Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên tribao

  • THCS-THPT Quang Trung Nguyễn Huệ - TP HCM
  • 422

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 -5 27 30%
Môn Lí lớp 12 29 30 80%
Môn Hóa lớp 12 -7 48 33%
Môn Sinh lớp 12 107 183 53%
Môn Anh lớp 12 199 182 70%
Môn Văn lớp 12 0 3 67%
Tổng cộng: 323 473 58%

Comment giao lưu với tribao

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com