Tel: 0869.510.936 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Nguyễn Phúc Cao Duy

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán 155 88 69%
Môn Lý 0 489 73%
Môn Hóa 145 896 84%
Môn Sinh 0 790 72%
Môn Sử 0 1 0%
Tổng cộng: 300 2264 77%

Comment giao lưu với Nguyễn Phúc Cao Duy

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 0869.510.936
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com