Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên phạm uyên

  • Trường THPT Tiên Du 1 - Bắc Ninh
  • 798

Cấp độ thành viên

2
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Lí lớp 12 122 110 69%
Môn Hóa lớp 12 422 287 77%
Môn Sinh lớp 12 244 223 70%
Tổng cộng: 788 620 73%

Comment giao lưu với phạm uyên

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com