Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Quỳnh Mai

  • Trường THPT Gia Bình 1 - Bắc Ninh
  • 5805

Cấp độ thành viên

8
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 24 15 87%
Môn Hóa lớp 12 3218 2160 77%
Môn Sinh lớp 12 2554 1803 81%
Môn Anh lớp 12 -1 1 0%
Tổng cộng: 5795 3979 79%

Comment giao lưu với Quỳnh Mai

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com