Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Tiểu Tiểu Yêu Ngốc

Cấp độ thành viên

2
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 5 10 50%
Môn Lí lớp 12 3 40 38%
Môn Hóa lớp 12 373 1084 53%
Môn Sinh lớp 12 207 594 45%
Môn Anh lớp 12 -39 48 6%
Môn Văn lớp 12 0 1 100%
Tổng cộng: 549 1777 49%

Comment giao lưu với Tiểu Tiểu Yêu Ngốc

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com