Đề thi thử vào lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2014 trường THCS Gia Trung - Gia Viễn - Ninh Bình

Thời gian thi : 60 phút - Số câu hỏi : 27 câu - Số lượt thi : 3366

Click vào đề thi   Tải đề về

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Choose the word with the different pronunciation of the underlined part.

Câu 1:

Câu 2:

Câu 3:

Câu 4:

Câu 5:

Choose the word or phrase (A, B, C, or D) that best completes each sentence. 

Câu 6: We used to _______ past the market on the way to school.

Câu 7: Remember to turn _______  the light when leaving the office.

Câu 8: Ho Chi Minh City is the _______  one in the country.

Câu 9: Some of my friends are going _______ the shore collecting garbage.

Câu 10: We are _______ that the people have spoiled the beach.  

Câu 11: Have you ever _______ a letter to the local authorities to complain about the public transport in your town?

Câu 12: When are you _______ vacation with your family, Lan?

Câu 13: If you _______ late, you wouldn’t finish your work.

Câu 14: Huong wishes she _______ free time to visit her close friend in hospital.

Câu 15: I think I’ve lost my new hat. I’ve _______  it everywhere but I can’t find it.

Câu 16: Hong failed the last test. _______  she has to do the test again.

Câu 17: Hue is not _______ with her test result even though she’s got good marks.

Câu 18: The earthquake in Kobe in 1995 _______ severe damage.

Choose one suitable word to complete each of spaces in the following passage.

members, day, food, prepare, together, celebration, clean

Tet, the lunar new year holiday, is the most important (19)  ________ for Vietnamese people. It is a time for families to (20) ________  and decorate their homes and enjoy special (21) ________  such as sticky rice cakes. That is also a special occasion for family (22) ________  living apart to have free time to get (23) ________  or visit their relatives, friends, acquaintance who they can not see all the year round because of their business.

Give the suitable form of the words in brackets.

Identify the error in each of the following sentences.

Câu 19: If you decide to take the space trip you will have to get ready a few month before the flight. 

Câu 20: In 1964, a farmer claimed he saw an egg-shape object in one of his fields.

Câu 21: Many tourists enjoying Vietnamese festivals although they do not understand Vietnamese  culture very much. 

Câu 22: The baby laughed happy as she  played with her   toys.

Câu 23: I met Dung,  who father is working  with my brother

Give the suitable form of the verbs in brackets.

Rewrite the following sentences. 

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Linh Minky 23 23 100% 2.65
2 Shyn Nguyen 23 23 100% 3.77
3 Nguyễn Quốc Vũ 22 23 96% 9.92
4 Zoe 22 23 96% 3.4
5 Nguyễn Ngọc Mỹ Tiên 22 23 96% 2.15
6 Thy Lê 22 23 96% 20.13
7 Ngọc Anh Trần 22 23 96% 6
8 Nguyễn Văn Đại 22 23 96% 4.87
9 Mimela Kakuni 22 23 96% 6.4
10 bo bo hong thinh 22 23 96% 4.33
11 Tran Nguyen Nhat Thang 22 23 96% 5.47
12 Hong Ha 21 23 91% 5.08
13 Diệp Hạ 21 23 91% 6.08
14 Học Trò Của Holmes 21 23 91% 3.8
15 Le Nhi 21 23 91% 6.47
16 minhhang 21 23 91% 7.13
17 Tuấn Nam Nguyễn 21 23 91% 10.78
18 Lý Ngọc Hảo 21 23 91% 1.23
19 Thư Thánh Thiện 21 23 91% 3.13
20 Lê Bích Hậu 21 23 91% 5.4
21 Thư Huỳnh 21 23 91% 1.4
22 Khoai Sượng 21 23 91% 4.65
23 Boy Lucky 21 23 91% 4.87
24 Flasklee Đặng 21 23 91% 4.1
25 Đào Phúc Toàn 21 23 91% 5.75
26 Phuong Stardoll 20 22 91% 4.88
27 vo minh chau 20 23 87% 9.03
28 Lệ Đặng 20 23 87% 6.13
29 đỗ tiến anh 20 23 87% 8.7
30 Đỗ Phúc Gia Huy 20 23 87% 5.03
31 Thủy Đỗ 20 23 87% 7.77
32 nguyễn quỳnh 20 23 87% 8.47
33 Tuyet Hanh Ndc 20 23 87% 6.73
34 Loc Tran 20 23 87% 16.4
35 Phong Lê 20 23 87% 4.73
36 Nguyen Vongoc 20 23 87% 4.12
37 Lưu Hoàng Phương Khanh 19 22 86% 3.17
38 Nguyễn Bùi Bảo Hân 19 23 83% 4.17
39 Kim Ngân 19 23 83% 7.5
40 Hồng Phúc 19 23 83% 5.7
41 Hồ Duy Bình 19 23 83% 7.82
42 Cú Mèo 19 23 83% 7.53
43 Doan Phuong Uyen 19 23 83% 5.5
44 thanh 19 23 83% 8.1
45 Dang Yen Vy 19 23 83% 7.47
46 Tèo Tí Tởn 19 23 83% 4.02
47 tran thi kim tuyen 19 23 83% 10.82
48 Khoa Huỳnh 19 23 83% 5.23
49 Vũ Trung Hiếu 19 23 83% 9.7
50 Huỳnh Như 19 23 83% 8.07
51 lê thị liên phương 19 23 83% 6.55
52 Mèo Munn 19 23 83% 10.37
53 Minh Thư 19 23 83% 6.25
54 Trần Thiện 19 23 83% 3.48
55 Thạnh Thôgg Tháii 19 23 83% 4.85
56 lgiang 19 23 83% 6.75
57 tribao 17 18 94% 7.73
58 Nguyen Thanh Nga 18 22 82% 4.3
59 Hà Phạm 17 19 89% 3.98
60 Minh Hiếu Phạm 18 23 78% 19.75
61 bé Rùa 18 23 78% 7.4
62 kanna 18 23 78% 5.03
63 Coffee Browns 18 23 78% 5.67
64 Thai tran 17 20 85% 5.93
65 Vũ Đức Ngọc 18 23 78% 8.47
66 Nguyễn Thị Như Quỳnh 18 23 78% 4.48
67 Hải My 18 23 78% 6.6
68 Trần Anh Tuệ 18 23 78% 23.35
69 No Name 18 23 78% 10.92
70 Huy 18 23 78% 5.43
71 Dâu Tây Con 17 22 77% 7.87
72 Nguyễn Thị Tường Vy 17 22 77% 6.78
73 Nguyen Minh 17 22 77% 7.68
74 Nguyễn Chí Bảo 17 22 77% 10.27
75 Phạm Thị Phương 17 23 74% 7.15
76 Thiên Duy Love 17 23 74% 14.72
77 Nguyễn Thúy An 17 23 74% 5.12
78 Do Hue An 17 23 74% 4.67
79 Trịnh Thiên Ngôn 17 23 74% 8.78
80 Mèo Con 17 23 74% 9.17
81 wolfnghia99 17 23 74% 9.85
82 nguyễn trọng nghĩa 17 23 74% 10.78
83 Bi Lùn 17 23 74% 7.08
84 Nguyễn Linh Đăng Minh 17 23 74% 8.93
85 Mai Phuong 17 23 74% 4.97
86 tran thi van 15 18 83% 5.65
87 Phương Bống 15 19 79% 4.23
88 Dương Tấn Hải 13 13 100% 6.43
89 Yumi Nagata 15 19 79% 60.22
90 nguyễn thị ngọc xuyến 16 22 73% 9.15
91 tranduc 16 23 70% 3.07
92 Đặng Thị Kim Sang 16 23 70% 6.55
93 trần thị 16 23 70% 11.23
94 le van ngoc an 16 23 70% 41.78
95 Lieu Thai Phu 16 23 70% 8.17
96 Hoàng Sơn 16 23 70% 6.9
97 Đỗ Hồng Mai 16 23 70% 4.22
98 Hoang Khanh 16 23 70% 7.27
99 Lenny Vin 16 23 70% 4.63
100 thùy anh lê 16 23 70% 8.65
101 HỒNG NGỌC 16 23 70% 6.87
102 Trần Nguyễn Hà Trang 16 23 70% 6.45
103 hohaimy 15 22 68% 5.63
104 Bi Chelsea 15 23 65% 5.85
105 Phan Mai Linh 15 23 65% 6.45
106 Hồ Quóc Việt 15 23 65% 5.85
107 Gnaohteiv Jax 15 23 65% 4.17
108 bùi quang huy 15 23 65% 14.15
109 Nguyễn Linh Đan 15 23 65% 4.97
110 Linh Chi 15 23 65% 3.78
111 MítTơ Tronie 15 23 65% 6.03
112 Huyền Trang 15 23 65% 18
113 Trịnh Kiều Thanh 15 23 65% 6.2
114 Vu hien 15 23 65% 9.8
115 trần khánh linh 14 22 64% 8.92
116 Nguyễn Hoàng Ngọc Chi 13 20 65% 12.38
117 Bộp Gầy 14 23 61% 5.03
118 Hưng Hài Hước 13 21 62% 6.03
119 Nhi Mai 13 22 59% 5.75
120 Hoàng Lâm 13 23 57% 14.55
121 Nguyen Minh Huy 11 17 65% 4.55
122 Tuấn Nguyễn 13 23 57% 1.5
123 Đặng Diễm Quỳnh 13 23 57% 5.52
124 Lê Quy 8 10 80% 5.52
125 Bé Cây 12 22 55% 5.33
126 Phúc Kakashi 12 22 55% 6.93
127 lethanh 12 22 55% 17.58
128 Hoa Tuyết Trắng 12 22 55% 8.72
129 Dat Tran 12 23 52% 12.1
130 Lê Ngọc Anh 12 23 52% 11.03
131 Nhã Uyênn 12 23 52% 5.62
132 Kỳ Anh Nguyễn 12 23 52% 9.47
133 Ngọn Lửa Địa Ngục 12 23 52% 10.12
134 nguyen thanh tong 12 23 52% 21.9
135 Nguyễn Thành Đồng 12 23 52% 8.07
136 Anh Thư Thái 12 23 52% 9.83
137 Nguyễn Bùi Bảo Khương 12 23 52% 4.85
138 bùi đức quảng 12 23 52% 19.32
139 Ṫ͇h͍̽á͠ͅį̆ T̥͑ù͔̽n͕̂ģ̛ 7 9 78% 9
140 nguyen quoc phuong 10 18 56% 3.35
141 phạm mỹ hà 11 21 52% 5.22
142 Trang 11 22 50% 4.73
143 Lý Lê Ngọc Anh 11 23 48% 4
144 Thuy Cool 11 23 48% 7.3
145 Thái Thị Vương Hà 11 23 48% 7.05
146 Kim Khánh 10 21 48% 6.88
147 Ông Minh Chiến 6 10 60% 1.85
148 Nhím Xù 10 23 43% 6.83
149 Huỳnh Trúc 10 23 43% 5.7
150 Nguyệt Hà 10 23 43% 6.03
151 Mỹ Nhung Phạm 9 22 41% 5.25
152 Doancuong 8 19 42% 13.68
153 Thành Thật Thà 9 23 39% 5.37
154 Iwill Come Back 9 23 39% 11
155 Thanh Tùng 8 20 40% 0.62
156 Không Suy Nghĩ 9 23 39% 6.92
157 Nhung Pika 9 23 39% 8.87
158 The Gunner 9 23 39% 6.12
159 nguyen quoc phuong 8 21 38% 5.55
160 Yukan Club 8 21 38% 3.48
161 Huỳnh Đức Duy 4 10 40% 17.87
162 Phương Lê 7 19 37% 7.1
163 le thi kim oanh 1 1 100% 2.08
164 Lê Tự Đạt 8 23 35% 25.42
165 Trang Phạm 3 8 38% 3.88
166 Diep Le 8 23 35% 15.08
167 Hoàng Văn Đăng 6 17 35% 6.1
168 Toàn Thiên Tài 8 23 35% 3.85
169 Hien's Min's 15 23 65% 12.95
170 Minh Châu 22 23 96% 4.65
171 Tú Quyên 18 23 78% 5.42
172 nguyen thanh hang 20 23 87% 11.28
173 Sky Yst Mtp 14 23 61% 22.4
174 MinBy MinBy 10 20 50% 4.12
175 Diệu Hiền 8 23 35% 1.33
176 Hoàng Oanh 11 23 48% 2.13
177 Phương Phương 20 23 87% 3.67
178 Vananh Tran 10 10 100% 1.8
179 Khong Ten 17 23 74% 6.5
180 Phương Nguyễn Thảo 19 23 83% 3.73
181 Giangg Trươngg 19 23 83% 5.4
182 Thao Nguyen 13 23 57% 9.27
183 Linh Linh'ss 12 23 52% 6.45
184 Chuchu Haru 20 23 87% 6.82
185 Sơn Phạm 22 23 96% 6.75
186 Thái Lâm Ngọc Ngân 15 22 68% 11.55
187 Hấp Hấp Chập Chập 10 23 43% 15.43
188 Đỗ Phương 23 23 100% 2.37
189 TRẦN KIM NGUYÊN 18 23 78% 8.72
190 Vân Trần 13 23 57% 12.47
191 Nguyên Ha My 17 23 74% 8.2
192 Nguyễn Thiên Trang 16 22 73% 5.3
193 Nguyễn Đình thiên Lộc 2 3 67% 0.65
194 Pu Nquyen 9 15 60% 6.97
195 Suri Nguyen 9 23 39% 3.87
196 Tạ Hương Giang 17 23 74% 5.7
197 Mon's Nguyễn's 20 23 87% 6.3
198 Riven Tall 17 23 74% 4.98
199 Lê Minh 21 23 91% 4.48
200 super naughty 8 23 35% 13.77
201 Lê Binh 13 23 57% 6.87
202 Khoi Le Tran Anh 7 9 78% 8.68
203 Nguyễn Phan Ngọc Thiện 18 23 78% 8.98
204 Diệp Bảo Thiện 22 23 96% 5.22
205 Quang Trọng Ngô 20 23 87% 3.87
206 vũ thị lan anh 12 23 52% 3.57
207 Thai Cavil 16 23 70% 10.48
208 Trần Thị Minh Ngọc 20 23 87% 4.98
209 Mint Min's 9 23 39% 6.73
210 Đặng Ngọc Mai Nhi 22 23 96% 2.52
211 Minh Tuấn Nguyễn 20 23 87% 3.42
212 Nguyễn Thị Hoàng Yến 12 23 52% 12.65
213 Nhung Nguyen 22 22 100% 4.77
214 hà thảo trang 7 23 30% 4.32
215 Thảo Nabby 15 23 65% 5.42
216 Minh Đức 10 23 43% 16.13
217 Thầy Tu 21 23 91% 2.48
218 Yoo Chun 20 23 87% 7.95
219 trần thơ 16 18 89% 4.67
220 Cương Hoàng Vũ Kim 22 23 96% 6.67
221 Tuấn Cường 17 23 74% 6.28
222 nguyễn hồng kỳ 17 23 74% 10.22
223 Vemaybay Phan Đăng Lưu 16 23 70% 10.02
224 Súp Mint 0 1 0% 0.25
225 La Thụy Nghi Quỳnh 21 23 91% 3.32
226 Yu Yun 3 3 100% 0.88
227 Nguyễn Bảo Uyên 21 23 91% 5.3
228 Trần Ngọc Thùy Dương 19 23 83% 5.92
229 Thành Công Lý 16 23 70% 21.13
230 Cô Bé Ngốc 0 2 0% 9.43
231 Bui Trung Tin 16 23 70% 6.48
232 Quỳnh Chi 18 23 78% 4.07
233 Huỳnh Quang Thắng 11 13 85% 2.93
234 Ngạ Khả Nhạc 18 23 78% 8.33
235 Phương's Lãng's Tử'Ss 15 23 65% 6.02
236 Takane Enomoto 23 23 100% 3.3
237 Nguyễn Vân Anh 7 23 30% 3.57
238 Duc Phan 10 23 43% 5.2
239 Tớ Ghét Cậu 16 23 70% 11
240 Thanh Nhi Nguyễn Thị 15 20 75% 4.6
241 đinh thị thương 11 23 48% 4
242 Phạm Minh Huy 18 20 90% 5.15
243 Như Minh 15 22 68% 8.43
244 Hương Mii 13 21 62% 4.98
245 Nguyễn Minh Ngọc 21 23 91% 6.62
246 Trương Tố Hân 7 23 30% 6.13
247 Nguyễn Mai Anh 14 23 61% 7.95
248 Lê Đức Hiếu 18 23 78% 8.33
249 Việt Anh 11 23 48% 2.12
250 Hoàng Vân Quỳnh 11 23 48% 5.82
251 nguyen huong lan 22 23 96% 4.45
252 Nga Lùnn 14 23 61% 6.42
253 TK Đoàn 10 23 43% 12.93
254 Le Minh Hieu 19 23 83% 4.57
255 Lê Thùy Dương 21 23 91% 8.2
256 Lưu Hà Uyên 14 23 61% 2.98
257 Huynh Ly 14 23 61% 6.28
258 Quân NGuyễn 16 22 73% 6.12
259 Trần Thị Ngọc 19 22 86% 13.78
260 Thuu Nguyênn 20 23 87% 9.12
261 Trúc's Nguyễn's 15 20 75% 11.1
262 Linh Tran 3 3 100% 0.82
263 Sôngnướcmênhmông Emđitông Lộncổxuốngsông 13 18 72% 3.43
264 Vi Còi Cọt 16 23 70% 6.57
265 Hoa Pháp 15 23 65% 8.5
266 Thắng Phú 8 18 44% 6.95
267 Quynh Tran 12 23 52% 6.97
268 Oppa Trần 21 23 91% 4.03
269 An Nhiên 16 23 70% 3.38
270 kaito kid ice angel 19 22 86% 8.77
271 Phạm Ngọc Lan 16 23 70% 11.82
272 Ánh Dương Phan Ngọc 19 23 83% 9.6
273 Trần Thị Mỹ Anh 20 23 87% 24.07
274 nguyễn viết triều tân 8 18 44% 6.35
275 Hải Hoàng 16 23 70% 6.92
276 Đậu Minh Nguyệt 21 23 91% 10.17
277 Bảo Ngọc 0 3 0% 2.47
278 Gja Cát Lập 10 10 100% 4.37
279 Lonqq Lêê 16 23 70% 9.37
280 NGUYỄN THỊ KIM ÁNH 22 23 96% 4.08
281 Ngô Luân 12 23 52% 12.05
282 Tuyet Anh 15 21 71% 8.33
283 Phạm An 16 23 70% 8.1
284 Tiến Dũng 21 23 91% 1.58
285 Nguyễn thị thảo linh 15 23 65% 7.03
286 Phạm Quang Lộc 19 23 83% 5.93
287 kun's phạm 22 23 96% 1.87
288 Nguyen Thanh Lan 11 23 48% 11.05
289 Thiên Bình 7 23 30% 8.13
290 Đô Rê Mi 18 23 78% 6.72
291 Nguyễn Thị Trúc Ly 16 23 70% 7.15
292 Chupi Nhung 13 23 57% 8.98
293 Krystal Jung 21 23 91% 6
294 Hoàng Lâm Vũ 17 22 77% 6.33
295 Nguyễn Monie 16 22 73% 13.42
296 Đỗ Thùy Dương 14 23 61% 4.8
297 Yến Nhi ChanBaek 8 22 36% 8.77
298 Phạm Tuấn 23 23 100% 2.52
299 Đình Văn 11 15 73% 3.22
300 Quynh Tran 21 23 91% 4.75
301 Chl MySunshine 20 23 87% 5.12
302 Ngọc Giang 16 23 70% 8.22
303 Tin Mới 14 23 61% 3.68
304 Đỗ Thị Phương Nhung 17 23 74% 7.23
305 Nguyễn Minh Châu 23 23 100% 2.72
306 Nguyễn Phương Uyên 13 23 57% 4.42
307 Hanh Dung 18 23 78% 5.3
308 Phú Em 20 23 87% 4.67
309 Phương Thảo 18 22 82% 5.7
310 Vũ Diệp Lâm Nhi 17 23 74% 11.92
311 Đại Beo 0 0 0% 0.25
312 Vu Van Nguyen 7 23 30% 7.17
313 Đào Thanh Hương 15 23 65% 9.3
314 Tâm Trần 9 23 39% 5.67
315 Bẹp Lù 11 23 48% 5.43
316 Thục Duy Trần 17 23 74% 11.97
317 Lê Gia Khang 14 23 61% 6.47
318 Tuấn Khôi 20 23 87% 5
319 Trần Thu Hà 8 23 35% 5.52
320 Minh Ánh 5 23 22% 2.78
321 Hiếu Nghĩa 14 23 61% 20.92
322 Trịnh Minh Tiến 3 3 100% 0.55
323 Vỹ La 21 23 91% 4.93
324 Nguyễn Ngọc Nam 18 23 78% 5.03
325 hoa9ctqp 19 23 83% 7.22
326 tran van thang 8 18 44% 8.72
327 Nguyễn Hoàng Anh 21 22 95% 9.82
328 Nga Nguyen 11 14 79% 7.48
329 Ngô Trang Linh 8 23 35% 5.4
330 Thư Thật Thà 21 23 91% 6.7
331 Diễm Quỳnh 13 23 57% 9.28
332 Lương Thành 14 23 61% 14.5
333 Lý Thị Thủy Tiên 20 23 87% 2.62
334 Lê Đình Chiến 11 23 48% 45.88
335 trần thanh tùng 22 23 96% 1.18
336 Qwertyuiop 16 23 70% 8.62
337 Hoàng Quỳnh Mai 17 23 74% 7.13
338 Đức Tâm 9 23 39% 6.03
339 Kaka Kiên 7 23 30% 7.77
340 Thuong Truong Bui 17 19 89% 5.53
341 Phan Bảo Nghi 17 23 74% 5.22
342 Hoàng Thị Thanh Trà 18 23 78% 4.8
343 Kelly Phạm 10 20 50% 6.82
344 Hoàng Thị Như 19 23 83% 7.43
345 Phan Xuân Lộc 19 23 83% 6.3
346 Le Van DUng 16 23 70% 3.95
347 Đặng Thành Đạt 19 23 83% 15.07
348 nguyen thi yen 7 22 32% 3.47
349 Nam'ss Sky'ss 12 23 52% 8.83
350 Tuyết Ngân 17 23 74% 7.65
351 Trần Quí 4 22 18% 18.53
352 Le Thuong 17 23 74% 5
353 Lê Phương Ngân 2 2 100% 0.32
354 Trâm Bảo Nguyễn Ngô 2 3 67% 0.73
355 Duong La 13 22 59% 3.55
356 Nguyễn Huy 8 23 35% 11.98
357 dang dinh cupng 13 21 62% 5.27
358 Nguyễn Phương Thúy 17 23 74% 9.97
359 HaNal Yoo 22 23 96% 6.5
360 Diệu Linh 4 19 21% 8.47
361 Trần Anh Việt 8 13 62% 5.02
362 MrOne Truong 12 23 52% 6.25
363 Anh Nguyen 16 23 70% 4.5
364 Ngọc Ánh Đinh 16 23 70% 6.4
365 Đăng PK 16 23 70% 6.85
366 Nhi Đồng 18 23 78% 7.82
367 Truc Nguyen 11 23 48% 3.87
368 Linh Nguyễn 21 23 91% 4.38
369 Ha Tran 19 23 83% 3.82
370 Hai Pham 7 22 32% 5.57
371 ﹺ             ﹺ ﹺ             ﹺ 13 23 57% 9.5
372 Trung Dũng Sĩ 8 23 35% 5.48
373 Thuy Pham 17 23 74% 6.5
374 Đoàn Bình Dương 19 23 83% 7.33
375 Thanh Tuyền Nguyễn 11 23 48% 8
376 Hà Phương Chi 18 23 78% 2.78
377 Nhi Nguyễn 21 23 91% 5.23
378 Thy Thiệp 17 22 77% 6.13
379 Tấn Hải Vương 12 23 52% 8.85
380 Hưng Dương 20 23 87% 6
381 Đăng Khoa 18 23 78% 34.02
382 Linh'x Đôrêmii'x 7 22 32% 38.43
383 Phan Quốc An 21 23 91% 2.17
384 Lê Hoàng Kim Ngân 19 22 86% 5.65
385 Bành Thị Mắm 19 23 83% 5.6
386 Đỗ Thị Thủy Vi 10 21 48% 5.68
387 Bùi Thế Minh Duy 19 22 86% 7.25
388 Cu Culé 13 21 62% 9.2
389 Phù Thủy Xấu Xa 14 21 67% 6.98
390 nguyễn trần phương nhi 13 23 57% 27.7
391 Hiếu Qintana Eiro 10 21 48% 8.05
392 Diệu Linh 11 23 48% 13.85
393 Mike Kintaru 16 22 73% 6.22
394 Chibi LEo 22 23 96% 5.03
395 Trà My 5 22 23% 3.05
396 Nguyễn Mai Liên 14 22 64% 25.08
397 Thảo Nhi 16 23 70% 3.68
398 tiểu sư 4 21 19% 9.98
399 Ngô Ánh 13 20 65% 5.47
400 HO Truc Linh 15 18 83% 2.65
401 Phúc Phũ Phàng 18 23 78% 4.53
402 Thanh Nguyen 19 23 83% 5.37
403 Thoa Nguyễn 20 23 87% 5.23
404 trần linh linh 20 23 87% 6.23
405 Nguyễn Phương An 20 23 87% 3.58
406 Trần khánh an 15 23 65% 6.85
407 Lưu Thiên Trường 16 23 70% 3.83
408 Hạnh Sino 4 23 17% 2.42
409 phạm huỳnh trung hiếu 0 4 0% 2.08
410 thanh huy 22 23 96% 4.37
411 ạkhasjfasf 22 23 96% 4.92
412 Tuyển Cóc Madridista 12 17 71% 4.67
413 Quách Nguyễn 20 23 87% 3.7
414 Nhỏ Lùnn 12 22 55% 3.53
415 Trang Hoang 19 23 83% 8.83
416 Phương Uyên 18 23 78% 5.5
417 Cao Văn Minh 22 23 96% 1.65
418 Triều Thi 15 23 65% 7.22
419 Thùy Trang 18 23 78% 9.73
420 Nhật Châu 3 3 100% 0.9
421 Quốc Đạt Trần 9 23 39% 6.28
422 An Đặng 8 23 35% 2.77
423 Nguyễn Thùy Ngọc Quế 20 23 87% 4.8
424 Vũ Thị Tuyết Mai 5 6 83% 1.15
425 Lý Mai Hương 18 23 78% 6.75
426 nhi nhi 12 23 52% 9.1
427 nguyễn thi hảo 14 22 64% 26.48
428 Lê Thị Khánhh Huyềnn 7 21 33% 7.72
429 vũ bạch huyền trân 18 23 78% 5.47
430 Nguyễn Phúc Cao Duy 16 23 70% 4.53
431 Tân Nhật 15 18 83% 5.22
432 Hoàng Khả Lạc 18 23 78% 8.72
433 Phạm's Hữu's Đức's 6 20 30% 1.47
434 Trần Thị Yến Vi 19 23 83% 9.62
435 AD Nguyễn 0 0 0% 0.05
436 Minh Thu Duong Nguyen 11 18 61% 41.12
437 Nguyễn Tất Đạt 19 22 86% 4.2
438 Thanh Ly 15 23 65% 15.12
439 Never give up 19 23 83% 2.97
440 Hạnh'Ss Yst'Ss 10 22 45% 10.45
441 Ngọc Anh 19 23 83% 4.43
442 Trần Tuấn Hoàn 20 23 87% 7.05
443 Dải Ngân Hà 15 23 65% 13.63
444 Nhi Yến 11 17 65% 7.83
445 Hạ Kỳ Vy 13 23 57% 4.93
446 Thanh Diệu 20 22 91% 4.42
447 Trần Khánh Linh 9 21 43% 7.65
448 Đỗ Anh Tú 16 23 70% 5.6
449 Thanh Tâm 0 1 0% 0.55
450 Vũ Long 16 23 70% 8.2
451 Mì Đông Lạnh 11 23 48% 18.12
452 Khanh Ly 21 23 91% 10.28
453 Không Cảm Giác 19 23 83% 15.35
454 Đỗ Phong 16 23 70% 4.5
455 vũ vân anh 0 0 0% 0.22
456 Moto Yuya 12 16 75% 3.58
457 HỒ THỊ HỒNG NGỌC 21 23 91% 4
458 Tường Nguyễn 22 23 96% 4.13
459 Phong Huy Ngô 10 23 43% 3.98
460 Phát Đỗ 15 23 65% 8.87
461 Nguyễn Đình Hồng Ân 20 23 87% 7.3
462 Nguyễn Vũ Thanh Trúc 21 23 91% 6.53
463 Thuy Nguyen Thi 10 20 50% 1.58
464 phuong minh nhu 13 18 72% 5.62
465 Phạm Nguyễn Hùng Vương 15 19 79% 3.13
466 Sera Phan 7 22 32% 5.88
467 Nhung Trang 18 22 82% 14.52
468 Phan Kim Anh 9 23 39% 8.78
469 Tuấn Peterkill 21 23 91% 5.12
470 Thanh Nhàn Lê 21 22 95% 4.48
471 thu trang 22 23 96% 3.63
472 Nguyễn Thanh Lâm 20 23 87% 5.95
473 Nguyễn Mỹ Huyền 17 22 77% 5.42
474 Lê Bá Lĩnh 18 23 78% 14.93
475 Tử Đinh Hương 18 23 78% 7.48
476 Nguyễn Nguyên 20 23 87% 6.4
477 The Novel 14 16 88% 8.17
478 Hà Phương 19 23 83% 11.3
479 Ung Ngọc Sang 18 23 78% 9.77
480 Nguyễn Phạm Hoàng Linh 22 23 96% 30.13
481 Nguyễn Hữu Dũng 21 23 91% 32.07
482 Đạt Spring 17 18 94% 3.33
483 Ngọc Anh 15 23 65% 4.25
484 Võ Quốc Cường 14 22 64% 12.82
485 Hứa Lan Phương 19 23 83% 5.22
486 Trinh Nguyen 0 0 0% 0.47
487 Gái'ss LéP's 11 23 48% 13.2
488 Nguyễn Phước Mỹ Tiên 17 23 74% 6.22
489 Linh Sun 11 23 48% 13.77
490 Yến Nhi 18 23 78% 5.48
491 Dương Hai 17 23 74% 18.15
492 Hiếu Phạm 13 23 57% 8.82
493 Nguyễn Hải Yến 15 23 65% 10.3
494 Dinh Quoc Thai 6 23 26% 3.9
495 Nguyễn Nhật Thiên 0 0 0% 0.45
496 Seventh Huynh 21 23 91% 8.28
497 Tạ Thùy Dung 11 22 50% 8.28
498 Linh Chu 15 23 65% 8.93
499 Lê Đình Trung 8 22 36% 5.28
500 Ling Ring 17 23 74% 4.83
501 Đỗ Trung Dũng 19 23 83% 5.35
502 Bo Naby 15 23 65% 7.25
503 Gosuha Longshendo 12 18 67% 3.85
504 Elly Trịnh 10 23 43% 6.12
505 Cơ's Trưởng's 6 22 27% 17.55
506 Nhật Linh 12 18 67% 3.63
507 Bùi Thu Phương 17 23 74% 5.03
508 Hoàng Như Mai 11 18 61% 9.05
509 Nhi Yeolie 15 23 65% 9.15
510 Nguyễn Nguyễn Phú Trung 17 23 74% 11.37
511 Trần Long Khôi 22 23 96% 4.27
512 Phạm Quốc Huy 13 23 57% 5.53
513 Phạm Thành Nam 12 23 52% 19.68
514 Tamhien Le 3 3 100% 1.03
515 Quý Huỳnh 7 22 32% 4.1
516 Ngô Huỳnh 20 23 87% 6.18
517 Nguyễn Khắc Vĩ 21 23 91% 3.13
518 Thỏ Ngọc 11 20 55% 5.28
519 Diệu Huyền 13 23 57% 7.33
520 Nguyễn Thị Thu Hiền 6 23 26% 4.13
521 Kien Kien 18 22 82% 5.3
522 Bùn Thiệc Chứ 15 23 65% 7.93
523 David Belpois 11 23 48% 9.57
524 Chu Kim Chi 2 3 67% 1
525 Nguyễn Tiến Dũng 19 23 83% 11.95
526 Lục Thiên Hà 16 23 70% 9.47
527 Nguyễn Tiến Đạt 18 23 78% 3.87
528 Hải Yến 18 23 78% 14.73
529 An Võ 12 23 52% 9
530 Chán Như Con Gián 15 23 65% 5.5
531 Jason Marak 23 23 100% 8.33
532 Le Thi AnH Tuyet 22 22 100% 7.47
533 vu hoang phuong lien 11 16 69% 6.93
534 Tuyết Loan 11 21 52% 7.22
535 Mùa Đông Hoa Đá 17 23 74% 14.72
536 Sock Điện 22 23 96% 3.28
537 Tạ Duy Luân 17 22 77% 8.07
538 Đặng Linh Chi 5 22 23% 3.62
539 Nguyễn Thị Hoàng Yến 6 22 27% 6.37
540 Lê Văn Toàn 17 22 77% 2.88
541 Trần Thị Thảo 23 23 100% 3.08
542 Thanh Kiều 16 22 73% 11.48
543 Shyn Nguyễn 15 23 65% 4.52
544 Zzz Sora Zzz 20 23 87% 4.3
545 KaitoLuka 20 23 87% 12.78
546 Võ Hoài Niệm 12 18 67% 4.35
547 Ri Siu NhƠn 1 2 50% 8.22
548 Nguyễn Hoàng Kim Ngân 12 18 67% 9.95
549 Phạm Thị Vân Anh 19 23 83% 12.97
550 Trương Hoài Nam 18 23 78% 6.77
551 muội muội chân ngắn 16 23 70% 7.68
552 nghiện học 21 23 91% 5.55
553 Hoàng Khắc Anh 15 22 68% 3.93
554 Hà Thành Lê 17 22 77% 5.78
555 Hậu Hung Hăng 17 23 74% 5.42
556 Xuân Hiếu 22 22 100% 2.63
557 Pham Thi Phuong 8 17 47% 6.28
558 T. Hiền 15 23 65% 11.62
559 Lâm Kim Phương 5 23 22% 4.3
560 Thanh Leona 22 23 96% 5.65
561 Đinh Thị Huế 12 23 52% 7.62
562 Khung Bat Chot 3 3 100% 0.5
563 Tien Dung 22 23 96% 6.93
564 ankarrywang 19 23 83% 7.77
565 Khổng Duy Thuận 12 23 52% 7.57
566 Nguyễn Quốc Trung 22 23 96% 7.05
567 Sơn Tùng Boo's 17 20 85% 5.72
568 Anh Celsius 19 23 83% 7.82
569 Trần Thị Hà Trâm 20 23 87% 7.47
570 Duy Nguyên 9 23 39% 9.85
571 Nguyentrong Hai 10 23 43% 27.3
572 Duy Nguyễn 16 23 70% 5.47
573 An Vu 16 23 70% 7.05
574 tran minh tuan 12 23 52% 7.52
575 Ngọc Châu 5 9 56% 3.25
576 nguyễn thị yến 14 23 61% 9.1
577 Trần Thị Kiều Oanh 9 20 45% 6.12
578 Ngô Nguyễn Hồng Phú 12 18 67% 6.93
579 Minh Nguyễn 22 23 96% 14.77
580 Nguyễn Thanh Lịch 12 23 52% 8.05
581 Lê Tiến Đại 0 0 0% 0.27
582 Trần Quang Huy 6 8 75% 1.35
583 Nguyễn Hà Khánh Linh 11 23 48% 7.43
584 Trần Thu Uyên 16 23 70% 9.83
585 Moon's Diễm 20 23 87% 5.43
586 Toàn Nguyễn Khánh 12 23 52% 17.62
587 Нгуен Кхань Линь 15 23 65% 5.63
588 Ngọc Anhh 17 23 74% 5.22
589 Phạm Hoàng Long 19 23 83% 8.4
590 Sương Emm 5 13 38% 5.42
591 Annie Lê 5 17 29% 2.62
592 Trang Nguyễn 0 2 0% 0.7
593 Kim Tuyến 14 18 78% 4.62
594 Nguyễn Trâm 18 23 78% 2.97
595 le thi tuong vi 18 23 78% 7.23
596 Minh Sơn Điên 18 23 78% 5.03
597 ho lai 4 15 27% 17.03
598 Minh Anh 19 23 83% 4.82
599 Quỳnh Chi 18 23 78% 12.5
600 Khổng Hoàng Đình Trang 9 23 39% 7.73
601 Nam 14 22 64% 12.9
602 Cánh Chim Hải Âu 21 23 91% 9.12
603 Dương Thị Như Quỳnh 9 21 43% 4.5
604 HOang Vy 21 23 91% 4.73
605 Thuyhuong Ngo 13 23 57% 5.13
606 Hoàng Thị Như 13 18 72% 8.17
607 Đinh Dịu Linh 21 23 91% 3.97
608 Minh Khánh Lý 2 3 67% 1.55
609 Song Nhi 22 23 96% 8.62
610 Hồ Thanh Tâm 19 23 83% 5.45
611 Nguyễn Lê Thuỳ Dương 23 23 100% 3.82
612 Kiều Diễm 15 22 68% 14.12
613 Thảo Phương 0 0 0% 0.1
614 Khoa Sinradia 6 23 26% 3.4
615 Bảo My 13 23 57% 5.83
616 vũ thị trang 20 23 87% 4.38
617 Nguyễn Yoona 20 22 91% 8.65
618 Quần Đùi Quân 6 11 55% 5.03
619 Huy Nguyễn 9 15 60% 7.6
620 Chùm 11 23 48% 11.6
621 Nguyễn Tuyết Thu 15 23 65% 5.95
622 khangvannguyen 20 23 87% 4.62
623 Nguyễn Thị Hương 17 20 85% 5.3
624 Phương Trang 3 4 75% 2.12
625 Liêu Ngọc Bảo Châu 21 23 91% 4.63
626 nguyễn nhật tân 7 13 54% 4.08
627 Huynh Hieu Nghia 11 21 52% 4.27
628 Ngọc Ánh 22 23 96% 4.57
629 Ngọc Nguyễn 11 23 48% 19.93
630 Đào Trọng Mạnh 7 12 58% 4.33
631 Lê Anh Tuấn 23 23 100% 4.25
632 Nguyen Thị Vân Anh 17 23 74% 9.6
633 Phạm Nhật Minh Khanh 22 23 96% 3.73
634 Trần Thảo Uyên 12 23 52% 0.23
635 Vô Ưu 18 23 78% 4.67
636 Đàn Gà Biết Bay 14 22 64% 10.6
637 Thanh Huyền 0 3 0% 1.12
638 Nuna Nguyễn 12 23 52% 6.57
639 Lương Công Quỳnh 4 13 31% 4.25
640 Giang Kiều 14 23 61% 8.62
641 Trương Văn Quốc 22 23 96% 8.8
642 Happiness delight PCY 16 18 89% 3.55
643 Dương Huy An 14 22 64% 7.28
644 Dư Phát Đạt 11 23 48% 4.17
645 Lê Nguyễn Thùy Trang 17 23 74% 5.78
646 GIAP QUANG MINH 12 23 52% 3.2
647 Kòy Sociu's 2 3 67% 1.28
648 Hong Ly Truong 1 3 33% 1.05
649 Ngọc Bích Ngọc 7 18 39% 1.02
650 NHók MInh Cá TÍnh 4 22 18% 7.63
651 ngốk Arietty 18 23 78% 7.75
652 Mai Đức Anh 3 4 75% 0.93
653 Nguyễn Thúy Hằng 17 23 74% 8.47
654 thanhTrang 18 23 78% 21.03
655 Nguyễn Bảo Ngọc 15 23 65% 7.07
656 Nguyễn Thị Hồng Vân 0 3 0% 0.88
657 Nguyen Le Van Y 19 23 83% 6.25
658 Linh Myu 11 23 48% 9.52
659 Po Quậy 14 23 61% 5.67
660 Trang Middy 13 22 59% 3.4
661 Phuong Ta 13 23 57% 9.72
662 Ngoc Nguyen 17 23 74% 7.02
663 Trần Đăng Doanh 20 23 87% 5.37
664 Thu Anh 20 23 87% 9.35
665 Ipin Nguyen 19 23 83% 7.97
666 Vũ Miêu Hoa 19 23 83% 10.2
667 vân teeny 13 23 57% 9.4
668 Kara Phan 15 23 65% 21.08
669 Trần Trà My 14 23 61% 9.03
670 hoàng ân 19 23 83% 10.83
671 Nguyễn Thị Hải Thành 23 23 100% 5.18
672 Nhóc Xù 0 0 0% 0.2
673 Trần's Quyền's 5 23 22% 2.03
674 Trang Nguyễn 17 19 89% 3.25
675 Thi Lan Trần 15 23 65% 11.65
676 liz 20 23 87% 4.6
677 Châu Nguyễn 19 23 83% 2.32
678 Dat Nguyen 13 23 57% 7.57
679 Duy Hidai Mrd 7 9 78% 2.92
680 Liên BT Thinh 12 23 52% 5.08
681 Lan Anh 13 23 57% 10.38
682 Phan Văn Công 14 23 61% 10.33
683 Nguyễn Khánh Vy 3 23 13% 4.72
684 Quỳnh Nguyễn Thị Diễm 9 10 90% 1.72
685 Nguyen thank huong 21 23 91% 3.53
686 BOom 3 4 75% 1.13
687 Tứ Đạt 18 23 78% 6.9
688 Cát Cánh 12 22 55% 6.75
689 Vũ Hiền 19 23 83% 5.07
690 Hoang Khanh Linh 10 23 43% 13.95
691 Hoàj Đăng 5 23 22% 1.82
692 liễu trúc vy vy 20 23 87% 8.67
693 Joyce Nguu Sii 19 23 83% 12.02
694 Dương Mẫn Mẫn 13 23 57% 7.9
695 Phạm Khánh Linh 9 23 39% 12.35
696 Hương Minhon 14 23 61% 4.73
697 trần hương hiền 18 23 78% 2.85
698 Mibu Aki 15 23 65% 12.55
699 Phạm Minh Quân 21 23 91% 5.92
700 Nguyễn Hậu 6 10 60% 4.75
701 Nguyễn Ngọc Ánh 20 23 87% 4
702 Thái Thị Thanh Nga 12 23 52% 6.25
703 Thanh Phong Mai 18 23 78% 3.53
704 Jumi Trần 20 23 87% 5.22
705 Hạnh Chibi 7 23 30% 6.2
706 lanpham 16 21 76% 8.68
707 Đặng Diễm Quỳnh 16 23 70% 6.38
708 Misaki Mei 21 23 91% 5.6
709 Nuna Lyly 20 23 87% 9.75
710 Phạm Tiến Dũng 13 22 59% 11.53
711 Phan Anh Nguyen 17 23 74% 4.7
712 Dao Quynh Tram 17 23 74% 8.38
713 Nguyễn Tuấn Hiệp 18 23 78% 4.95
714 Tung Nguyen 16 23 70% 8.55
715 Long Vũ 17 22 77% 4.6
716 Bảo Hân 15 23 65% 23.68
717 Nguyễn Giang Thanh 20 23 87% 5.88
718 12qwaszx 12 22 55% 8.77
719 Phạm Minh Ngọc 21 23 91% 6.35
720 Nguyễn Hoài 15 23 65% 6.65
721 Số Pi 17 23 74% 8.08
722 Siêu Quậy 23 23 100% 2.87
723 Thiên Thiên 12 23 52% 6.25
724 Hiền Boss 3 3 100% 0.53
725 Thư-x Ngố's 3 3 100% 0.62
726 trần thanh nhàn 16 23 70% 6.67
727 Nguyễn Vân 22 23 96% 3.33
728 Nguyễn Đắc Toàn 17 23 74% 3.7
729 Thư Thư 11 23 48% 6.17
730 Bảo Trânn 13 23 57% 10.05
731 Tấn Huy 20 23 87% 5.65
732 tran trung kien 23 23 100% 2.02
733 Trần thị Ngọc anh 0 0 0% 1.8
734 Ngoc Le 22 23 96% 3.77
735 Ranmaru Rei 20 23 87% 3.42
736 Pé Py 19 23 83% 6.77
737 Ánh-h Còi-i 9 23 39% 3.1
738 Linh Mai 12 23 52% 9.4
739 tôn xuân đồng 18 21 86% 4.82
740 Nguyễn Linh 19 22 86% 6.6
741 Bảo An 15 23 65% 4.55
742 Phạm Thị Thu Trang 21 22 95% 9.52
743 Thạch Nguyễn Ngọc 14 23 61% 4.17
744 Nguyễn Thùy Dương 18 23 78% 6.22
745 Hải Trần 20 23 87% 5.27
746 Đoàn Đặng Tam Bảo 22 23 96% 5.3
747 Huỳnh Thiện Nam 17 23 74% 18.73
748 nguyễn phương thảo 15 18 83% 4.43
749 Hàn Thị Yến 17 23 74% 9.7
750 Hà Chi 13 22 59% 4.9
751 Phanh Phoanh 11 18 61% 5.25
752 Uyên Ốc 12 23 52% 16.43
753 Mileycyrus 21 23 91% 3.25
754 Minh Huyền 16 18 89% 3.27
755 Thuý Hằng 15 23 65% 9.2
756 Trần Thị Hà 11 21 52% 3.53
757 thanh thư 8 23 35% 8.47
758 Hoàng Ân 0 1 0% 0.62
759 Nguyễn Thị Thanh Tú 15 23 65% 7.85
760 Trần Mỹ Cơ 16 23 70% 6.38
761 Trần Thị Bích Phương 0 0 0% 1.23
762 Tít's Sociu's 14 22 64% 7.28
763 Khỉ Con 16 23 70% 3.97
764 Gắn Tâu 19 22 86% 9.83
765 Vết Mưa 17 23 74% 11.02
766 Quỳnh Phạm 19 23 83% 4.85
767 Võ Trung Hậu 22 23 96% 3.42
768 Pear MV Love 15 23 65% 11.17
769 Phạm Cross 6 22 27% 5.48
770 Đào Thị Thanh 20 23 87% 8.18
771 Ho Lee Sít 7 23 30% 15.97
772 lâm thị xuân thảo 15 23 65% 7.97
773 Hoàng Thyy 8 17 47% 8.73
774 An Le Vit Bau 20 23 87% 5.35
775 Nguyễn trương mỹ ngân 20 23 87% 10.22
776 Hà Thu 11 20 55% 5.75
777 Mai Anh Tú 12 14 86% 7.3
778 Tien Che 13 23 57% 4.25
779 Sky Blue123 17 23 74% 4.8
780 Phong Hoài 15 23 65% 6.88
781 Bông Vi Ai Pi 15 23 65% 6.63
782 Hoàng Anh 15 21 71% 6.92
783 NhatHaa 5 18 28% 20.03
784 Linh Linh 10 20 50% 12.5
785 Thi Phùng 20 23 87% 5.92
786 Duy Thanh 18 23 78% 5.45
787 Minion Saukiu 16 22 73% 9.8
788 Trần Quang Khải 8 23 35% 6.42
789 Hồng Chi 6 21 29% 6.73
790 Phương Thu 23 23 100% 14.3
791 ryuzaki 20 23 87% 5.17
792 Trịnh Dương Trung Dũng 3 4 75% 2.05
793 Thảo Mon 17 23 74% 4.62
794 minh thu 18 23 78% 10.12
795 Nguyen Thi Hong 18 23 78% 23.67
796 Sang Trương 21 22 95% 5.33
797 Hoàng Nhật Na 16 23 70% 4.45
798 vanphong 0 13 0% 2.63
799 Lê Quang Quốc Bảo 0 0 0% 0.22
800 Vi Nguyễn Ngọc Phương 19 23 83% 2.7
801 Nguyễn Thị Xuân Thủy 15 23 65% 10.43
802 Bốn Mắt Hay Cười 19 23 83% 10
803 Ti Lo 12 23 52% 6.08
804 Huyền Mắm 1 9 11% 4.13
805 Truong Hô 14 23 61% 17.65
806 Nguyễn Thị Trinh 6 23 26% 5.35
807 Con Nhỏ Họ Nguyễn 10 22 45% 6.43
808 Long Huynh 16 23 70% 7.85
809 Tài Lưu 19 23 83% 4.7
810 nguyễn thị phương nam 14 22 64% 7.6
811 Tran Thi Lan 17 23 74% 2.18
812 Phong Dương 13 23 57% 7.78
813 Đỗ Đức Duy 20 23 87% 3.62
814 Bảo Bé Bự 18 23 78% 7.68
815 Hunhan Hiền 22 23 96% 3.08
816 Thiên Ân 17 23 74% 4.92
817 Nhựt Phạm Thành 2 3 67% 1.55
818 Thư's Dương 1 3 33% 0.9
819 Nguyễn Khánh Linh 15 23 65% 4.75
820 Ninh Thu Hường 22 23 96% 1.17
821 Trần Thị Hoài 20 23 87% 15.1
822 Lovely Cat 16 18 89% 3.8
823 Ly Lùn'ss 16 23 70% 13.83
824 le thi hieu ngan 16 23 70% 9.37
825 Lam Tuyền 8 23 35% 12.95
826 Trần Thị Thùy Dung 13 23 57% 10.32
827 Nguyễn Thị Minh Hiền 3 3 100% 0.4
828 Nguyễn Quang Tùng 18 22 82% 3.72
829 Minh Thư 22 23 96% 5.7
830 Tử Vũ 10 23 43% 8.62
831 Hoàng Minh 15 23 65% 8.07
832 Cừu Xào Lăn 21 23 91% 5.38
833 Lãnh thị hoa 18 23 78% 5.9
834 Lê Thị Thu Thảo 11 23 48% 8.93
835 Nguyễn Trần Phương Uyên 0 1 0% 0.63
836 Ly Thi Thuy Tien 16 23 70% 3.08
837 Đào Duy Công 18 23 78% 15.63
838 Yến Nhi 10 23 43% 16.1
839 Bạn Trâm's 12 23 52% 7.38
840 nguyễn thu Hà 22 23 96% 3.12
841 Dương Mai 14 23 61% 7.02
842 Lê Bảo Quốc 14 21 67% 10.68
843 quynhgiang 21 23 91% 4.48
844 Duy Nhật Trương 12 23 52% 14.08
845 vu minh hieu 13 22 59% 4.93
846 Nguyễn Tấn Duy 16 23 70% 8.57
847 Lại Thùy Linh 5 6 83% 1.98
848 Ngoc Duy Nguyen 19 23 83% 5.63
849 Hoa Cửu Vĩ Hồ 20 22 91% 2.52
850 Hòa Phạm Minh 14 23 61% 10.97
851 An Jun 14 23 61% 9.73
852 Mỹ Dung 17 23 74% 7.7
853 Nguyễn Thanh Hiền 15 21 71% 10.88
854 Trần Tuấn Thành 20 23 87% 3.7
855 Tran The Cuong 20 23 87% 3.92
856 Nguyễn Thị Thanh Thùy 21 22 95% 3.43
857 Ngọc Huyền 9 23 39% 6.85
858 huỳnh ngọc quang 11 23 48% 14
859 Hiếu's King's 22 23 96% 8.48
860 Má Lúm 12 23 52% 8.78
861 Tiên Nguyễn 19 21 90% 5.35
862 Tuấn Anh 9 23 39% 4.48
863 Thu Phương 5 23 22% 12.85
864 Bảo Trâm's Nguyễn 15 22 68% 5.8
865 Ngọc Trân 20 22 91% 4.53
866 Thanh Dàn Christian 8 23 35% 17.52
867 Trang Moon 18 22 82% 9.9
868 Mộ Chỉ Ly 14 23 61% 3.82
869 Phan Ngọc Ánh 14 18 78% 3.48
870 Nga Nga 17 23 74% 7.23
871 Minh Kha 8 18 44% 2.83
872 Thảo Phương Nhi 19 23 83% 4.9
873 lý minh phương 5 23 22% 4.67
874 Thái An Bình 12 23 52% 11.9
875 Lam Hân 10 20 50% 8.38
876 Băng Băng Hải 12 22 55% 13.23
877 Ngăn's Bềnh's 21 23 91% 3.23
878 Lục Chỉ Cầm Ma 12 22 55% 5.42
879 Vũ Nhật Minh 21 23 91% 6.52
880 Quân Nguyễn's 6 12 50% 2.9
881 Hồng huỳnh như 1 3 33% 0.6
882 Rubik Nguyễn 21 23 91% 3.92
883 Pham Thanh Mai 20 23 87% 7.27
884 Vương Hà 15 18 83% 1.98
885 Nguyễn Danh Kiên 20 23 87% 5.83
886 dang quoc duy 5 22 23% 10.13
887 Nhật Duy 16 23 70% 11.45
888 Lê Thảo Phương 7 21 33% 3.92
889 Hiền Nguyễn 17 23 74% 4.93
890 Mie Mie 17 23 74% 3.23
891 Hoàng Thị Thu Hoài 18 21 86% 6.82
892 Vũ Thị Ban Mai 14 23 61% 6.6
893 Ngọc Trinh 11 23 48% 9.22
894 Thi Mai 16 23 70% 8.82
895 Nguyễn Ngọc Vũ Hà 19 23 83% 5.78
896 Hợp Nông Đức 15 20 75% 7.33
897 Lê Hoàng Long 6 23 26% 2.95
898 Dương Thu Thủy 19 23 83% 9.7
899 Vỹ Nhỏ 7 22 32% 37.98
900 Bạch Lam 19 23 83% 8.08
901 Hồ Tùng 15 23 65% 11.38
902 Hoàng Nguyệt's 14 23 61% 5.98
903 Nhók Nguyễn 16 23 70% 4.62
904 Vien Kimcuong 3 3 100% 13.48
905 Hoàng Phú 17 22 77% 6.9
906 Candy Ngot Ngao 7 23 30% 7.17
907 Phương Anh Võ 21 23 91% 3.72
908 Đức Đấm Đổ Đồi 9 21 43% 3.62
909 hoàng thu hảo 9 22 41% 5.52
910 Trần Thảo Anh 15 23 65% 7.22
911 Hạ Thị Hằng 19 23 83% 3.67
912 Ngô Thị Mai Lan 19 22 86% 9.53
913 Bá Quang Dự 15 23 65% 7.72
914 Phương Uyên 19 23 83% 7.67
915 Nguyễn Thị Vân Anh 16 23 70% 4
916 Nguyễn Xuân Dương 20 23 87% 5
917 Thanh Dat Pham 11 23 48% 6.2
918 Kiệt Kiệt 18 23 78% 4.98
919 tran phan le huong 0 1 0% 0.7
920 Tẹt 20 23 87% 8.87
921 Quang Hòa 19 23 83% 5.45
922 Ca Thuận Đại 14 23 61% 8.53
923 Phan Thành Lợi 16 23 70% 61.33
924 Loan Lịch 19 23 83% 7.3
925 Trần Văn Dũng 5 23 22% 29.52
926 Nguyễn Văn Đức 13 23 57% 2.47
927 Hoàng Oanh 16 23 70% 9.15
928 Nhung Nguyen 7 16 44% 11.05
929 Hồ Hoàng Phúc 16 23 70% 2.2
930 Lê Tú Anh 7 17 41% 2.92
931 Phan Trần Hướng 19 23 83% 4.55
932 Lan Hương 13 22 59% 4.42
933 Đạt Nguyễn Tiến 23 23 100% 2.67
934 Khánh Ly 20 23 87% 5.58
935 Nguyến Bá Ngọc Diệp 21 23 91% 5.85
936 Đặng Thị Thực 19 23 83% 10.38
937 Hoàng Quốc Huy 16 22 73% 6.52
938 Tống Thị Anh 21 23 91% 4.53
939 Tran Tu Son 14 22 64% 10.15
940 phan thế bách 5 23 22% 1.7
941 Lê Đức Trí 11 23 48% 12.27
942 Hồ Chí Thọ 23 23 100% 3.77
943 Park Chanyoel 15 23 65% 10.07
944 hiendo 2 15 13% 1.12
945 Thuc Huynh 6 20 30% 5.22
946 Vu Ngoc Thai 9 12 75% 13.55
947 Tuan Nguyen 0 1 0% 1.15
948 ngô quốc phát 19 23 83% 5.63
949 Minh Hoàng 9 20 45% 5.63
950 Tran Thi Phuong 18 23 78% 7.32
951 khoa 22 23 96% 5.42
952 Hồ Sỹ Nhật 17 23 74% 9.12
953 Ninh Sting 14 18 78% 12.58
954 Lê Thảo Ngân 12 21 57% 5.12
955 Lê Hải 0 1 0% 0.4
956 Nguyễn Long 0 1 0% 0.23
957 tran trung nam 7 23 30% 4.33
958 Phan Quỳnh 7 23 30% 9.48
959