Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên lê anh phú

  • THPT Nguyễn Du- Thanh Oai - Hà Nội
  • 595

Cấp độ thành viên

2
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 18 27 56%
Môn Hóa lớp 12 101 143 53%
Môn Sinh lớp 12 466 590 60%
Môn Anh lớp 12 0 3 33%
Tổng cộng: 585 763 58%

Comment giao lưu với lê anh phú

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com