Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com

[S1+LIVE] - TOÁN 10 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CÔ LÊ LAN HƯƠNG

Giáo viên: Cô Lê Lan Hương

Chuyên đề: 15 Bài giảng: 57 Đề thi: 56
Ngày hết hạn: 31/05/2025
Giá: 499,000 đ 999,000 đ Hướng dẫn học
Giảm đến 19/07/2024

      Mục tiêu: Giúp học sinh chắc kiến thức cơ bản và nâng cao Toán 10 sách Chân trời sáng tạo, đạt thành tích học tập cao.

      Đối tượng: Toàn bộ học sinh lớp 10 các trường THPT chọn sách Chân trời sáng tạo.

      Phương pháp: Sáng tạo, tư duy và trọng tâm; Câu hỏi bài tập phong phú, đa dạng kết hợp trắc nghiệm và tự luận; Giới thiệu các phương pháp, kỹ năng làm bài nhanh và hiệu quả kết hợp livestream ở cuối các chuyên đề, các đợt thi giữa kì, cuối kì.

     Nội dung/lợi ích cho HS: Phát triển tư duy Toán học và đạt điểm cao trong các bài kiểm tra, bài thi, có kiến thức chắc chắn phục vụ cho các năm học sau.

Các em học sinh sau khi mua khoá học tham gia group học tập đế xem giáo viên livestream tại đây: Group học tập

Học thử miễn phí

01:11:27 Chuyên đề: Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn

01:48:02 Chuyên đề: Mệnh đề và tập hợp

01:06:42 Chuyên đề: Hàm số bậc hai và đồ thị

01:02:23 Chuyên đề: Hệ thức lượng trong tam giác

00:51:05 Chuyên đề: Thống kê

02:04:22 Chuyên đề: Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng

Bài giảng: 4 Đề thi: 4 Giá: 70,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
01:48:02 Đã phát hành: 08/06/2024 THPT
20 câu Đã phát hành: 08/06/2024 THPT
01:14:34 Đã phát hành: 08/06/2024 THPT
18 câu Đã phát hành: 08/06/2024 THPT
01:44:46 Đã phát hành: 08/06/2024 THPT
20 câu Đã phát hành: 08/06/2024 THPT
01:16:40 Đã phát hành: 08/06/2024 THPT
Bài giảng: 4 Đề thi: 4 Giá: 70,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Bài giảng: 5 Đề thi: 5 Giá: 90,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Bài giảng: 3 Đề thi: 3 Giá: 50,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Bài giảng: 5 Đề thi: 5 Giá: 90,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Bài giảng: 1 Đề thi: 0 Giá: 20,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Bài giảng: 4 Đề thi: 5 Giá: 70,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Bài giảng: 9 Đề thi: 5 Giá: 70,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Bài giảng: 4 Đề thi: 4 Giá: 70,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Bài giảng: 3 Đề thi: 3 Giá: 50,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Bài giảng: 3 Đề thi: 3 Giá: 25,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Bài giảng: 3 Đề thi: 4 Giá: 25,000 VNĐ Đang phát hành Đặt mua
Bài giảng: 3 Đề thi: 3 Giá: 25,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Bài giảng: 3 Đề thi: 5 Giá: 25,000 VNĐ Đang phát hành Đặt mua

Danh sách sự kiện

Sắp diễn ra 20:00 14/09/2024
Sắp diễn ra 20:00 21/09/2024
Sắp diễn ra 20:00 05/10/2024
Sắp diễn ra 20:00 12/10/2024
Sắp diễn ra 20:00 14/12/2024
Sắp diễn ra 20:00 08/03/2025
Sắp diễn ra 20:00 15/03/2025
Sắp diễn ra 20:00 05/04/2025
Sắp diễn ra 20:00 19/04/2025
Sắp diễn ra 20:00 26/04/2025
Combo siêu rẻ - học hiệu quả Xem thêm >
1,999,000 đ 2,997,000 đ

Lượt mua: 450

4,499,000 đ 17,875,000 đ

Lượt mua: 433

1,999,000 đ 2,797,000 đ

Lượt mua: 428

Bình luận