Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Hanh Dung

  • Trường HPT Thái Phiên - Đà Nẵng
  • 53

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Lí lớp 12 37 99 51%
Môn Hóa lớp 12 -1 98 46%
Môn Sinh lớp 12 7 118 68%
Môn Anh lớp 12 0 181 54%
Tổng cộng: 43 496 55%

Comment giao lưu với Hanh Dung

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com