Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên bích hà

  • Trường THPT DTNT Tỉnh - Bình Phước
  • 303

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 -14 32 19%
Môn Lí lớp 12 -22 172 30%
Môn Hóa lớp 12 14 49 43%
Môn Sinh lớp 12 315 642 50%
Tổng cộng: 293 895 44%

Comment giao lưu với bích hà

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com