`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Mai Linh

  • THPT Quảng Xương 3 - Thanh Hóa
  • 10
  • "aaaa"

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 0 11 36%
Môn Lý lớp 12 0 102 27%
Môn Hóa lớp 12 0 190 33%
Môn Sinh lớp 12 0 270 38%
Tổng cộng: 0 573 34%

Comment giao lưu với Mai Linh

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com