Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên hIEU bp

  • - Bình Phước
  • -8

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 -8 9 11%
Môn Lí lớp 12 -12 234 32%
Môn Sinh lớp 12 -11 152 31%
Môn Anh lớp 12 13 107 37%
Tổng cộng: -18 502 33%

Comment giao lưu với hIEU bp

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com