Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Minh Dũng Nguyễn

  • Trường THPT Trần Cao Vân - Quảng Nam
  • 310

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 28 30 63%
Môn Lí lớp 12 164 121 79%
Môn Hóa lớp 12 108 72 81%
Tổng cộng: 300 223 77%

Comment giao lưu với Minh Dũng Nguyễn

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com