Đề thi thử vào lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2014 trường THCS Gia Trung - Gia Viễn - Ninh Bình

Thời gian thi : 60 phút - Số câu hỏi : 27 câu - Số lượt thi : 3375

Click vào đề thi   Tải đề về

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Choose the word with the different pronunciation of the underlined part.

Câu 1:

Câu 2:

Câu 3:

Câu 4:

Câu 5:

Choose the word or phrase (A, B, C, or D) that best completes each sentence. 

Câu 6: We used to _______ past the market on the way to school.

Câu 7: Remember to turn _______  the light when leaving the office.

Câu 8: Ho Chi Minh City is the _______  one in the country.

Câu 9: Some of my friends are going _______ the shore collecting garbage.

Câu 10: We are _______ that the people have spoiled the beach.  

Câu 11: Have you ever _______ a letter to the local authorities to complain about the public transport in your town?

Câu 12: When are you _______ vacation with your family, Lan?

Câu 13: If you _______ late, you wouldn’t finish your work.

Câu 14: Huong wishes she _______ free time to visit her close friend in hospital.

Câu 15: I think I’ve lost my new hat. I’ve _______  it everywhere but I can’t find it.

Câu 16: Hong failed the last test. _______  she has to do the test again.

Câu 17: Hue is not _______ with her test result even though she’s got good marks.

Câu 18: The earthquake in Kobe in 1995 _______ severe damage.

Choose one suitable word to complete each of spaces in the following passage.

members, day, food, prepare, together, celebration, clean

Tet, the lunar new year holiday, is the most important (19)  ________ for Vietnamese people. It is a time for families to (20) ________  and decorate their homes and enjoy special (21) ________  such as sticky rice cakes. That is also a special occasion for family (22) ________  living apart to have free time to get (23) ________  or visit their relatives, friends, acquaintance who they can not see all the year round because of their business.

Give the suitable form of the words in brackets.

Identify the error in each of the following sentences.

Câu 19: If you decide to take the space trip you will have to get ready a few month before the flight. 

Câu 20: In 1964, a farmer claimed he saw an egg-shape object in one of his fields.

Câu 21: Many tourists enjoying Vietnamese festivals although they do not understand Vietnamese  culture very much. 

Câu 22: The baby laughed happy as she  played with her   toys.

Câu 23: I met Dung,  who father is working  with my brother

Give the suitable form of the verbs in brackets.

Rewrite the following sentences. 

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Linh Minky 23 23 100% 2.65
2 Shyn Nguyen 23 23 100% 3.77
3 Nguyễn Quốc Vũ 22 23 96% 9.92
4 Zoe 22 23 96% 3.4
5 Nguyễn Ngọc Mỹ Tiên 22 23 96% 2.15
6 Thy Lê 22 23 96% 20.13
7 Ngọc Anh Trần 22 23 96% 6
8 Nguyễn Văn Đại 22 23 96% 4.87
9 Mimela Kakuni 22 23 96% 6.4
10 bo bo hong thinh 22 23 96% 4.33
11 Tran Nguyen Nhat Thang 22 23 96% 5.47
12 Hong Ha 21 23 91% 5.08
13 Diệp Hạ 21 23 91% 6.08
14 Học Trò Của Holmes 21 23 91% 3.8
15 Le Nhi 21 23 91% 6.47
16 minhhang 21 23 91% 7.13
17 Tuấn Nam Nguyễn 21 23 91% 10.78
18 Lý Ngọc Hảo 21 23 91% 1.23
19 Thư Thánh Thiện 21 23 91% 3.13
20 Lê Bích Hậu 21 23 91% 5.4
21 Thư Huỳnh 21 23 91% 1.4
22 Khoai Sượng 21 23 91% 4.65
23 Boy Lucky 21 23 91% 4.87
24 Flasklee Đặng 21 23 91% 4.1
25 Đào Phúc Toàn 21 23 91% 5.75
26 Phuong Stardoll 20 22 91% 4.88
27 vo minh chau 20 23 87% 9.03
28 Lệ Đặng 20 23 87% 6.13
29 đỗ tiến anh 20 23 87% 8.7
30 Đỗ Phúc Gia Huy 20 23 87% 5.03
31 Thủy Đỗ 20 23 87% 7.77
32 nguyễn quỳnh 20 23 87% 8.47
33 Tuyet Hanh Ndc 20 23 87% 6.73
34 Loc Tran 20 23 87% 16.4
35 Phong Lê 20 23 87% 4.73
36 Nguyen Vongoc 20 23 87% 4.12
37 Lưu Hoàng Phương Khanh 19 22 86% 3.17
38 Nguyễn Bùi Bảo Hân 19 23 83% 4.17
39 Kim Ngân 19 23 83% 7.5
40 Hồng Phúc 19 23 83% 5.7
41 Hồ Duy Bình 19 23 83% 7.82
42 Cú Mèo 19 23 83% 7.53
43 Doan Phuong Uyen 19 23 83% 5.5
44 thanh 19 23 83% 8.1
45 Dang Yen Vy 19 23 83% 7.47
46 Tèo Tí Tởn 19 23 83% 4.02
47 tran thi kim tuyen 19 23 83% 10.82
48 Khoa Huỳnh 19 23 83% 5.23
49 Vũ Trung Hiếu 19 23 83% 9.7
50 Huỳnh Như 19 23 83% 8.07
51 lê thị liên phương 19 23 83% 6.55
52 Mèo Munn 19 23 83% 10.37
53 Minh Thư 19 23 83% 6.25
54 Trần Thiện 19 23 83% 3.48
55 Thạnh Thôgg Tháii 19 23 83% 4.85
56 lgiang 19 23 83% 6.75
57 tribao 17 18 94% 7.73
58 Nguyen Thanh Nga 18 22 82% 4.3
59 Hà Phạm 17 19 89% 3.98
60 Minh Hiếu Phạm 18 23 78% 19.75
61 bé Rùa 18 23 78% 7.4
62 kanna 18 23 78% 5.03
63 Coffee Browns 18 23 78% 5.67
64 Thai tran 17 20 85% 5.93
65 Vũ Đức Ngọc 18 23 78% 8.47
66 Nguyễn Thị Như Quỳnh 18 23 78% 4.48
67 Hải My 18 23 78% 6.6
68 Trần Anh Tuệ 18 23 78% 23.35
69 No Name 18 23 78% 10.92
70 Huy 18 23 78% 5.43
71 Dâu Tây Con 17 22 77% 7.87
72 Nguyễn Thị Tường Vy 17 22 77% 6.78
73 Nguyen Minh 17 22 77% 7.68
74 Nguyễn Chí Bảo 17 22 77% 10.27
75 Phạm Thị Phương 17 23 74% 7.15
76 Thiên Duy Love 17 23 74% 14.72
77 Nguyễn Thúy An 17 23 74% 5.12
78 Do Hue An 17 23 74% 4.67
79 Trịnh Thiên Ngôn 17 23 74% 8.78
80 Mèo Con 17 23 74% 9.17
81 wolfnghia99 17 23 74% 9.85
82 nguyễn trọng nghĩa 17 23 74% 10.78
83 Bi Lùn 17 23 74% 7.08
84 Nguyễn Linh Đăng Minh 17 23 74% 8.93
85 Mai Phuong 17 23 74% 4.97
86 tran thi van 15 18 83% 5.65
87 Phương Bống 15 19 79% 4.23
88 Dương Tấn Hải 13 13 100% 6.43
89 Yumi Nagata 15 19 79% 60.22
90 nguyễn thị ngọc xuyến 16 22 73% 9.15
91 tranduc 16 23 70% 3.07
92 Đặng Thị Kim Sang 16 23 70% 6.55
93 trần thị 16 23 70% 11.23
94 le van ngoc an 16 23 70% 41.78
95 Lieu Thai Phu 16 23 70% 8.17
96 Hoàng Sơn 16 23 70% 6.9
97 Đỗ Hồng Mai 16 23 70% 4.22
98 Hoang Khanh 16 23 70% 7.27
99 Lenny Vin 16 23 70% 4.63
100 thùy anh lê 16 23 70% 8.65
101 HỒNG NGỌC 16 23 70% 6.87
102 Trần Nguyễn Hà Trang 16 23 70% 6.45
103 hohaimy 15 22 68% 5.63
104 Bi Chelsea 15 23 65% 5.85
105 Phan Mai Linh 15 23 65% 6.45
106 Hồ Quóc Việt 15 23 65% 5.85
107 Gnaohteiv Jax 15 23 65% 4.17
108 bùi quang huy 15 23 65% 14.15
109 Nguyễn Linh Đan 15 23 65% 4.97
110 Linh Chi 15 23 65% 3.78
111 MítTơ Tronie 15 23 65% 6.03
112 Huyền Trang 15 23 65% 18
113 Trịnh Kiều Thanh 15 23 65% 6.2
114 Vu hien 15 23 65% 9.8
115 trần khánh linh 14 22 64% 8.92
116 Nguyễn Hoàng Ngọc Chi 13 20 65% 12.38
117 Bộp Gầy 14 23 61% 5.03
118 Hưng Hài Hước 13 21 62% 6.03
119 Nhi Mai 13 22 59% 5.75
120 Hoàng Lâm 13 23 57% 14.55
121 Nguyen Minh Huy 11 17 65% 4.55
122 Tuấn Nguyễn 13 23 57% 1.5
123 Đặng Diễm Quỳnh 13 23 57% 5.52
124 Lê Quy 8 10 80% 5.52
125 Bé Cây 12 22 55% 5.33
126 Phúc Kakashi 12 22 55% 6.93
127 lethanh 12 22 55% 17.58
128 Hoa Tuyết Trắng 12 22 55% 8.72
129 Dat Tran 12 23 52% 12.1
130 Lê Ngọc Anh 12 23 52% 11.03
131 Nhã Uyênn 12 23 52% 5.62
132 Kỳ Anh Nguyễn 12 23 52% 9.47
133 Ngọn Lửa Địa Ngục 12 23 52% 10.12
134 nguyen thanh tong 12 23 52% 21.9
135 Nguyễn Thành Đồng 12 23 52% 8.07
136 Anh Thư Thái 12 23 52% 9.83
137 Nguyễn Bùi Bảo Khương 12 23 52% 4.85
138 bùi đức quảng 12 23 52% 19.32
139 Ṫ͇h͍̽á͠ͅį̆ T̥͑ù͔̽n͕̂ģ̛ 7 9 78% 9
140 nguyen quoc phuong 10 18 56% 3.35
141 phạm mỹ hà 11 21 52% 5.22
142 Trang 11 22 50% 4.73
143 Lý Lê Ngọc Anh 11 23 48% 4
144 Thuy Cool 11 23 48% 7.3
145 Thái Thị Vương Hà 11 23 48% 7.05
146 Kim Khánh 10 21 48% 6.88
147 Ông Minh Chiến 6 10 60% 1.85
148 Nhím Xù 10 23 43% 6.83
149 Huỳnh Trúc 10 23 43% 5.7
150 Nguyệt Hà 10 23 43% 6.03
151 Mỹ Nhung Phạm 9 22 41% 5.25
152 Doancuong 8 19 42% 13.68
153 Thành Thật Thà 9 23 39% 5.37
154 Iwill Come Back 9 23 39% 11
155 Thanh Tùng 8 20 40% 0.62
156 Không Suy Nghĩ 9 23 39% 6.92
157 Nhung Pika 9 23 39% 8.87
158 The Gunner 9 23 39% 6.12
159 nguyen quoc phuong 8 21 38% 5.55
160 Yukan Club 8 21 38% 3.48
161 Huỳnh Đức Duy 4 10 40% 17.87
162 Phương Lê 7 19 37% 7.1
163 le thi kim oanh 1 1 100% 2.08
164 Lê Tự Đạt 8 23 35% 25.42
165 Trang Phạm 3 8 38% 3.88
166 Diep Le 8 23 35% 15.08
167 Hoàng Văn Đăng 6 17 35% 6.1
168 Toàn Thiên Tài 8 23 35% 3.85
169 Hien's Min's 15 23 65% 12.95
170 Minh Châu 22 23 96% 4.65
171 Tú Quyên 18 23 78% 5.42
172 nguyen thanh hang 20 23 87% 11.28
173 Sky Yst Mtp 14 23 61% 22.4
174 MinBy MinBy 10 20 50% 4.12
175 Diệu Hiền 8 23 35% 1.33
176 Hoàng Oanh 11 23 48% 2.13
177 Phương Phương 20 23 87% 3.67
178 Vananh Tran 10 10 100% 1.8
179 Khong Ten 17 23 74% 6.5
180 Phương Nguyễn Thảo 19 23 83% 3.73
181 Giangg Trươngg 19 23 83% 5.4
182 Thao Nguyen 13 23 57% 9.27
183 Linh Linh'ss 12 23 52% 6.45
184 Chuchu Haru 20 23 87% 6.82
185 Sơn Phạm 22 23 96% 6.75
186 Thái Lâm Ngọc Ngân 15 22 68% 11.55
187 Hấp Hấp Chập Chập 10 23 43% 15.43
188 Đỗ Phương 23 23 100% 2.37
189 TRẦN KIM NGUYÊN 18 23 78% 8.72
190 Vân Trần 13 23 57% 12.47
191 Nguyên Ha My 17 23 74% 8.2
192 Nguyễn Thiên Trang 16 22 73% 5.3
193 Nguyễn Đình thiên Lộc 2 3 67% 0.65
194 Pu Nquyen 9 15 60% 6.97
195 Suri Nguyen 9 23 39% 3.87
196 Tạ Hương Giang 17 23 74% 5.7
197 Mon's Nguyễn's 20 23 87% 6.3
198 Riven Tall 17 23 74% 4.98
199 Lê Minh 21 23 91% 4.48
200 super naughty 8 23 35% 13.77
201 Lê Binh 13 23 57% 6.87
202 Khoi Le Tran Anh 7 9 78% 8.68
203 Nguyễn Phan Ngọc Thiện 18 23 78% 8.98
204 Diệp Bảo Thiện 22 23 96% 5.22
205 Quang Trọng Ngô 20 23 87% 3.87
206 vũ thị lan anh 12 23 52% 3.57
207 Thai Cavil 16 23 70% 10.48
208 Trần Thị Minh Ngọc 20 23 87% 4.98
209 Mint Min's 9 23 39% 6.73
210 Đặng Ngọc Mai Nhi 22 23 96% 2.52
211 Minh Tuấn Nguyễn 20 23 87% 3.42
212 Nguyễn Thị Hoàng Yến 12 23 52% 12.65
213 Nhung Nguyen 22 22 100% 4.77
214 hà thảo trang 7 23 30% 4.32
215 Thảo Nabby 15 23 65% 5.42
216 Minh Đức 10 23 43% 16.13
217 Thầy Tu 21 23 91% 2.48
218 Yoo Chun 20 23 87% 7.95
219 trần thơ 16 18 89% 4.67
220 Cương Hoàng Vũ Kim 22 23 96% 6.67
221 Tuấn Cường 17 23 74% 6.28
222 nguyễn hồng kỳ 17 23 74% 10.22
223 Vemaybay Phan Đăng Lưu 16 23 70% 10.02
224 Súp Mint 0 1 0% 0.25
225 La Thụy Nghi Quỳnh 21 23 91% 3.32
226 Yu Yun 3 3 100% 0.88
227 Nguyễn Bảo Uyên 21 23 91% 5.3
228 Trần Ngọc Thùy Dương 19 23 83% 5.92
229 Thành Công Lý 16 23 70% 21.13
230 Cô Bé Ngốc 0 2 0% 9.43
231 Bui Trung Tin 16 23 70% 6.48
232 Quỳnh Chi 18 23 78% 4.07
233 Huỳnh Quang Thắng 11 13 85% 2.93
234 Ngạ Khả Nhạc 18 23 78% 8.33
235 Phương's Lãng's Tử'Ss 15 23 65% 6.02
236 Takane Enomoto 23 23 100% 3.3
237 Nguyễn Vân Anh 7 23 30% 3.57
238 Duc Phan 10 23 43% 5.2
239 Tớ Ghét Cậu 16 23 70% 11
240 Huỳnh Lê Thiên Trí 9 22 41% 4.38
241 Thanh Nhi Nguyễn Thị 15 20 75% 4.6
242 đinh thị thương 11 23 48% 4
243 Phạm Minh Huy 18 20 90% 5.15
244 Như Minh 15 22 68% 8.43
245 Hương Mii 13 21 62% 4.98
246 Nguyễn Minh Ngọc 21 23 91% 6.62
247 Trương Tố Hân 7 23 30% 6.13
248 Nguyễn Mai Anh 14 23 61% 7.95
249 Lê Đức Hiếu 18 23 78% 8.33
250 Việt Anh 11 23 48% 2.12
251 Hoàng Vân Quỳnh 11 23 48% 5.82
252 nguyen huong lan 22 23 96% 4.45
253 Nga Lùnn 14 23 61% 6.42
254 TK Đoàn 10 23 43% 12.93
255 Le Minh Hieu 19 23 83% 4.57
256 Lê Thùy Dương 21 23 91% 8.2
257 Lưu Hà Uyên 14 23 61% 2.98
258 Huynh Ly 14 23 61% 6.28
259 Quân NGuyễn 16 22 73% 6.12
260 Trần Thị Ngọc 19 22 86% 13.78
261 Thuu Nguyênn 20 23 87% 9.12
262 Trúc's Nguyễn's 15 20 75% 11.1
263 Linh Tran 3 3 100% 0.82
264 Sôngnướcmênhmông Emđitông Lộncổxuốngsông 13 18 72% 3.43
265 Vi Còi Cọt 16 23 70% 6.57
266 Hoa Pháp 15 23 65% 8.5
267 Thắng Phú 8 18 44% 6.95
268 Quynh Tran 12 23 52% 6.97
269 Oppa Trần 21 23 91% 4.03
270 An Nhiên 16 23 70% 3.38
271 kaito kid ice angel 19 22 86% 8.77
272 Phạm Ngọc Lan 16 23 70% 11.82
273 Ánh Dương Phan Ngọc 19 23 83% 9.6
274 Trần Thị Mỹ Anh 20 23 87% 24.07
275 nguyễn viết triều tân 8 18 44% 6.35
276 Hải Hoàng 16 23 70% 6.92
277 Đậu Minh Nguyệt 21 23 91% 10.17
278 Bảo Ngọc 0 3 0% 2.47
279 Gja Cát Lập 10 10 100% 4.37
280 Lonqq Lêê 16 23 70% 9.37
281 NGUYỄN THỊ KIM ÁNH 22 23 96% 4.08
282 Ngô Luân 12 23 52% 12.05
283 Tuyet Anh 15 21 71% 8.33
284 Phạm An 16 23 70% 8.1
285 Tiến Dũng 21 23 91% 1.58
286 Nguyễn thị thảo linh 15 23 65% 7.03
287 Phạm Quang Lộc 19 23 83% 5.93
288 kun's phạm 22 23 96% 1.87
289 Le Thu Thuy 21 23 91% 7.53
290 Nguyen Thanh Lan 11 23 48% 11.05
291 Thiên Bình 7 23 30% 8.13
292 Đô Rê Mi 18 23 78% 6.72
293 Nguyễn Thị Trúc Ly 16 23 70% 7.15
294 Chupi Nhung 13 23 57% 8.98
295 Krystal Jung 21 23 91% 6
296 Hoàng Lâm Vũ 17 22 77% 6.33
297 Nguyễn Monie 16 22 73% 13.42
298 Đỗ Thùy Dương 14 23 61% 4.8
299 Yến Nhi ChanBaek 8 22 36% 8.77
300 Phạm Tuấn 23 23 100% 2.52
301 Đình Văn 11 15 73% 3.22
302 Quynh Tran 21 23 91% 4.75
303 Chl MySunshine 20 23 87% 5.12
304 Ngọc Giang 16 23 70% 8.22
305 Tin Mới 14 23 61% 3.68
306 Đỗ Thị Phương Nhung 17 23 74% 7.23
307 Nguyễn Minh Châu 23 23 100% 2.72
308 Nguyễn Phương Uyên 13 23 57% 4.42
309 Hanh Dung 18 23 78% 5.3
310 Phú Em 20 23 87% 4.67
311 Phương Thảo 18 22 82% 5.7
312 Vũ Diệp Lâm Nhi 17 23 74% 11.92
313 Đại Beo 0 0 0% 0.25
314 Vu Van Nguyen 7 23 30% 7.17
315 Đào Thanh Hương 15 23 65% 9.3
316 Tâm Trần 9 23 39% 5.67
317 Bẹp Lù 11 23 48% 5.43
318 Thục Duy Trần 17 23 74% 11.97
319 Lê Gia Khang 14 23 61% 6.47
320 Tuấn Khôi 20 23 87% 5
321 Trần Thu Hà 8 23 35% 5.52
322 Minh Ánh 5 23 22% 2.78
323 Hiếu Nghĩa 14 23 61% 20.92
324 Trịnh Minh Tiến 3 3 100% 0.55
325 Vỹ La 21 23 91% 4.93
326 Nguyễn Ngọc Nam 18 23 78% 5.03
327 hoa9ctqp 19 23 83% 7.22
328 tran van thang 8 18 44% 8.72
329 Nguyễn Hoàng Anh 21 22 95% 9.82
330 Nga Nguyen 11 14 79% 7.48
331 Ngô Trang Linh 8 23 35% 5.4
332 Thư Thật Thà 21 23 91% 6.7
333 Diễm Quỳnh 13 23 57% 9.28
334 Lương Thành 14 23 61% 14.5
335 Lý Thị Thủy Tiên 20 23 87% 2.62
336 Lê Đình Chiến 11 23 48% 45.88
337 trần thanh tùng 22 23 96% 1.18
338 Qwertyuiop 16 23 70% 8.62
339 Hoàng Quỳnh Mai 17 23 74% 7.13
340 Đức Tâm 9 23 39% 6.03
341 Kaka Kiên 7 23 30% 7.77
342 Thuong Truong Bui 17 19 89% 5.53
343 Phan Bảo Nghi 17 23 74% 5.22
344 Hoàng Thị Thanh Trà 18 23 78% 4.8
345 Kelly Phạm 10 20 50% 6.82
346 Hoàng Thị Như 19 23 83% 7.43
347 Phan Xuân Lộc 19 23 83% 6.3
348 Le Van DUng 16 23 70% 3.95
349 Đặng Thành Đạt 19 23 83% 15.07
350 nguyen thi yen 7 22 32% 3.47
351 Nam'ss Sky'ss 12 23 52% 8.83
352 Tuyết Ngân 17 23 74% 7.65
353 Trần Quí 4 22 18% 18.53
354 Le Thuong 17 23 74% 5
355 Lê Phương Ngân 2 2 100% 0.32
356 Trâm Bảo Nguyễn Ngô 2 3 67% 0.73
357 Duong La 13 22 59% 3.55
358 Nguyễn Huy 8 23 35% 11.98
359 dang dinh cupng 13 21 62% 5.27
360 Nguyễn Phương Thúy 17 23 74% 9.97
361 HaNal Yoo 22 23 96% 6.5
362 Diệu Linh 4 19 21% 8.47
363 Trần Anh Việt 8 13 62% 5.02
364 MrOne Truong 12 23 52% 6.25
365 Anh Nguyen 16 23 70% 4.5
366 Ngọc Ánh Đinh 16 23 70% 6.4
367 Đăng PK 16 23 70% 6.85
368 Nhi Đồng 18 23 78% 7.82
369 Truc Nguyen 11 23 48% 3.87
370 Linh Nguyễn 21 23 91% 4.38
371 Ha Tran 19 23 83% 3.82
372 Hai Pham 7 22 32% 5.57
373 ﹺ             ﹺ ﹺ             ﹺ 13 23 57% 9.5
374 Trung Dũng Sĩ 8 23 35% 5.48
375 Thuy Pham 17 23 74% 6.5
376 Đoàn Bình Dương 19 23 83% 7.33
377 Thanh Tuyền Nguyễn 11 23 48% 8
378 Hà Phương Chi 18 23 78% 2.78
379 Nhi Nguyễn 21 23 91% 5.23
380 Thy Thiệp 17 22 77% 6.13
381 Tấn Hải Vương 12 23 52% 8.85
382 Hưng Dương 20 23 87% 6
383 Đăng Khoa 18 23 78% 34.02
384 Linh'x Đôrêmii'x 7 22 32% 38.43
385 Phan Quốc An 21 23 91% 2.17
386 Lê Hoàng Kim Ngân 19 22 86% 5.65
387 Bành Thị Mắm 19 23 83% 5.6
388 Đỗ Thị Thủy Vi 10 21 48% 5.68
389 Bùi Thế Minh Duy 19 22 86% 7.25
390 Cu Culé 13 21 62% 9.2
391 Phù Thủy Xấu Xa 14 21 67% 6.98
392 nguyễn trần phương nhi 13 23 57% 27.7
393 Hiếu Qintana Eiro 10 21 48% 8.05
394 Diệu Linh 11 23 48% 13.85
395 Mike Kintaru 16 22 73% 6.22
396 Chibi LEo 22 23 96% 5.03
397 Trà My 5 22 23% 3.05
398 Nguyễn Mai Liên 14 22 64% 25.08
399 Thảo Nhi 16 23 70% 3.68
400 tiểu sư 4 21 19% 9.98
401 Ngô Ánh 13 20 65% 5.47
402 HO Truc Linh 15 18 83% 2.65
403 Phúc Phũ Phàng 18 23 78% 4.53
404 Thanh Nguyen 19 23 83% 5.37
405 Thoa Nguyễn 20 23 87% 5.23
406 trần linh linh 20 23 87% 6.23
407 Nguyễn Phương An 20 23 87% 3.58
408 NI YN UN 15 23 65% 7.02
409 Trần khánh an 15 23 65% 6.85
410 Lưu Thiên Trường 16 23 70% 3.83
411 Hạnh Sino 4 23 17% 2.42
412 phạm huỳnh trung hiếu 0 4 0% 2.08
413 thanh huy 22 23 96% 4.37
414 ạkhasjfasf 22 23 96% 4.92
415 Tuyển Cóc Madridista 12 17 71% 4.67
416 Quách Nguyễn 20 23 87% 3.7
417 Nhỏ Lùnn 12 22 55% 3.53
418 Trang Hoang 19 23 83% 8.83
419 Phương Uyên 18 23 78% 5.5
420 Cao Văn Minh 22 23 96% 1.65
421 Triều Thi 15 23 65% 7.22
422 Thùy Trang 18 23 78% 9.73
423 Nhật Châu 3 3 100% 0.9
424 Quốc Đạt Trần 9 23 39% 6.28
425 An Đặng 8 23 35% 2.77
426 Nguyễn Thùy Ngọc Quế 20 23 87% 4.8
427 Vũ Thị Tuyết Mai 5 6 83% 1.15
428 Lý Mai Hương 18 23 78% 6.75
429 nhi nhi 12 23 52% 9.1
430 nguyễn thi hảo 14 22 64% 26.48
431 Lê Thị Khánhh Huyềnn 7 21 33% 7.72
432 vũ bạch huyền trân 18 23 78% 5.47
433 Nguyễn Phúc Cao Duy 16 23 70% 4.53
434 Tân Nhật 15 18 83% 5.22
435 Hoàng Khả Lạc 18 23 78% 8.72
436 Phạm's Hữu's Đức's 6 20 30% 1.47
437 Trần Thị Yến Vi 19 23 83% 9.62
438 AD Nguyễn 0 0 0% 0.05
439 Minh Thu Duong Nguyen 11 18 61% 41.12
440 Nguyễn Tất Đạt 19 22 86% 4.2
441 Thanh Ly 15 23 65% 15.12
442 Never give up 19 23 83% 2.97
443 Hạnh'Ss Yst'Ss 10 22 45% 10.45
444 Ngọc Anh 19 23 83% 4.43
445 Trần Tuấn Hoàn 20 23 87% 7.05
446 Dải Ngân Hà 15 23 65% 13.63
447 Nhi Yến 11 17 65% 7.83
448 Hạ Kỳ Vy 13 23 57% 4.93
449 Thanh Diệu 20 22 91% 4.42
450 Trần Khánh Linh 9 21 43% 7.65
451 Đỗ Anh Tú 16 23 70% 5.6
452 Thanh Tâm 0 1 0% 0.55
453 Vũ Long 16 23 70% 8.2
454 Mì Đông Lạnh 11 23 48% 18.12
455 Khanh Ly 21 23 91% 10.28
456 Không Cảm Giác 19 23 83% 15.35
457 Đỗ Phong 16 23 70% 4.5
458 vũ vân anh 0 0 0% 0.22
459 Moto Yuya 12 16 75% 3.58
460 HỒ THỊ HỒNG NGỌC 21 23 91% 4
461 Tường Nguyễn 22 23 96% 4.13
462 Phong Huy Ngô 10 23 43% 3.98
463 Phát Đỗ 15 23 65% 8.87
464 Nguyễn Đình Hồng Ân 20 23 87% 7.3
465 Nguyễn Vũ Thanh Trúc 21 23 91% 6.53
466 Thuy Nguyen Thi 10 20 50% 1.58
467 phuong minh nhu 13 18 72% 5.62
468 Phạm Nguyễn Hùng Vương 15 19 79% 3.13
469 Sera Phan 7 22 32% 5.88
470 Nhung Trang 18 22 82% 14.52
471 Phan Kim Anh 9 23 39% 8.78
472 Tuấn Peterkill 21 23 91% 5.12
473 Thanh Nhàn Lê 21 22 95% 4.48
474 thu trang 22 23 96% 3.63
475 Nguyễn Thanh Lâm 20 23 87% 5.95
476 Nguyễn Mỹ Huyền 17 22 77% 5.42
477 Lê Bá Lĩnh 18 23 78% 14.93
478 Tử Đinh Hương 18 23 78% 7.48
479 Nguyễn Nguyên 20 23 87% 6.4
480 The Novel 14 16 88% 8.17
481 Hà Phương 19 23 83% 11.3
482 Ung Ngọc Sang 18 23 78% 9.77
483 Nguyễn Phạm Hoàng Linh 22 23 96% 30.13
484 Nguyễn Hữu Dũng 21 23 91% 32.07
485 Đạt Spring 17 18 94% 3.33
486 Ngọc Anh 15 23 65% 4.25
487 Võ Quốc Cường 14 22 64% 12.82
488 Hứa Lan Phương 19 23 83% 5.22
489 Trinh Nguyen 0 0 0% 0.47
490 Gái'ss LéP's 11 23 48% 13.2
491 Nguyễn Phước Mỹ Tiên 17 23 74% 6.22
492 Linh Sun 11 23 48% 13.77
493 Yến Nhi 18 23 78% 5.48
494 Dương Hai 17 23 74% 18.15
495 Hiếu Phạm 13 23 57% 8.82
496 Nguyễn Hải Yến 15 23 65% 10.3
497 Dinh Quoc Thai 6 23 26% 3.9
498 Nguyễn Nhật Thiên 0 0 0% 0.45
499 Seventh Huynh 21 23 91% 8.28
500 Tạ Thùy Dung 11 22 50% 8.28
501 Linh Chu 15 23 65% 8.93
502 Lê Đình Trung 8 22 36% 5.28
503 Ling Ring 17 23 74% 4.83
504 Đỗ Trung Dũng 19 23 83% 5.35
505 Bo Naby 15 23 65% 7.25
506 Gosuha Longshendo 12 18 67% 3.85
507 Elly Trịnh 10 23 43% 6.12
508 Cơ's Trưởng's 6 22 27% 17.55
509 Nhật Linh 12 18 67% 3.63
510 Bùi Thu Phương 17 23 74% 5.03
511 Hoàng Như Mai 11 18 61% 9.05
512 Nhi Yeolie 15 23 65% 9.15
513 Nguyễn Nguyễn Phú Trung 17 23 74% 11.37
514 Trần Long Khôi 22 23 96% 4.27
515 Phạm Quốc Huy 13 23 57% 5.53
516 Phạm Thành Nam 12 23 52% 19.68
517 Tamhien Le 3 3 100% 1.03
518 Quý Huỳnh 7 22 32% 4.1
519 Ngô Huỳnh 20 23 87% 6.18
520 Nguyễn Khắc Vĩ 21 23 91% 3.13
521 Thỏ Ngọc 11 20 55% 5.28
522 Diệu Huyền 13 23 57% 7.33
523 Nguyễn Thị Thu Hiền 6 23 26% 4.13
524 Kien Kien 18 22 82% 5.3
525 Bùn Thiệc Chứ 15 23 65% 7.93
526 David Belpois 11 23 48% 9.57
527 Chu Kim Chi 2 3 67% 1
528 Nguyễn Tiến Dũng 19 23 83% 11.95
529 Lục Thiên Hà 16 23 70% 9.47
530 Nguyễn Tiến Đạt 18 23 78% 3.87
531 Hải Yến 18 23 78% 14.73
532 An Võ 12 23 52% 9
533 Chán Như Con Gián 15 23 65% 5.5
534 Jason Marak 23 23 100% 8.33
535 Le Thi AnH Tuyet 22 22 100% 7.47
536 박공심 19 23 83% 6.18
537 vu hoang phuong lien 11 16 69% 6.93
538 Tuyết Loan 11 21 52% 7.22
539 Mùa Đông Hoa Đá 17 23 74% 14.72
540 Sock Điện 22 23 96% 3.28
541 Tạ Duy Luân 17 22 77% 8.07
542 Đặng Linh Chi 5 22 23% 3.62
543 Nguyễn Thị Hoàng Yến 6 22 27% 6.37
544 Lê Văn Toàn 17 22 77% 2.88
545 Trần Thị Thảo 23 23 100% 3.08
546 Thanh Kiều 16 22 73% 11.48
547 Shyn Nguyễn 15 23 65% 4.52
548 Zzz Sora Zzz 20 23 87% 4.3
549 KaitoLuka 20 23 87% 12.78
550 Võ Hoài Niệm 12 18 67% 4.35
551 Ri Siu NhƠn 1 2 50% 8.22
552 Nguyễn Hoàng Kim Ngân 12 18 67% 9.95
553 Phạm Thị Vân Anh 19 23 83% 12.97
554 Trương Hoài Nam 18 23 78% 6.77
555 muội muội chân ngắn 16 23 70% 7.68
556 nghiện học 21 23 91% 5.55
557 Hoàng Khắc Anh 15 22 68% 3.93
558 Hà Thành Lê 17 22 77% 5.78
559 Hậu Hung Hăng 17 23 74% 5.42
560 Xuân Hiếu 22 22 100% 2.63
561 Pham Thi Phuong 8 17 47% 6.28
562 T. Hiền 15 23 65% 11.62
563 Lâm Kim Phương 5 23 22% 4.3
564 Thanh Leona 22 23 96% 5.65
565 Đinh Thị Huế 12 23 52% 7.62
566 Khung Bat Chot 3 3 100% 0.5
567 Tien Dung 22 23 96% 6.93
568 ankarrywang 19 23 83% 7.77
569 Khổng Duy Thuận 12 23 52% 7.57
570 Nguyễn Quốc Trung 22 23 96% 7.05
571 Sơn Tùng Boo's 17 20 85% 5.72
572 Anh Celsius 19 23 83% 7.82
573 Trần Thị Hà Trâm 20 23 87% 7.47
574 Duy Nguyên 9 23 39% 9.85
575 Nguyentrong Hai 10 23 43% 27.3
576 Duy Nguyễn 16 23 70% 5.47
577 An Vu 16 23 70% 7.05
578 tran minh tuan 12 23 52% 7.52
579 Ngọc Châu 5 9 56% 3.25
580 nguyễn thị yến 14 23 61% 9.1
581 Trần Thị Kiều Oanh 9 20 45% 6.12
582 Ngô Nguyễn Hồng Phú 12 18 67% 6.93
583 Minh Nguyễn 22 23 96% 14.77
584 Nguyễn Thanh Lịch 12 23 52% 8.05
585 Lê Tiến Đại 0 0 0% 0.27
586 Trần Quang Huy 6 8 75% 1.35
587 Nguyễn Hà Khánh Linh 11 23 48% 7.43
588 Trần Thu Uyên 16 23 70% 9.83
589 Moon's Diễm 20 23 87% 5.43
590 Toàn Nguyễn Khánh 12 23 52% 17.62
591 Нгуен Кхань Линь 15 23 65% 5.63
592 Ngọc Anhh 17 23 74% 5.22
593 Phạm Hoàng Long 19 23 83% 8.4
594 Sương Emm 5 13 38% 5.42
595 Annie Lê 5 17 29% 2.62
596 Trang Nguyễn 0 2 0% 0.7
597 Kim Tuyến 14 18 78% 4.62
598 Nguyễn Trâm 18 23 78% 2.97
599 le thi tuong vi 18 23 78% 7.23
600 Minh Sơn Điên 18 23 78% 5.03
601 ho lai 4 15 27% 17.03
602 Minh Anh 19 23 83% 4.82
603 Quỳnh Chi 18 23 78% 12.5
604 Khổng Hoàng Đình Trang 9 23 39% 7.73
605 Nam 14 22 64% 12.9
606 Cánh Chim Hải Âu 21 23 91% 9.12
607 Dương Thị Như Quỳnh 9 21 43% 4.5
608 HOang Vy 21 23 91% 4.73
609 Thuyhuong Ngo 13 23 57% 5.13
610 Hoàng Thị Như 13 18 72% 8.17
611 Đinh Dịu Linh 21 23 91% 3.97
612 Minh Khánh Lý 2 3 67% 1.55
613 Song Nhi 22 23 96% 8.62
614 Hồ Thanh Tâm 19 23 83% 5.45
615 Nguyễn Lê Thuỳ Dương 23 23 100% 3.82
616 Kiều Diễm 15 22 68% 14.12
617 Thảo Phương 0 0 0% 0.1
618 Khoa Sinradia 6 23 26% 3.4
619 Bảo My 13 23 57% 5.83
620 vũ thị trang 20 23 87% 4.38
621 Nguyễn Yoona 20 22 91% 8.65
622 Quần Đùi Quân 6 11 55% 5.03
623 Huy Nguyễn 9 15 60% 7.6
624 Chùm 11 23 48% 11.6
625 Nguyễn Tuyết Thu 15 23 65% 5.95
626 khangvannguyen 20 23 87% 4.62
627 Nguyễn Thị Hương 17 20 85% 5.3
628 Phương Trang 3 4 75% 2.12
629 Liêu Ngọc Bảo Châu 21 23 91% 4.63
630 nguyễn nhật tân 7 13 54% 4.08
631 Huynh Hieu Nghia 11 21 52% 4.27
632 Ngọc Ánh 22 23 96% 4.57
633 Ngọc Nguyễn 11 23 48% 19.93
634 Đào Trọng Mạnh 7 12 58% 4.33
635 Lê Anh Tuấn 23 23 100% 4.25
636 Nguyen Thị Vân Anh 17 23 74% 9.6
637 Phạm Nhật Minh Khanh 22 23 96% 3.73
638 Trần Thảo Uyên 12 23 52% 0.23
639 Vô Ưu 18 23 78% 4.67
640 Đàn Gà Biết Bay 14 22 64% 10.6
641 Thanh Huyền 0 3 0% 1.12
642 Nuna Nguyễn 12 23 52% 6.57
643 Lương Công Quỳnh 4 13 31% 4.25
644 Giang Kiều 14 23 61% 8.62
645 Trương Văn Quốc 22 23 96% 8.8
646 Happiness delight PCY 16 18 89% 3.55
647 Dương Huy An 14 22 64% 7.28
648 Dư Phát Đạt 11 23 48% 4.17
649 Lê Nguyễn Thùy Trang 17 23 74% 5.78
650 GIAP QUANG MINH 12 23 52% 3.2
651 Kòy Sociu's 2 3 67% 1.28
652 Hong Ly Truong 1 3 33% 1.05
653 Ngọc Bích Ngọc 7 18 39% 1.02
654 NHók MInh Cá TÍnh 4 22 18% 7.63
655 ngốk Arietty 18 23 78% 7.75
656 Mai Đức Anh 3 4 75% 0.93
657 Nguyễn Thúy Hằng 17 23 74% 8.47
658 thanhTrang 18 23 78% 21.03
659 Nguyễn Bảo Ngọc 15 23 65% 7.07
660 Nguyễn Thị Hồng Vân 0 3 0% 0.88
661 Nguyen Le Van Y 19 23 83% 6.25
662 Linh Myu 11 23 48% 9.52
663 Po Quậy 14 23 61% 5.67
664 Trang Middy 13 22 59% 3.4
665 Phuong Ta 13 23 57% 9.72
666 Ngoc Nguyen 17 23 74% 7.02
667 Trần Đăng Doanh 20 23 87% 5.37
668 Thu Anh 20 23 87% 9.35
669 Ipin Nguyen 19 23 83% 7.97
670 Vũ Miêu Hoa 19 23 83% 10.2
671 vân teeny 13 23 57% 9.4
672 Kara Phan 15 23 65% 21.08
673 Vy Phambuikhanh 11 23 48% 9.97
674 Trần Trà My 14 23 61% 9.03
675 hoàng ân 19 23 83% 10.83
676 Nguyễn Thị Hải Thành 23 23 100% 5.18
677 Nhóc Xù 0 0 0% 0.2
678 Trần's Quyền's 5 23 22% 2.03
679 Trang Nguyễn 17 19 89% 3.25
680 Thi Lan Trần 15 23 65% 11.65
681 liz 20 23 87% 4.6
682 Châu Nguyễn 19 23 83% 2.32
683 Dat Nguyen 13 23 57% 7.57
684 Duy Hidai Mrd 7 9 78% 2.92
685 Liên BT Thinh 12 23 52% 5.08
686 Lan Anh 13 23 57% 10.38
687 Phan Văn Công 14 23 61% 10.33
688 Nguyễn Khánh Vy 3 23 13% 4.72
689 Quỳnh Nguyễn Thị Diễm 9 10 90% 1.72
690 Nguyen thank huong 21 23 91% 3.53
691 BOom 3 4 75% 1.13
692 Tứ Đạt 18 23 78% 6.9
693 Cát Cánh 12 22 55% 6.75
694 Vũ Hiền 19 23 83% 5.07
695 Hoang Khanh Linh 10 23 43% 13.95
696 Hoàj Đăng 5 23 22% 1.82
697 liễu trúc vy vy 20 23 87% 8.67
698 Joyce Nguu Sii 19 23 83% 12.02
699 Dương Mẫn Mẫn 13 23 57% 7.9
700 Phạm Khánh Linh 9 23 39% 12.35
701 Hương Minhon 14 23 61% 4.73
702 trần hương hiền 18 23 78% 2.85
703 Mibu Aki 15 23 65% 12.55
704 Phạm Minh Quân 21 23 91% 5.92
705 Nguyễn Hậu 6 10 60% 4.75
706 Nguyễn Ngọc Ánh 20 23 87% 4
707 Thái Thị Thanh Nga 12 23 52% 6.25
708 Thanh Phong Mai 18 23 78% 3.53
709 Jumi Trần 20 23 87% 5.22
710 Hạnh Chibi 7 23 30% 6.2
711 lanpham 16 21 76% 8.68
712 Đặng Diễm Quỳnh 16 23 70% 6.38
713 Misaki Mei 21 23 91% 5.6
714 Nuna Lyly 20 23 87% 9.75
715 Phạm Tiến Dũng 13 22 59% 11.53
716 Phan Anh Nguyen 17 23 74% 4.7
717 Dao Quynh Tram 17 23 74% 8.38
718 Nguyễn Tuấn Hiệp 18 23 78% 4.95
719 Tung Nguyen 16 23 70% 8.55
720 Long Vũ 17 22 77% 4.6
721 Bảo Hân 15 23 65% 23.68
722 Nguyễn Giang Thanh 20 23 87% 5.88
723 12qwaszx 12 22 55% 8.77
724 Phạm Minh Ngọc 21 23 91% 6.35
725 Nguyễn Hoài 15 23 65% 6.65
726 Số Pi 17 23 74% 8.08
727 Siêu Quậy 23 23 100% 2.87
728 Thiên Thiên 12 23 52% 6.25
729 Hiền Boss 3 3 100% 0.53
730 Thư-x Ngố's 3 3 100% 0.62
731 trần thanh nhàn 16 23 70% 6.67
732 Nguyễn Vân 22 23 96% 3.33
733 Nguyễn Đắc Toàn 17 23 74% 3.7
734 Thư Thư 11 23 48% 6.17
735 Bảo Trânn 13 23 57% 10.05
736 Tấn Huy 20 23 87% 5.65
737 tran trung kien 23 23 100% 2.02
738 Trần thị Ngọc anh 0 0 0% 1.8
739 Ngoc Le 22 23 96% 3.77
740 Ranmaru Rei 20 23 87% 3.42
741 Pé Py 19 23 83% 6.77
742 Ánh-h Còi-i 9 23 39% 3.1
743 Linh Mai 12 23 52% 9.4
744 tôn xuân đồng 18 21 86% 4.82
745 Nguyễn Linh 19 22 86% 6.6
746 Bảo An 15 23 65% 4.55
747 Phạm Thị Thu Trang 21 22 95% 9.52
748 Thạch Nguyễn Ngọc 14 23 61% 4.17
749 Nguyễn Thùy Dương 18 23 78% 6.22
750 Hải Trần 20 23 87% 5.27
751 Đoàn Đặng Tam Bảo 22 23 96% 5.3
752 Huỳnh Thiện Nam 17 23 74% 18.73
753 nguyễn phương thảo 15 18 83% 4.43
754 Hàn Thị Yến 17 23 74% 9.7
755 Hà Chi 13 22 59% 4.9
756 Phanh Phoanh 11 18 61% 5.25
757 Uyên Ốc 12 23 52% 16.43
758 Mileycyrus 21 23 91% 3.25
759 Minh Huyền 16 18 89% 3.27
760 Thuý Hằng 15 23 65% 9.2
761 Trần Thị Hà 11 21 52% 3.53
762 thanh thư 8 23 35% 8.47
763 Hoàng Ân 0 1 0% 0.62
764 Nguyễn Thị Thanh Tú 15 23 65% 7.85
765 Trần Mỹ Cơ 16 23 70% 6.38
766 Trần Thị Bích Phương 0 0 0% 1.23
767 Tít's Sociu's 14 22 64% 7.28
768 Khỉ Con 16 23 70% 3.97
769 Gắn Tâu 19 22 86% 9.83
770 Vết Mưa 17 23 74% 11.02
771 Quỳnh Phạm 19 23 83% 4.85
772 Võ Trung Hậu 22 23 96% 3.42
773 Pear MV Love 15 23 65% 11.17
774 Phạm Cross 6 22 27% 5.48
775 Đào Thị Thanh 20 23 87% 8.18
776 Ho Lee Sít 7 23 30% 15.97
777 lâm thị xuân thảo 15 23 65% 7.97
778 Hoàng Thyy 8 17 47% 8.73
779 An Le Vit Bau 20 23 87% 5.35
780 Nguyễn trương mỹ ngân 20 23 87% 10.22
781 Hà Thu 11 20 55% 5.75
782 Mai Anh Tú 12 14 86% 7.3
783 Tien Che 13 23 57% 4.25
784 Sky Blue123 17 23 74% 4.8
785 Phong Hoài 15 23 65% 6.88
786 Bông Vi Ai Pi 15 23 65% 6.63
787 Hoàng Anh 15 21 71% 6.92
788 NhatHaa 5 18 28% 20.03
789 Linh Linh 10 20 50% 12.5
790 Thi Phùng 20 23 87% 5.92
791 Duy Thanh 18 23 78% 5.45
792 Minion Saukiu 16 22 73% 9.8
793 Trần Quang Khải 8 23 35% 6.42
794 Hồng Chi 6 21 29% 6.73
795 Phương Thu 23 23 100% 14.3
796 ryuzaki 20 23 87% 5.17
797 Trịnh Dương Trung Dũng 3 4 75% 2.05
798 Thảo Mon 17 23 74% 4.62
799 minh thu 18 23 78% 10.12
800 Nguyen Thi Hong 18 23 78% 23.67
801 Sang Trương 21 22 95% 5.33
802 Hoàng Nhật Na 16 23 70% 4.45
803 vanphong 0 13 0% 2.63
804 Lê Quang Quốc Bảo 0 0 0% 0.22
805 Vi Nguyễn Ngọc Phương 19 23 83% 2.7
806 Nguyễn Thị Xuân Thủy 15 23 65% 10.43
807 Bốn Mắt Hay Cười 19 23 83% 10
808 Ti Lo 12 23 52% 6.08
809 Huyền Mắm 1 9 11% 4.13
810 Truong Hô 14 23 61% 17.65
811 Nguyễn Thị Trinh 6 23 26% 5.35
812 Con Nhỏ Họ Nguyễn 10 22 45% 6.43
813 Long Huynh 16 23 70% 7.85
814 Tài Lưu 19 23 83% 4.7
815 nguyễn thị phương nam 14 22 64% 7.6
816 Tran Thi Lan 17 23 74% 2.18
817 Phong Dương 13 23 57% 7.78
818 Đỗ Đức Duy 20 23 87% 3.62
819 Bảo Bé Bự 18 23 78% 7.68
820 Hunhan Hiền 22 23 96% 3.08
821 Thiên Ân 17 23 74% 4.92
822 Nhựt Phạm Thành 2 3 67% 1.55
823 Thư's Dương 1 3 33% 0.9
824 Nguyễn Khánh Linh 15 23 65% 4.75
825 Ninh Thu Hường 22 23 96% 1.17
826 Trần Thị Hoài 20 23 87% 15.1
827 Lovely Cat 16 18 89% 3.8
828 Ly Lùn'ss 16 23 70% 13.83
829 le thi hieu ngan 16 23 70% 9.37
830 Lam Tuyền 8 23 35% 12.95
831 Trần Thị Thùy Dung 13 23 57% 10.32
832 Nguyễn Thị Minh Hiền 3 3 100% 0.4
833 Nguyễn Quang Tùng 18 22 82% 3.72
834 Minh Thư 22 23 96% 5.7
835 Tử Vũ 10 23 43% 8.62
836 Hoàng Minh 15 23 65% 8.07
837 Cừu Xào Lăn 21 23 91% 5.38
838 Lãnh thị hoa 18 23 78% 5.9
839 Lê Thị Thu Thảo 11 23 48% 8.93
840 Nguyễn Trần Phương Uyên 0 1 0% 0.63
841 Ly Thi Thuy Tien 16 23 70% 3.08
842 Đào Duy Công 18 23 78% 15.63
843 Yến Nhi 10 23 43% 16.1
844 Bạn Trâm's 12 23 52% 7.38
845 nguyễn thu Hà 22 23 96% 3.12
846 Dương Mai 14 23 61% 7.02
847 Lê Bảo Quốc 14 21 67% 10.68
848 quynhgiang 21 23 91% 4.48
849 Duy Nhật Trương 12 23 52% 14.08
850 vu minh hieu 13 22 59% 4.93
851 Nguyễn Tấn Duy 16 23 70% 8.57
852 Lại Thùy Linh 5 6 83% 1.98
853 Ngoc Duy Nguyen 19 23 83% 5.63
854 Hoa Cửu Vĩ Hồ 20 22 91% 2.52
855 Hòa Phạm Minh 14 23 61% 10.97
856 An Jun 14 23 61% 9.73
857 Mỹ Dung 17 23 74% 7.7
858 Nguyễn Thanh Hiền 15 21 71% 10.88
859 Trần Tuấn Thành 20 23 87% 3.7
860 Tran The Cuong 20 23 87% 3.92
861 Nguyễn Thị Thanh Thùy 21 22 95% 3.43
862 Ngọc Huyền 9 23 39% 6.85
863 huỳnh ngọc quang 11 23 48% 14
864 Hiếu's King's 22 23 96% 8.48
865 Má Lúm 12 23 52% 8.78
866 Tiên Nguyễn 19 21 90% 5.35
867 Tuấn Anh 9 23 39% 4.48
868 Thu Phương 5 23 22% 12.85
869 Bảo Trâm's Nguyễn 15 22 68% 5.8
870 Ngọc Trân 20 22 91% 4.53
871 Thanh Dàn Christian 8 23 35% 17.52
872 Trang Moon 18 22 82% 9.9
873 Mộ Chỉ Ly 14 23 61% 3.82
874 Phan Ngọc Ánh 14 18 78% 3.48
875 Nga Nga 17 23 74% 7.23
876 Minh Kha 8 18 44% 2.83
877 Thảo Phương Nhi 19 23 83% 4.9
878 lý minh phương 5 23 22% 4.67
879 Thái An Bình 12 23 52% 11.9
880 Lam Hân 10 20 50% 8.38
881 Băng Băng Hải 12 22 55% 13.23
882 Ngăn's Bềnh's 21 23 91% 3.23
883 Lục Chỉ Cầm Ma 12 22 55% 5.42
884 Vũ Nhật Minh 21 23 91% 6.52
885 Quân Nguyễn's 6 12 50% 2.9
886 Hồng huỳnh như 1 3 33% 0.6
887 Rubik Nguyễn 21 23 91% 3.92
888 Pham Thanh Mai 20 23 87% 7.27
889 Vương Hà 15 18 83% 1.98
890 Nguyễn Danh Kiên 20 23 87% 5.83
891 dang quoc duy 5 22 23% 10.13
892 Nhật Duy 16 23 70% 11.45
893 Lê Thảo Phương 7 21 33% 3.92
894 Hiền Nguyễn 17 23 74% 4.93
895 Mie Mie 17 23 74% 3.23
896 Hoàng Thị Thu Hoài 18 21 86% 6.82
897 Vũ Thị Ban Mai 14 23 61% 6.6
898 Ngọc Trinh 11 23 48% 9.22
899 Thi Mai 16 23 70% 8.82
900 Nguyễn Ngọc Vũ Hà 19 23 83% 5.78
901 Hợp Nông Đức 15 20 75% 7.33
902 Lê Hoàng Long 6 23 26% 2.95
903 Dương Thu Thủy 19 23 83% 9.7
904 Vỹ Nhỏ 7 22 32% 37.98
905 Bạch Lam 19 23 83% 8.08
906 Hồ Tùng 15 23 65% 11.38
907 Hoàng Nguyệt's 14 23 61% 5.98
908 Nhók Nguyễn 16 23 70% 4.62
909 Vien Kimcuong 3 3 100% 13.48
910 Hoàng Phú 17 22 77% 6.9
911 Candy Ngot Ngao 7 23 30% 7.17
912 Phương Anh Võ 21 23 91% 3.72
913 Đức Đấm Đổ Đồi 9 21 43% 3.62
914 hoàng thu hảo 9 22 41% 5.52
915 Trần Thảo Anh 15 23 65% 7.22
916 Hạ Thị Hằng 19 23 83% 3.67
917 Ngô Thị Mai Lan 19 22 86% 9.53
918 Bá Quang Dự 15 23 65% 7.72
919 Phương Uyên 19 23 83% 7.67
920 Nguyễn Thị Vân Anh 16 23 70% 4
921 Nguyễn Xuân Dương 20 23 87% 5
922 Thanh Dat Pham 11 23 48% 6.2
923 Kiệt Kiệt 18 23 78% 4.98
924 tran phan le huong 0 1 0% 0.7
925 Tẹt 20 23 87% 8.87
926 Quang Hòa 19 23 83% 5.45
927 Ca Thuận Đại 14 23 61% 8.53
928 Phan Thành Lợi 16 23 70% 61.33
929 Loan Lịch 19 23 83% 7.3
930 Trần Văn Dũng 5 23 22% 29.52
931 Nguyễn Văn Đức 13 23 57% 2.47
932 Hoàng Oanh 16 23 70% 9.15
933 Nhung Nguyen 7 16 44% 11.05
934 Hồ Hoàng Phúc 16 23 70% 2.2
935 Lê Tú Anh 7 17 41% 2.92
936 Phan Trần Hướng 19 23 83% 4.55
937 Lan Hương 13 22 59% 4.42
938 Đạt Nguyễn Tiến 23 23 100% 2.67
939 Khánh Ly 20 23 87% 5.58
940 Nguyến Bá Ngọc Diệp 21 23 91% 5.85
941 Đặng Thị Thực 19 23 83% 10.38
942 Hoàng Quốc Huy 16 22 73% 6.52
943 Tống Thị Anh 21 23 91% 4.53
944 Tran Tu Son 14 22 64% 10.15
945 phan thế bách 5 23 22% 1.7
946 Lê Đức Trí 11 23 48% 12.27
947 Hồ Chí Thọ 23 23 100% 3.77
948 Park Chanyoel 15 23 65% 10.07
949 hiendo 2 15 13% 1.12
950 Thuc Huynh 6 20 30% 5.22
951 Vu Ngoc Thai 9 12 75% 13.55
952 Tuan Nguyen 0 1 0% 1.15
953 ngô quốc phát 19 23 83% 5.63
954 Minh Hoàng 9 20 45% 5.63
955 Tran Thi Phuong 18 23 78% 7.32
956 khoa 22 23 96% 5.42
957 Hồ Sỹ Nhật 17 23 74% 9.12
958 Ninh Sting 14 18 78% 12.58