Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Chuot Nhat

  • Trường THPT Tân Yên 2 - Bắc Giang
  • -300

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 51 54 65%
Môn Lí lớp 12 35 646 35%
Môn Hóa lớp 12 -396 674 29%
Tổng cộng: -310 1374 33%

Comment giao lưu với Chuot Nhat

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com