Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Mùa Đông Hoa Đá

  • Trường THCS Tân Hồng - Bắc Ninh
  • 1395
  • "Phù Lưu-TỪ Sơn"

Cấp độ thành viên

3
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Sinh lớp 12 0 1 100%
Môn Anh lớp 12 0 12 42%
Tổng cộng: 0 13 46%

Comment giao lưu với Mùa Đông Hoa Đá

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com