Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Thức

  • Trường THPT Phạm Ngũ Lão - Hải Phòng
  • 707

Cấp độ thành viên

2
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 44 44 68%
Môn Lí lớp 12 100 50 100%
Môn Hóa lớp 12 160 55 100%
Môn Sinh lớp 12 233 193 74%
Môn Anh lớp 12 160 80 100%
Tổng cộng: 697 422 85%

Comment giao lưu với Thức

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com