Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên do thi thuy

  • - Hòa Bình
  • 2059

Cấp độ thành viên

4
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 44 52 62%
Môn Lí lớp 12 6 3 67%
Môn Hóa lớp 12 584 335 76%
Môn Sinh lớp 12 1416 1053 78%
Môn Anh lớp 12 -1 1 0%
Tổng cộng: 2049 1444 77%

Comment giao lưu với do thi thuy

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com