Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Chi Pheo

  • Trung tâm GDTX huyện Q/ Nhai - Sơn La
  • -31

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 10 32 44%
Môn Lí lớp 12 9 129 36%
Môn Hóa lớp 12 -60 92 27%
Tổng cộng: -41 253 34%

Comment giao lưu với Chi Pheo

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com