Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Phạm Công Sơn

  • THPT Trực Ninh B - Nam Định
  • 3906

Cấp độ thành viên

6
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán 213 185 64%
Môn Lý 1127 779 82%
Môn Hóa 1218 763 86%
Môn Sinh 1334 1008 78%
Môn Tiếng Anh 2 41 56%
Môn Văn 0 4 100%
Tổng cộng: 3894 2780 80%

Comment giao lưu với Phạm Công Sơn

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com