`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Côbé Buồn

  • THPT Yên Khánh B - Ninh Bình
  • -29

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 16 11 82%
Môn Lý lớp 12 -12 77 34%
Môn Hóa lớp 12 -28 70 29%
Môn Anh lớp 12 -14 83 28%
Môn Văn lớp 12 0 1 100%
Tổng cộng: -38 242 33%

Comment giao lưu với Côbé Buồn

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com