Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Boy Lucky

  • Trường THPT Chân Mộng - Phú Thọ
  • 1377

Cấp độ thành viên

3
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Lí lớp 12 340 372 63%
Môn Anh lớp 12 987 1085 64%
Môn Văn lớp 12 0 3 67%
Tổng cộng: 1327 1460 64%

Comment giao lưu với Boy Lucky

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com