Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Lê Minh

  • Trường THCS Trường Chinh - TP HCM
  • 270

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 0 59 51%
Môn Anh lớp 12 0 30 57%
Môn Địa lớp 12 0 40 58%
Môn Sử lớp 12 0 40 53%
Tổng cộng: 0 169 54%

Comment giao lưu với Lê Minh

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com