Đề thi thử vào lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2014 trường THCS Gia Trung - Gia Viễn - Ninh Bình

Thời gian thi : 60 phút - Số câu hỏi : 27 câu - Số lượt thi : 3368

Click vào đề thi   Tải đề về

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Choose the word with the different pronunciation of the underlined part.

Câu 1:

Câu 2:

Câu 3:

Câu 4:

Câu 5:

Choose the word or phrase (A, B, C, or D) that best completes each sentence. 

Câu 6: We used to _______ past the market on the way to school.

Câu 7: Remember to turn _______  the light when leaving the office.

Câu 8: Ho Chi Minh City is the _______  one in the country.

Câu 9: Some of my friends are going _______ the shore collecting garbage.

Câu 10: We are _______ that the people have spoiled the beach.  

Câu 11: Have you ever _______ a letter to the local authorities to complain about the public transport in your town?

Câu 12: When are you _______ vacation with your family, Lan?

Câu 13: If you _______ late, you wouldn’t finish your work.

Câu 14: Huong wishes she _______ free time to visit her close friend in hospital.

Câu 15: I think I’ve lost my new hat. I’ve _______  it everywhere but I can’t find it.

Câu 16: Hong failed the last test. _______  she has to do the test again.

Câu 17: Hue is not _______ with her test result even though she’s got good marks.

Câu 18: The earthquake in Kobe in 1995 _______ severe damage.

Choose one suitable word to complete each of spaces in the following passage.

members, day, food, prepare, together, celebration, clean

Tet, the lunar new year holiday, is the most important (19)  ________ for Vietnamese people. It is a time for families to (20) ________  and decorate their homes and enjoy special (21) ________  such as sticky rice cakes. That is also a special occasion for family (22) ________  living apart to have free time to get (23) ________  or visit their relatives, friends, acquaintance who they can not see all the year round because of their business.

Give the suitable form of the words in brackets.

Identify the error in each of the following sentences.

Câu 19: If you decide to take the space trip you will have to get ready a few month before the flight. 

Câu 20: In 1964, a farmer claimed he saw an egg-shape object in one of his fields.

Câu 21: Many tourists enjoying Vietnamese festivals although they do not understand Vietnamese  culture very much. 

Câu 22: The baby laughed happy as she  played with her   toys.

Câu 23: I met Dung,  who father is working  with my brother

Give the suitable form of the verbs in brackets.

Rewrite the following sentences. 

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Linh Minky 23 23 100% 2.65
2 Shyn Nguyen 23 23 100% 3.77
3 Nguyễn Quốc Vũ 22 23 96% 9.92
4 Zoe 22 23 96% 3.4
5 Nguyễn Ngọc Mỹ Tiên 22 23 96% 2.15
6 Thy Lê 22 23 96% 20.13
7 Ngọc Anh Trần 22 23 96% 6
8 Nguyễn Văn Đại 22 23 96% 4.87
9 Mimela Kakuni 22 23 96% 6.4
10 bo bo hong thinh 22 23 96% 4.33
11 Tran Nguyen Nhat Thang 22 23 96% 5.47
12 Hong Ha 21 23 91% 5.08
13 Diệp Hạ 21 23 91% 6.08
14 Học Trò Của Holmes 21 23 91% 3.8
15 Le Nhi 21 23 91% 6.47
16 minhhang 21 23 91% 7.13
17 Tuấn Nam Nguyễn 21 23 91% 10.78
18 Lý Ngọc Hảo 21 23 91% 1.23
19 Thư Thánh Thiện 21 23 91% 3.13
20 Lê Bích Hậu 21 23 91% 5.4
21 Thư Huỳnh 21 23 91% 1.4
22 Khoai Sượng 21 23 91% 4.65
23 Boy Lucky 21 23 91% 4.87
24 Flasklee Đặng 21 23 91% 4.1
25 Đào Phúc Toàn 21 23 91% 5.75
26 Phuong Stardoll 20 22 91% 4.88
27 vo minh chau 20 23 87% 9.03
28 Lệ Đặng 20 23 87% 6.13
29 đỗ tiến anh 20 23 87% 8.7
30 Đỗ Phúc Gia Huy 20 23 87% 5.03
31 Thủy Đỗ 20 23 87% 7.77
32 nguyễn quỳnh 20 23 87% 8.47
33 Tuyet Hanh Ndc 20 23 87% 6.73
34 Loc Tran 20 23 87% 16.4
35 Phong Lê 20 23 87% 4.73
36 Nguyen Vongoc 20 23 87% 4.12
37 Lưu Hoàng Phương Khanh 19 22 86% 3.17
38 Nguyễn Bùi Bảo Hân 19 23 83% 4.17
39 Kim Ngân 19 23 83% 7.5
40 Hồng Phúc 19 23 83% 5.7
41 Hồ Duy Bình 19 23 83% 7.82
42 Cú Mèo 19 23 83% 7.53
43 Doan Phuong Uyen 19 23 83% 5.5
44 thanh 19 23 83% 8.1
45 Dang Yen Vy 19 23 83% 7.47
46 Tèo Tí Tởn 19 23 83% 4.02
47 tran thi kim tuyen 19 23 83% 10.82
48 Khoa Huỳnh 19 23 83% 5.23
49 Vũ Trung Hiếu 19 23 83% 9.7
50 Huỳnh Như 19 23 83% 8.07
51 lê thị liên phương 19 23 83% 6.55
52 Mèo Munn 19 23 83% 10.37
53 Minh Thư 19 23 83% 6.25
54 Trần Thiện 19 23 83% 3.48
55 Thạnh Thôgg Tháii 19 23 83% 4.85
56 lgiang 19 23 83% 6.75
57 tribao 17 18 94% 7.73
58 Nguyen Thanh Nga 18 22 82% 4.3
59 Hà Phạm 17 19 89% 3.98
60 Minh Hiếu Phạm 18 23 78% 19.75
61 bé Rùa 18 23 78% 7.4
62 kanna 18 23 78% 5.03
63 Coffee Browns 18 23 78% 5.67
64 Thai tran 17 20 85% 5.93
65 Vũ Đức Ngọc 18 23 78% 8.47
66 Nguyễn Thị Như Quỳnh 18 23 78% 4.48
67 Hải My 18 23 78% 6.6
68 Trần Anh Tuệ 18 23 78% 23.35
69 No Name 18 23 78% 10.92
70 Huy 18 23 78% 5.43
71 Dâu Tây Con 17 22 77% 7.87
72 Nguyễn Thị Tường Vy 17 22 77% 6.78
73 Nguyen Minh 17 22 77% 7.68
74 Nguyễn Chí Bảo 17 22 77% 10.27
75 Phạm Thị Phương 17 23 74% 7.15
76 Thiên Duy Love 17 23 74% 14.72
77 Nguyễn Thúy An 17 23 74% 5.12
78 Do Hue An 17 23 74% 4.67
79 Trịnh Thiên Ngôn 17 23 74% 8.78
80 Mèo Con 17 23 74% 9.17
81 wolfnghia99 17 23 74% 9.85
82 nguyễn trọng nghĩa 17 23 74% 10.78
83 Bi Lùn 17 23 74% 7.08
84 Nguyễn Linh Đăng Minh 17 23 74% 8.93
85 Mai Phuong 17 23 74% 4.97
86 tran thi van 15 18 83% 5.65
87 Phương Bống 15 19 79% 4.23
88 Dương Tấn Hải 13 13 100% 6.43
89 Yumi Nagata 15 19 79% 60.22
90 nguyễn thị ngọc xuyến 16 22 73% 9.15
91 tranduc 16 23 70% 3.07
92 Đặng Thị Kim Sang 16 23 70% 6.55
93 trần thị 16 23 70% 11.23
94 le van ngoc an 16 23 70% 41.78
95 Lieu Thai Phu 16 23 70% 8.17
96 Hoàng Sơn 16 23 70% 6.9
97 Đỗ Hồng Mai 16 23 70% 4.22
98 Hoang Khanh 16 23 70% 7.27
99 Lenny Vin 16 23 70% 4.63
100 thùy anh lê 16 23 70% 8.65
101 HỒNG NGỌC 16 23 70% 6.87
102 Trần Nguyễn Hà Trang 16 23 70% 6.45
103 hohaimy 15 22 68% 5.63
104 Bi Chelsea 15 23 65% 5.85
105 Phan Mai Linh 15 23 65% 6.45
106 Hồ Quóc Việt 15 23 65% 5.85
107 Gnaohteiv Jax 15 23 65% 4.17
108 bùi quang huy 15 23 65% 14.15
109 Nguyễn Linh Đan 15 23 65% 4.97
110 Linh Chi 15 23 65% 3.78
111 MítTơ Tronie 15 23 65% 6.03
112 Huyền Trang 15 23 65% 18
113 Trịnh Kiều Thanh 15 23 65% 6.2
114 Vu hien 15 23 65% 9.8
115 trần khánh linh 14 22 64% 8.92
116 Nguyễn Hoàng Ngọc Chi 13 20 65% 12.38
117 Bộp Gầy 14 23 61% 5.03
118 Hưng Hài Hước 13 21 62% 6.03
119 Nhi Mai 13 22 59% 5.75
120 Hoàng Lâm 13 23 57% 14.55
121 Nguyen Minh Huy 11 17 65% 4.55
122 Tuấn Nguyễn 13 23 57% 1.5
123 Đặng Diễm Quỳnh 13 23 57% 5.52
124 Lê Quy 8 10 80% 5.52
125 Bé Cây 12 22 55% 5.33
126 Phúc Kakashi 12 22 55% 6.93
127 lethanh 12 22 55% 17.58
128 Hoa Tuyết Trắng 12 22 55% 8.72
129 Dat Tran 12 23 52% 12.1
130 Lê Ngọc Anh 12 23 52% 11.03
131 Nhã Uyênn 12 23 52% 5.62
132 Kỳ Anh Nguyễn 12 23 52% 9.47
133 Ngọn Lửa Địa Ngục 12 23 52% 10.12
134 nguyen thanh tong 12 23 52% 21.9
135 Nguyễn Thành Đồng 12 23 52% 8.07
136 Anh Thư Thái 12 23 52% 9.83
137 Nguyễn Bùi Bảo Khương 12 23 52% 4.85
138 bùi đức quảng 12 23 52% 19.32
139 Ṫ͇h͍̽á͠ͅį̆ T̥͑ù͔̽n͕̂ģ̛ 7 9 78% 9
140 nguyen quoc phuong 10 18 56% 3.35
141 phạm mỹ hà 11 21 52% 5.22
142 Trang 11 22 50% 4.73
143 Lý Lê Ngọc Anh 11 23 48% 4
144 Thuy Cool 11 23 48% 7.3
145 Thái Thị Vương Hà 11 23 48% 7.05
146 Kim Khánh 10 21 48% 6.88
147 Ông Minh Chiến 6 10 60% 1.85
148 Nhím Xù 10 23 43% 6.83
149 Huỳnh Trúc 10 23 43% 5.7
150 Nguyệt Hà 10 23 43% 6.03
151 Mỹ Nhung Phạm 9 22 41% 5.25
152 Doancuong 8 19 42% 13.68
153 Thành Thật Thà 9 23 39% 5.37
154 Iwill Come Back 9 23 39% 11
155 Thanh Tùng 8 20 40% 0.62
156 Không Suy Nghĩ 9 23 39% 6.92
157 Nhung Pika 9 23 39% 8.87
158 The Gunner 9 23 39% 6.12
159 nguyen quoc phuong 8 21 38% 5.55
160 Yukan Club 8 21 38% 3.48
161 Huỳnh Đức Duy 4 10 40% 17.87
162 Phương Lê 7 19 37% 7.1
163 le thi kim oanh 1 1 100% 2.08
164 Lê Tự Đạt 8 23 35% 25.42
165 Trang Phạm 3 8 38% 3.88
166 Diep Le 8 23 35% 15.08
167 Hoàng Văn Đăng 6 17 35% 6.1
168 Toàn Thiên Tài 8 23 35% 3.85
169 Hien's Min's 15 23 65% 12.95
170 Minh Châu 22 23 96% 4.65
171 Tú Quyên 18 23 78% 5.42
172 nguyen thanh hang 20 23 87% 11.28
173 Sky Yst Mtp 14 23 61% 22.4
174 MinBy MinBy 10 20 50% 4.12
175 Diệu Hiền 8 23 35% 1.33
176 Hoàng Oanh 11 23 48% 2.13
177 Phương Phương 20 23 87% 3.67
178 Vananh Tran 10 10 100% 1.8
179 Khong Ten 17 23 74% 6.5
180 Phương Nguyễn Thảo 19 23 83% 3.73
181 Giangg Trươngg 19 23 83% 5.4
182 Thao Nguyen 13 23 57% 9.27
183 Linh Linh'ss 12 23 52% 6.45
184 Chuchu Haru 20 23 87% 6.82
185 Sơn Phạm 22 23 96% 6.75
186 Thái Lâm Ngọc Ngân 15 22 68% 11.55
187 Hấp Hấp Chập Chập 10 23 43% 15.43
188 Đỗ Phương 23 23 100% 2.37
189 TRẦN KIM NGUYÊN 18 23 78% 8.72
190 Vân Trần 13 23 57% 12.47
191 Nguyên Ha My 17 23 74% 8.2
192 Nguyễn Thiên Trang 16 22 73% 5.3
193 Nguyễn Đình thiên Lộc 2 3 67% 0.65
194 Pu Nquyen 9 15 60% 6.97
195 Suri Nguyen 9 23 39% 3.87
196 Tạ Hương Giang 17 23 74% 5.7
197 Mon's Nguyễn's 20 23 87% 6.3
198 Riven Tall 17 23 74% 4.98
199 Lê Minh 21 23 91% 4.48
200 super naughty 8 23 35% 13.77
201 Lê Binh 13 23 57% 6.87
202 Khoi Le Tran Anh 7 9 78% 8.68
203 Nguyễn Phan Ngọc Thiện 18 23 78% 8.98
204 Diệp Bảo Thiện 22 23 96% 5.22
205 Quang Trọng Ngô 20 23 87% 3.87
206 vũ thị lan anh 12 23 52% 3.57
207 Thai Cavil 16 23 70% 10.48
208 Trần Thị Minh Ngọc 20 23 87% 4.98
209 Mint Min's 9 23 39% 6.73
210 Đặng Ngọc Mai Nhi 22 23 96% 2.52
211 Minh Tuấn Nguyễn 20 23 87% 3.42
212 Nguyễn Thị Hoàng Yến 12 23 52% 12.65
213 Nhung Nguyen 22 22 100% 4.77
214 hà thảo trang 7 23 30% 4.32
215 Thảo Nabby 15 23 65% 5.42
216 Minh Đức 10 23 43% 16.13
217 Thầy Tu 21 23 91% 2.48
218 Yoo Chun 20 23 87% 7.95
219 trần thơ 16 18 89% 4.67
220 Cương Hoàng Vũ Kim 22 23 96% 6.67
221 Tuấn Cường 17 23 74% 6.28
222 nguyễn hồng kỳ 17 23 74% 10.22
223 Vemaybay Phan Đăng Lưu 16 23 70% 10.02
224 Súp Mint 0 1 0% 0.25
225 La Thụy Nghi Quỳnh 21 23 91% 3.32
226 Yu Yun 3 3 100% 0.88
227 Nguyễn Bảo Uyên 21 23 91% 5.3
228 Trần Ngọc Thùy Dương 19 23 83% 5.92
229 Thành Công Lý 16 23 70% 21.13
230 Cô Bé Ngốc 0 2 0% 9.43
231 Bui Trung Tin 16 23 70% 6.48
232 Quỳnh Chi 18 23 78% 4.07
233 Huỳnh Quang Thắng 11 13 85% 2.93
234 Ngạ Khả Nhạc 18 23 78% 8.33
235 Phương's Lãng's Tử'Ss 15 23 65% 6.02
236 Takane Enomoto 23 23 100% 3.3
237 Nguyễn Vân Anh 7 23 30% 3.57
238 Duc Phan 10 23 43% 5.2
239 Tớ Ghét Cậu 16 23 70% 11
240 Thanh Nhi Nguyễn Thị 15 20 75% 4.6
241 đinh thị thương 11 23 48% 4
242 Phạm Minh Huy 18 20 90% 5.15
243 Như Minh 15 22 68% 8.43
244 Hương Mii 13 21 62% 4.98
245 Nguyễn Minh Ngọc 21 23 91% 6.62
246 Trương Tố Hân 7 23 30% 6.13
247 Nguyễn Mai Anh 14 23 61% 7.95
248 Lê Đức Hiếu 18 23 78% 8.33
249 Việt Anh 11 23 48% 2.12
250 Hoàng Vân Quỳnh 11 23 48% 5.82
251 nguyen huong lan 22 23 96% 4.45
252 Nga Lùnn 14 23 61% 6.42
253 TK Đoàn 10 23 43% 12.93
254 Le Minh Hieu 19 23 83% 4.57
255 Lê Thùy Dương 21 23 91% 8.2
256 Lưu Hà Uyên 14 23 61% 2.98
257 Huynh Ly 14 23 61% 6.28
258 Quân NGuyễn 16 22 73% 6.12
259 Trần Thị Ngọc 19 22 86% 13.78
260 Thuu Nguyênn 20 23 87% 9.12
261 Trúc's Nguyễn's 15 20 75% 11.1
262 Linh Tran 3 3 100% 0.82
263 Sôngnướcmênhmông Emđitông Lộncổxuốngsông 13 18 72% 3.43
264 Vi Còi Cọt 16 23 70% 6.57
265 Hoa Pháp 15 23 65% 8.5
266 Thắng Phú 8 18 44% 6.95
267 Quynh Tran 12 23 52% 6.97
268 Oppa Trần 21 23 91% 4.03
269 An Nhiên 16 23 70% 3.38
270 kaito kid ice angel 19 22 86% 8.77
271 Phạm Ngọc Lan 16 23 70% 11.82
272 Ánh Dương Phan Ngọc 19 23 83% 9.6
273 Trần Thị Mỹ Anh 20 23 87% 24.07
274 nguyễn viết triều tân 8 18 44% 6.35
275 Hải Hoàng 16 23 70% 6.92
276 Đậu Minh Nguyệt 21 23 91% 10.17
277 Bảo Ngọc 0 3 0% 2.47
278 Gja Cát Lập 10 10 100% 4.37
279 Lonqq Lêê 16 23 70% 9.37
280 NGUYỄN THỊ KIM ÁNH 22 23 96% 4.08
281 Ngô Luân 12 23 52% 12.05
282 Tuyet Anh 15 21 71% 8.33
283 Phạm An 16 23 70% 8.1
284 Tiến Dũng 21 23 91% 1.58
285 Nguyễn thị thảo linh 15 23 65% 7.03
286 Phạm Quang Lộc 19 23 83% 5.93
287 kun's phạm 22 23 96% 1.87
288 Le Thu Thuy 21 23 91% 7.53
289 Nguyen Thanh Lan 11 23 48% 11.05
290 Thiên Bình 7 23 30% 8.13
291 Đô Rê Mi 18 23 78% 6.72
292 Nguyễn Thị Trúc Ly 16 23 70% 7.15
293 Chupi Nhung 13 23 57% 8.98
294 Krystal Jung 21 23 91% 6
295 Hoàng Lâm Vũ 17 22 77% 6.33
296 Nguyễn Monie 16 22 73% 13.42
297 Đỗ Thùy Dương 14 23 61% 4.8
298 Yến Nhi ChanBaek 8 22 36% 8.77
299 Phạm Tuấn 23 23 100% 2.52
300 Đình Văn 11 15 73% 3.22
301 Quynh Tran 21 23 91% 4.75
302 Chl MySunshine 20 23 87% 5.12
303 Ngọc Giang 16 23 70% 8.22
304 Tin Mới 14 23 61% 3.68
305 Đỗ Thị Phương Nhung 17 23 74% 7.23
306 Nguyễn Minh Châu 23 23 100% 2.72
307 Nguyễn Phương Uyên 13 23 57% 4.42
308 Hanh Dung 18 23 78% 5.3
309 Phú Em 20 23 87% 4.67
310 Phương Thảo 18 22 82% 5.7
311 Vũ Diệp Lâm Nhi 17 23 74% 11.92
312 Đại Beo 0 0 0% 0.25
313 Vu Van Nguyen 7 23 30% 7.17
314 Đào Thanh Hương 15 23 65% 9.3
315 Tâm Trần 9 23 39% 5.67
316 Bẹp Lù 11 23 48% 5.43
317 Thục Duy Trần 17 23 74% 11.97
318 Lê Gia Khang 14 23 61% 6.47
319 Tuấn Khôi 20 23 87% 5
320 Trần Thu Hà 8 23 35% 5.52
321 Minh Ánh 5 23 22% 2.78
322 Hiếu Nghĩa 14 23 61% 20.92
323 Trịnh Minh Tiến 3 3 100% 0.55
324 Vỹ La 21 23 91% 4.93
325 Nguyễn Ngọc Nam 18 23 78% 5.03
326 hoa9ctqp 19 23 83% 7.22
327 tran van thang 8 18 44% 8.72
328 Nguyễn Hoàng Anh 21 22 95% 9.82
329 Nga Nguyen 11 14 79% 7.48
330 Ngô Trang Linh 8 23 35% 5.4
331 Thư Thật Thà 21 23 91% 6.7
332 Diễm Quỳnh 13 23 57% 9.28
333 Lương Thành 14 23 61% 14.5
334 Lý Thị Thủy Tiên 20 23 87% 2.62
335 Lê Đình Chiến 11 23 48% 45.88
336 trần thanh tùng 22 23 96% 1.18
337 Qwertyuiop 16 23 70% 8.62
338 Hoàng Quỳnh Mai 17 23 74% 7.13
339 Đức Tâm 9 23 39% 6.03
340 Kaka Kiên 7 23 30% 7.77
341 Thuong Truong Bui 17 19 89% 5.53
342 Phan Bảo Nghi 17 23 74% 5.22
343 Hoàng Thị Thanh Trà 18 23 78% 4.8
344 Kelly Phạm 10 20 50% 6.82
345 Hoàng Thị Như 19 23 83% 7.43
346 Phan Xuân Lộc 19 23 83% 6.3
347 Le Van DUng 16 23 70% 3.95
348 Đặng Thành Đạt 19 23 83% 15.07
349 nguyen thi yen 7 22 32% 3.47
350 Nam'ss Sky'ss 12 23 52% 8.83
351 Tuyết Ngân 17 23 74% 7.65
352 Trần Quí 4 22 18% 18.53
353 Le Thuong 17 23 74% 5
354 Lê Phương Ngân 2 2 100% 0.32
355 Trâm Bảo Nguyễn Ngô 2 3 67% 0.73
356 Duong La 13 22 59% 3.55
357 Nguyễn Huy 8 23 35% 11.98
358 dang dinh cupng 13 21 62% 5.27
359 Nguyễn Phương Thúy 17 23 74% 9.97
360 HaNal Yoo 22 23 96% 6.5
361 Diệu Linh 4 19 21% 8.47
362 Trần Anh Việt 8 13 62% 5.02
363 MrOne Truong 12 23 52% 6.25
364 Anh Nguyen 16 23 70% 4.5
365 Ngọc Ánh Đinh 16 23 70% 6.4
366 Đăng PK 16 23 70% 6.85
367 Nhi Đồng 18 23 78% 7.82
368 Truc Nguyen 11 23 48% 3.87
369 Linh Nguyễn 21 23 91% 4.38
370 Ha Tran 19 23 83% 3.82
371 Hai Pham 7 22 32% 5.57
372 ﹺ             ﹺ ﹺ             ﹺ 13 23 57% 9.5
373 Trung Dũng Sĩ 8 23 35% 5.48
374 Thuy Pham 17 23 74% 6.5
375 Đoàn Bình Dương 19 23 83% 7.33
376 Thanh Tuyền Nguyễn 11 23 48% 8
377 Hà Phương Chi 18 23 78% 2.78
378 Nhi Nguyễn 21 23 91% 5.23
379 Thy Thiệp 17 22 77% 6.13
380 Tấn Hải Vương 12 23 52% 8.85
381 Hưng Dương 20 23 87% 6
382 Đăng Khoa 18 23 78% 34.02
383 Linh'x Đôrêmii'x 7 22 32% 38.43
384 Phan Quốc An 21 23 91% 2.17
385 Lê Hoàng Kim Ngân 19 22 86% 5.65
386 Bành Thị Mắm 19 23 83% 5.6
387 Đỗ Thị Thủy Vi 10 21 48% 5.68
388 Bùi Thế Minh Duy 19 22 86% 7.25
389 Cu Culé 13 21 62% 9.2
390 Phù Thủy Xấu Xa 14 21 67% 6.98
391 nguyễn trần phương nhi 13 23 57% 27.7
392 Hiếu Qintana Eiro 10 21 48% 8.05
393 Diệu Linh 11 23 48% 13.85
394 Mike Kintaru 16 22 73% 6.22
395 Chibi LEo 22 23 96% 5.03
396 Trà My 5 22 23% 3.05
397 Nguyễn Mai Liên 14 22 64% 25.08
398 Thảo Nhi 16 23 70% 3.68
399 tiểu sư 4 21 19% 9.98
400 Ngô Ánh 13 20 65% 5.47
401 HO Truc Linh 15 18 83% 2.65
402 Phúc Phũ Phàng 18 23 78% 4.53
403 Thanh Nguyen 19 23 83% 5.37
404 Thoa Nguyễn 20 23 87% 5.23
405 trần linh linh 20 23 87% 6.23
406 Nguyễn Phương An 20 23 87% 3.58
407 Trần khánh an 15 23 65% 6.85
408 Lưu Thiên Trường 16 23 70% 3.83
409 Hạnh Sino 4 23 17% 2.42
410 phạm huỳnh trung hiếu 0 4 0% 2.08
411 thanh huy 22 23 96% 4.37
412 ạkhasjfasf 22 23 96% 4.92
413 Tuyển Cóc Madridista 12 17 71% 4.67
414 Quách Nguyễn 20 23 87% 3.7
415 Nhỏ Lùnn 12 22 55% 3.53
416 Trang Hoang 19 23 83% 8.83
417 Phương Uyên 18 23 78% 5.5
418 Cao Văn Minh 22 23 96% 1.65
419 Triều Thi 15 23 65% 7.22
420 Thùy Trang 18 23 78% 9.73
421 Nhật Châu 3 3 100% 0.9
422 Quốc Đạt Trần 9 23 39% 6.28
423 An Đặng 8 23 35% 2.77
424 Nguyễn Thùy Ngọc Quế 20 23 87% 4.8
425 Vũ Thị Tuyết Mai 5 6 83% 1.15
426 Lý Mai Hương 18 23 78% 6.75
427 nhi nhi 12 23 52% 9.1
428 nguyễn thi hảo 14 22 64% 26.48
429 Lê Thị Khánhh Huyềnn 7 21 33% 7.72
430 vũ bạch huyền trân 18 23 78% 5.47
431 Nguyễn Phúc Cao Duy 16 23 70% 4.53
432 Tân Nhật 15 18 83% 5.22
433 Hoàng Khả Lạc 18 23 78% 8.72
434 Phạm's Hữu's Đức's 6 20 30% 1.47
435 Trần Thị Yến Vi 19 23 83% 9.62
436 AD Nguyễn 0 0 0% 0.05
437 Minh Thu Duong Nguyen 11 18 61% 41.12
438 Nguyễn Tất Đạt 19 22 86% 4.2
439 Thanh Ly 15 23 65% 15.12
440 Never give up 19 23 83% 2.97
441 Hạnh'Ss Yst'Ss 10 22 45% 10.45
442 Ngọc Anh 19 23 83% 4.43
443 Trần Tuấn Hoàn 20 23 87% 7.05
444 Dải Ngân Hà 15 23 65% 13.63
445 Nhi Yến 11 17 65% 7.83
446 Hạ Kỳ Vy 13 23 57% 4.93
447 Thanh Diệu 20 22 91% 4.42
448 Trần Khánh Linh 9 21 43% 7.65
449 Đỗ Anh Tú 16 23 70% 5.6
450 Thanh Tâm 0 1 0% 0.55
451 Vũ Long 16 23 70% 8.2
452 Mì Đông Lạnh 11 23 48% 18.12
453 Khanh Ly 21 23 91% 10.28
454 Không Cảm Giác 19 23 83% 15.35
455 Đỗ Phong 16 23 70% 4.5
456 vũ vân anh 0 0 0% 0.22
457 Moto Yuya 12 16 75% 3.58
458 HỒ THỊ HỒNG NGỌC 21 23 91% 4
459 Tường Nguyễn 22 23 96% 4.13
460 Phong Huy Ngô 10 23 43% 3.98
461 Phát Đỗ 15 23 65% 8.87
462 Nguyễn Đình Hồng Ân 20 23 87% 7.3
463 Nguyễn Vũ Thanh Trúc 21 23 91% 6.53
464 Thuy Nguyen Thi 10 20 50% 1.58
465 phuong minh nhu 13 18 72% 5.62
466 Phạm Nguyễn Hùng Vương 15 19 79% 3.13
467 Sera Phan 7 22 32% 5.88
468 Nhung Trang 18 22 82% 14.52
469 Phan Kim Anh 9 23 39% 8.78
470 Tuấn Peterkill 21 23 91% 5.12
471 Thanh Nhàn Lê 21 22 95% 4.48
472 thu trang 22 23 96% 3.63
473 Nguyễn Thanh Lâm 20 23 87% 5.95
474 Nguyễn Mỹ Huyền 17 22 77% 5.42
475 Lê Bá Lĩnh 18 23 78% 14.93
476 Tử Đinh Hương 18 23 78% 7.48
477 Nguyễn Nguyên 20 23 87% 6.4
478 The Novel 14 16 88% 8.17
479 Hà Phương 19 23 83% 11.3
480 Ung Ngọc Sang 18 23 78% 9.77
481 Nguyễn Phạm Hoàng Linh 22 23 96% 30.13
482 Nguyễn Hữu Dũng 21 23 91% 32.07
483 Đạt Spring 17 18 94% 3.33
484 Ngọc Anh 15 23 65% 4.25
485 Võ Quốc Cường 14 22 64% 12.82
486 Hứa Lan Phương 19 23 83% 5.22
487 Trinh Nguyen 0 0 0% 0.47
488 Gái'ss LéP's 11 23 48% 13.2
489 Nguyễn Phước Mỹ Tiên 17 23 74% 6.22
490 Linh Sun 11 23 48% 13.77
491 Yến Nhi 18 23 78% 5.48
492 Dương Hai 17 23 74% 18.15
493 Hiếu Phạm 13 23 57% 8.82
494 Nguyễn Hải Yến 15 23 65% 10.3
495 Dinh Quoc Thai 6 23 26% 3.9
496 Nguyễn Nhật Thiên 0 0 0% 0.45
497 Seventh Huynh 21 23 91% 8.28
498 Tạ Thùy Dung 11 22 50% 8.28
499 Linh Chu 15 23 65% 8.93
500 Lê Đình Trung 8 22 36% 5.28
501 Ling Ring 17 23 74% 4.83
502 Đỗ Trung Dũng 19 23 83% 5.35
503 Bo Naby 15 23 65% 7.25
504 Gosuha Longshendo 12 18 67% 3.85
505 Elly Trịnh 10 23 43% 6.12
506 Cơ's Trưởng's 6 22 27% 17.55
507 Nhật Linh 12 18 67% 3.63
508 Bùi Thu Phương 17 23 74% 5.03
509 Hoàng Như Mai 11 18 61% 9.05
510 Nhi Yeolie 15 23 65% 9.15
511 Nguyễn Nguyễn Phú Trung 17 23 74% 11.37
512 Trần Long Khôi 22 23 96% 4.27
513 Phạm Quốc Huy 13 23 57% 5.53
514 Phạm Thành Nam 12 23 52% 19.68
515 Tamhien Le 3 3 100% 1.03
516 Quý Huỳnh 7 22 32% 4.1
517 Ngô Huỳnh 20 23 87% 6.18
518 Nguyễn Khắc Vĩ 21 23 91% 3.13
519 Thỏ Ngọc 11 20 55% 5.28
520 Diệu Huyền 13 23 57% 7.33
521 Nguyễn Thị Thu Hiền 6 23 26% 4.13
522 Kien Kien 18 22 82% 5.3
523 Bùn Thiệc Chứ 15 23 65% 7.93
524 David Belpois 11 23 48% 9.57
525 Chu Kim Chi 2 3 67% 1
526 Nguyễn Tiến Dũng 19 23 83% 11.95
527 Lục Thiên Hà 16 23 70% 9.47
528 Nguyễn Tiến Đạt 18 23 78% 3.87
529 Hải Yến 18 23 78% 14.73
530 An Võ 12 23 52% 9
531 Chán Như Con Gián 15 23 65% 5.5
532 Jason Marak 23 23 100% 8.33
533 Le Thi AnH Tuyet 22 22 100% 7.47
534 박공심 19 23 83% 6.18
535 vu hoang phuong lien 11 16 69% 6.93
536 Tuyết Loan 11 21 52% 7.22
537 Mùa Đông Hoa Đá 17 23 74% 14.72
538 Sock Điện 22 23 96% 3.28
539 Tạ Duy Luân 17 22 77% 8.07
540 Đặng Linh Chi 5 22 23% 3.62
541 Nguyễn Thị Hoàng Yến 6 22 27% 6.37
542 Lê Văn Toàn 17 22 77% 2.88
543 Trần Thị Thảo 23 23 100% 3.08
544 Thanh Kiều 16 22 73% 11.48
545 Shyn Nguyễn 15 23 65% 4.52
546 Zzz Sora Zzz 20 23 87% 4.3
547 KaitoLuka 20 23 87% 12.78
548 Võ Hoài Niệm 12 18 67% 4.35
549 Ri Siu NhƠn 1 2 50% 8.22
550 Nguyễn Hoàng Kim Ngân 12 18 67% 9.95
551 Phạm Thị Vân Anh 19 23 83% 12.97
552 Trương Hoài Nam 18 23 78% 6.77
553 muội muội chân ngắn 16 23 70% 7.68
554 nghiện học 21 23 91% 5.55
555 Hoàng Khắc Anh 15 22 68% 3.93
556 Hà Thành Lê 17 22 77% 5.78
557 Hậu Hung Hăng 17 23 74% 5.42
558 Xuân Hiếu 22 22 100% 2.63
559 Pham Thi Phuong 8 17 47% 6.28
560 T. Hiền 15 23 65% 11.62
561 Lâm Kim Phương 5 23 22% 4.3
562 Thanh Leona 22 23 96% 5.65
563 Đinh Thị Huế 12 23 52% 7.62
564 Khung Bat Chot 3 3 100% 0.5
565 Tien Dung 22 23 96% 6.93
566 ankarrywang 19 23 83% 7.77
567 Khổng Duy Thuận 12 23 52% 7.57
568 Nguyễn Quốc Trung 22 23 96% 7.05
569 Sơn Tùng Boo's 17 20 85% 5.72
570 Anh Celsius 19 23 83% 7.82
571 Trần Thị Hà Trâm 20 23 87% 7.47
572 Duy Nguyên 9 23 39% 9.85
573 Nguyentrong Hai 10 23 43% 27.3
574 Duy Nguyễn 16 23 70% 5.47
575 An Vu 16 23 70% 7.05
576 tran minh tuan 12 23 52% 7.52
577 Ngọc Châu 5 9 56% 3.25
578 nguyễn thị yến 14 23 61% 9.1
579 Trần Thị Kiều Oanh 9 20 45% 6.12
580 Ngô Nguyễn Hồng Phú 12 18 67% 6.93
581 Minh Nguyễn 22 23 96% 14.77
582 Nguyễn Thanh Lịch 12 23 52% 8.05
583 Lê Tiến Đại 0 0 0% 0.27
584 Trần Quang Huy 6 8 75% 1.35
585 Nguyễn Hà Khánh Linh 11 23 48% 7.43
586 Trần Thu Uyên 16 23 70% 9.83
587 Moon's Diễm 20 23 87% 5.43
588 Toàn Nguyễn Khánh 12 23 52% 17.62
589 Нгуен Кхань Линь 15 23 65% 5.63
590 Ngọc Anhh 17 23 74% 5.22
591 Phạm Hoàng Long 19 23 83% 8.4
592 Sương Emm 5 13 38% 5.42
593 Annie Lê 5 17 29% 2.62
594 Trang Nguyễn 0 2 0% 0.7
595 Kim Tuyến 14 18 78% 4.62
596 Nguyễn Trâm 18 23 78% 2.97
597 le thi tuong vi 18 23 78% 7.23
598 Minh Sơn Điên 18 23 78% 5.03
599 ho lai 4 15 27% 17.03
600 Minh Anh 19 23 83% 4.82
601 Quỳnh Chi 18 23 78% 12.5
602 Khổng Hoàng Đình Trang 9 23 39% 7.73
603 Nam 14 22 64% 12.9
604 Cánh Chim Hải Âu 21 23 91% 9.12
605 Dương Thị Như Quỳnh 9 21 43% 4.5
606 HOang Vy 21 23 91% 4.73
607 Thuyhuong Ngo 13 23 57% 5.13
608 Hoàng Thị Như 13 18 72% 8.17
609 Đinh Dịu Linh 21 23 91% 3.97
610 Minh Khánh Lý 2 3 67% 1.55
611 Song Nhi 22 23 96% 8.62
612 Hồ Thanh Tâm 19 23 83% 5.45
613 Nguyễn Lê Thuỳ Dương 23 23 100% 3.82
614 Kiều Diễm 15 22 68% 14.12
615 Thảo Phương 0 0 0% 0.1
616 Khoa Sinradia 6 23 26% 3.4
617 Bảo My 13 23 57% 5.83
618 vũ thị trang 20 23 87% 4.38
619 Nguyễn Yoona 20 22 91% 8.65
620 Quần Đùi Quân 6 11 55% 5.03
621 Huy Nguyễn 9 15 60% 7.6
622 Chùm 11 23 48% 11.6
623 Nguyễn Tuyết Thu 15 23 65% 5.95
624 khangvannguyen 20 23 87% 4.62
625 Nguyễn Thị Hương 17 20 85% 5.3
626 Phương Trang 3 4 75% 2.12
627 Liêu Ngọc Bảo Châu 21 23 91% 4.63
628 nguyễn nhật tân 7 13 54% 4.08
629 Huynh Hieu Nghia 11 21 52% 4.27
630 Ngọc Ánh 22 23 96% 4.57
631 Ngọc Nguyễn 11 23 48% 19.93
632 Đào Trọng Mạnh 7 12 58% 4.33
633 Lê Anh Tuấn 23 23 100% 4.25
634 Nguyen Thị Vân Anh 17 23 74% 9.6
635 Phạm Nhật Minh Khanh 22 23 96% 3.73
636 Trần Thảo Uyên 12 23 52% 0.23
637 Vô Ưu 18 23 78% 4.67
638 Đàn Gà Biết Bay 14 22 64% 10.6
639 Thanh Huyền 0 3 0% 1.12
640 Nuna Nguyễn 12 23 52% 6.57
641 Lương Công Quỳnh 4 13 31% 4.25
642 Giang Kiều 14 23 61% 8.62
643 Trương Văn Quốc 22 23 96% 8.8
644 Happiness delight PCY 16 18 89% 3.55
645 Dương Huy An 14 22 64% 7.28
646 Dư Phát Đạt 11 23 48% 4.17
647 Lê Nguyễn Thùy Trang 17 23 74% 5.78
648 GIAP QUANG MINH 12 23 52% 3.2
649 Kòy Sociu's 2 3 67% 1.28
650 Hong Ly Truong 1 3 33% 1.05
651 Ngọc Bích Ngọc 7 18 39% 1.02
652 NHók MInh Cá TÍnh 4 22 18% 7.63
653 ngốk Arietty 18 23 78% 7.75
654 Mai Đức Anh 3 4 75% 0.93
655 Nguyễn Thúy Hằng 17 23 74% 8.47
656 thanhTrang 18 23 78% 21.03
657 Nguyễn Bảo Ngọc 15 23 65% 7.07
658 Nguyễn Thị Hồng Vân 0 3 0% 0.88
659 Nguyen Le Van Y 19 23 83% 6.25
660 Linh Myu 11 23 48% 9.52
661 Po Quậy 14 23 61% 5.67
662 Trang Middy 13 22 59% 3.4
663 Phuong Ta 13 23 57% 9.72
664 Ngoc Nguyen 17 23 74% 7.02
665 Trần Đăng Doanh 20 23 87% 5.37
666 Thu Anh 20 23 87% 9.35
667 Ipin Nguyen 19 23 83% 7.97
668 Vũ Miêu Hoa 19 23 83% 10.2
669 vân teeny 13 23 57% 9.4
670 Kara Phan 15 23 65% 21.08
671 Trần Trà My 14 23 61% 9.03
672 hoàng ân 19 23 83% 10.83
673 Nguyễn Thị Hải Thành 23 23 100% 5.18
674 Nhóc Xù 0 0 0% 0.2
675 Trần's Quyền's 5 23 22% 2.03
676 Trang Nguyễn 17 19 89% 3.25
677 Thi Lan Trần 15 23 65% 11.65
678 liz 20 23 87% 4.6
679 Châu Nguyễn 19 23 83% 2.32
680 Dat Nguyen 13 23 57% 7.57
681 Duy Hidai Mrd 7 9 78% 2.92
682 Liên BT Thinh 12 23 52% 5.08
683 Lan Anh 13 23 57% 10.38
684 Phan Văn Công 14 23 61% 10.33
685 Nguyễn Khánh Vy 3 23 13% 4.72
686 Quỳnh Nguyễn Thị Diễm 9 10 90% 1.72
687 Nguyen thank huong 21 23 91% 3.53
688 BOom 3 4 75% 1.13
689 Tứ Đạt 18 23 78% 6.9
690 Cát Cánh 12 22 55% 6.75
691 Vũ Hiền 19 23 83% 5.07
692 Hoang Khanh Linh 10 23 43% 13.95
693 Hoàj Đăng 5 23 22% 1.82
694 liễu trúc vy vy 20 23 87% 8.67
695 Joyce Nguu Sii 19 23 83% 12.02
696 Dương Mẫn Mẫn 13 23 57% 7.9
697 Phạm Khánh Linh 9 23 39% 12.35
698 Hương Minhon 14 23 61% 4.73
699 trần hương hiền 18 23 78% 2.85
700 Mibu Aki 15 23 65% 12.55
701 Phạm Minh Quân 21 23 91% 5.92
702 Nguyễn Hậu 6 10 60% 4.75
703 Nguyễn Ngọc Ánh 20 23 87% 4
704 Thái Thị Thanh Nga 12 23 52% 6.25
705 Thanh Phong Mai 18 23 78% 3.53
706 Jumi Trần 20 23 87% 5.22
707 Hạnh Chibi 7 23 30% 6.2
708 lanpham 16 21 76% 8.68
709 Đặng Diễm Quỳnh 16 23 70% 6.38
710 Misaki Mei 21 23 91% 5.6
711 Nuna Lyly 20 23 87% 9.75
712 Phạm Tiến Dũng 13 22 59% 11.53
713 Phan Anh Nguyen 17 23 74% 4.7
714 Dao Quynh Tram 17 23 74% 8.38
715 Nguyễn Tuấn Hiệp 18 23 78% 4.95
716 Tung Nguyen 16 23 70% 8.55
717 Long Vũ 17 22 77% 4.6
718 Bảo Hân 15 23 65% 23.68
719 Nguyễn Giang Thanh 20 23 87% 5.88
720 12qwaszx 12 22 55% 8.77
721 Phạm Minh Ngọc 21 23 91% 6.35
722 Nguyễn Hoài 15 23 65% 6.65
723 Số Pi 17 23 74% 8.08
724 Siêu Quậy 23 23 100% 2.87
725 Thiên Thiên 12 23 52% 6.25
726 Hiền Boss 3 3 100% 0.53
727 Thư-x Ngố's 3 3 100% 0.62
728 trần thanh nhàn 16 23 70% 6.67
729 Nguyễn Vân 22 23 96% 3.33
730 Nguyễn Đắc Toàn 17 23 74% 3.7
731 Thư Thư 11 23 48% 6.17
732 Bảo Trânn 13 23 57% 10.05
733 Tấn Huy 20 23 87% 5.65
734 tran trung kien 23 23 100% 2.02
735 Trần thị Ngọc anh 0 0 0% 1.8
736 Ngoc Le 22 23 96% 3.77
737 Ranmaru Rei 20 23 87% 3.42
738 Pé Py 19 23 83% 6.77
739 Ánh-h Còi-i 9 23 39% 3.1
740 Linh Mai 12 23 52% 9.4
741 tôn xuân đồng 18 21 86% 4.82
742 Nguyễn Linh 19 22 86% 6.6
743 Bảo An 15 23 65% 4.55
744 Phạm Thị Thu Trang 21 22 95% 9.52
745 Thạch Nguyễn Ngọc 14 23 61% 4.17
746 Nguyễn Thùy Dương 18 23 78% 6.22
747 Hải Trần 20 23 87% 5.27
748 Đoàn Đặng Tam Bảo 22 23 96% 5.3
749 Huỳnh Thiện Nam 17 23 74% 18.73
750 nguyễn phương thảo 15 18 83% 4.43
751 Hàn Thị Yến 17 23 74% 9.7
752 Hà Chi 13 22 59% 4.9
753 Phanh Phoanh 11 18 61% 5.25
754 Uyên Ốc 12 23 52% 16.43
755 Mileycyrus 21 23 91% 3.25
756 Minh Huyền 16 18 89% 3.27
757 Thuý Hằng 15 23 65% 9.2
758 Trần Thị Hà 11 21 52% 3.53
759 thanh thư 8 23 35% 8.47
760 Hoàng Ân 0 1 0% 0.62
761 Nguyễn Thị Thanh Tú 15 23 65% 7.85
762 Trần Mỹ Cơ 16 23 70% 6.38
763 Trần Thị Bích Phương 0 0 0% 1.23
764 Tít's Sociu's 14 22 64% 7.28
765 Khỉ Con 16 23 70% 3.97
766 Gắn Tâu 19 22 86% 9.83
767 Vết Mưa 17 23 74% 11.02
768 Quỳnh Phạm 19 23 83% 4.85
769 Võ Trung Hậu 22 23 96% 3.42
770 Pear MV Love 15 23 65% 11.17
771 Phạm Cross 6 22 27% 5.48
772 Đào Thị Thanh 20 23 87% 8.18
773 Ho Lee Sít 7 23 30% 15.97
774 lâm thị xuân thảo 15 23 65% 7.97
775 Hoàng Thyy 8 17 47% 8.73
776 An Le Vit Bau 20 23 87% 5.35
777 Nguyễn trương mỹ ngân 20 23 87% 10.22
778 Hà Thu 11 20 55% 5.75
779 Mai Anh Tú 12 14 86% 7.3
780 Tien Che 13 23 57% 4.25
781 Sky Blue123 17 23 74% 4.8
782 Phong Hoài 15 23 65% 6.88
783 Bông Vi Ai Pi 15 23 65% 6.63
784 Hoàng Anh 15 21 71% 6.92
785 NhatHaa 5 18 28% 20.03
786 Linh Linh 10 20 50% 12.5
787 Thi Phùng 20 23 87% 5.92
788 Duy Thanh 18 23 78% 5.45
789 Minion Saukiu 16 22 73% 9.8
790 Trần Quang Khải 8 23 35% 6.42
791 Hồng Chi 6 21 29% 6.73
792 Phương Thu 23 23 100% 14.3
793 ryuzaki 20 23 87% 5.17
794 Trịnh Dương Trung Dũng 3 4 75% 2.05
795 Thảo Mon 17 23 74% 4.62
796 minh thu 18 23 78% 10.12
797 Nguyen Thi Hong 18 23 78% 23.67
798 Sang Trương 21 22 95% 5.33
799 Hoàng Nhật Na 16 23 70% 4.45
800 vanphong 0 13 0% 2.63
801 Lê Quang Quốc Bảo 0 0 0% 0.22
802 Vi Nguyễn Ngọc Phương 19 23 83% 2.7
803 Nguyễn Thị Xuân Thủy 15 23 65% 10.43
804 Bốn Mắt Hay Cười 19 23 83% 10
805 Ti Lo 12 23 52% 6.08
806 Huyền Mắm 1 9 11% 4.13
807 Truong Hô 14 23 61% 17.65
808 Nguyễn Thị Trinh 6 23 26% 5.35
809 Con Nhỏ Họ Nguyễn 10 22 45% 6.43
810 Long Huynh 16 23 70% 7.85
811 Tài Lưu 19 23 83% 4.7
812 nguyễn thị phương nam 14 22 64% 7.6
813 Tran Thi Lan 17 23 74% 2.18
814 Phong Dương 13 23 57% 7.78
815 Đỗ Đức Duy 20 23 87% 3.62
816 Bảo Bé Bự 18 23 78% 7.68
817 Hunhan Hiền 22 23 96% 3.08
818 Thiên Ân 17 23 74% 4.92
819 Nhựt Phạm Thành 2 3 67% 1.55
820 Thư's Dương 1 3 33% 0.9
821 Nguyễn Khánh Linh 15 23 65% 4.75
822 Ninh Thu Hường 22 23 96% 1.17
823 Trần Thị Hoài 20 23 87% 15.1
824 Lovely Cat 16 18 89% 3.8
825 Ly Lùn'ss 16 23 70% 13.83
826 le thi hieu ngan 16 23 70% 9.37
827 Lam Tuyền 8 23 35% 12.95
828 Trần Thị Thùy Dung 13 23 57% 10.32
829 Nguyễn Thị Minh Hiền 3 3 100% 0.4
830 Nguyễn Quang Tùng 18 22 82% 3.72
831 Minh Thư 22 23 96% 5.7
832 Tử Vũ 10 23 43% 8.62
833 Hoàng Minh 15 23 65% 8.07
834 Cừu Xào Lăn 21 23 91% 5.38
835 Lãnh thị hoa 18 23 78% 5.9
836 Lê Thị Thu Thảo 11 23 48% 8.93
837 Nguyễn Trần Phương Uyên 0 1 0% 0.63
838 Ly Thi Thuy Tien 16 23 70% 3.08
839 Đào Duy Công 18 23 78% 15.63
840 Yến Nhi 10 23 43% 16.1
841 Bạn Trâm's 12 23 52% 7.38
842 nguyễn thu Hà 22 23 96% 3.12
843 Dương Mai 14 23 61% 7.02
844 Lê Bảo Quốc 14 21 67% 10.68
845 quynhgiang 21 23 91% 4.48
846 Duy Nhật Trương 12 23 52% 14.08
847 vu minh hieu 13 22 59% 4.93
848 Nguyễn Tấn Duy 16 23 70% 8.57
849 Lại Thùy Linh 5 6 83% 1.98
850 Ngoc Duy Nguyen 19 23 83% 5.63
851 Hoa Cửu Vĩ Hồ 20 22 91% 2.52
852 Hòa Phạm Minh 14 23 61% 10.97
853 An Jun 14 23 61% 9.73
854 Mỹ Dung 17 23 74% 7.7
855 Nguyễn Thanh Hiền 15 21 71% 10.88
856 Trần Tuấn Thành 20 23 87% 3.7
857 Tran The Cuong 20 23 87% 3.92
858 Nguyễn Thị Thanh Thùy 21 22 95% 3.43
859 Ngọc Huyền 9 23 39% 6.85
860 huỳnh ngọc quang 11 23 48% 14
861 Hiếu's King's 22 23 96% 8.48
862 Má Lúm 12 23 52% 8.78
863 Tiên Nguyễn 19 21 90% 5.35
864 Tuấn Anh 9 23 39% 4.48
865 Thu Phương 5 23 22% 12.85
866 Bảo Trâm's Nguyễn 15 22 68% 5.8
867 Ngọc Trân 20 22 91% 4.53
868 Thanh Dàn Christian 8 23 35% 17.52
869 Trang Moon 18 22 82% 9.9
870 Mộ Chỉ Ly 14 23 61% 3.82
871 Phan Ngọc Ánh 14 18 78% 3.48
872 Nga Nga 17 23 74% 7.23
873 Minh Kha 8 18 44% 2.83
874 Thảo Phương Nhi 19 23 83% 4.9
875 lý minh phương 5 23 22% 4.67
876 Thái An Bình 12 23 52% 11.9
877 Lam Hân 10 20 50% 8.38
878 Băng Băng Hải 12 22 55% 13.23
879 Ngăn's Bềnh's 21 23 91% 3.23
880 Lục Chỉ Cầm Ma 12 22 55% 5.42
881 Vũ Nhật Minh 21 23 91% 6.52
882 Quân Nguyễn's 6 12 50% 2.9
883 Hồng huỳnh như 1 3 33% 0.6
884 Rubik Nguyễn 21 23 91% 3.92
885 Pham Thanh Mai 20 23 87% 7.27
886 Vương Hà 15 18 83% 1.98
887 Nguyễn Danh Kiên 20 23 87% 5.83
888 dang quoc duy 5 22 23% 10.13
889 Nhật Duy 16 23 70% 11.45
890 Lê Thảo Phương 7 21 33% 3.92
891 Hiền Nguyễn 17 23 74% 4.93
892 Mie Mie 17 23 74% 3.23
893 Hoàng Thị Thu Hoài 18 21 86% 6.82
894 Vũ Thị Ban Mai 14 23 61% 6.6
895 Ngọc Trinh 11 23 48% 9.22
896 Thi Mai 16 23 70% 8.82
897 Nguyễn Ngọc Vũ Hà 19 23 83% 5.78
898 Hợp Nông Đức 15 20 75% 7.33
899 Lê Hoàng Long 6 23 26% 2.95
900 Dương Thu Thủy 19 23 83% 9.7
901 Vỹ Nhỏ 7 22 32% 37.98
902 Bạch Lam 19 23 83% 8.08
903 Hồ Tùng 15 23 65% 11.38
904 Hoàng Nguyệt's 14 23 61% 5.98
905 Nhók Nguyễn 16 23 70% 4.62
906 Vien Kimcuong 3 3 100% 13.48
907 Hoàng Phú 17 22 77% 6.9
908 Candy Ngot Ngao 7 23 30% 7.17
909 Phương Anh Võ 21 23 91% 3.72
910 Đức Đấm Đổ Đồi 9 21 43% 3.62
911 hoàng thu hảo 9 22 41% 5.52
912 Trần Thảo Anh 15 23 65% 7.22
913 Hạ Thị Hằng 19 23 83% 3.67
914 Ngô Thị Mai Lan 19 22 86% 9.53
915 Bá Quang Dự 15 23 65% 7.72
916 Phương Uyên 19 23 83% 7.67
917 Nguyễn Thị Vân Anh 16 23 70% 4
918 Nguyễn Xuân Dương 20 23 87% 5
919 Thanh Dat Pham 11 23 48% 6.2
920 Kiệt Kiệt 18 23 78% 4.98
921 tran phan le huong 0 1 0% 0.7
922 Tẹt 20 23 87% 8.87
923 Quang Hòa 19 23 83% 5.45
924 Ca Thuận Đại 14 23 61% 8.53
925 Phan Thành Lợi 16 23 70% 61.33
926 Loan Lịch 19 23 83% 7.3
927 Trần Văn Dũng 5 23 22% 29.52
928 Nguyễn Văn Đức 13 23 57% 2.47
929 Hoàng Oanh 16 23 70% 9.15
930 Nhung Nguyen 7 16 44% 11.05
931 Hồ Hoàng Phúc 16 23 70% 2.2
932 Lê Tú Anh 7 17 41% 2.92
933 Phan Trần Hướng 19 23 83% 4.55
934 Lan Hương 13 22 59% 4.42
935 Đạt Nguyễn Tiến 23 23 100% 2.67
936 Khánh Ly 20 23 87% 5.58
937 Nguyến Bá Ngọc Diệp 21 23 91% 5.85
938 Đặng Thị Thực 19 23 83% 10.38
939 Hoàng Quốc Huy 16 22 73% 6.52
940 Tống Thị Anh 21 23 91% 4.53
941 Tran Tu Son 14 22 64% 10.15
942 phan thế bách 5 23 22% 1.7
943 Lê Đức Trí 11 23 48% 12.27
944 Hồ Chí Thọ 23 23 100% 3.77
945 Park Chanyoel 15 23 65% 10.07
946 hiendo 2 15 13% 1.12
947 Thuc Huynh 6 20 30% 5.22
948 Vu Ngoc Thai 9 12 75% 13.55
949 Tuan Nguyen 0 1 0% 1.15
950 ngô quốc phát 19 23 83% 5.63
951 Minh Hoàng 9 20 45% 5.63
952 Tran Thi Phuong 18 23 78% 7.32
953 khoa 22 23 96% 5.42
954 Hồ Sỹ Nhật 17 23 74% 9.12
955 Ninh Sting 14 18 78% 12.58
956 Lê Thảo Ngân 12 21 57% 5.12
957 Lê Hải 0 1 0% 0.4
958 Nguyễn Long 0 1 0% 0.23
959