Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Chung Nguyen Huu

  • THPT Thanh Oai B - Hà Nội
  • 1229

Cấp độ thành viên

3
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 132 81 85%
Môn Lí lớp 12 217 249 63%
Môn Hóa lớp 12 632 450 70%
Môn Sinh lớp 12 238 251 65%
Tổng cộng: 1219 1031 68%

Comment giao lưu với Chung Nguyen Huu

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com