Đề thi thử vào lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2014 trường THCS Gia Trung - Gia Viễn - Ninh Bình

Thời gian thi : 60 phút - Số câu hỏi : 27 câu - Số lượt thi : 3426

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Choose the word with the different pronunciation of the underlined part.

Câu 1:

Câu 2:

Câu 3:

Câu 4:

Câu 5:

Choose the word or phrase (A, B, C, or D) that best completes each sentence. 

Câu 6: We used to _______ past the market on the way to school.

Câu 7: Remember to turn _______  the light when leaving the office.

Câu 8: Ho Chi Minh City is the _______  one in the country.

Câu 9: Some of my friends are going _______ the shore collecting garbage.

Câu 10: We are _______ that the people have spoiled the beach.  

Câu 11: Have you ever _______ a letter to the local authorities to complain about the public transport in your town?

Câu 12: When are you _______ vacation with your family, Lan?

Câu 13: If you _______ late, you wouldn’t finish your work.

Câu 14: Huong wishes she _______ free time to visit her close friend in hospital.

Câu 15: I think I’ve lost my new hat. I’ve _______  it everywhere but I can’t find it.

Câu 16: Hong failed the last test. _______  she has to do the test again.

Câu 17: Hue is not _______ with her test result even though she’s got good marks.

Câu 18: The earthquake in Kobe in 1995 _______ severe damage.

Choose one suitable word to complete each of spaces in the following passage.

members, day, food, prepare, together, celebration, clean

Tet, the lunar new year holiday, is the most important (19)  ________ for Vietnamese people. It is a time for families to (20) ________  and decorate their homes and enjoy special (21) ________  such as sticky rice cakes. That is also a special occasion for family (22) ________  living apart to have free time to get (23) ________  or visit their relatives, friends, acquaintance who they can not see all the year round because of their business.

Give the suitable form of the words in brackets.

Identify the error in each of the following sentences.

Câu 19: If you decide to take the space trip you will have to get ready a few month before the flight. 

Câu 20: In 1964, a farmer claimed he saw an egg-shape object in one of his fields.

Câu 21: Many tourists enjoying Vietnamese festivals although they do not understand Vietnamese  culture very much. 

Câu 22: The baby laughed happy as she  played with her   toys.

Câu 23: I met Dung,  who father is working  with my brother

Give the suitable form of the verbs in brackets.

Rewrite the following sentences. 

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Linh Minky 23 23 100% 2.65
2 Shyn Nguyen 23 23 100% 3.77
3 Nguyễn Quốc Vũ 22 23 96% 9.92
4 Zoe 22 23 96% 3.4
5 Nguyễn Ngọc Mỹ Tiên 22 23 96% 2.15
6 Thy Lê 22 23 96% 20.13
7 Ngọc Anh Trần 22 23 96% 6
8 Nguyễn Văn Đại 22 23 96% 4.87
9 Mimela Kakuni 22 23 96% 6.4
10 bo bo hong thinh 22 23 96% 4.33
11 Tran Nguyen Nhat Thang 22 23 96% 5.47
12 Hong Ha 21 23 91% 5.08
13 Diệp Hạ 21 23 91% 6.08
14 Học Trò Của Holmes 21 23 91% 3.8
15 Le Nhi 21 23 91% 6.47
16 minhhang 21 23 91% 7.13
17 Tuấn Nam Nguyễn 21 23 91% 10.78
18 Lý Ngọc Hảo 21 23 91% 1.23
19 Thư Thánh Thiện 21 23 91% 3.13
20 Lê Bích Hậu 21 23 91% 5.4
21 Thư Huỳnh 21 23 91% 1.4
22 Khoai Sượng 21 23 91% 4.65
23 Boy Lucky 21 23 91% 4.87
24 Flasklee Đặng 21 23 91% 4.1
25 Đào Phúc Toàn 21 23 91% 5.75
26 Phuong Stardoll 20 22 91% 4.88
27 vo minh chau 20 23 87% 9.03
28 Lệ Đặng 20 23 87% 6.13
29 đỗ tiến anh 20 23 87% 8.7
30 Đỗ Phúc Gia Huy 20 23 87% 5.03
31 Thủy Đỗ 20 23 87% 7.77
32 nguyễn quỳnh 20 23 87% 8.47
33 Tuyet Hanh Ndc 20 23 87% 6.73
34 Loc Tran 20 23 87% 16.4
35 Phong Lê 20 23 87% 4.73
36 Nguyen Vongoc 20 23 87% 4.12
37 Lưu Hoàng Phương Khanh 19 22 86% 3.17
38 Nguyễn Bùi Bảo Hân 19 23 83% 4.17
39 Kim Ngân 19 23 83% 7.5
40 Hồng Phúc 19 23 83% 5.7
41 Hồ Duy Bình 19 23 83% 7.82
42 Cú Mèo 19 23 83% 7.53
43 Doan Phuong Uyen 19 23 83% 5.5
44 thanh 19 23 83% 8.1
45 Dang Yen Vy 19 23 83% 7.47
46 Tèo Tí Tởn 19 23 83% 4.02
47 tran thi kim tuyen 19 23 83% 10.82
48 Khoa Huỳnh 19 23 83% 5.23
49 Vũ Trung Hiếu 19 23 83% 9.7
50 Huỳnh Như 19 23 83% 8.07
51 lê thị liên phương 19 23 83% 6.55
52 Mèo Munn 19 23 83% 10.37
53 Minh Thư 19 23 83% 6.25
54 Trần Thiện 19 23 83% 3.48
55 Thạnh Thôgg Tháii 19 23 83% 4.85
56 lgiang 19 23 83% 6.75
57 tribao 17 18 94% 7.73
58 Nguyen Thanh Nga 18 22 82% 4.3
59 Hà Phạm 17 19 89% 3.98
60 Minh Hiếu Phạm 18 23 78% 19.75
61 bé Rùa 18 23 78% 7.4
62 kanna 18 23 78% 5.03
63 Coffee Browns 18 23 78% 5.67
64 Thai tran 17 20 85% 5.93
65 Vũ Đức Ngọc 18 23 78% 8.47
66 Nguyễn Thị Như Quỳnh 18 23 78% 4.48
67 Hải My 18 23 78% 6.6
68 Trần Anh Tuệ 18 23 78% 23.35
69 No Name 18 23 78% 10.92
70 Huy 18 23 78% 5.43
71 Dâu Tây Con 17 22 77% 7.87
72 Nguyễn Thị Tường Vy 17 22 77% 6.78
73 Nguyen Minh 17 22 77% 7.68
74 Nguyễn Chí Bảo 17 22 77% 10.27
75 Phạm Thị Phương 17 23 74% 7.15
76 Thiên Duy Love 17 23 74% 14.72
77 Nguyễn Thúy An 17 23 74% 5.12
78 Do Hue An 17 23 74% 4.67
79 Trịnh Thiên Ngôn 17 23 74% 8.78
80 Mèo Con 17 23 74% 9.17
81 wolfnghia99 17 23 74% 9.85
82 nguyễn trọng nghĩa 17 23 74% 10.78
83 Bi Lùn 17 23 74% 7.08
84 Nguyễn Linh Đăng Minh 17 23 74% 8.93
85 Mai Phuong 17 23 74% 4.97
86 tran thi van 15 18 83% 5.65
87 Phương Bống 15 19 79% 4.23
88 Dương Tấn Hải 13 13 100% 6.43
89 Yumi Nagata 15 19 79% 60.22
90 nguyễn thị ngọc xuyến 16 22 73% 9.15
91 tranduc 16 23 70% 3.07
92 Đặng Thị Kim Sang 16 23 70% 6.55
93 trần thị 16 23 70% 11.23
94 le van ngoc an 16 23 70% 41.78
95 Lieu Thai Phu 16 23 70% 8.17
96 Hoàng Sơn 16 23 70% 6.9
97 Đỗ Hồng Mai 16 23 70% 4.22
98 Hoang Khanh 16 23 70% 7.27
99 Lenny Vin 16 23 70% 4.63
100 thùy anh lê 16 23 70% 8.65
101 HỒNG NGỌC 16 23 70% 6.87
102 Trần Nguyễn Hà Trang 16 23 70% 6.45
103 hohaimy 15 22 68% 5.63
104 Bi Chelsea 15 23 65% 5.85
105 Phan Mai Linh 15 23 65% 6.45
106 Hồ Quóc Việt 15 23 65% 5.85
107 Gnaohteiv Jax 15 23 65% 4.17
108 bùi quang huy 15 23 65% 14.15
109 Nguyễn Linh Đan 15 23 65% 4.97
110 Linh Chi 15 23 65% 3.78
111 MítTơ Tronie 15 23 65% 6.03
112 Huyền Trang 15 23 65% 18
113 Trịnh Kiều Thanh 15 23 65% 6.2
114 Vu hien 15 23 65% 9.8
115 trần khánh linh 14 22 64% 8.92
116 Nguyễn Hoàng Ngọc Chi 13 20 65% 12.38
117 Bộp Gầy 14 23 61% 5.03
118 Hưng Hài Hước 13 21 62% 6.03
119 Nhi Mai 13 22 59% 5.75
120 Hoàng Lâm 13 23 57% 14.55
121 Nguyen Minh Huy 11 17 65% 4.55
122 Tuấn Nguyễn 13 23 57% 1.5
123 Đặng Diễm Quỳnh 13 23 57% 5.52
124 Lê Quy 8 10 80% 5.52
125 Bé Cây 12 22 55% 5.33
126 Phúc Kakashi 12 22 55% 6.93
127 lethanh 12 22 55% 17.58
128 Hoa Tuyết Trắng 12 22 55% 8.72
129 Dat Tran 12 23 52% 12.1
130 Lê Ngọc Anh 12 23 52% 11.03
131 Nhã Uyênn 12 23 52% 5.62
132 Kỳ Anh Nguyễn 12 23 52% 9.47
133 Ngọn Lửa Địa Ngục 12 23 52% 10.12
134 nguyen thanh tong 12 23 52% 21.9
135 Nguyễn Thành Đồng 12 23 52% 8.07
136 Anh Thư Thái 12 23 52% 9.83
137 Nguyễn Bùi Bảo Khương 12 23 52% 4.85
138 bùi đức quảng 12 23 52% 19.32
139 Ṫ͇h͍̽á͠ͅį̆ T̥͑ù͔̽n͕̂ģ̛ 7 9 78% 9
140 nguyen quoc phuong 10 18 56% 3.35
141 phạm mỹ hà 11 21 52% 5.22
142 Trang 11 22 50% 4.73
143 Lý Lê Ngọc Anh 11 23 48% 4
144 Thuy Cool 11 23 48% 7.3
145 Thái Thị Vương Hà 11 23 48% 7.05
146 Kim Khánh 10 21 48% 6.88
147 Ông Minh Chiến 6 10 60% 1.85
148 Nhím Xù 10 23 43% 6.83
149 Huỳnh Trúc 10 23 43% 5.7
150 Nguyệt Hà 10 23 43% 6.03
151 Mỹ Nhung Phạm 9 22 41% 5.25
152 Doancuong 8 19 42% 13.68
153 Thành Thật Thà 9 23 39% 5.37
154 Iwill Come Back 9 23 39% 11
155 Thanh Tùng 8 20 40% 0.62
156 Không Suy Nghĩ 9 23 39% 6.92
157 Nhung Pika 9 23 39% 8.87
158 The Gunner 9 23 39% 6.12
159 nguyen quoc phuong 8 21 38% 5.55
160 Yukan Club 8 21 38% 3.48
161 Huỳnh Đức Duy 4 10 40% 17.87
162 Phương Lê 7 19 37% 7.1
163 le thi kim oanh 1 1 100% 2.08
164 Lê Tự Đạt 8 23 35% 25.42
165 Trang Phạm 3 8 38% 3.88
166 Diep Le 8 23 35% 15.08
167 Hoàng Văn Đăng 6 17 35% 6.1
168 Toàn Thiên Tài 8 23 35% 3.85
169 Hien's Min's 15 23 65% 12.95
170 Minh Châu 22 23 96% 4.65
171 Tú Quyên 18 23 78% 5.42
172 nguyen thanh hang 20 23 87% 11.28
173 Sky Yst Mtp 14 23 61% 22.4
174 MinBy MinBy 10 20 50% 4.12
175 Diệu Hiền 8 23 35% 1.33
176 Hoàng Oanh 11 23 48% 2.13
177 Phương Phương 20 23 87% 3.67
178 Vananh Tran 10 10 100% 1.8
179 Khong Ten 17 23 74% 6.5
180 Phương Nguyễn Thảo 19 23 83% 3.73
181 Giangg Trươngg 19 23 83% 5.4
182 Thao Nguyen 13 23 57% 9.27
183 Linh Linh'ss 12 23 52% 6.45
184 Chuchu Haru 20 23 87% 6.82
185 Sơn Phạm 22 23 96% 6.75
186 Thái Lâm Ngọc Ngân 15 22 68% 11.55
187 Hấp Hấp Chập Chập 10 23 43% 15.43
188 Đỗ Phương 23 23 100% 2.37
189 TRẦN KIM NGUYÊN 18 23 78% 8.72
190 Vân Trần 13 23 57% 12.47
191 Nguyên Ha My 17 23 74% 8.2
192 Nguyễn Thiên Trang 16 22 73% 5.3
193 Nguyễn Đình thiên Lộc 2 3 67% 0.65
194 Pu Nquyen 9 15 60% 6.97
195 Suri Nguyen 9 23 39% 3.87
196 Tạ Hương Giang 17 23 74% 5.7
197 Mon's Nguyễn's 20 23 87% 6.3
198 Riven Tall 17 23 74% 4.98
199 Lê Minh 21 23 91% 4.48
200 Huy Tran 21 23 91% 8.72
201 super naughty 8 23 35% 13.77
202 Lê Binh 13 23 57% 6.87
203 Khoi Le Tran Anh 7 9 78% 8.68
204 Nguyễn Phan Ngọc Thiện 18 23 78% 8.98
205 Diệp Bảo Thiện 22 23 96% 5.22
206 Quang Trọng Ngô 20 23 87% 3.87
207 vũ thị lan anh 12 23 52% 3.57
208 Trần Thị Như Thảo 12 22 55% 6.83
209 Thai Cavil 16 23 70% 10.48
210 Trần Thị Minh Ngọc 20 23 87% 4.98
211 Mint Min's 9 23 39% 6.73
212 Đặng Ngọc Mai Nhi 22 23 96% 2.52
213 Minh Tuấn Nguyễn 20 23 87% 3.42
214 Nguyễn Thị Hoàng Yến 12 23 52% 12.65
215 Nhung Nguyen 22 22 100% 4.77
216 hà thảo trang 7 23 30% 4.32
217 Thảo Nabby 15 23 65% 5.42
218 Minh Đức 10 23 43% 16.13
219 Thầy Tu 21 23 91% 2.48
220 Yoo Chun 20 23 87% 7.95
221 trần thơ 16 18 89% 4.67
222 Cương Hoàng Vũ Kim 22 23 96% 6.67
223 Tuấn Cường 17 23 74% 6.28
224 nguyễn hồng kỳ 17 23 74% 10.22
225 Vemaybay Phan Đăng Lưu 16 23 70% 10.02
226 Súp Mint 0 1 0% 0.25
227 La Thụy Nghi Quỳnh 21 23 91% 3.32
228 Yu Yun 3 3 100% 0.88
229 Nguyễn Bảo Uyên 21 23 91% 5.3
230 Trần Ngọc Thùy Dương 19 23 83% 5.92
231 Thành Công Lý 16 23 70% 21.13
232 Cô Bé Ngốc 0 2 0% 9.43
233 Bui Trung Tin 16 23 70% 6.48
234 Quỳnh Chi 18 23 78% 4.07
235 Huỳnh Quang Thắng 11 13 85% 2.93
236 Ngạ Khả Nhạc 18 23 78% 8.33
237 Phương's Lãng's Tử'Ss 15 23 65% 6.02
238 Takane Enomoto 23 23 100% 3.3
239 Nguyễn Vân Anh 7 23 30% 3.57
240 Duc Phan 10 23 43% 5.2
241 Tớ Ghét Cậu 16 23 70% 11
242 Huỳnh Lê Thiên Trí 9 22 41% 4.38
243 Nguyễn Trọng Nhân 13 19 68% 4.3
244 Thanh Nhi Nguyễn Thị 15 20 75% 4.6
245 Ngọc Lan 11 23 48% 15.15
246 đinh thị thương 11 23 48% 4
247 Phạm Minh Huy 18 20 90% 5.15
248 Thiên Ngọc 4 23 17% 7.65
249 Như Minh 15 22 68% 8.43
250 Hương Mii 13 21 62% 4.98
251 Nguyễn Minh Ngọc 21 23 91% 6.62
252 Trương Tố Hân 7 23 30% 6.13
253 Nguyễn Mai Anh 14 23 61% 7.95
254 Lê Đức Hiếu 18 23 78% 8.33
255 Việt Anh 11 23 48% 2.12
256 Hoàng Vân Quỳnh 11 23 48% 5.82
257 nguyen huong lan 22 23 96% 4.45
258 Nga Lùnn 14 23 61% 6.42
259 TK Đoàn 10 23 43% 12.93
260 Le Minh Hieu 19 23 83% 4.57
261 Lê Thùy Dương 21 23 91% 8.2
262 Lưu Hà Uyên 14 23 61% 2.98
263 Huynh Ly 14 23 61% 6.28
264 Quân NGuyễn 16 22 73% 6.12
265 Trần Thị Ngọc 19 22 86% 13.78
266 Thuu Nguyênn 20 23 87% 9.12
267 Trúc's Nguyễn's 15 20 75% 11.1
268 Linh Tran 3 3 100% 0.82
269 Sôngnướcmênhmông Emđitông Lộncổxuốngsông 13 18 72% 3.43
270 Vi Còi Cọt 16 23 70% 6.57
271 Hoa Pháp 15 23 65% 8.5
272 Thắng Phú 8 18 44% 6.95
273 Quynh Tran 12 23 52% 6.97
274 Oppa Trần 21 23 91% 4.03
275 An Nhiên 16 23 70% 3.38
276 kaito kid ice angel 19 22 86% 8.77
277 Phạm Ngọc Lan 16 23 70% 11.82
278 Ánh Dương Phan Ngọc 19 23 83% 9.6
279 Trần Thị Mỹ Anh 20 23 87% 24.07
280 nguyễn viết triều tân 8 18 44% 6.35
281 Hải Hoàng 16 23 70% 6.92
282 Đậu Minh Nguyệt 21 23 91% 10.17
283 Bảo Ngọc 0 3 0% 2.47
284 Gja Cát Lập 10 10 100% 4.37
285 Lonqq Lêê 16 23 70% 9.37
286 NGUYỄN THỊ KIM ÁNH 22 23 96% 4.08
287 Ngô Luân 12 23 52% 12.05
288 Tuyet Anh 15 21 71% 8.33
289 Phạm An 16 23 70% 8.1
290 Tiến Dũng 21 23 91% 1.58
291 Nguyễn thị thảo linh 15 23 65% 7.03
292 Phạm Quang Lộc 19 23 83% 5.93
293 kun's phạm 22 23 96% 1.87
294 Le Thu Thuy 21 23 91% 7.53
295 Nguyen Thanh Lan 11 23 48% 11.05
296 Thiên Bình 7 23 30% 8.13
297 Đô Rê Mi 18 23 78% 6.72
298 Nguyễn Thị Trúc Ly 16 23 70% 7.15
299 Chupi Nhung 13 23 57% 8.98
300 Krystal Jung 21 23 91% 6
301 Hoàng Lâm Vũ 17 22 77% 6.33
302 Nguyễn Monie 16 22 73% 13.42
303 Đỗ Thùy Dương 14 23 61% 4.8
304 Yến Nhi ChanBaek 8 22 36% 8.77
305 Phạm Tuấn 23 23 100% 2.52
306 Đình Văn 11 15 73% 3.22
307 Quynh Tran 21 23 91% 4.75
308 Chl MySunshine 20 23 87% 5.12
309 Ngọc Giang 16 23 70% 8.22
310 Tin Mới 14 23 61% 3.68
311 Đỗ Thị Phương Nhung 17 23 74% 7.23
312 Nguyễn Minh Châu 23 23 100% 2.72
313 Nguyễn Phương Uyên 13 23 57% 4.42
314 Hanh Dung 18 23 78% 5.3
315 Phú Em 20 23 87% 4.67
316 Phương Thảo 18 22 82% 5.7
317 Vũ Diệp Lâm Nhi 17 23 74% 11.92
318 Đại Beo 0 0 0% 0.25
319 Vu Van Nguyen 7 23 30% 7.17
320 Đào Thanh Hương 15 23 65% 9.3
321 Tâm Trần 9 23 39% 5.67
322 Bẹp Lù 11 23 48% 5.43
323 Thục Duy Trần 17 23 74% 11.97
324 Lê Gia Khang 14 23 61% 6.47
325 Tuấn Khôi 20 23 87% 5
326 Trần Thu Hà 8 23 35% 5.52
327 Minh Ánh 5 23 22% 2.78
328 Hiếu Nghĩa 14 23 61% 20.92
329 Trịnh Minh Tiến 3 3 100% 0.55
330 Vỹ La 21 23 91% 4.93
331 Nguyễn Ngọc Nam 18 23 78% 5.03
332 hoa9ctqp 19 23 83% 7.22
333 tran van thang 8 18 44% 8.72
334 Lê Mai Hương 16 23 70% 6.25
335 Nguyễn Hoàng Anh 21 22 95% 9.82
336 Nga Nguyen 11 14 79% 7.48
337 Ngô Trang Linh 8 23 35% 5.4
338 Thư Thật Thà 21 23 91% 6.7
339 Diễm Quỳnh 13 23 57% 9.28
340 Lương Thành 14 23 61% 14.5
341 Lý Thị Thủy Tiên 20 23 87% 2.62
342 Lê Đình Chiến 11 23 48% 45.88
343 trần thanh tùng 22 23 96% 1.18
344 Qwertyuiop 16 23 70% 8.62
345 Mỹ Quyên 13 23 57% 10.58
346 Huệ 14 23 61% 11.25
347 Hoàng Quỳnh Mai 17 23 74% 7.13
348 Đức Tâm 9 23 39% 6.03
349 Kaka Kiên 7 23 30% 7.77
350 Thuong Truong Bui 17 19 89% 5.53
351 Phan Bảo Nghi 17 23 74% 5.22
352 Hoàng Thị Thanh Trà 18 23 78% 4.8
353 Kelly Phạm 10 20 50% 6.82
354 Hoàng Thị Như 19 23 83% 7.43
355 Phan Xuân Lộc 19 23 83% 6.3
356 Le Van DUng 16 23 70% 3.95
357 Đặng Thành Đạt 19 23 83% 15.07
358 nguyen thi yen 7 22 32% 3.47
359 Nam'ss Sky'ss 12 23 52% 8.83
360 Tuyết Ngân 17 23 74% 7.65
361 Trần Quí 4 22 18% 18.53
362 Le Thuong 17 23 74% 5
363 Lê Phương Ngân 2 2 100% 0.32
364 Trâm Bảo Nguyễn Ngô 2 3 67% 0.73
365 Duong La 13 22 59% 3.55
366 Nguyễn Huy 8 23 35% 11.98
367 dang dinh cupng 13 21 62% 5.27
368 Nguyễn Phương Thúy 17 23 74% 9.97
369 Abc 2003 22 23 96% 6.5
370 Diệu Linh 4 19 21% 8.47
371 Trần Anh Việt 8 13 62% 5.02
372 MrOne Truong 12 23 52% 6.25
373 Anh Nguyen 16 23 70% 4.5
374 Ngọc Ánh Đinh 16 23 70% 6.4
375 Đăng PK 16 23 70% 6.85
376 Nhi Đồng 18 23 78% 7.82
377 Truc Nguyen 11 23 48% 3.87
378 Tài Nguyễn Hoàng 13 18 72% 4.77
379 Linh Nguyễn 21 23 91% 4.38
380 Ha Tran 19 23 83% 3.82
381 Hai Pham 7 22 32% 5.57
382 ﹺ             ﹺ ﹺ             ﹺ 13 23 57% 9.5
383 Đặng Tài 8 23 35% 23.78
384 Trung Dũng Sĩ 8 23 35% 5.48
385 Thuy Pham 17 23 74% 6.5
386 Đoàn Bình Dương 19 23 83% 7.33
387 Thanh Tuyền Nguyễn 11 23 48% 8
388 Hà Phương Chi 18 23 78% 2.78
389 Nhi Nguyễn 21 23 91% 5.23
390 Thy Thiệp 17 22 77% 6.13
391 Diễm Thúy 16 23 70% 8.38
392 Tấn Hải Vương 12 23 52% 8.85
393 Hưng Dương 20 23 87% 6
394 Đăng Khoa 18 23 78% 34.02
395 Linh'x Đôrêmii'x 7 22 32% 38.43
396 Phan Quốc An 21 23 91% 2.17
397 Lê Hoàng Kim Ngân 19 22 86% 5.65
398 Bành Thị Mắm 19 23 83% 5.6
399 Đỗ Thị Thủy Vi 10 21 48% 5.68
400 Bùi Thế Minh Duy 19 22 86% 7.25
401 Cu Culé 13 21 62% 9.2
402 Phù Thủy Xấu Xa 14 21 67% 6.98
403 nguyễn trần phương nhi 13 23 57% 27.7
404 Hiếu Qintana Eiro 10 21 48% 8.05
405 Diệu Linh 11 23 48% 13.85
406 Mike Kintaru 16 22 73% 6.22
407 Chibi LEo 22 23 96% 5.03
408 Trà My 5 22 23% 3.05
409 Nguyễn Mai Liên 14 22 64% 25.08
410 Nguyễn Giang Diễm Quỳnh 16 23 70% 15.78
411 Thảo Nhi 16 23 70% 3.68
412 tiểu sư 4 21 19% 9.98
413 Ngô Ánh 13 20 65% 5.47
414 HO Truc Linh 15 18 83% 2.65
415 Phúc Phũ Phàng 18 23 78% 4.53
416 Thanh Nguyen 19 23 83% 5.37
417 Thoa Nguyễn 20 23 87% 5.23
418 trần linh linh 20 23 87% 6.23
419 Nguyễn Phương An 20 23 87% 3.58
420 NI YN UN 15 23 65% 7.02
421 Trần khánh an 15 23 65% 6.85
422 Lưu Thiên Trường 16 23 70% 3.83
423 Hạnh Sino 4 23 17% 2.42
424 phạm huỳnh trung hiếu 0 4 0% 2.08
425 thanh huy 22 23 96% 4.37
426 ạkhasjfasf 22 23 96% 4.92
427 Tuyển Cóc Madridista 12 17 71% 4.67
428 Quách Nguyễn 20 23 87% 3.7
429 Nhỏ Lùnn 12 22 55% 3.53
430 Trang Hoang 19 23 83% 8.83
431 Phương Uyên 18 23 78% 5.5
432 Cao Văn Minh 22 23 96% 1.65
433 Triều Thi 15 23 65% 7.22
434 Thùy Trang 18 23 78% 9.73
435 Nhật Châu 3 3 100% 0.9
436 Quốc Đạt Trần 9 23 39% 6.28
437 An Đặng 8 23 35% 2.77
438 Nguyễn Thùy Ngọc Quế 20 23 87% 4.8
439 Vũ Thị Tuyết Mai 5 6 83% 1.15
440 Lý Mai Hương 18 23 78% 6.75
441 nhi nhi 12 23 52% 9.1
442 nguyễn thi hảo 14 22 64% 26.48
443 Lê Thị Khánhh Huyềnn 7 21 33% 7.72
444 vũ bạch huyền trân 18 23 78% 5.47
445 Nguyễn Phúc Cao Duy 16 23 70% 4.53
446 Tân Nhật 15 18 83% 5.22
447 Hoàng Khả Lạc 18 23 78% 8.72
448 Phạm's Hữu's Đức's 6 20 30% 1.47
449 Trần Thị Yến Vi 19 23 83% 9.62
450 AD Nguyễn 0 0 0% 0.05
451 Minh Thu Duong Nguyen 11 18 61% 41.12
452 Nguyễn Tất Đạt 19 22 86% 4.2
453 Thanh Ly 15 23 65% 15.12
454 Never give up 19 23 83% 2.97
455 Hạnh'Ss Yst'Ss 10 22 45% 10.45
456 Ngọc Anh 19 23 83% 4.43
457 Trần Tuấn Hoàn 20 23 87% 7.05
458 Dải Ngân Hà 15 23 65% 13.63
459 Nhi Yến 11 17 65% 7.83
460 Hạ Kỳ Vy 13 23 57% 4.93
461 Thanh Diệu 20 22 91% 4.42
462 Trần Khánh Linh 9 21 43% 7.65
463 Đỗ Anh Tú 16 23 70% 5.6
464 Thanh Tâm 0 1 0% 0.55
465 Vũ Long 16 23 70% 8.2
466 Mì Đông Lạnh 11 23 48% 18.12
467 Khanh Ly 21 23 91% 10.28
468 Không Cảm Giác 19 23 83% 15.35
469 Đỗ Phong 16 23 70% 4.5
470 vũ vân anh 0 0 0% 0.22
471 Moto Yuya 12 16 75% 3.58
472 HỒ THỊ HỒNG NGỌC 21 23 91% 4
473 Tường Nguyễn 22 23 96% 4.13
474 Phong Huy Ngô 10 23 43% 3.98
475 Phát Đỗ 15 23 65% 8.87
476 Nguyễn Đình Hồng Ân 20 23 87% 7.3
477 Nguyễn Vũ Thanh Trúc 21 23 91% 6.53
478 Thuy Nguyen Thi 10 20 50% 1.58
479 phuong minh nhu 13 18 72% 5.62
480 Phạm Nguyễn Hùng Vương 15 19 79% 3.13
481 Sera Phan 7 22 32% 5.88
482 Nhung Trang 18 22 82% 14.52
483 Phan Kim Anh 9 23 39% 8.78
484 Tuấn Peterkill 21 23 91% 5.12
485 Thanh Nhàn Lê 21 22 95% 4.48
486 thu trang 22 23 96% 3.63
487 huy nguyen 18 23 78% 3.6
488 Nguyễn Thanh Lâm 20 23 87% 5.95
489 Nguyễn Mỹ Huyền 17 22 77% 5.42
490 Lê Bá Lĩnh 18 23 78% 14.93
491 Tử Đinh Hương 18 23 78% 7.48
492 Nguyễn Nguyên 20 23 87% 6.4
493 The Novel 14 16 88% 8.17
494 Hà Phương 19 23 83% 11.3
495 Ung Ngọc Sang 18 23 78% 9.77
496 Nguyễn Phạm Hoàng Linh 22 23 96% 30.13
497 Nguyễn Hữu Dũng 21 23 91% 32.07
498 Đạt Spring 17 18 94% 3.33
499 Ngọc Anh 15 23 65% 4.25
500 Võ Quốc Cường 14 22 64% 12.82
501 Hứa Lan Phương 19 23 83% 5.22
502 Trinh Nguyen 0 0 0% 0.47
503 Gái'ss LéP's 11 23 48% 13.2
504 Nguyễn Phước Mỹ Tiên 17 23 74% 6.22
505 Linh Sun 11 23 48% 13.77
506 Yến Nhi 18 23 78% 5.48
507 Dương Hai 17 23 74% 18.15
508 Hiếu Phạm 13 23 57% 8.82
509 Nguyễn Hải Yến 15 23 65% 10.3
510 Dinh Quoc Thai 6 23 26% 3.9
511 Nguyễn Nhật Thiên 0 0 0% 0.45
512 Seventh Huynh 21 23 91% 8.28
513 Tạ Thùy Dung 11 22 50% 8.28
514 Linh Chu 15 23 65% 8.93
515 Lê Đình Trung 8 22 36% 5.28
516 Ling Ring 17 23 74% 4.83
517 Đỗ Trung Dũng 19 23 83% 5.35
518 Bo Naby 15 23 65% 7.25
519 Gosuha Longshendo 12 18 67% 3.85
520 Elly Trịnh 10 23 43% 6.12
521 Cơ's Trưởng's 6 22 27% 17.55
522 Nhật Linh 12 18 67% 3.63
523 Bùi Thu Phương 17 23 74% 5.03
524 Hoàng Như Mai 11 18 61% 9.05
525 Nhi Yeolie 15 23 65% 9.15
526 Nguyễn Nguyễn Phú Trung 17 23 74% 11.37
527 Trần Long Khôi 22 23 96% 4.27
528 Phạm Quốc Huy 13 23 57% 5.53
529 Phạm Thành Nam 12 23 52% 19.68
530 Tamhien Le 3 3 100% 1.03
531 Quý Huỳnh 7 22 32% 4.1
532 Ngô Huỳnh 20 23 87% 6.18
533 Nguyễn Khắc Vĩ 21 23 91% 3.13
534 Thỏ Ngọc 11 20 55% 5.28
535 Diệu Huyền 13 23 57% 7.33
536 Nguyễn Thị Thu Hiền 6 23 26% 4.13
537 Kien Kien 18 22 82% 5.3
538 Bùn Thiệc Chứ 15 23 65% 7.93
539 David Belpois 11 23 48% 9.57
540 Chu Kim Chi 2 3 67% 1
541 Nguyễn Tiến Dũng 19 23 83% 11.95
542 Lục Thiên Hà 16 23 70% 9.47
543 Nguyễn Tiến Đạt 18 23 78% 3.87
544 Hải Yến 18 23 78% 14.73
545 An Võ 12 23 52% 9
546 Chán Như Con Gián 15 23 65% 5.5
547 Jason Marak 23 23 100% 8.33
548 Le Thi AnH Tuyet 22 22 100% 7.47
549 박공심 19 23 83% 6.18
550 Chu Châu Diệp 19 23 83% 8.08
551 vu hoang phuong lien 11 16 69% 6.93
552 Trang Quỳnh 3 3 100% 0.77
553 Tuyết Loan 11 21 52% 7.22
554 Mùa Đông Hoa Đá 17 23 74% 14.72
555 Sock Điện 22 23 96% 3.28
556 Tạ Duy Luân 17 22 77% 8.07
557 Đặng Linh Chi 5 22 23% 3.62
558 Nguyễn Thị Hoàng Yến 6 22 27% 6.37
559 Lê Văn Toàn 17 22 77% 2.88
560 Trần Thị Thảo 23 23 100% 3.08
561 Thanh Kiều 16 22 73% 11.48
562 Shyn Nguyễn 15 23 65% 4.52
563 Zzz Sora Zzz 20 23 87% 4.3
564 KaitoLuka 20 23 87% 12.78
565 Võ Hoài Niệm 12 18 67% 4.35
566 Hội Dị Giáo 20 23 87% 6.03
567 Ri Siu NhƠn 1 2 50% 8.22
568 Nguyễn Hoàng Kim Ngân 12 18 67% 9.95
569 Phạm Thị Vân Anh 19 23 83% 12.97
570 Trương Hoài Nam 18 23 78% 6.77
571 muội muội chân ngắn 16 23 70% 7.68
572 nghiện học 21 23 91% 5.55
573 Hoàng Khắc Anh 15 22 68% 3.93
574 Hà Thành Lê 17 22 77% 5.78
575 Hậu Hung Hăng 17 23 74% 5.42
576 Xuân Hiếu 22 22 100% 2.63
577 Pham Thi Phuong 8 17 47% 6.28
578 T. Hiền 15 23 65% 11.62
579 Lâm Kim Phương 5 23 22% 4.3
580 Thanh Leona 22 23 96% 5.65
581 Đinh Thị Huế 12 23 52% 7.62
582 Khung Bat Chot 3 3 100% 0.5
583 Tien Dung 22 23 96% 6.93
584 ankarrywang 19 23 83% 7.77
585 Khổng Duy Thuận 12 23 52% 7.57
586 Nguyễn Quốc Trung 22 23 96% 7.05
587 Sơn Tùng Boo's 17 20 85% 5.72
588 Anh Celsius 19 23 83% 7.82
589 Trần Thị Hà Trâm 20 23 87% 7.47
590 Vân Trúc 11 23 48% 14.25
591 Duy Nguyên 9 23 39% 9.85
592 Nguyentrong Hai 10 23 43% 27.3
593 Duy Nguyễn 16 23 70% 5.47
594 An Vu 16 23 70% 7.05
595 tran minh tuan 12 23 52% 7.52
596 Ngọc Châu 5 9 56% 3.25
597 nguyễn thị yến 14 23 61% 9.1
598 Trần Thị Kiều Oanh 9 20 45% 6.12
599 Ngô Nguyễn Hồng Phú 12 18 67% 6.93
600 Minh Nguyễn 22 23 96% 14.77
601 Nguyễn Thanh Lịch 12 23 52% 8.05
602 Lê Tiến Đại 0 0 0% 0.27
603 Trần Quang Huy 6 8 75% 1.35
604 Nguyễn Hà Khánh Linh 11 23 48% 7.43
605 Trần Thu Uyên 16 23 70% 9.83
606 Moon's Diễm 20 23 87% 5.43
607 Toàn Nguyễn Khánh 12 23 52% 17.62
608 Нгуен Кхань Линь 15 23 65% 5.63
609 Ngọc Anhh 17 23 74% 5.22
610 Phạm Hoàng Long 19 23 83% 8.4
611 Sương Emm 5 13 38% 5.42
612 Annie Lê 5 17 29% 2.62
613 Trang Nguyễn 0 2 0% 0.7
614 Kim Tuyến 14 18 78% 4.62
615 Nguyễn Trâm 18 23 78% 2.97
616 le thi tuong vi 18 23 78% 7.23
617 Minh Sơn Điên 18 23 78% 5.03
618 ho lai 4 15 27% 17.03
619 Minh Anh 19 23 83% 4.82
620 Quỳnh Chi 18 23 78% 12.5
621 Khổng Hoàng Đình Trang 9 23 39% 7.73
622 Nam 14 22 64% 12.9
623 Cánh Chim Hải Âu 21 23 91% 9.12
624 Dương Thị Như Quỳnh 9 21 43% 4.5
625 HOang Vy 21 23 91% 4.73
626 Thuyhuong Ngo 13 23 57% 5.13
627 Hoàng Thị Như 13 18 72% 8.17
628 Đinh Dịu Linh 21 23 91% 3.97
629 Minh Khánh Lý 2 3 67% 1.55
630 Song Nhi 22 23 96% 8.62
631 Hồ Thanh Tâm 19 23 83% 5.45
632 Nguyễn Lê Thuỳ Dương 23 23 100% 3.82
633 Kiều Diễm 15 22 68% 14.12
634 Thảo Phương 0 0 0% 0.1
635 Khoa Sinradia 6 23 26% 3.4
636 Bảo My 13 23 57% 5.83
637 vũ thị trang 20 23 87% 4.38
638 Nguyễn Yoona 20 22 91% 8.65
639 Quần Đùi Quân 6 11 55% 5.03
640 Huy Nguyễn 9 15 60% 7.6
641 Chùm 11 23 48% 11.6
642 Nguyễn Tuyết Thu 15 23 65% 5.95
643 白之 0 0 0% 0.4
644 khangvannguyen 20 23 87% 4.62
645 Nguyễn Thị Hương 17 20 85% 5.3
646 Phương Trang 3 4 75% 2.12
647 Liêu Ngọc Bảo Châu 21 23 91% 4.63
648 nguyễn nhật tân 7 13 54% 4.08
649 Huynh Hieu Nghia 11 21 52% 4.27
650 Ngọc Ánh 22 23 96% 4.57
651 Ngọc Nguyễn 11 23 48% 19.93
652 Đào Trọng Mạnh 7 12 58% 4.33
653 Lê Anh Tuấn 23 23 100% 4.25
654 Nguyen Thị Vân Anh 17 23 74% 9.6
655 Phạm Nhật Minh Khanh 22 23 96% 3.73
656 Trần Thảo Uyên 12 23 52% 0.23
657 Vô Ưu 18 23 78% 4.67
658 Đàn Gà Biết Bay 14 22 64% 10.6
659 Thanh Huyền 0 3 0% 1.12
660 Nuna Nguyễn 12 23 52% 6.57
661 Lương Công Quỳnh 4 13 31% 4.25
662 Giang Kiều 14 23 61% 8.62
663 Trương Văn Quốc 22 23 96% 8.8
664 Happiness delight PCY 16 18 89% 3.55
665 Dương Huy An 14 22 64% 7.28
666 Dư Phát Đạt 11 23 48% 4.17
667 Lê Nguyễn Thùy Trang 17 23 74% 5.78
668 GIAP QUANG MINH 12 23 52% 3.2
669 Kòy Sociu's 2 3 67% 1.28
670 Hong Ly Truong 1 3 33% 1.05
671 Ngọc Bích Ngọc 7 18 39% 1.02
672 NHók MInh Cá TÍnh 4 22 18% 7.63
673 ngốk Arietty 18 23 78% 7.75
674 Mai Đức Anh 3 4 75% 0.93
675 Nguyễn Thúy Hằng 17 23 74% 8.47
676 thanhTrang 18 23 78% 21.03
677 Nguyễn Bảo Ngọc 15 23 65% 7.07
678 Nguyễn Thị Hồng Vân 0 3 0% 0.88
679 Nguyen Le Van Y 19 23 83% 6.25
680 Linh Myu 11 23 48% 9.52
681 Nobi Nobita 20 23 87% 4.55
682 Po Quậy 14 23 61% 5.67
683 Trang Middy 13 22 59% 3.4
684 Phuong Ta 13 23 57% 9.72
685 Ngoc Nguyen 17 23 74% 7.02
686 Trần Đăng Doanh 20 23 87% 5.37
687 Thu Anh 20 23 87% 9.35
688 Ipin Nguyen 19 23 83% 7.97
689 Vũ Miêu Hoa 19 23 83% 10.2
690 vân teeny 13 23 57% 9.4
691 Kara Phan 15 23 65% 21.08
692 Phạm Bùi Khánh Vy 11 23 48% 9.97
693 Trần Trà My 14 23 61% 9.03
694 hoàng ân 19 23 83% 10.83
695 Nguyễn Thị Hải Thành 23 23 100% 5.18
696 Nhóc Xù 0 0 0% 0.2
697 HUỲNH THỊ HÀ VI 19 23 83% 9.07
698 Trần's Quyền's 5 23 22% 2.03
699 Trang Nguyễn 17 19 89% 3.25
700 Thi Lan Trần 15 23 65% 11.65
701 liz 20 23 87% 4.6
702 Châu Nguyễn 19 23 83% 2.32
703 Dat Nguyen 13 23 57% 7.57
704 Duy Hidai Mrd 7 9 78% 2.92
705 Liên BT Thinh 12 23 52% 5.08
706 Lan Anh 13 23 57% 10.38
707 Phan Văn Công 14 23 61% 10.33
708 Nguyễn Khánh Vy 3 23 13% 4.72
709 Quỳnh Nguyễn Thị Diễm 9 10 90% 1.72
710 Nguyen thank huong 21 23 91% 3.53
711 BOom 3 4 75% 1.13
712 Tứ Đạt 18 23 78% 6.9
713 Cát Cánh 12 22 55% 6.75
714 Vũ Hiền 19 23 83% 5.07
715 Hoang Khanh Linh 10 23 43% 13.95
716 Hoàj Đăng 5 23 22% 1.82
717 liễu trúc vy vy 20 23 87% 8.67
718 Joyce Nguu Sii 19 23 83% 12.02
719 Dương Mẫn Mẫn 13 23 57% 7.9
720 Phạm Khánh Linh 9 23 39% 12.35
721 Hương Minhon 14 23 61% 4.73
722 trần hương hiền 18 23 78% 2.85
723 Mibu Aki 15 23 65% 12.55
724 Phạm Minh Quân 21 23 91% 5.92
725 Nguyễn Hậu 6 10 60% 4.75
726 Nguyễn Ngọc Ánh 20 23 87% 4
727 Thái Thị Thanh Nga 12 23 52% 6.25
728 Thanh Phong Mai 18 23 78% 3.53
729 Quế Trân 9 23 39% 6.18
730 Jumi Trần 20 23 87% 5.22
731 Hạnh Chibi 7 23 30% 6.2
732 lanpham 16 21 76% 8.68
733 Đặng Diễm Quỳnh 16 23 70% 6.38
734 Misaki Mei 21 23 91% 5.6
735 Nuna Lyly 20 23 87% 9.75
736 Phạm Tiến Dũng 13 22 59% 11.53
737 Phan Anh Nguyen 17 23 74% 4.7
738 Dao Quynh Tram 17 23 74% 8.38
739 Nguyễn Tuấn Hiệp 18 23 78% 4.95
740 Tung Nguyen 16 23 70% 8.55
741 Long Vũ 17 22 77% 4.6
742 Bảo Hân 15 23 65% 23.68
743 Nguyễn Giang Thanh 20 23 87% 5.88
744 12qwaszx 12 22 55% 8.77
745 Phạm Minh Ngọc 21 23 91% 6.35
746 Nguyễn Hoài 15 23 65% 6.65
747 Số Pi 17 23 74% 8.08
748 Siêu Quậy 23 23 100% 2.87
749 Thiên Thiên 12 23 52% 6.25
750 Hiền Boss 3 3 100% 0.53
751 Bùi Mạnh Tuấn 16 20 80% 15.27
752 Thư-x Ngố's 3 3 100% 0.62
753 trần thanh nhàn 16 23 70% 6.67
754 Nguyễn Vân 22 23 96% 3.33
755 Quỳnh Nhi 15 23 65% 8.38
756 Nguyễn Đắc Toàn 17 23 74% 3.7
757 Thư Thư 11 23 48% 6.17
758 Bảo Trânn 13 23 57% 10.05
759 Tấn Huy 20 23 87% 5.65
760 tran trung kien 23 23 100% 2.02
761 Trần thị Ngọc anh 0 0 0% 1.8
762 Ngoc Le 22 23 96% 3.77
763 Nguyễn Vân Trang 20 23 87% 3.42
764 Pé Py 19 23 83% 6.77
765 Ánh-h Còi-i 9 23 39% 3.1
766 Linh Mai 12 23 52% 9.4
767 tôn xuân đồng 18 21 86% 4.82
768 Nguyễn Linh 19 22 86% 6.6
769 Bảo An 15 23 65% 4.55
770 Phạm Thị Thu Trang 21 22 95% 9.52
771 Thạch Nguyễn Ngọc 14 23 61% 4.17
772 Nguyễn Thùy Dương 18 23 78% 6.22
773 Hải Trần 20 23 87% 5.27
774 Đoàn Đặng Tam Bảo 22 23 96% 5.3
775 Huỳnh Thiện Nam 17 23 74% 18.73
776 nguyễn phương thảo 15 18 83% 4.43
777 Hàn Thị Yến 17 23 74% 9.7
778 Hà Chi 13 22 59% 4.9
779 Phanh Phoanh 11 18 61% 5.25
780 Uyên Ốc 12 23 52% 16.43
781 Mileycyrus 21 23 91% 3.25
782 Minh Huyền 16 18 89% 3.27
783 Thuý Hằng 15 23 65% 9.2
784 Trần Thị Hà 11 21 52% 3.53
785 thanh thư 8 23 35% 8.47
786 Hoàng Ân 0 1 0% 0.62
787 Nguyễn Thị Thanh Tú 15 23 65% 7.85
788 Trần Mỹ Cơ 16 23 70% 6.38
789 Trần Thị Bích Phương 0 0 0% 1.23
790 Tít's Sociu's 14 22 64% 7.28
791 Khỉ Con 16 23 70% 3.97
792 Gắn Tâu 19 22 86% 9.83
793 Vết Mưa 17 23 74% 11.02
794 Quỳnh Phạm 19 23 83% 4.85
795 Võ Trung Hậu 22 23 96% 3.42
796 Pear MV Love 15 23 65% 11.17
797 Phạm Cross 6 22 27% 5.48
798 Đào Thị Thanh 20 23 87% 8.18
799 Ho Lee Sít 7 23 30% 15.97
800 lâm thị xuân thảo 15 23 65% 7.97
801 Hoàng Thyy 8 17 47% 8.73
802 An Le Vit Bau 20 23 87% 5.35
803 Nguyễn trương mỹ ngân 20 23 87% 10.22
804 Hà Thu 11 20 55% 5.75
805 Mai Anh Tú 12 14 86% 7.3
806 Tien Che 13 23 57% 4.25
807 Sky Blue123 17 23 74% 4.8
808 Phong Hoài 15 23 65% 6.88
809 Bông Vi Ai Pi 15 23 65% 6.63
810 Hoàng Anh 15 21 71% 6.92
811 NhatHaa 5 18 28% 20.03
812 Linh Linh 10 20 50% 12.5
813 Kiim'm Ngọc'c 11 23 48% 12.18
814 Thi Phùng 20 23 87% 5.92
815 Duy Thanh 18 23 78% 5.45
816 Minion Saukiu 16 22 73% 9.8
817 Trần Quang Khải 8 23 35% 6.42
818 Hồng Chi 6 21 29% 6.73
819 Phương Thu 23 23 100% 14.3
820 ryuzaki 20 23 87% 5.17
821 Trịnh Dương Trung Dũng 3 4 75% 2.05
822 Thảo Mon 17 23 74% 4.62
823 minh thu 18 23 78% 10.12
824 Nguyen Thi Hong 18 23 78% 23.67
825 Sang Trương 21 22 95% 5.33
826 Hoàng Nhật Na 16 23 70% 4.45
827 vanphong 0 13 0% 2.63
828 Lê Quang Quốc Bảo 0 0 0% 0.22
829 Vi Nguyễn Ngọc Phương 19 23 83% 2.7
830 Nguyễn Thị Xuân Thủy 15 23 65% 10.43
831 Bốn Mắt Hay Cười 19 23 83% 10
832 Ti Lo 12 23 52% 6.08
833 Huyền Mắm 1 9 11% 4.13
834 Truong Hô 14 23 61% 17.65
835 Nguyễn Thị Trinh 6 23 26% 5.35
836 Con Nhỏ Họ Nguyễn 10 22 45% 6.43
837 Long Huynh 16 23 70% 7.85
838 Tài Lưu 19 23 83% 4.7
839 nguyễn thị phương nam 14 22 64% 7.6
840 Tran Thi Lan 17 23 74% 2.18
841 Phong Dương 13 23 57% 7.78
842 Đỗ Đức Duy 20 23 87% 3.62
843 Bảo Bé Bự 18 23 78% 7.68
844 Nguyễn Thảo 0 0 0% 0.08
845 Hunhan Hiền 22 23 96% 3.08
846 Thắng 17 23 74% 7.73
847 Thiên Ân 17 23 74% 4.92
848 Nhựt Phạm Thành 2 3 67% 1.55
849 Thư's Dương 1 3 33% 0.9
850 Nguyễn Khánh Linh 15 23 65% 4.75
851 Ninh Thu Hường 22 23 96% 1.17
852 Trần Thị Hoài 20 23 87% 15.1
853 Lovely Cat 16 18 89% 3.8
854 Ly Lùn'ss 16 23 70% 13.83
855 le thi hieu ngan 16 23 70% 9.37
856 Lam Tuyền 8 23 35% 12.95
857 Trần Thị Thùy Dung 13 23 57% 10.32
858 Nguyễn Thị Minh Hiền 3 3 100% 0.4
859 Nguyễn Quang Tùng 18 22 82% 3.72
860 Minh Thư 22 23 96% 5.7
861 Tử Vũ 10 23 43% 8.62
862 Hoàng Minh 15 23 65% 8.07
863 Cừu Xào Lăn 21 23 91% 5.38
864 Lãnh thị hoa 18 23 78% 5.9
865 Lê Thị Thu Thảo 11 23 48% 8.93
866 Nguyễn Trần Phương Uyên 0 1 0% 0.63
867 Ly Thi Thuy Tien 16 23 70% 3.08
868 Đào Duy Công 18 23 78% 15.63
869 Yến Nhi 10 23 43% 16.1
870 Bạn Trâm's 12 23 52% 7.38
871 nguyễn thu Hà 22 23 96% 3.12
872 Dương Mai 14 23 61% 7.02
873 Lê Bảo Quốc 14 21 67% 10.68
874 quynhgiang 21 23 91% 4.48
875 Duy Nhật Trương 12 23 52% 14.08
876 vu minh hieu 13 22 59% 4.93
877 Nguyễn Tấn Duy 16 23 70% 8.57
878 Lại Thùy Linh 5 6 83% 1.98
879 Ngoc Duy Nguyen 19 23 83% 5.63
880 Hoa Cửu Vĩ Hồ 20 22 91% 2.52
881 Hòa Phạm Minh 14 23 61% 10.97
882 An Jun 14 23 61% 9.73
883 Mỹ Dung 17 23 74% 7.7
884 Nguyễn Thanh Hiền 15 21 71% 10.88
885 Trần Tuấn Thành 20 23 87% 3.7
886 Tran The Cuong 20 23 87% 3.92
887 Nguyễn Thị Thanh Thùy 21 22 95% 3.43
888 Ngọc Huyền 9 23 39% 6.85
889 huỳnh ngọc quang 11 23 48% 14
890 Hiếu's King's 22 23 96% 8.48
891 Má Lúm 12 23 52% 8.78
892 Tiên Nguyễn 19 21 90% 5.35
893 Tuấn Anh 9 23 39% 4.48
894 Thu Phương 5 23 22% 12.85
895 Bảo Trâm's Nguyễn 15 22 68% 5.8
896 Nga Vũ 14 23 61% 5.22
897 Ngọc Trân 20 22 91% 4.53
898 Thanh Dàn Christian 8 23 35% 17.52
899 Trang Moon 18 22 82% 9.9
900 Mộ Chỉ Ly 14 23 61% 3.82
901 Phan Ngọc Ánh 14 18 78% 3.48
902 Nga Nga 17 23 74% 7.23
903 Minh Kha 8 18 44% 2.83
904 Thảo Phương Nhi 19 23 83% 4.9
905 lý minh phương 5 23 22% 4.67
906 Thái An Bình 12 23 52% 11.9
907 Lam Hân 10 20 50% 8.38
908 Băng Băng Hải 12 22 55% 13.23
909 Ngăn's Bềnh's 21 23 91% 3.23
910 Lục Chỉ Cầm Ma 12 22 55% 5.42
911 Vũ Nhật Minh 21 23 91% 6.52
912 Quân Nguyễn's 6 12 50% 2.9
913 Hồng huỳnh như 1 3 33% 0.6
914 Rubik Nguyễn 21 23 91% 3.92
915 Pham Thanh Mai 20 23 87% 7.27
916 Vương Hà 15 18 83% 1.98
917 Hoa Le 8 23 35% 19.68
918 Nguyễn Danh Kiên 20 23 87% 5.83
919 dang quoc duy 5 22 23% 10.13
920 Nhật Duy 16 23 70% 11.45
921 Lê Thảo Phương 7 21 33% 3.92
922 Hiền Nguyễn 17 23 74% 4.93
923 Mie Mie 17 23 74% 3.23
924 Hoàng Thị Thu Hoài 18 21 86% 6.82
925 Vũ Thị Ban Mai 14 23 61% 6.6
926 Ngọc Trinh 11 23 48% 9.22
927 Thi Mai 16 23 70% 8.82
928 Nguyễn Ngọc Vũ Hà 19 23 83% 5.78
929 Hợp Nông Đức 15 20 75% 7.33
930 Lê Hoàng Long 6 23 26% 2.95
931 Dương Thu Thủy 19 23 83% 9.7
932 Vỹ Nhỏ 7 22 32% 37.98
933 Bạch Lam 19 23 83% 8.08
934 Hồ Tùng 15 23 65% 11.38
935 Hoàng Nguyệt's 14 23 61% 5.98
936 Nhók Nguyễn 16 23 70% 4.62
937 Trịnh Thảo 16 23 70% 5.52
938 Vien Kimcuong 3 3 100% 13.48
939 Hoàng Phú 17 22 77% 6.9
940 Candy Ngot Ngao 7 23 30% 7.17
941 Phương Anh Võ 21 23 91% 3.72
942 Đức Đấm Đổ Đồi 9 21 43% 3.62
943 hoàng thu hảo 9 22 41% 5.52
944 Trần Thảo Anh 15 23 65% 7.22
945 Hạ Thị Hằng 19 23 83% 3.67
946 Ngô Thị Mai Lan 19 22 86% 9.53
947 Bá Quang Dự 15 23 65% 7.72
948 Phương Uyên 19 23 83% 7.67
949 Nguyễn Thị Vân Anh 16 23 70% 4
950 Nguyễn Xuân Dương 20 23 87% 5
951 Thanh Dat Pham 11 23 48% 6.2
952 Kiệt Kiệt 18 23 78% 4.98
953 Phạm Đức Thịnh 12 23 52% 5.68
954 tran phan le huong 0 1 0% 0.7
955 Tẹt 20 23 87% 8.87
956 Quang Hòa 19 23 83% 5.45
957 Ca Thuận Đại 14 23 61% 8.53
958 Phan Thành Lợi 16 23 70% 61.33
959 Loan Lịch 19 23 83% 7.3
960 Trần Văn Dũng 5 23 22% 29.52
961 Nguyễn Văn Đức 13 23 57% 2.47
962 Hoàng Oanh 16 23