Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Trái Tim Cô Đơn

Cấp độ thành viên

3
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 41 37 70%
Môn Lí lớp 12 173 241 57%
Môn Hóa lớp 12 836 980 63%
Môn Sinh lớp 12 19 35 51%
Tổng cộng: 1069 1293 62%

Comment giao lưu với Trái Tim Cô Đơn

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com