Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Bùi ThÀnh TrUng

  • Trường THPT Chuyên Biên Hòa - Hà Nam
  • 10
  • "không có gì nổi bật"

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 0 84 58%
Môn Lí lớp 12 0 100 30%
Môn Hóa lớp 12 0 457 68%
Môn Sinh lớp 12 0 1034 75%
Môn Anh lớp 12 0 149 40%
Tổng cộng: 0 1824 67%

Comment giao lưu với Bùi ThÀnh TrUng

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com