Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên chungvau

  • Trường Tiểu học Bố Hạ - Bắc Giang
  • 2144

Cấp độ thành viên

4
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 43 45 62%
Môn Lí lớp 12 161 127 76%
Môn Hóa lớp 12 1837 1328 75%
Môn Sinh lớp 12 93 90 68%
Tổng cộng: 2134 1590 75%

Comment giao lưu với chungvau

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com