 23 78% 7.23
599 Minh Sơn Điên 18 23 78% 5.03
600 ho lai 4 15 27% 17.03
601 Minh Anh 19 23 83% 4.82
602 Quỳnh Chi 18 23 78% 12.5
603 Khổng Hoàng Đình Trang 9 23 39% 7.73
604 Nam 14 22 64% 12.9
605 Cánh Chim Hải Âu 21 23 91% 9.12
606 Dương Thị Như Quỳnh 9 21 43% 4.5
607 HOang Vy 21 23 91% 4.73
608 Thuyhuong Ngo 13 23 57% 5.13
609 Hoàng Thị Như 13 18 72% 8.17
610 Đinh Dịu Linh 21 23 91% 3.97
611 Minh Khánh Lý 2 3 67% 1.55
612 Song Nhi 22 23 96% 8.62
613 Hồ Thanh Tâm 19 23 83% 5.45
614 Nguyễn Lê Thuỳ Dương 23 23 100% 3.82
615 Kiều Diễm 15 22 68% 14.12
616 Thảo Phương 0 0 0% 0.1
617 Khoa Sinradia 6 23 26% 3.4
618 Bảo My 13 23 57% 5.83
619 vũ thị trang 20 23 87% 4.38
620 Nguyễn Yoona 20 22 91% 8.65
621 Quần Đùi Quân 6 11 55% 5.03
622 Huy Nguyễn 9 15 60% 7.6
623 Chùm 11 23 48% 11.6
624 Nguyễn Tuyết Thu 15 23 65% 5.95
625 khangvannguyen 20 23 87% 4.62
626 Nguyễn Thị Hương 17 20 85% 5.3
627 Phương Trang 3 4 75% 2.12
628 Liêu Ngọc Bảo Châu 21 23 91% 4.63
629 nguyễn nhật tân 7 13 54% 4.08
630 Huynh Hieu Nghia 11 21 52% 4.27
631 Ngọc Ánh 22 23 96% 4.57
632 Ngọc Nguyễn 11 23 48% 19.93
633 Đào Trọng Mạnh 7 12 58% 4.33
634 Lê Anh Tuấn 23 23 100% 4.25
635 Nguyen Thị Vân Anh 17 23 74% 9.6
636 Phạm Nhật Minh Khanh 22 23 96% 3.73
637 Trần Thảo Uyên 12 23 52% 0.23
638 Vô Ưu 18 23 78% 4.67
639 Đàn Gà Biết Bay 14 22 64% 10.6
640 Thanh Huyền 0 3 0% 1.12
641 Nuna Nguyễn 12 23 52% 6.57
642 Lương Công Quỳnh 4 13 31% 4.25
643 Giang Kiều 14 23 61% 8.62
644 Trương Văn Quốc 22 23 96% 8.8
645 Happiness delight PCY 16 18 89% 3.55
646 Dương Huy An 14 22 64% 7.28
647 Dư Phát Đạt 11 23 48% 4.17
648 Lê Nguyễn Thùy Trang 17 23 74% 5.78
649 GIAP QUANG MINH 12 23 52% 3.2
650 Kòy Sociu's 2 3 67% 1.28
651 Hong Ly Truong 1 3 33% 1.05
652 Ngọc Bích Ngọc 7 18 39% 1.02
653 NHók MInh Cá TÍnh 4 22 18% 7.63
654 ngốk Arietty 18 23 78% 7.75
655 Mai Đức Anh 3 4 75% 0.93
656 Nguyễn Thúy Hằng 17 23 74% 8.47
657 thanhTrang 18 23 78% 21.03
658 Nguyễn Bảo Ngọc 15 23 65% 7.07
659 Nguyễn Thị Hồng Vân 0 3 0% 0.88
660 Nguyen Le Van Y 19 23 83% 6.25
661 Linh Myu 11 23 48% 9.52
662 Po Quậy 14 23 61% 5.67
663 Trang Middy 13 22 59% 3.4
664 Phuong Ta 13 23 57% 9.72
665 Ngoc Nguyen 17 23 74% 7.02
666 Trần Đăng Doanh 20 23 87% 5.37
667 Thu Anh 20 23 87% 9.35
668 Ipin Nguyen 19 23 83% 7.97
669 Vũ Miêu Hoa 19 23 83% 10.2
670 vân teeny 13 23 57% 9.4
671 Kara Phan 15 23 65% 21.08
672 Vy Phambuikhanh 11 23 48% 9.97
673 Trần Trà My 14 23 61% 9.03
674 hoàng ân 19 23 83% 10.83
675 Nguyễn Thị Hải Thành 23 23 100% 5.18
676 Nhóc Xù 0 0 0% 0.2
677 Trần's Quyền's 5 23 22% 2.03
678 Trang Nguyễn 17 19 89% 3.25
679 Thi Lan Trần 15 23 65% 11.65
680 liz 20 23 87% 4.6
681 Châu Nguyễn 19 23 83% 2.32
682 Dat Nguyen 13 23 57% 7.57
683 Duy Hidai Mrd 7 9 78% 2.92
684 Liên BT Thinh 12 23 52% 5.08
685 Lan Anh 13 23 57% 10.38
686 Phan Văn Công 14 23 61% 10.33
687 Nguyễn Khánh Vy 3 23 13% 4.72
688 Quỳnh Nguyễn Thị Diễm 9 10 90% 1.72
689 Nguyen thank huong 21 23 91% 3.53
690 BOom 3 4 75% 1.13
691 Tứ Đạt 18 23 78% 6.9
692 Cát Cánh 12 22 55% 6.75
693 Vũ Hiền 19 23 83% 5.07
694 Hoang Khanh Linh 10 23 43% 13.95
695 Hoàj Đăng 5 23 22% 1.82
696 liễu trúc vy vy 20 23 87% 8.67
697 Joyce Nguu Sii 19 23 83% 12.02
698 Dương Mẫn Mẫn 13 23 57% 7.9
699 Phạm Khánh Linh 9 23 39% 12.35
700 Hương Minhon 14 23 61% 4.73
701 trần hương hiền 18 23 78% 2.85
702 Mibu Aki 15 23 65% 12.55
703 Phạm Minh Quân 21 23 91% 5.92
704 Nguyễn Hậu 6 10 60% 4.75
705 Nguyễn Ngọc Ánh 20 23 87% 4
706 Thái Thị Thanh Nga 12 23 52% 6.25
707 Thanh Phong Mai 18 23 78% 3.53
708 Jumi Trần 20 23 87% 5.22
709 Hạnh Chibi 7 23 30% 6.2
710 lanpham 16 21 76% 8.68
711 Đặng Diễm Quỳnh 16 23 70% 6.38
712 Misaki Mei 21 23 91% 5.6
713 Nuna Lyly 20 23 87% 9.75
714 Phạm Tiến Dũng 13 22 59% 11.53
715 Phan Anh Nguyen 17 23 74% 4.7
716 Dao Quynh Tram 17 23 74% 8.38
717 Nguyễn Tuấn Hiệp 18 23 78% 4.95
718 Tung Nguyen 16 23 70% 8.55
719 Long Vũ 17 22 77% 4.6
720 Bảo Hân 15 23 65% 23.68
721 Nguyễn Giang Thanh 20 23 87% 5.88
722 12qwaszx 12 22 55% 8.77
723 Phạm Minh Ngọc 21 23 91% 6.35
724 Nguyễn Hoài 15 23 65% 6.65
725 Số Pi 17 23 74% 8.08
726 Siêu Quậy 23 23 100% 2.87
727 Thiên Thiên 12 23 52% 6.25
728 Hiền Boss 3 3 100% 0.53
729 Thư-x Ngố's 3 3 100% 0.62
730 trần thanh nhàn 16 23 70% 6.67
731 Nguyễn Vân 22 23 96% 3.33
732 Nguyễn Đắc Toàn 17 23 74% 3.7
733 Thư Thư 11 23 48% 6.17
734 Bảo Trânn 13 23 57% 10.05
735 Tấn Huy 20 23 87% 5.65
736 tran trung kien 23 23 100% 2.02
737 Trần thị Ngọc anh 0 0 0% 1.8
738 Ngoc Le 22 23 96% 3.77
739 Ranmaru Rei 20 23 87% 3.42
740 Pé Py 19 23 83% 6.77
741 Ánh-h Còi-i 9 23 39% 3.1
742 Linh Mai 12 23 52% 9.4
743 tôn xuân đồng 18 21 86% 4.82
744 Nguyễn Linh 19 22 86% 6.6
745 Bảo An 15 23 65% 4.55
746 Phạm Thị Thu Trang 21 22 95% 9.52
747 Thạch Nguyễn Ngọc 14 23 61% 4.17
748 Nguyễn Thùy Dương 18 23 78% 6.22
749 Hải Trần 20 23 87% 5.27
750 Đoàn Đặng Tam Bảo 22 23 96% 5.3
751 Huỳnh Thiện Nam 17 23 74% 18.73
752 nguyễn phương thảo 15 18 83% 4.43
753 Hàn Thị Yến 17 23 74% 9.7
754 Hà Chi 13 22 59% 4.9
755 Phanh Phoanh 11 18 61% 5.25
756 Uyên Ốc 12 23 52% 16.43
757 Mileycyrus 21 23 91% 3.25
758 Minh Huyền 16 18 89% 3.27
759 Thuý Hằng 15 23 65% 9.2
760 Trần Thị Hà 11 21 52% 3.53
761 thanh thư 8 23 35% 8.47
762 Hoàng Ân 0 1 0% 0.62
763 Nguyễn Thị Thanh Tú 15 23 65% 7.85
764 Trần Mỹ Cơ 16 23 70% 6.38
765 Trần Thị Bích Phương 0 0 0% 1.23
766 Tít's Sociu's 14 22 64% 7.28
767 Khỉ Con 16 23 70% 3.97
768 Gắn Tâu 19 22 86% 9.83
769 Vết Mưa 17 23 74% 11.02
770 Quỳnh Phạm 19 23 83% 4.85
771 Võ Trung Hậu 22 23 96% 3.42
772 Pear MV Love 15 23 65% 11.17
773 Phạm Cross 6 22 27% 5.48
774 Đào Thị Thanh 20 23 87% 8.18
775 Ho Lee Sít 7 23 30% 15.97
776 lâm thị xuân thảo 15 23 65% 7.97
777 Hoàng Thyy 8 17 47% 8.73
778 An Le Vit Bau 20 23 87% 5.35
779 Nguyễn trương mỹ ngân 20 23 87% 10.22
780 Hà Thu 11 20 55% 5.75
781 Mai Anh Tú 12 14 86% 7.3
782 Tien Che 13 23 57% 4.25
783 Sky Blue123 17 23 74% 4.8
784 Phong Hoài 15 23 65% 6.88
785 Bông Vi Ai Pi 15 23 65% 6.63
786 Hoàng Anh 15 21 71% 6.92
787 NhatHaa 5 18 28% 20.03
788 Linh Linh 10 20 50% 12.5
789 Thi Phùng 20 23 87% 5.92
790 Duy Thanh 18 23 78% 5.45
791 Minion Saukiu 16 22 73% 9.8
792 Trần Quang Khải 8 23 35% 6.42
793 Hồng Chi 6 21 29% 6.73
794 Phương Thu 23 23 100% 14.3
795 ryuzaki 20 23 87% 5.17
796 Trịnh Dương Trung Dũng 3 4 75% 2.05
797 Thảo Mon 17 23 74% 4.62
798 minh thu 18 23 78% 10.12
799 Nguyen Thi Hong 18 23 78% 23.67
800 Sang Trương 21 22 95% 5.33
801 Hoàng Nhật Na 16 23 70% 4.45
802 vanphong 0 13 0% 2.63
803 Lê Quang Quốc Bảo 0 0 0% 0.22
804 Vi Nguyễn Ngọc Phương 19 23 83% 2.7
805 Nguyễn Thị Xuân Thủy 15 23 65% 10.43
806 Bốn Mắt Hay Cười 19 23 83% 10
807 Ti Lo 12 23 52% 6.08
808 Huyền Mắm 1 9 11% 4.13
809 Truong Hô 14 23 61% 17.65
810 Nguyễn Thị Trinh 6 23 26% 5.35
811 Con Nhỏ Họ Nguyễn 10 22 45% 6.43
812 Long Huynh 16 23 70% 7.85
813 Tài Lưu 19 23 83% 4.7
814 nguyễn thị phương nam 14 22 64% 7.6
815 Tran Thi Lan 17 23 74% 2.18
816 Phong Dương 13 23 57% 7.78
817 Đỗ Đức Duy 20 23 87% 3.62
818 Bảo Bé Bự 18 23 78% 7.68
819 Hunhan Hiền 22 23 96% 3.08
820 Thiên Ân 17 23 74% 4.92
821 Nhựt Phạm Thành 2 3 67% 1.55
822 Thư's Dương 1 3 33% 0.9
823 Nguyễn Khánh Linh 15 23 65% 4.75
824 Ninh Thu Hường 22 23 96% 1.17
825 Trần Thị Hoài 20 23 87% 15.1
826 Lovely Cat 16 18 89% 3.8
827 Ly Lùn'ss 16 23 70% 13.83
828 le thi hieu ngan 16 23 70% 9.37
829 Lam Tuyền 8 23 35% 12.95
830 Trần Thị Thùy Dung 13 23 57% 10.32
831 Nguyễn Thị Minh Hiền 3 3 100% 0.4
832 Nguyễn Quang Tùng 18 22 82% 3.72
833 Minh Thư 22 23 96% 5.7
834 Tử Vũ 10 23 43% 8.62
835 Hoàng Minh 15 23 65% 8.07
836 Cừu Xào Lăn 21 23 91% 5.38
837 Lãnh thị hoa 18 23 78% 5.9
838 Lê Thị Thu Thảo 11 23 48% 8.93
839 Nguyễn Trần Phương Uyên 0 1 0% 0.63
840 Ly Thi Thuy Tien 16 23 70% 3.08
841 Đào Duy Công 18 23 78% 15.63
842 Yến Nhi 10 23 43% 16.1
843 Bạn Trâm's 12 23 52% 7.38
844 nguyễn thu Hà 22 23 96% 3.12
845 Dương Mai 14 23 61% 7.02
846 Lê Bảo Quốc 14 21 67% 10.68
847 quynhgiang 21 23 91% 4.48
848 Duy Nhật Trương 12 23 52% 14.08
849 vu minh hieu 13 22 59% 4.93
850 Nguyễn Tấn Duy 16 23 70% 8.57
851 Lại Thùy Linh 5 6 83% 1.98
852 Ngoc Duy Nguyen 19 23 83% 5.63
853 Hoa Cửu Vĩ Hồ 20 22 91% 2.52
854 Hòa Phạm Minh 14 23 61% 10.97
855 An Jun 14 23 61% 9.73
856 Mỹ Dung 17 23 74% 7.7
857 Nguyễn Thanh Hiền 15 21 71% 10.88
858 Trần Tuấn Thành 20 23 87% 3.7
859 Tran The Cuong 20 23 87% 3.92
860 Nguyễn Thị Thanh Thùy 21 22 95% 3.43
861 Ngọc Huyền 9 23 39% 6.85
862 huỳnh ngọc quang 11 23 48% 14
863 Hiếu's King's 22 23 96% 8.48
864 Má Lúm 12 23 52% 8.78
865 Tiên Nguyễn 19 21 90% 5.35
866 Tuấn Anh 9 23 39% 4.48
867 Thu Phương 5 23 22% 12.85
868 Bảo Trâm's Nguyễn 15 22 68% 5.8
869 Ngọc Trân 20 22 91% 4.53
870 Thanh Dàn Christian 8 23 35% 17.52
871 Trang Moon 18 22 82% 9.9
872 Mộ Chỉ Ly 14 23 61% 3.82
873 Phan Ngọc Ánh 14 18 78% 3.48
874 Nga Nga 17 23 74% 7.23
875 Minh Kha 8 18 44% 2.83
876 Thảo Phương Nhi 19 23 83% 4.9
877 lý minh phương 5 23 22% 4.67
878 Thái An Bình 12 23 52% 11.9
879 Lam Hân 10 20 50% 8.38
880 Băng Băng Hải 12 22 55% 13.23
881 Ngăn's Bềnh's 21 23 91% 3.23
882 Lục Chỉ Cầm Ma 12 22 55% 5.42
883 Vũ Nhật Minh 21 23 91% 6.52
884 Quân Nguyễn's 6 12 50% 2.9
885 Hồng huỳnh như 1 3 33% 0.6
886 Rubik Nguyễn 21 23 91% 3.92
887 Pham Thanh Mai 20 23 87% 7.27
888 Vương Hà 15 18 83% 1.98
889 Nguyễn Danh Kiên 20 23 87% 5.83
890 dang quoc duy 5 22 23% 10.13
891 Nhật Duy 16 23 70% 11.45
892 Lê Thảo Phương 7 21 33% 3.92
893 Hiền Nguyễn 17 23 74% 4.93
894 Mie Mie 17 23 74% 3.23
895 Hoàng Thị Thu Hoài 18 21 86% 6.82
896 Vũ Thị Ban Mai 14 23 61% 6.6
897 Ngọc Trinh 11 23 48% 9.22
898 Thi Mai 16 23 70% 8.82
899 Nguyễn Ngọc Vũ Hà 19 23 83% 5.78
900 Hợp Nông Đức 15 20 75% 7.33
901 Lê Hoàng Long 6 23 26% 2.95
902 Dương Thu Thủy 19 23 83% 9.7
903 Vỹ Nhỏ 7 22 32% 37.98
904 Bạch Lam 19 23 83% 8.08
905 Hồ Tùng 15 23 65% 11.38
906 Hoàng Nguyệt's 14 23 61% 5.98
907 Nhók Nguyễn 16 23 70% 4.62
908 Vien Kimcuong 3 3 100% 13.48
909 Hoàng Phú 17 22 77% 6.9
910 Candy Ngot Ngao 7 23 30% 7.17
911 Phương Anh Võ 21 23 91% 3.72
912 Đức Đấm Đổ Đồi 9 21 43% 3.62
913 hoàng thu hảo 9 22 41% 5.52
914 Trần Thảo Anh 15 23 65% 7.22
915 Hạ Thị Hằng 19 23 83% 3.67
916 Ngô Thị Mai Lan 19 22 86% 9.53
917 Bá Quang Dự 15 23 65% 7.72
918 Phương Uyên 19 23 83% 7.67
919 Nguyễn Thị Vân Anh 16 23 70% 4
920 Nguyễn Xuân Dương 20 23 87% 5
921 Thanh Dat Pham 11 23 48% 6.2
922 Kiệt Kiệt 18 23 78% 4.98
923 tran phan le huong 0 1 0% 0.7
924 Tẹt 20 23 87% 8.87
925 Quang Hòa 19 23 83% 5.45
926 Ca Thuận Đại 14 23 61% 8.53
927 Phan Thành Lợi 16 23 70% 61.33
928 Loan Lịch 19 23 83% 7.3
929 Trần Văn Dũng 5 23 22% 29.52
930 Nguyễn Văn Đức 13 23 57% 2.47
931 Hoàng Oanh 16 23 70% 9.15
932 Nhung Nguyen 7 16 44% 11.05
933 Hồ Hoàng Phúc 16 23 70% 2.2
934 Lê Tú Anh 7 17 41% 2.92
935 Phan Trần Hướng 19 23 83% 4.55
936 Lan Hương 13 22 59% 4.42
937 Đạt Nguyễn Tiến 23 23 100% 2.67
938 Khánh Ly 20 23 87% 5.58
939 Nguyến Bá Ngọc Diệp 21 23 91% 5.85
940 Đặng Thị Thực 19 23 83% 10.38
941 Hoàng Quốc Huy 16 22 73% 6.52
942 Tống Thị Anh 21 23 91% 4.53
943 Tran Tu Son 14 22 64% 10.15
944 phan thế bách 5 23 22% 1.7
945 Lê Đức Trí 11 23 48% 12.27
946 Hồ Chí Thọ 23 23 100% 3.77
947 Park Chanyoel 15 23 65% 10.07
948 hiendo 2 15 13% 1.12
949 Thuc Huynh 6 20 30% 5.22
950 Vu Ngoc Thai 9 12 75% 13.55
951 Tuan Nguyen 0 1 0% 1.15
952 ngô quốc phát 19 23 83% 5.63
953 Minh Hoàng 9 20 45% 5.63
954 Tran Thi Phuong 18 23 78% 7.32
955 khoa 22 23 96% 5.42
956 Hồ Sỹ Nhật 17 23 74% 9.12
957 Ninh Sting 14 18 78% 12.58
958 Lê Thảo Ngân 12 21 57% 5.12