Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên nguyen van chung

  • THPT Triệu Sơn 2 - Thanh Hóa
  • 514

Cấp độ thành viên

2
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 5 37 38%
Môn Hóa lớp 12 392 291 75%
Môn Sinh lớp 12 107 94 71%
Tổng cộng: 504 422 71%

Comment giao lưu với nguyen van chung

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com